Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Kubika Ve nde Zola na Nge Kumana

Kubika Ve nde Zola na Nge Kumana

“Sambu kikalulu ya kufwa bansiku ta kuma mingi, zola ya bantu mingi ta mana.”—MATAYO 24:12.

BANKUNGA: 38, 128

1, 2. (a) Mambu yina Yezu tubaka na Matayo 24:12 tadilaka ntete banani? (b) Inki mutindu mukanda ya Bisalu ke monisa nde Bakristu mingi ya mvu-nkama ya ntete taninaka zola na bo? (Tala kifwanisu ya luyantiku ya disolo.)

YEZU tubilaka mambu yina ta sadisa bantu na kuzaba nde insi-ntoto yai me kuma na nsuka. Na kati ya mambu yango, yandi tubaka nde: “Zola ya bantu mingi ta mana.” (Matayo 24:3, 12) Na mvu-nkama ya ntete, Bayuda vandaka kudisikisa nde bo kele bantu ya Nzambi kansi na nima, bo vandaka diaka kuzola Nzambi ve.

2 Kansi Bakristu mingi ya mvu-nkama ya ntete vandaka kuzola Nzambi mingi. Bo vandaka kulonga “nsangu ya mbote ya Kristu” na kikesa yonso mpi mambu yina bo vandaka kusala monisaka nde bo vandaka kuzola Nzambi, bampangi na bo mpi bantu yina vandaka ve Bakristu. Ya kieleka, Bakristu yai landaka kuzola Nzambi mingi. (Bisalu 2:44-47; 5:42) Ata mpidina, Bakristu ya nkaka ya mvu-nkama ya ntete vandaka diaka ve kuzola Nzambi mingi. Inki mutindu beto me zaba yo?

3. Ziku nki salaka nde zola ya Bakristu ya nkaka kuvanda diaka ngolo ve?

 3 Yezu songaka Bakristu ya Efezo ya mvu-nkama ya ntete nde: ‘Beno me bikisaka zola yina beno vandaka na yo ntete.’ (Kusonga 2:4) Yo lenda vanda nde Bakristu ya Efezo landaka bantu ya mbanza na bo yina kudipesaka mingi na bima ya kinsuni. (Baefezo 2:2, 3) Efezo vandaka mbanza ya kimvwama mingi, bantu kudipesaka ntangu yonso na kusosa luzingu ya mbote mpi ya kitoko. Bantu mingi ya Efezo vandaka ti luzingu ya mansoni mpi bo vandaka ve kuzitisa bansiku ya Nzambi. Bo vandaka kutula dikebi mingi na bampusa na bo mosi kansi bo vandaka ve kuzola Nzambi mpi bantu ya nkaka.

4. (a) Inki mutindu zola ya bantu mingi ke landa na kumana bubu yai? (b) Inki mambu tatu beto fwete landa kuzola mingi?

4 Mambu yina Yezu tubaka nde zola ya bantu ya nkaka ta vanda diaka ngolo ve ke tadila mpi beto. Bubu yai, bantu ya nkaka ke zolaka diaka ve Nzambi mingi. Na kisika ya kutula ntima nde Nzambi ta yidika mambu ya nsi-ntoto, bantu mingi ke tulaka kivuvu na bantu. Zola ya bantu mingi ke landa na kumana. Mambu yai lenda kumina mpi bansadi ya Yehowa mutindu yo kuminaka Bakristu ya Efezo. Bika beto tadila mutindu beto lenda landa kuzola mingi: (1) Yehowa, (2) Biblia, mpi (3) bampangi na beto.

KUZOLA YEHOWA

5. Sambu na nki beto fwete zola Nzambi?

5 Nani beto fwete zola mingi kuluta? Yezu tubaka nde: “‘Nge fwete zola Yehowa Nzambi na nge na ntima na nge ya mvimba, na moyo na nge ya mvimba, mpi na mabanza na nge yonso.’ Yai nsiku ya kuluta nene mpi ya ntete.” (Matayo 22:37, 38) Sambu beto ke zolaka Yehowa, beto ke lemfukaka na bansiku na yandi, ke kangaka ntima na bampasi mpi ke buyaka mambu ya mbi. (Tanga Nkunga 97:10.) Kansi Satana ti nsi-ntoto na yandi ke sosaka kulembisa beto mpi ke pusaka beto na kuzola diaka ve Nzambi.

