Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bampangi Yina Me Kuma Bambuta​—Yehowa Ke Sepelaka ti Kwikama na Beno

Bampangi Yina Me Kuma Bambuta​—Yehowa Ke Sepelaka ti Kwikama na Beno

BANKULUNTU ya ntoto ya mvimba ke bakaka mukumba na bo na mbalu. Bo ke sadisaka kibeni dibundu. Kansi, ntama mingi ve nsoba mosi salamaka. Bo lombaka bankuluntu yina me kuma bambuta na kupesa bankuluntu ya batoko mikumba yina bo vandaka kulungisa. Inki mutindu?

Ngidika ya mpa ke monisa nde bankengi ya nziunga mpi bampangi ya nkaka yina ke twadisaka Banzo-Nkanda ya Kimfumu kuyambula mikumba yai kana bo me lungisa bamvula 70. Diaka, bankuluntu yina me lungisa bamvula 80 fwete pesa bankuluntu ya batoko mikumba yina bo vandaka na yo, mu mbandu, mukumba ya mutambwisi ya Komite ya Filiale to ya kimvuka ya bankuluntu. Inki mutindu bankuluntu yai ya me kuma bambuta tadilaka nsoba yai? Bo monisaka kwikama na Yehowa mpi na dibundu na yandi.

Mpangi Ken yina vandaka mutambwisi ya Komite ya Filiale bamvula kiteso ya 49 ke tuba nde: “Mono ndimaka lukanu yina na ntima ya mvimba, kaka ntangu mono zabaka yo, mono sambaka Yehowa mpi monisaka yandi mpusa na mono nde mpangi mosi ya toko kuvanda mutambwisi ya Komite ya Filiale.” Bampangi mingi ya me kuma bambuta na ntoto ya mvimba ke vandaka mpi ti mawi bonso mpangi  Ken. Ya kieleka, sambu bampangi yai ke zolaka kusadila bampangi na dibundu, na luyantiku bo waka mwa mpasi.

Mpangi Esperandio, yina vandaka mutambwisi ya kimvuka ya bankuluntu na dibundu na bo ke tuba nde, “Yo yangisaka mono mwa fioti.” Ata mpidina, yandi ke yika nde, “Sambu sante na mono vandaka diaka mbote ve, mono vandaka ti mfunu ya ntangu mingi sambu na kusansa nitu na mono.” Beto ke ndima nde mpangi Esperandio ke landa kusadila Yehowa na kwikama yonso mpi yandi ke sadisaka mingi dibundu yina yandi kele.

Inki beto ta tuba sambu na bankengi-ntambudi yina mikumba na bo me sobaka? Mpangi Allan, yina vandaka nkengi-ntambudi bamvula 38, ke tuba nde, “Ntangu bo zabisaka mono lukanu yina, mono waka mpasi.” Ata mpidina, yandi bakisaka nde kupesa batoko formasio kele mbote, yo yina yandi ke landa kusadila Yehowa na kwikama.

Mpangi Russell, yina vandaka nkengi-ntambudi mpi vandaka longi na Nzo-Nkanda ya Kimfumu bamvula 40 ke tuba nde, na luyantiku yandi ti nkento na yandi waka mpasi. Bo tubaka nde, “Beto ke zolaka mpenza kisalu na beto mpi beto kele ti ngolo ya kulanda kusala kisalu.” Na dibundu yina bo kele, mpangi Russell ti nkento na yandi ke sadila mambu yina bo longukaka mpi bansamuni ke bakilaka yo mambote mingi.

Mbala ya nkaka nge ke bakisa ve mawi ya bampangi yina beto me tubila, kansi disolo yina kele na 2 Samuele, lenda sadisa nge na kubakisa mawi na bo.

MUNTU YA KUDIKULUMUSA MPI YA KE TADILAKA MAMBU MBOTE

Yindula diaka ntangu Absalomi, mwana ya ntotila Davidi, basisaka mavwanga. Davidi katukaka na Yeruzalemi mpi tinaka na Mahanayimi, na esti ya Nzadi Yordani. Kuna, Davidi ti bantu na yandi vandaka ti mfunu ya bima ya kuzingila. Keti nge ke yibuka mambu yina salamaka?

