Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bo Kudipesaka na Luzolo Yonso—Na Madagascar

Bo Kudipesaka na Luzolo Yonso—Na Madagascar

SYLVIANA, mupasudi-nzila mosi ya bamvula 27 ke tuba nde: “Ntangu mono waka bansangu ya kiese ya banduku yina kwendaka kusamuna bisika yina mpusa kele mingi, yo pesaka mono mpi nzala ya kukwenda.” Kansi Sylviana ke yika nde: “Mono vandaka kuwa boma nde mono ta kuka ve kukwenda kusamuna na kisika yina mpusa kele mingi.”

Keti nge mpi ke waka mutindu Sylviana vandaka kuwa? Keti nge ke sepelaka kukwenda kisika yina mpusa ya bansamuni kele mingi kansi nge ke kudiyulaka kana nge ta kuka? Kana mpidina, kulemba ve. Yehowa me sadisaka bampangi mingi na kununga mambu yina vandaka kuyangisa bo sambu na kukwenda kusamuna kisika yina mpusa kele mingi. Bambandu ya bampangi yina me kwendaka kusamuna na Madagascar, kisanga ya iya ya nene na ntoto ya mvimba, ke ndimisa yo. Beto ta tubila bankaka na kati na bo.

Na bamvula kumi ya me luta, bansamuni ya kikesa kuluta 70 mpi bapasudi-nzila yina katukaka na bansi * 11 kwendaka kusamuna na Madagascar na Afrika, kisika bantu mingi ke sepelaka ti malongi ya Biblia. Diaka, bansamuni mingi ya kisanga ya Madagascar kwendaka mpi kusamuna na babwala ya nkaka ya nsi na bo. Bika beto tubila bampangi ya nkaka na kati na bo.

BOMA KANGAKA BO VE NZILA

Perrine ti Louis

Louis ti Perrine, bankwelani ya bamvula kuluta 30 katukaka na France mpi kwendaka na Madagascar. Banda ntama bo vandaka kuyindula mutindu bo lenda kwenda kusamuna na insi ya nzenza kansi Perrine vandaka kuwa boma. Yandi ke tuba nde: “Mono vandaka kuwa boma na kukwenda kisika yina mono me zaba ve. Mono vandaka kudiyangisa na kuyambula dibuta, dibundu, nzo, bisika yonso yina beto me yikamaka ti yo mpi bisalu na beto. Ya kieleka, mambu ya kuluta mpasi yina lombaka nde mono nunga vandaka basusi na mono mosi.” Na 2012, Perrine bakaka kikesa, yandi ti Louis kwendaka kusamuna na nsi yina mpusa vandaka mingi. Inki mutindu Perrine ke kudiwaka sambu na lukanu yina bo bakaka? Yandi ke tuba nde: “Bubu yai, mono lenda tuba nde mambu yina beto kutanaka ti yo kumisaka lukwikilu na beto ngolo mpi Yehowa sadisaka beto na kisalu na beto.” Louis ke yika nde: “Na Lusungiminu ya ntete yina beto salaka na Madagascar, balongoki na beto kumi ya Biblia kwisaka, yo pesaka beto kiese mingi!”

 Inki sadisaka Louis ti Perrine na kulanda kusala kisalu na bo ata ntangu bo kutanaka ti mambu ya mpasi? Bo bondilaka Yehowa na kupesa bo ngolo ya kukanga ntima. (Bafil. 4:13) Louis ke tuba nde: “Beto monaka mutindu Yehowa pesaka mvutu na bisambu na beto mpi pesaka beto ‘ngemba ya Nzambi.’ Yo sadisaka beto na kutula dikebi na kiese yina kisalu na beto vandaka kupesa beto. Diaka, banduku na beto na France tindilaka beto mikanda mpi ba message na telefone, yo sadisaka beto na kuyambula ve.”—Bafil. 4:6, 7; 2 Bak. 4:7.

Louis ti Perrine kangaka ntima mpi Yehowa sakumunaka bo mingi. Louis ke tuba nde: “Na Oktobri 2014, beto kotaka Nzo-Nkanda ya Biblia ya Bakristu Yina Me Kwelaka * yina salamaka na France. Nzo-nkanda natilaka beto mambote mingi, beto ta vilaka yo ve.” Ntangu beto manisaka nzo-nkanda bo tindaka beto diaka na Madagascar mpi yo pesaka beto kiese mingi.

