Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Alisa

Bo Kudipesaka na Luzolo Yonso—Na Turquie

Bo Kudipesaka na Luzolo Yonso—Na Turquie

NA MVU-NKAMA YA NTETE, Bakristu salaka bikesa sambu na kulonga bantu mingi ‘nsangu ya mbote ya Kimfumu.’ (Mat. 24:14) Bankaka nkutu kwendaka na bansi ya nzenza. Mu mbandu ntangu Polo vandaka kutambula na kisalu ya kimisionere, yandi kwendaka kulonga na insi yina beto ke binga bubu yai Turquie. * Na 2014, disongidila bamvula kiteso ya 2 000 na nima, bansamuni kwendaka diaka kusala kampagne ya nene ya kisalu ya kusamuna na Turquie. Sambu na nki? Banani samunaka kuna?

“INKI BENO KE SALA?”

Na Turquie, bansamuni kele kuluta 2800, kansi bantu na insi yai kele bamilio 79. Yo ke tendula nde nsamuni mosi fwete longa bantu kiteso ya 28 000. Yo kele pwelele nde bansamuni ya Turquie kele fioti mpi bo ke kukaka ve kusolula ti bantu mingi ya insi na bo. Bo salaka kampagne yina sambu na kulonga bantu mingi na ntangu fioti. Bampangi kiteso ya 550 ya bansi ya nkaka yina ke tubaka ndinga Turquie, kwendaka kuvukana ti bampangi ya Turquie sambu na kusala kampagne yina. Inki mbuma yo butaka?

Bo longaka bantu mingi. Dibundu mosi na mbanza Istanbul sonikaka nde: “Ntangu bantu monaka beto, bo yulaka nde: ‘Keti beno ke zola kusala lukutakanu ya nene? Bambangi ya Yehowa me panzana bisika yonso!’” Dibundu mosi na mbanza Izmir sonikaka nde: “Muntu mosi ya ke salaka na kisika yina bakamio ke telamaka yulaka nkuluntu mosi nde, ‘Inki beno ke sala? Keti beno ke sala diaka mingi kisalu na beno?’” Ya kieleka, bantu monaka kisalu ya ngolo yina salamaka na kampagne yina.

Steffen

Bansamuni yina katukaka na bansi ya nkaka sepelaka mingi ti kisalu ya kusamuna. Steffen na Danemark, tubaka nde: “Konso kilumbu, mono vandaka kulonga bantu yina me waka ntete ve mambu ya Yehowa. Mono bakisaka nde mono vandaka kibeni kusadisa bantu na kuzaba zina ya Yehowa.” Jean-David na France tubaka nde: “Beto samunaka bangunga mingi kaka na bala-bala mosi. Beto sepelaka mingi! Bantu mingi me zabaka ntete ve Bambangi ya Yehowa. Na banzo mingi, beto vandaka kusolula ti bantu, kusonga bo bavideo mpi kubikila bo mikanda.”

Jean-David (na kati-kati)

 Bampangi 550 yina katukaka na bansi ya nkaka kabulaka mikanda kiteso ya 60 000 na bamposo zole! Kampagne yina sadisaka bo kibeni na kulonga bantu mingi.

Bo me kumaka kikesa mingi na kisalu ya kusamuna. Kampagne pesaka bampangi ya Turquie mpusa ya kusamuna mingi. Bampangi mingi kumaka ti mpusa ya kusala kisalu ya ntangu yonso. Yo yina, na bangonda 12 yina landaka, bampangi mingi kumaka bapasudi-nzila ya ntangu yonso.

Şirin

Bampangi yina katukaka na bansi ya nkaka tubaka nde kampagne pesaka bo diaka mpusa ya kusamuna mingi ata ntangu bo vutukaka na bansi na bo. Mpangi-nkento Şirin na Allemagne sonikaka nde: “Bampangi ya Turquie vandaka kuta kimbangi na mabaku yonso ti kikesa. Ntete, mono vandaka kuwa nsoni na kuta kimbangi na mabaku yonso. Kansi kampagne me sadisaka mono mingi. Mbandu ya bampangi ya Turquie mpi bisambu me sadisaka mono na kusala mambu yina mono vandaka ve kusala. Nkutu mono samunaka mpi kabulaka batrakiti na bala-bala! Bubu yai mono ke waka diaka ve nsoni.”

Johannes

Johannes na Allemagne tubaka nde: “Mono longukaka mitindu ya nkaka ya kusamuna. Bampangi ya Turquie vandaka ti lukanu ya kulonga bantu mingi kieleka. Bo vandaka kulonga na mabaku yonso. Ntangu mono vutukaka na Allemagne, mono bakaka lukanu ya kulanda mpi mbandu na bo. Bubu yai mono ke samunaka mingi.”

Zeynep

Zeynep na France tubaka nde: “Kampagne yina sobaka mingi mutindu na mono ya kusamuna. Yo me sadisaka mono na kusamuna ti kikesa mpi na kutudila diaka Yehowa ntima mingi.”

Bansamuni kumaka banduku ya ngolo. Bampangi yina kwendaka na Turquie ke landaka kuyibuka zola mpi bumosi yina vandaka na kati na bo. Jean-David yina beto me tubila tubaka nde: “Beto monaka kibeni zola ya bampangi, bo yambaka beto bonso banduku mpi bantu ya mabuta na bo. Bo yambaka beto na banzo na bo. Mono bakisaka nde Bambangi ya Yehowa ya ntoto ya mvimba kele bantu ya dibuta mosi; mono ke tangaka yo mbala mingi na mikanda na beto, kansi na dibaku yai mono mosi monaka yo. Kuvanda Mbangi ya Yehowa ke pesaka  mono kiese mingi mpi mono ke tondaka Yehowa mingi sambu na dibaku yai ya nene.”