Babakala tatu ya bwala yina pesaka bo bambeto, madia mpi bima ya nkaka yina bo vandaka na yo mfunu. Barzilai vandaka mpi na kati ya babakala yina. (2 Sam. 17:27-29) Ntangu mavwanga ya Absalomi manaka, Davidi vutukaka na Yeruzalemi mpi Barzilai kwendaka kufidisa yandi tii na Nzadi Yordani. Davidi bondilaka Barzilai na kukwenda ti yandi na Yeruzalemi. Davidi songaka Barzilai nde yandi ta pesaka yandi mpi madia, ata Barzilai “vandaka mvwama kibeni” mpi vandaka ve na mfunu nde muntu kupesa yandi madia. (2 Sam. 19:31-33) Ziku Davidi sepelaka nde Barzilai kuvanda na lweka na yandi sambu na kupesaka yandi bandongisila ya mbote, sambu Barzilai zabaka mambu mingi. Ntembe kele ve nde Barzilai zolaka kubaka dibaku ya nene ya kuzinga mpi kusala na nzo ya ntotila.

Sambu Barzilai vandaka ti bamvula 80, yandi tadilaka mambu mbote mpi monisaka bukati-kati. Yandi tubaka nde: “Keti mono lenda swaswanisa mambu ya mbote ti ya mbi?” Inki yandi zolaka kutuba? Ntembe kele ve nde Barzilai kumaka mayele na bunda ya luzingu na yandi. Yandi lendaka mpi kupesa bandongisila ya mbote, kaka mutindu “bambuta” pesaka ntotila Roboami na bamvula yina landaka. (1 Bant. 12:6, 7; Nk. 92:12-14;  Bing. 16:31) Ntangu Barzilai tubilaka kuswaswanisa mambu ya mbote mpi ya mbi, mbala ya nkaka yandi vandaka kutuba nde nitu na yandi vandaka kupesa yandi diaka ve nswa ya kusala mambu ya nkaka sambu yandi me kuma mbuta. Yandi bakisaka nde kimbuta vandaka diaka ve kupesa yandi ntomo ya bima mpi yandi vandaka kuwa diaka ve mbote. (Lon. 12:4, 5) Yo yina Barzilai bondilaka Davidi na kukwenda ti Kimami, ziku Kimami vandaka mwana ya Barzilai.—2 Sam. 19:35-40.

KUDIBONGISA SAMBU NA BILUMBU KE KWISA

Nsoba ya me tala bampangi ya me kuma bambuta ya beto me tubila na luyantiku ya disolo, ke wakana ti mutindu Barzilai tadilaka mambu. Ya kieleka na bilumbu na beto, mambu yai ke tadila ve luzingu mpi makuki ya muntu mosi mutindu yo vandaka sambu na Barzilai, kansi yo ke tadila makuki ya bantu mingi. Yo fwanaka nde beto tadila mbote-mbote balukanu yina beto fwete baka sambu na bankuluntu ya kwikama ya ntoto ya mvimba.

Bampangi-babakala yai ya kudikulumusa me bakisaka nswalu nde kana bo pesa mikumba yina bo kele na yo na batoko, dibundu ya Yehowa ta kuma ngolo na bilumbu ke kwisa. Ya kieleka, bampangi mingi ya me kumaka bambuta me sadisaka batoko na kuzaba kisalu mbote, mutindu Barzilai sadisaka ziku mwana na yandi mpi mutindu ntumwa Polo sadisaka Timoteo. (1 Bak. 4:17; Bafil. 2:20-22) Batoko yai ke monisaka nde bo kele ‘makabu ya bantu’ yina me fwana na kusadisa sambu na “kutunga nitu ya Kristu.”—Baef. 4:8-12; fwanisa ti Kutanga 11:16, 17, 29.

