Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

“ Beno Dila ti Bantu Yina Ke Dila”

“ Beno Dila ti Bantu Yina Ke Dila”

“Beno landa kupesana kikesa mpi kutungana.”—1 BATESALONIKA 5:11.

BANKUNGA: 90, 111

1, 2. Sambu na nki beto fwete pesa bantu yina kele na mpasi ya lufwa kikesa? (Tala kifwanisu ya luyantiku ya disolo.)

MPANGI Susi tubaka nde: “Ntangu mwana na beto ya bakala fwaka, beto waka mpasi mingi kibeni tii na nsungi ya mvula mosi.” Mpangi-bakala mosi tubaka nde nkento na yandi fwaka na kintulumukina, “yo pesaka yandi mpasi mingi kibeni.” Ya kieleka, bantu mingi ke kutana ti mpasi yai. Bampangi mingi vandaka kuyindula ve nde kilumbu mosi bantu ya bo ke zolaka ta fwa na ntwala ya Armagedoni. Ziku muntu mosi ya nge ke zolaka me fwaka, to nge me zaba muntu mosi ya kele na mpasi ya lufwa. Kana mpidina, nge lenda kudiyula nde, ‘Inki lenda pesa muntu ya kele na mpasi ya lufwa kikesa?’

2 Bantu ya nkaka ke tubaka nde bampasi ke manaka yo mosi na nima ya bantangu. Keti yo kele mpidina? Mufwidi mosi ya nkento tubaka nde: “Mono me ndimaka kibeni nde mambu yina muntu ke sala lenda manisa bampasi na yandi.” Kana muntu me lwala mputa, yo ke lombaka ntangu mpi dikebi ya mingi sambu yo beluka. Mutindu mosi, yo ke lombaka ntangu mpi dikebi  ya mingi sambu mpasi ya muntu kumana. Inki lenda lembika mpenza bantu yina kele na mpasi ya lufwa?

YEHOWA “NZAMBI YINA KE LEMBIKAKA BANTU YONSO”

3, 4. Sambu na nki beto ke ndima nde Yehowa ke bakisaka mpasi na beto?

3 Yehowa, Tata ya mawa ke pesaka beto kikesa. (Tanga 2 Bakorinto 1:3, 4.) Yandi kele mbandu ya kuluta mbote ya me tala kuditula na kisika ya bantu, yandi ke sila bansadi na yandi nde: “Mono mosi Muntu [ta] lembika beno.”—Yezaya 51:12; Nkunga 119:50, 52, 76.

4 Tata na beto ya zola ke waka mpasi mingi ntangu bantu yina yandi ke zolaka ke fwaka, mu mbandu, Abrahami, Izaki, Yakobi, Moize mpi ntotila Davidi. (Kutanga 12:6-8; Matayo 22:31, 32; Bisalu 13:22) Biblia ke monisa nde Yehowa ke vingila ti mpusa ya ngolo lufutumuku ya bantu yonso ya kwikama. (Yobi 14:14, 15) Na ntangu yina, bo ta vanda na kiese mpi na sante ya mbote. Yehowa waka mpi mpasi mingi ntangu Mwana na yandi ya ntete fwaka. Biblia ke tuba nde Nzambi “vandaka kuzola [Yezu] mingi.” (Bingana 8:22, 30) Yindula mpasi yina Yehowa waka ntangu Mwana na yandi fwaka lufwa ya mpasi.—Yoane 5:20; 10:17.

5, 6. Inki mutindu Yehowa ke pesaka beto kikesa?

5 Beto ke ndima kibeni nde Yehowa ta sadisa beto. Yo yina beto fwete samba yandi ntangu yonso mpi kuzabisa yandi mpasi na beto. Beto kele na kiese mingi ya kuzaba nde Yehowa ke bakisaka mpasi na beto mpi ke pesaka beto kikesa! Inki mutindu yandi ke salaka yo?

6 Yehowa ke pesaka beto kikesa na nzila ya mpeve santu. (Bisalu 9:31) Yezu silaka nde Tata na beto ta pesa mpeve santu na bantu yonso yina ta lomba yandi yo. (Luka 11:13) Susi, yina beto tubilaka na luyantiku ke tuba nde: “Bantangu mingi beto vandaka kufukama mpi kubondila Yehowa na kupesa beto kikesa. Konso ntangu ngemba ya Nzambi vandaka kutanina kibeni bantima mpi mabanza na beto.”—Tanga Bafilipi 4:6, 7.