6. Inki ke kuminaka bantu yina ke zolaka diaka ve Nzambi?

6 Nsi-ntoto me sobaka mutindu ya kutadila zola. Na kisika ya kuzola Nzambi, bantu mingi “ke kudizolaka.” (2 Timoteo 3:2) Bo ke kudipesaka mingi na ‘banzala ya nitu, ya meso mpi ke songaka na lulendo yonso bima na bo ya kuzingila.’ (1 Yoane 2:16) Ntumwa Polo monisaka nde kudipesa mingi na banzala na beto mosi kele kigonsa. Yandi tubaka nde: “Kutula mabanza na banzala ya nitu ke tendula lufwa.” Sambu na nki? Sambu bayina ke salaka mpidina ke kumaka bambeni ya Nzambi. (Baroma 8:6, 7) Bantu yina ke kudipesaka ntangu yonso na kusosa mbongo to kuvukisa nitu na mutindu ya mbote ve ke sukaka mbi kibeni.—1 Bakorinto 6:18; 1 Timoteo 6:9, 10.

7. Inki bangindu ya mbi Mukristu lenda kuma ti yo bubu yai?

7 Bantu yina ke kwikilaka ve na Nzambi ke pusaka bantu na kuzola ve Nzambi, mpi nkutu na kukwikila ve nde Nzambi kele. Bo ke tubaka nde kana muntu ke kwikila na Ngangi yandi kele zoba mpi me longukaka ve. Diaka, bantu mingi ke zitisaka bantu ya siansi mingi kuluta Ngangi. (Baroma 1:25) Mukristu mpi lenda kuma ti bangindu yai ya mbi. Ebuna, kinduku na yandi ti Yehowa lenda beba mpi zola na yandi lenda mana.—Baebreo 3:12.

8. (a) Inki lenda lembisa bansadi ya Yehowa? (b) Sambu na nki Nkunga 136 ke pesa beto kikesa?

 8 Mambu mingi na nsi-ntoto ya Satana lenda lembisa beto. (1 Yoane 5:19) Kana beto sala ve bikesa, lukwikilu na beto lenda lemba mpi beto ta zola diaka ve Nzambi mingi. Mu mbandu, kinunu, maladi mpi kukonda mbongo lenda lembisa beto. Beto lenda lemba mpi kana beto ke lungisa ve mambu yina beto zolaka kusala to kana mambu me salama ve mutindu beto zolaka. Ata beto ke kutana ti bampasi ya nki mutindu, beto fwete yindula ve ata fioti nde Yehowa me yambula beto. Mambu yina Nkunga 136:23 ke tuba sambu na Yehowa ke pesa kikesa, yo ke tuba nde: “Yandi yibukaka beto ntangu bo kulumusaka beto, sambu zola na yandi ya kwikama ke zingaka kimakulu.” Beto ke ndima nde Yehowa ke waka mpi ke pesaka mvutu na bisambu yina beto ke lombaka yandi lusadisu.—Nkunga 116:1; 136:24-26.

9. Inki sadisaka Polo na kulanda kuzola Nzambi mingi?

9 Ntumwa Polo vandaka kuyibuka mutindu Yehowa sadisaka yandi, yo sadisaka yandi na kuvanda ti lukwikilu ya ngolo. Yandi sonikaka nde: “Yehowa kele nsadisi na mono; mono ta wa boma ve. Muntu lenda sala mono nki?” (Baebreo 13:6) Polo kangaka ntima na bampasi sambu yandi vandaka kutudila Yehowa ntima. Ntangu yandi kutanaka ti bampasi, yandi landaka kutudila Yehowa ntima. Ata ntangu bo tulaka yandi na boloko, yandi sonikilaka mabundu sambu na kupesa bampangi kikesa. (Baefezo 4:1; Bafilipi 1:7; Filemoni 1) Ata Polo kutanaka ti bampasi, yandi landaka kuzola Yehowa mingi. Yandi vandaka kutula ntima na ‘Nzambi yina ke lembikaka beto na bampasi na beto yonso.’ (2 Bakorinto 1:3, 4) Inki mutindu beto lenda landa mbandu ya Polo?