“BETO TA SEPELA TI BENO MINGI!”

Nadine ti Didier

Didier ti Nadine, bankwelani ya bamvula kuluta 50 katukaka na France mpi kwendaka na Madagascar na 2010. Didier ke tuba nde: “Beto vandaka bapasudi-nzila ntangu beto kwelanaka, na nima beto butaka bana tatu. Ntangu bana na beto kumaka bambuta, beto yindulaka kukwenda kusamuna na insi ya nzenza.” Nadine ke tuba nde: “Kukabwana ti bana yangisaka mono mingi, kansi bana songaka beto nde: ‘Kana beno kwenda kusamuna na insi ya nzenza kisika mpusa kele mingi, beto ta sepela ti beno mingi!’ Mambu ya bana tubaka pesaka beto kikesa, yo yina beto kwendaka. Ata beto ke zingaka ntama ti bo, beto ke vandaka na kiese sambu beto ke solulaka ti bo mbala na mbala.”

Yo vandaka mpasi sambu Didier ti Nadine kulonguka ndinga Malgashe. Nadine ke tuba nde: “Beto kele diaka ve ti bamvula 20.” Inki sadisaka bo na kulonguka ndinga? Ntete, bo kwendaka na dibundu ya Kifalansa. Na nima, ntangu bo longukaka ndinga Malgashe, bo kwendaka na dibundu ya Malgashe. Nadine ke tuba diaka nde: “Bantu mingi yina beto ke solulaka ti bo na kisalu ya kusamuna ke sepelaka kulonguka Biblia. Mbala mingi bo ke tondaka beto mutindu beto ke kwendaka kutala bo. Ntete, mono vandaka kundima ve nde mono lenda kutana ti bantu ya mutindu yai. Mono ke sepelaka mingi na kusala kisalu ya kimupasudi-nzila na teritware yai. Ntangu mono ke telamaka na suka, mono ke tubaka na nsi ya ntima nde, ‘Teritware kele mbote kibeni, mono fwete samuna bubu yai!’”

Didier ke sekaka kana yandi me yibuka mutindu yandi yantikaka kulonguka ndinga Malgashe. Yandi ke tuba nde: “Mono vandaka kutwadisa kulonguka ya dibundu kansi mono vandaka kubakisa ve bamvutu yina bampangi vandaka kupesa. Mono vandaka kutuba kaka nde ‘Mersi.’ Na nima ya kupesa mpangi-nkento mosi mersi sambu na mvutu na yandi, bampangi yina vandaka na nima na yandi salaka kidimbu sambu na kusonga mono nde mvutu na yandi vandaka mbote ve. Mono ponaka nswalu mpangi-bakala yina lendaka kupesa mvutu ya mbote mpi mono ke ndima nde yandi pesaka mvutu ya mbote.”

 YANDI NDIMAKA NA KIESE YONSO

Na lukutakanu ya distrike ya 2005, Thierry ti nkento na yandi Nadia vandaka kutala drame yina vandaka ti ntu-diambu “Sala Kikesa na Kulungisa Balukanu Yina Kepesaka Nzambi Lukumu.” Drame vandaka kutubila Timoteo, yo simbaka kibeni ntima na bo mpi pusaka bo na kukwenda kusamuna kisika yina mpusa kele mingi. Thierry ke tuba nde: “Na nsuka ya drame, ntangu beto vandaka kubula maboko, mono yulaka nkento na mono nde, ‘Inki kisika beto ta kwenda?’ Nkento na mono tubaka nde yandi mpi vandaka kuyindula ngiufula yina.” Na mbala mosi, bo yantikaka kudibongisa sambu na kulungisa lukanu na bo. Nadia ke tuba nde: “Malembe-malembe, beto yantikaka kufiotuna bima, beto bikalaka kaka ti bima yina lenda kota na bavalize iya.”

Na diboko ya kimama: Nadia ti Marie-Madeleine; Na diboko ya kitata: Thierry

Bo kumaka na Madagascar na 2006 mpi bo sepelaka ti kisalu na bo. Nadia ke tuba nde: “Bantu yina beto vandaka kusolula ti bo pesaka beto kiese mingi.”