Claire (na kati-kati)

Claire na France tubaka nde: “Yo vanda bampangi ya Danemark, ya France, ya Allemagne to ya Turquie, beto yonso vandaka dibuta mosi. Yo vandaka bonso nde Nzambi katulaka bandilu yina ke kabulaka bansi.”

Stéphanie (na kati-kati)

Stéphanie na France tubaka nde: “Kampagne yina longaka beto nde kima ke vukisaka beto kele ve mutindu na beto ya kuzinga to ndinga kansi sambu beto yonso ke zolaka Yehowa.”

BO ME BAKAKA MAMBOTE MINGI

Bampangi mingi yina kwendaka kusamuna na Turquie vandaka diaka na mfunu ya kuvutuka na Turquie sambu bantu mingi kuna me zaba ve kieleka. Bankaka me vutukaka na Turquie mpi bampangi ke sepelaka ti bo mingi.

Mu mbandu, kimvuka mosi na bwala mosi na Turquie vandaka ti bansamuni 25, bo salaka bamvula mingi kaka ti nkuluntu mosi. Yindula kiese yina bo waka na 2015, ntangu bampangi sambanu yina katukaka na Allemagne mpi na Pays-Bas kwendaka kusamuna kuna!

KUSAMUNA KISIKA MPUSA KELE MINGI

Luzingu ya bansamuni ya banzenza vandaka nki mutindu na Turquie? Ya kieleka, bantangu ya nkaka bo vandaka kukutana ti bampasi, ata mpidina bo me bakaka balusakumunu mingi. Beto tadila mambu yina bankaka na kati na bo tubaka:

Federico

Federico na Espagne, me kwelaka mpi kele ti bamvula 40 ti ndambu. Yandi kwendaka na Turquie. Yandi ke tuba nde: “Mono nataka ve bima mingi, yo sadisaka mono na kudipesa mingi na mambu ya kuluta mfunu.” Keti yandi ke siamisa bampangi na kusala kisalu yai? “Ee!” Yandi ke tuba nde: “Kana nge kwenda kusadisa bantu ya insi ya nkaka na kuzaba Yehowa, pana nge ke pesa luzingu na nge na maboko na yandi. Yehowa ta kuma kuzola nge mingi kuluta.”

Rudy

Rudy na Pays-Bas me kwelaka mpi kele ti bamvula 50 ti ndambu. Yandi tubaka nde: “Kukwenda kisika yina mpusa kele mingi, kulonga bantu yina me waka ntete ve mambu ya Yehowa mpi kumona  mutindu bantu ke sepela ntangu bo ke zaba kieleka ke pesaka kiese mingi kibeni.”

Sascha

Sascha yina katukaka na Allemagne, me kwelaka mpi kele ti bamvula 40 ti ndambu, yandi ke tuba nde: “Mono ke samunaka konso ntangu, mono ke solulaka ti bantu yina ke wa nsangu ya mbote na mbala ya ntete. Kusadisa bantu yai na kuzaba Yehowa ke pesa kiese mingi.”

Atsuko

Atsuko yina katukaka na Japon, me kwelaka mpi kele ti bamvula 30 ti ndambu, yandi ke tuba nde: “Na bamvula me luta, mono vandaka kuzola nde Armagedoni kukwisa nswalu. Kansi banda mono me kwendaka na Turquie, mono ke tondaka Yehowa mutindu yandi ke landa kumonisila bantu ntima-nda. Ntangu mono ke bakisaka mutindu Yehowa ke twadisa mambu, yo ke kumisaka kinduku na mono ti yandi ngolo.”

Alisa yina katukaka na Russie, kele ti bamvula 30 ti ndambu, yandi ke tuba nde: “Kusadila Yehowa na mutindu yai me sadisaka mono na kumona ntima-mbote ya Yehowa.” (Nk. 34:8) Yandi ke yika nde: “Yehowa kele Tata mpi nduku na mono ya ngolo, yandi ke sadisaka mono mbala mingi. Mono me kutanaka ti mambu mingi ya kiese mpi ya mbote, mono me bakala mpi balusakumunu mingi!”

“BENO TALA BILANGA”

Kampagne yina bampangi salaka na Turquie sadisaka bantu mingi na kuwa nsangu ya mbote. Ata mpidina, na bisika ya nkaka kuna, bansamuni me samunaka ntete ve. Bampangi mingi yina ke kwendaka kusamuna na Turquie ke kutanaka ti bantu yina me waka ntete ve mambu ya Yehowa. Keti nge ta zola kukwenda na bisika ya mutindu yai? Kana mpidina, beto ke siamisa nge na: ‘Kutombula meso mpi kutala bilanga, yo me yela mpi ntangu ya kukatula bambuma me lunga.’ (Yoa. 4:35) Keti nge lenda kwenda kupesa maboko na bisika ya nkaka, bisika yina ‘ntangu ya kukatula bambuma me lunga’? Kana mpidina, yantika kuyilama mbote sambu na kulungisa lukanu yina. Kulungisa lukanu yina ta sadisa nge na kudipesa mingi na kulonga nsangu ya mbote “tii na kisika ya kuluta ntama ya ntoto,” mpi nge ta baka balusakumunu mingi kuluta!—Bis. 1:8.

^ par. 2 Tala kamukanda “Voyez le bon pays,” balutiti 32-33.