MABAKU MINGI YA KUPESA MABOKO

Bampangi mingi ya kele diaka ve ti mikumba ya nkaka ya bo vandaka na yo, ke vandaka ti mabaku ya kusala bisalu ya nkaka to kusala mingi na kisalu ya Yehowa.

Mpangi Marco, yina vandaka nkengi-ntambudi bamvula 19 ke tuba nde, “Luzingu ya mono kele na yo bubu yai ke pesa mono nzila ya kusadisa babakala yina bankento na bo mpamba kele Bambangi ya Yehowa.”

Mpangi Geraldo, yina vandaka nkengi-ntambudi bamvula 28 ke tuba nde, “Lukanu na beto kele ya kusadisa bampangi yina me lembaka na kimpeve mpi kulonguka Biblia ti bantu.” Yandi ke tuba nde: “Mono ti nkento na mono ke longukaka ti bantu 15 mpi bampangi mingi yina lembaka na kimpeve me kumaka kukwisa na balukutakanu.”

Mpangi Allan, yina beto tubilaka ke tuba nde: “Bubu yai beto kele ti ntangu mingi ya kusamuna. Beto ke vandaka na kiese ya kuta kimbangi na bisika ya bantu mingi, na bazandu, mpi na bantu ya teritware na beto; balongoki na beto zole ke kwisaka na balukutakanu.”

Kana nge kele na makuki, nge kele ya kwikama mpi mukumba na nge me soba, nge kele ti mabaku ya nkaka ya mbote ya kupesa maboko na kisalu ya Nzambi. Nge lenda pesa maboko na kisalu ya Yehowa kana nge ke sadila makuki na nge sambu na kusadisa batoko na dibundu. Mpangi Russell, yina beto me tubila na disolo yai ke tuba nde: “Yehowa ke longaka mpi ke sadilaka batoko yina kele ti makuki. Bampangi na ntoto ya mvimba ke baka mambote na masolo na bo ya kikesa mpi na baviziti na bo ya kingungudi.”—Tala lupangu “ Sadisa Batoko na Kusadila Mbote Makuki na Bo.”

YEHOWA KE SEPELAKA NA KWIKAMA NA NGE

Kana bo me soba mukumba na nge ntama mingi ve, tadila yo na mutindu ya mbote. Kisalu na nge ya mbote me sadisaka bantu mingi mpi nge lenda landa kusala mutindu yai. Bantu ke zolaka nge mpi bo ta landa kuzola nge.

Kima ya kuluta mfunu kele nde beno ke landaka kusepedisa Yehowa mingi. Yandi ta vila ve “kisalu na beno mpi zola yina beno monisaka sambu na zina na yandi, mutindu beno me sadilaka basantu mpi beno ke landa kusadila bo.” (Baeb. 6:10) Verse yai ke ndimisa  beto yonso nde lusilu yai ya Yehowa ke tadila kaka ve bikesa yina beto me salaka. Sambu Yehowa ke bakaka nge kibeni na mbalu, yandi ta vila ve bikesa yina nge me salaka mpi yina nge ke landa na kusala sambu na kusepedisa yandi!

Ebuna, kana nsoba ya beto me tubila awa me kuminaka nge ve? Ata mpidina, nge lenda bakila yo mambote. Inki mutindu?

Kana nge ke solulaka ti mbuta mosi ya kwikama yina mukumba na yandi me sobaka, nge lenda baka mambote na masolo na beno mpi na mambu yina yandi me longukaka na nsungi ya bamvula mingi. Sosa bandongisila na yandi, sosa kuzaba mabanza na yandi mpi tala mutindu yandi ke lungisaka mukumba yina bo me pesaka yandi mpi mutindu yandi ke sadilaka makuki na yandi na kwikama yonso.

Yo vanda nge kele mbuta yina bo me soba mukumba to yina mukumba ta soba ntama mingi ve, kuvila ve nde Yehowa ke sepelaka ti kwikama ya bantu yina me sadilaka yandi bamvula mingi mpi yina ke landa kusadila yandi.