Na nima ya bamvula sambanu, mambu ya mpasi kuminaka Thierry ti Nadia. Marie-Madeleine, mama ya Nadia na France, bwaka, diboko na yandi bukanaka mpi yandi lwalaka na ntu. Thierry ti Nadia solulaka ti munganga yina vandaka kusansa Marie-Madeleine, na nima bo lombaka mama na bo na kukwenda kuzinga ti bo na Madagascar. Ata yandi vandaka ti bamvula 80 na ntangu yina, Marie-Madeleine ndimaka na kiese yonso. Inki mutindu yandi ke kudiwaka na insi ya nzenza? Yandi ke tuba nde: “Bantangu ya nkaka yo ke vandaka mpasi na kuyikama, ata mono ke kukaka ve kusala mambu ya nkaka, mono ke vandaka na kiese na dibundu. Diambu ya kiese kele nde kukwisa awa me sadisaka mwana na mono ti bakala na yandi na kulanda kusala kisalu na bo.”

“YEHOWA SADISAKA MONO”

Riana ke sala diskure na ndinga Tandroy

Mpangi-bakala Riana kele ti bamvula 22. Yandi yelaka na Alaotra Mangoro, nziunga mosi ya kitoko na esti ya Madagascar. Yandi vandaka mayele na nzo-nkanda mpi yandi vandaka na mfunu ya kusala banzo-nkanda ya nda. Kansi ntangu Riana longukaka Biblia, yandi sobaka mabanza. Yandi ke tuba nde: “Mono salaka bikesa sambu na kumanisa nswalu nzo-nkanda mpi silaka Yehowa nde, ‘Kana mono me manisa nzo-nkanda, mono ta kuma mupasudi-nzila.’” Ntangu yandi manisaka nzo-nkanda, Riana lungisaka lusilu na yandi. Yandi kumaka kuzinga ti mpangi-bakala mosi yina vandaka mupasudi-nzila, yandi zwaka kisalu yina vandaka kubaka yandi ntangu fioti mpi kumaka mupasudi-nzila. Riana ke tuba nde, “Yo vandaka lukanu ya kuluta mbote.”

Ata mpidina, bampangi ya Riana bakisaka ve sambu na nki yandi buyaka kusosa kisalu yina lenda pesa yandi mbongo mingi. Yandi ke tuba nde: “Papa, papa-leki ti nkaka siamisaka mono na kusala banzo-nkanda ya nda. Kansi mono zolaka ve nde ata kima mosi kukanga mono nzila ya kusala kisalu ya kimupasudi-nzila.” Bamvula mingi na ntwala, Riana vandaka na mfunu ya kukwenda kusamuna na kisika yina mpusa kele mingi. Inki pesaka yandi mpusa yina? Yandi ke tuba nde: “Miyibi kwisaka na kartie na beto mpi yibaka bima na mono mingi. Yo yibusaka mono ndongisila ya Yezu ya ‘kufulusa bimvwama na zulu.’ Mono salaka ngolo sambu na kuzwa bimvwama ya kimpeve.” (Mat. 6:19, 20) Riana kwendaka na sudi ya insi na bo, na kitamina ya bakilometre 1300, na nziunga mosi yina mvula ke nokaka na mpasi, kisika bantu ya dikanda ya Antandroy ke zingaka. Sambu na nki Riana kwendaka kuna?

Ngonda mosi na ntwala nde bo yiba bima ya Riana, yandi yantikaka kulonga babakala zole ya dikanda ya Antandroy Biblia. Yandi zabaka bangogo ya nkaka ya ndinga na bo mpi yandi kumaka kuyindula bantu mingi ya dikanda yai ya me zabaka ntete ve Yehowa. Yandi ke tuba nde: “Mono sambaka Yehowa na kusadisa mono na kukwenda kuna.”