YEZU MPI KE BAKISAKA MPASI NA BETO

7, 8. Inki ke ndimisa beto nde Yezu ta pesa beto kikesa?

7 Mambu yina Yezu salaka mpi tubaka monisaka nde yandi landaka mbote-mbote bikalulu ya Tata na yandi. (Yoane 5:19) Yehowa tindaka Yezu na ntoto sambu na kupesa kikesa na ‘bantu yonso yina kele na mpasi mpi na mawa.’ (Yezaya 61:1, 2; Luka 4:17-21) Bantu zabaka nde Yezu vandaka kubakisa bampasi na bo mpi yandi vandaka kibeni na mfunu ya kusadisa bo.—Baebreo 2:17.

8 Ntangu Yezu vandaka leke, ziku banduku na yandi mpi bantu ya dibuta na bo fwaka. Yo ke monana nde Yozefi, tata ya Yezu ya lundi, fwaka ntangu Yezu vandaka ntete leke. * Yindula mpasi yina Yezu waka mpi susi yina yandi vandaka na yo sambu na mpasi yina mama ti bampangi na yandi vandaka na yo.

9. Inki mutindu Yezu monisaka nde yandi vandaka kuditula na kisika ya bantu ntangu Lazare fwaka?

9 Ntangu Yezu vandaka kusamuna, yandi salaka mambu yina monisaka nde yandi vandaka kubakisa mpasi ya bantu mpi kuditula na kisika na bo. Mu mbandu, ntangu nduku na yandi Lazare fwaka, Yezu waka  mpasi ya ngolo yina Maria ti Marta waka. Yandi kuditulaka kibeni na kisika na bo, yo yina yandi dilaka ata yandi zabaka nde yandi ta futumuna Lazare.—Yoane 11:33-36.

10. Inki ke ndimisa nde Yezu ke bakisaka mpasi na beto?

10 Inki mutindu mambu ya mbote yina Yezu tubaka lenda sadisa beto bubu yai? Biblia ke monisa pwelele nde Yezu ke sobaka ve. Yo ke tuba nde: “Yezu Kristu kele mutindu mosi mazono, bubu yai, mpi kimakulu.” (Baebreo 13:8) Biblia ke binga yandi “Ntwadisi ya Ntete-Ntete ya luzingu” sambu yandi ke zolaka nde beto zinga mvula na mvula. Yezu yandi mosi kutanaka ti bampasi yo yina “yandi lenda sadisa bantu yina ke mekama.” (Bisalu 3:15; Baebreo 2:10, 18) Beto ke ndima nde tii bubu yai Yezu ke waka mpasi ntangu bantu ke monaka mpasi. Yandi ke bakisaka bampasi na bo mpi ke pesaka bo kikesa “na ntangu ya mbote.”—Tanga Baebreo 4:15, 16.

KIKESA YINA “KE KATUKAKA NA MASONUKU”

11. Inki baverse ke pesaka nge kibeni kikesa?

11 Katula disolo ya ke tubila mpasi yina Yezu waka na lufwa ya Lazare, Biblia kele ti masolo mingi yina ke pesa kikesa. Yo lenda yitukisa beto ve sambu “mambu yonso ya bo sonikaka ntama, bo sonikaka yo sambu na kulonga beto, sambu na nzila ya kukanga-ntima mpi ya kulembika yina ke katukaka na Masonuku beto vanda ti kivuvu.” (Baroma 15:4) Kana nge kele na mpasi, baverse yai lenda pesa nge kikesa:

  • “Yehowa kele pene-pene ya bantu yina kele na mawa; yandi ke gulusaka bantu yina ke niokwama na mabanza.”—Nkunga 34:18, 19.

  • “Ntangu basusi lutilaka mono, nge [Yehowa] pesaka mono kikesa mpi nge lembikaka mono.”—Nkunga 94:19.