Zola Yehowa (Tala paragrafe 10)

10. Inki lenda sadisa beto na kulanda kuzola Yehowa mingi?

10 Polo tubaka diambu yina lenda sadisa beto na kulanda kuzola Nzambi mingi. Yandi tubaka nde: “Beno samba ntangu yonso.” Yandi yikaka nde: “Beno kwamina na kisambu.” (1 Batesalonika 5:17; Baroma 12:12) Inki mutindu kisambu ke sadisaka beto na kukwenda pene-pene na Nzambi? Ntangu beto ke sambaka, beto ke solulaka ti Yehowa. Yo ke sadisaka beto na kuvanda banduku na yandi. (Nkunga 86:3) Ntangu beto ke zabisaka Tata na beto mambu yina kele na ntima na beto, beto ke kwendaka pene-pene na yandi. (Nkunga 65:2) Beto ke zolaka diaka Yehowa mingi ntangu yandi ke pesaka mvutu na bisambu na beto. Beto ke ndimaka nde “Yehowa kele pene-pene ya bantu yonso yina ke bingaka yandi.” (Nkunga 145:18) Kana beto ke ndima nde Yehowa ke zolaka beto mpi ke sadisaka beto, beto ta kanga ntima na bampasi yina beto ke kutana ti yo bubu yai mpi na bilumbu ke kwisa.

KUZOLA BIBLIA

11, 12. Inki lenda sadisa beto na kuzola Biblia mingi?

11 Bakristu ke zolaka kieleka ya Ndinga ya Nzambi. Yezu songaka Tata na yandi nde: “Ndinga na nge kele kieleka.” (Yoane 17:17) Na ntwala ya kuzola kieleka ya Biblia, beto fwete zaba yo ntete. (Bakolosai 1:10) Kansi beto fwete sala mpi mambu ya nkaka. Nsoniki ya Nkunga 119 ke tubila mambu yango. (Tanga Nkunga 119, 97-100.) Na kilumbu, beto fwete yindula mingi mambu yina beto me tanga na Biblia. Kana beto ke yindula mambote yina beto ta baka kana beto  sadila malongi ya Biblia na luzingu na beto, beto ta kuma kuzola yo mingi kibeni.

12 Muyimbi-bankunga tubaka nde: “Ndinga na nge kele sukadi mingi na kitini ya zulu ya munoko na mono, kuluta bwiki.” (Nkunga 119:103) Mikanda yina dibundu ya Yehowa ke yidikaka kele bonso madia ya kitoko. Kana beto ke dia madia yina beto ke zolaka mingi, beto ke telamaka ve nswalu. Mutindu mosi mpi, beto fwete lutisa ntangu mingi na kulonguka. Mpidina beto ta kuma kuzola mingi “bangogo ya kitoko” ya Biblia, ta yibuka yo mpi ta sadila yo sambu na kusadisa bantu ya nkaka.—Longi 12:10.

13. Inki sadisaka Yeremia na kuzola Ndinga ya Nzambi? Inki mutindu yo sadisaka yandi?

13 Profete Yeremia vandaka kuzola Ndinga ya Nzambi. Yandi tubaka nde: “Mono monaka mambu ya nge ke tubaka, ebuna mono diaka yo; mpi ndinga na nge kumaka kiese na mono mpi kuyangalala ya ntima na mono, sambu bo ke binga mono na zina na nge, O Yehowa Nzambi ya makesa.” (Yeremia 15:16) Yeremia vandaka kuyindula mingi bangogo ya kitoko ya Ndinga ya Nzambi mpi yandi vandaka kuzola yo. Yandi vandaka na kiese ya kuvanda profete ya Yehowa mpi kuzabisa nsangu na yandi. Kana beto ke zola Biblia, beto ta bakisa mfunu ya kuvanda Bambangi ya Yehowa mpi ya kulonga nsangu ya Kimfumu na bilumbu yai ya nsuka.