Riana kwendaka mpi bilumbu fioti na nima yandi kutanaka ti mpasi. Yandi vandaka ve kuzwa kisalu. Bakala mosi songaka yandi nde: “Sambu na nki nge me kwisa awa? Bantu ya bwala yai ke kwendaka kisika nge me katuka sambu na kusosa kisalu!” Na nima ya bamposo zole, Riana kwendaka na lukutakanu ya distrike na kisika ya nkaka mpi yandi vandaka ve ti mbongo. Na kilumbu ya nsuka ya lukutakanu, mpangi-bakala mosi kotisaka mbongo na poshi ya Riana. Mbongo yina sadisaka yandi na kuvutuka na nziunga ya bantu ya Antandroy mpi kuyantika kuteka ba crème (yaourt). Riana ke tuba nde: “Yehowa sadisaka mono na ntangu ya me fwana. Mono ke landaka kusadisa bantu yina me zabaka ntete ve Yehowa.” Mono vandaka mpi ti mambu mingi ya kusala na dibundu. Riana ke yika nde: “Mbala mingi mono vandaka kusala badiskure na dibundu. Yehowa vandaka kulonga mono na nzila ya  dibundu na yandi.” Riana ke landaka kulonga nsangu ya Kimfumu na bantu ya ke tubaka ndinga Tandroy, bayina ke zolaka kuzaba Yehowa.

“NZAMBI YA KIELEKA” SAKUMUNAKA YANDI

Yehowa ke ndimisa beto nde “konso muntu yina ke sosa lusakumunu sambu na yandi mosi na ntoto Nzambi ya kieleka ta sakumuna yandi.” (Yez. 65:16) Kana beto ke sala ngolo sambu na kununga bampasi mpi kusamuna mingi, Yehowa ta sakumuna beto. Beto baka mbandu ya Sylviana, yina beto tubilaka na luyantiku. Beto vila ve nde yandi vandaka kuwa boma ya kukwenda kusamuna kisika yina mpusa kele mingi. Inki vandaka kupesa yandi boma? Sylviana ke tuba nde: “Dikulu na mono ya kimama ke vandaka nkufi kibeni kuluta dikulu ya kitata. Mono ke tambulaka kifu mpi ke lembaka nswalu.”

Sylviana (na diboko ya kimama) mpi Sylvie Ann (na diboko ya kitata) ti Doratine na kilumbu yina yandi bakaka mbotika

Ata mpidina na 2014, Sylviana ti Sylvie Ann, mupasudi-nzila mosi ya leke ya dibundu na bo kwendaka na bwala mosi ya fioti na kitamina ya bakilometre 85 ti mbanza na bo. Ata mambu ya nkaka vandaka kuyangisa Sylviana, lukanu na yandi lunganaka disongidila, Yehowa sakumunaka yandi kibeni! Yandi ke tuba nde: “Na nima ya mvula mosi, yandi longukaka Biblia ti Doratine mpi na lukutakanu ya nziunga, Doratine bakaka mbotika.”

“MONO TA SADISA NGE”

Mutindu bambandu ya bansamuni yai ke monisa yo, kana beto ke sala bikesa sambu na kununga bampasi mpi kusamuna mingi, beto ta mona kieleka ya lusilu yai ya Yehowa: “Mono ta pesa nge kikesa, ee, mono ta sadisa nge.” (Yez. 41:10) Mpidina, kinduku na beto ti Yehowa ta kuma ngolo. Diaka, kana beto ke samuna mingi na kisika yina beto ke zingaka to na bisika yina mpusa kele mingi, yo ta sadisa beto na kudibongisa na mambu ya kimpeve yina ke vingila beto na nsi-ntoto ya mpa. Didier yina beto tubilaka ke tuba nde, “kukwenda kusamuna kisika yina mpusa kele mingi kele mutindu ya mbote ya kudibongisa sambu na bilumbu yina ke kwisa.” Beto ke lomba bampangi mingi na kudipesa kukonda kusukinina na kukwenda kusamuna bisika yina mpusa kele mingi!

^ par. 4 Bampangi yai katukaka na Allemagne, na Angleterre, na Canada, na États-Unis, na France, na Guadeloupe, na Luxembourg, na Nouvelle-Calédonie, na République Tchèque, na Suède, mpi na Suisse.

^ par. 8 Bubu yai, bo ke bingaka Nzo-Nkanda yango Nzo-Nkanda ya Bansamuni ya Kimfumu. Bansamuni yina ke salaka kisalu ya ntangu yonso na bansi ya nzenza, yina ke lungisa mambu ya bo ke lombaka, lenda kota nzo-nkanda yai na insi na bo to na insi ya nkaka kisika nzo-nkanda yango ke salama na ndinga na bo.