  • “Bika Mfumu Yezu Kristu yandi mosi mpi Nzambi Tata na beto, yina zolaka beto mpi pesaka beto kikesa ya kimakulu ti kivuvu ya mbote na nzila ya ntima ya mbote ya nene, kulembika bantima na beno mpi kukumisa beno ngolo.”—2 Batesalonika 2:16, 17. *

DIBUNDU KE PESAKA KIKESA MINGI

12. Inki mutindu beto lenda pesa bantu ya nkaka kikesa?

12 Dibundu ke pesaka mpi bantu yina kele na mpasi ya lufwa kikesa. (Tanga 1 Batesalonika 5:11.) Inki mutindu nge lenda lembika ‘muntu ya ke niokwama na mabanza’ mpi kupesa yandi kikesa? (Bingana 17:22) Kuvila ve nde kele ti “ntangu ya kuvanda pima mpi ntangu ya kutuba.” (Longi 3:7) Dalene, yina kele mufwidi ke tuba nde bantu yina ke niokwama ke zolaka kutubila mpasi na bo. Yo yina, kima ya kuluta mfunu kele kuzenga bo ve ndinga kansi kuwidikila bo tii na nsuka. Junia, yina mpangi na yandi ya bakala kudifwaka ke tuba nde: “Ata nge lenda bakisa ve mpasi yina bo ke wa, kima ya mfunu kele kuditula na kisika na bo.”

13. Inki beto fwete vila ve na yina me tala mpasi ya lufwa?

13 Beto fwete vila ve nde bantu yonso ve ke monisaka mpasi mutindu mosi. Bantu ya nkaka ke kukaka ve kutendula kibeni mpasi yina bo ke wa. Ndinga ya Nzambi ke tuba nde: “Ntima ke zabaka bululu na yo, mpi muntu ya nkaka ve lenda vukana na kiese na yo.” (Bingana 14:10) Ata muntu me tendula kibeni mpasi yina yandi ke wa, bantangu ya nkaka yo ke vandaka mpasi sambu bantu kubakisa mambu yina yandi ke tuba.

14. Inki beto lenda tuba sambu na kupesa bantu yina kele na mpasi ya lufwa kikesa?

 14 Yo ke vandaka mpasi na kuzaba mambu yina beto lenda tuba sambu na kupesa muntu yina kele na mpasi ya lufwa kikesa. Kansi Biblia ke tuba nde “ludimi ya bantu ya mayele ke belulaka.” (Bingana 12:18) Kamukanda Ntangu Muntu ya Nge Kezolaka Mefwa * me sadisaka bantu mingi na kuzaba bangogo ya kupesa bantu ya nkaka kikesa. Ata mpidina, kima ya kuluta mfunu kele ‘kudila ti bantu yina ke dila.’ (Baroma 12:15) Gaby, yina bakala me fwaka, ke tuba nde bantangu ya nkaka yo ke lombaka nde yandi dila sambu na kulembika mpasi na yandi. Yandi ke yika nde: “Banduku ya nkaka ke lembikaka mpasi na mono ntangu bo ke dilaka ti mono. Mpidina, mono ke kudiwaka ve mono mosi.”

15. Inki mutindu beto lenda pesa mpangi kikesa kana beto ke kuka ve kusolula ti yandi? (Tala mpi lupangu “ Bangogo ya Ke Pesa Kikesa.”)

15 Kana nge ta kuka ve kusolula ti muntu sambu na kupesa yandi kikesa, nge lenda sonikila yandi mukanda to message na telefone. Nge lenda tula verse mosi to kutubila kikalulu mosi ya mbote yina muntu ya me fwa vandaka ti yo, to kutubila mambu ya mbote yina muntu yango vandaka kusala. Junia ke tuba nde: “Ntangu mono ke zwaka message ya ke pesa kikesa to ke lutisaka ntangu ti bampangi, yo ke sadisaka mono mingi kibeni. Mambu yai ke monisa nde bampangi ke zolaka mono mpi ke tudilaka mono dikebi.”

16. Inki kele mutindu ya kuluta mbote ya kupesa bampangi kikesa?

16 Bisambu na beto lenda sadisa bampangi yina kele na mpasi ya lufwa. Beto lenda  samba sambu na bo to nkutu kusamba ti bo. Nge lenda mona nde nge ta kuka ve kusamba ti bo sambu nge lenda dila, kansi kisambu na nge ya masonga lenda sadisa mingi kibeni. Dalene ke tuba nde: “Bantangu ya nkaka bampangi-bankento ke kwisaka kupesa mono kikesa, mono ke lombaka bo na kusala kisambu. Mbala mingi na luyantiku bo ke sosaka bangogo, kansi na nima, bo ke kumaka kutuba ti kikesa mpi ke salaka kisambu ya masonga mpenza. Lukwikilu na bo ya ngolo, zola na bo mpi dikebi yina bo ke tudilaka mono ke kumisaka lukwikilu na mono ngolo kibeni.”