Zola Biblia (Tala paragrafe 14)

14. Inki kima ya nkaka beto lenda sala sambu beto kuma kuzola Biblia mingi?

14 Inki kima ya nkaka ta sadisa beto na kuzola Biblia mingi? Kukwenda mbala na mbala na balukutakanu sambu Yehowa kulonga beto. Mu mbandu, konso mposo Nzambi ke longaka beto na nzila ya Nzozulu ya Nkengi. Kana beto ke zola kubakila yo mambote, beto fwete yidika yo na ntwala mpi kutanga baverse yonso yina kele na kati. Bubu yai, bantu lenda baka to kutanga Nzozulu ya Nkengi na Internet. Na jw.org mpi na JW Library, Nzozulu ya Nkengi kele na bandinga mingi. Baprograme ya nkaka yina bantu ke sadilaka na telefone to na tablete ke basisaka baverse nswalu. Beto fwete tanga  masolo yonso ya kele na kati. Kana beto ke tanga mpi ke yindula na dikebi yonso baverse yina kele na kati, beto ta kuma kuzola Biblia mingi.—Tanga Nkunga 1:2.

KUZOLA BAMPANGI

15, 16. (a) Inki nsiku Yezu me pesaka beto na Yoane 13:34, 35? (b) Inki mutindu kuzola Nzambi mpi Biblia kele ti kuwakana ya ngolo ti kuzola bampangi?

15 Na mpimpa ya nsuka ya Yezu na ntoto, yandi songaka balongoki nde: “Mono ke pesa beno nsiku mosi ya mpa, nde beno zolana beno na beno; mutindu mono zolaka beno, beno mpi beno zolana beno na beno. Na diambu yai, bantu yonso ta zaba nde beno kele balongoki na mono—kana beno ke zolana beno na beno.”—Yoane 13:34, 35.

16 Kuzola Yehowa kele ti kuwakana ya ngolo ti kuzola bampangi. Beto lenda zola ve Nzambi kana beto ke zola ve bampangi, beto lenda zola ve bampangi kana beto ke zola ve Nzambi. Ntumwa Yoane sonikaka nde: “Muntu yina ke zolaka ve mpangi na yandi, yina yandi ke monaka, yandi lenda zola ve Nzambi, yina yandi ke monaka ve.” (1 Yoane 4:20) Kuzola Yehowa mpi bampangi kele ti kuwakana ti kuzola Biblia. Sambu kana beto ke zola malongi ya Bibia, beto ta lemfuka na nsiku ya kuzola Nzambi mpi bampangi.—1 Piere 1:22; 1 Yoane 4:21.

17. Inki beto lenda sala sambu na kumonisila bampangi zola?

17 Tanga 1 Batesalonika 4:9, 10. Inki beto lenda sala sambu na kumonisila bampangi zola? Mpangi ya mununu lenda vanda na mfunu nde bampangi kunata yandi na balukutakanu mpi kuvutula yandi na nzo. Mufwidi lenda vanda na mfunu nde bampangi kuyidikila yandi nzo. (Yakobo 1:27) Beto fwete pesa kikesa na bampangi yina me lemba, ya ke niokwama na mabanza mpi ya ke kutana ti bampasi, mpi kutudila bo dikebi ya mingi. (Bingana 12:25; Bakolosai 4:11) Ya kieleka, mambu ya beto ke tubaka mpi ke salaka ke monisaka nde beto ke zolaka “bampangi na beto na lukwikilu.”—Bagalatia 6:10.

Zola bampangi (Tala paragrafe 17)

18. Kana mavwanga me basika na kati na beto, nki ta sadisa beto na kumanisa yo?

18 Biblia ke tuba nde na “bilumbu ya nsuka,” bantu mingi ta sosa kaka mambote na bo mosi mpi ta zola bima mingi. (2 Timoteo 3:1, 2) Bakristu fwete sala bikesa na kuzola mingi Yehowa, Ndinga na yandi mpi bampangi. Sambu beto kele bantu ya kukonda kukuka, bantangu ya nkaka mwa mavwanga lenda basika na kati na beto. Kansi sambu beto ke zolanaka, beto ta manisa yo nswalu mpi na mawete yonso. (Baefezo 4:32; Bakolosai 3:14) Beto fwete bika ve ata fioti nde zola na beto kumana! Kansi beto fwete landa kuzola mingi Yehowa, Ndinga na yandi mpi bampangi na beto.