LANDA KUPESA BANTU KIKESA

17-19. Sambu na nki beto fwete landa kupesa bampangi kikesa?

17 Kana muntu kele na mpasi ya lufwa, beto lenda zaba ve ntangu mpasi yina ta mana. Ntangu muntu ya beto ke zolaka me fwa, ntete banduku mpi bantu ya dibuta ke kwisaka kupesa beto kikesa. Kansi, ata ntangu mafwa ke manaka, beto ke vandaka kaka na mfunu ya kikesa. Yo ke monisa nde beto fwete landa kupesa bantu yina kele na mafwa kikesa. Biblia ke tuba nde: “Nduku ya kieleka ke zolaka konso ntangu, mpi yandi kele mpangi yina me butukaka sambu na bantangu ya mpasi.” (Bingana 17:17) Beto fwete landa kupesa bantu kikesa tii ntangu mpasi na bo ta mana.—Tanga 1 Batesalonika 3:7.

18 Kuvila ve nde muntu lenda yibuka mbala na mbala muntu yina yandi vandaka kuzola yina me fwaka. Mambu bonso dati ya makwela, miziki, bafoto, nsudi, mambu ya muntu vandaka kusala, makelele to nsungi, lenda yibusa muntu mambu yina lenda pesa yandi mpasi. Kana nkwelani me fwa, mufwidi ke waka mpasi mingi na luyantiku ntangu yandi ke sala mambu yandi mosi, mu mbandu kukwenda na lukutakanu ya nene to na Lusungiminu. Mpangi-Bakala mosi tubaka nde: “Mono vandaka kuyindula nde mono ta wa mpasi mingi na kilumbu ya dati na beto ya makwela. Kansi bampangi yidikaka mwa feti mpi bingisaka banduku na mono, sambu mono kudiwa ve mono mosi.”

19 Kuyindula ve nde bantu yina kele na mpasi ya lufwa ta baka kikesa kaka na mabaku ya nene. Junia ke tuba nde: “Mbala mingi kulutisa ntangu ti banduku ke pesaka kikesa mpenza ata beto ke sala ve feti. Bantangu yina beto ke lutisaka ti bo ke vandaka mfunu mpi yo ke pesaka kikesa mingi.” Ya kieleka beto lenda manisa ve mpasi na bo yonso to kuvanda ti bo ntangu yonso, kansi beto lenda sala mambu yina lenda pesa bo kikesa. (1 Yoane 3:18) Gaby ke tuba nde: “Mono ke tonda kibeni Yehowa sambu na bankuluntu ya zola yina vandaka kusadisa mono na ntangu ya mpasi. Bo ke sadisaka mono na kudiwa na maboko ya zola ya Yehowa.”

20. Sambu na nki balusilu ya Yehowa ke pesaka kibeni kikesa?

20 Yo kele kiese kibeni na kuzaba nde Yehowa, Nzambi yina ke lembikaka bantu yonso, ta manisa bampasi yonso ya lufwa ntangu yandi ta futumuna bafwa. (Yoane 5:28, 29) Yehowa Mfumu ya Kuluta Nene ke sila nde ‘yandi ta katula lufwa kimakulu mpi ta kusula mansanga na baluse yonso.’ (Yezaya 25:8, noti na nsi ya lutiti) Yo yina, na kisika ya “[kudila] ti bantu yina ke dila,” bantu yonso ta “vanda na kiese ti bantu yina kele na kiese.”—Baroma 12:15.

^ par. 8 Biblia ke monisa nde ntangu Yezu vandaka ti bamvula 12, Yozefi vandaka na luzingu. Kansi Biblia ke tubila ve Yozefi ntangu Yezu balulaka masa na vinu na kimangu na yandi ya ntete, mpi na nima ya kimangu yai. Yo ke monana nde Yozefi fwaka na ntangu yina. Diaka, na zulu ya nti ya mpasi, Yezu lombaka ntumwa Yoane na kusansa mama na yandi, Yezu zolaka ve kutuba mambu yai kana Yozefi vandaka na luzingu.—Yoane 19:26, 27.

^ par. 14 Tala mpi disolo “Pesa Ndembikilu na Bayina Mefwilaka Bantu, Mutindu Yezu Kusalaka” na Nzozulu ya Nkengi ya Desembri 1, 2010.