Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Tanina Kinduku Ntangu Yo Ke Zola Kubeba

Tanina Kinduku Ntangu Yo Ke Zola Kubeba

Gianni ti Maurizio kele banduku ya ngolo banda bamvula kiteso ya 50. kansi na ntangu mosi buna, mwa mavwanga kotaka na kinduku na bo. Maurizio ke tuba nde: “Na nsungi mosi ya mpasi, mono salaka mambu ya mbi, mpi yo salaka nde beto wakana diaka ve.” Gianni ke tuba nde: “Maurizio muntu yantikaka kulonga mono Biblia. Yandi muntu kumaka kupesa mono bandongisila. Kansi ntangu mambu yina salamaka, mono ndimaka ve nde yandi muntu me sala yo. Mono monaka bonso nde luzingu na mono me beba sambu mono zabaka nde beto ta vanda diaka ve banduku. Yo yangisaka mono mingi.”

KINDUKU kele kima mosi ya mbalu mingi. Yo ke lombaka bikesa sambu na kutanina kinduku. Kansi nki lenda sadisa beto na kutanina kinduku na beto ntangu kima mosi ke zola kubebisa yo? Biblia ke tubila bantu yina vandaka banduku ya ngolo kansi mambu ya nkaka zolaka kubebisa kinduku na bo. Bambandu na bo lenda longa beto mambu mingi.

KANA NDUKU ME SALA KIFU

Davidi, yina vandaka ngungudi mpi ntotila, vandaka ti banduku ya mbote, mu mbandu Yonatani. (1 Sam. 18:1) Yandi vandaka mpi ti banduku ya nkaka, mu mbandu profete Natani. Biblia me monisa kibeni ve ntangu kinduku na bo yantikaka. Na dibaku mosi, Davidi zabisaka Natani bangindu na yandi, mutindu nge mpi ke zabisaka nduku na nge. Davidi vandaka na mfunu ya kutungila Yehowa nzo. Yo kele pwelele nde ntotila Davidi ndimaka ngindu ya nduku na yandi Natani, yina vandaka ti mpeve santu ya Yehowa. —2 Sam. 7:2, 3.

Kansi ntotila Davidi salaka diambu mosi ya mbi yina zolaka kubebisa kinduku na yandi ti Natani. Davidi salaka bizumba ti Bat-sheba, na nima, yandi lombaka nde bo fwa Uria, bakala ya Bat-sheba. (2 Sam. 11:2-21) Davidi vandaka ya kwikama na Yehowa bamvula mingi, mpi yandi  vandaka kuzola mambu ya mbote. Kansi ntangu yai yandi me sala disumu ya nene. Inki me pusa ntotila yai ya mbote na kusala mambu ya mutindu yai? Keti yandi bakisaka ve nde mambu yina yandi ke sala kele ya mbi kibeni? Keti yandi monaka nde Nzambi ta zaba yo ve?

Profete Natani ta sala nki? Keti yandi ta vingila nde muntu ya nkaka kuzabisa ntotila mbi yina yandi me sala? Bantu ya nkaka zabaka mambu yina Davidi salaka sambu na kufwa Uria. Kana yo kele mpidina, sambu na nki Natani fwete kudikotisa na mambu yai ya lenda bebisa kinduku na bo ya ngolo? Nkutu, kana Natani kuzabisa Davidi mambu yango, luzingu ya Natani lenda kuma na kigonsa. Diambu ya kieleka kele nde, Davidi me pesa ntuma mpi bo me fwa dezia Uria.

Natani vandaka kinati-ndinga ya Nzambi. Yandi zabaka nde kana yandi vanda pima, kinduku na yandi ti Davidi ta beba mpi kansansa na yandi ta yangisa yandi. Nduku na yandi Davidi salaka mambu yina sepedisaka ve Yehowa. Yo lombaka nde ntotila Davidi kuyidika diaka kinduku na yandi ti Yehowa. Ya kieleka, Davidi vandaka na mfunu ya nduku ya mbote mpenza. Natani vandaka nduku ya mbote sambu na Davidi. Natani solulaka diambu yango ti Davidi. Yandi yantikaka disolo na yandi ti kingana mosi ya mameme yina simbaka kibeni ntima ya Davidi, yina zabaka mbote kisalu ya kingungudi. Natani zabisaka Davidi nsangu ya Nzambi, kansi yandi salaka yo na mutindu mosi yina sadisaka Davidi na kubakisa nde yandi me sala mbi kibeni mpi na kubalula ntima.—2 Sam. 12:1-14.

Inki nge ta sala kana nduku na nge me sala kifu to disumu ya nene? Nge lenda yindula nde kuzabisa yandi mbi yina yandi me sala ta bebisa kinduku na beno. Nge lenda yindula mpi nde bantu ta mona nge mbi kana nge zabisa bankuluntu disumu yango sambu bo sadisa yandi. Inki nge fwete sala?

Gianni, yina beto tubilaka na luyantiku, ke tuba nde: “Maurizio sobaka, yandi vandaka diaka ve kuzabisa mono mambu mutindu yandi vandaka kuzabisa mono ntete. Mono vandaka kukwenda kusolula ti yandi, kansi yo vandaka ve pete na kusala mpidina. Mono tubaka nde: ‘Mono ke mona ve kima ya kuzabisa yandi, sambu yandi me zaba mambu mingi. Keti mambu yina mono ta songa yandi ta pesa yandi ve makasi?’ Kansi mono yibukaka mambu yina beto longukaka ti yandi; yo pesaka mono kikesa ya kusolula ti yandi. Maurizio sadisaka mono mingi ntangu mono vandaka na mfunu ya lusadisu. Mono vandaka ve ti ngindu ya kubebisa kinduku na mono ti yandi, kansi mono vandaka na mfunu ya kusadisa yandi sambu mono ke zolaka yandi mingi.”

Maurizio ke tuba nde: “Gianni vandaka kutuba masonga. Mono zabaka nde bampasi yina kuminaka mono katukaka ve na yandi to na Yehowa, kansi na lukanu ya mbi yina mono bakaka. Yo yina mono ndimaka lusadisu, mpi na nima ya bantangu, mono vutukilaka bikesa na mono na kimpeve.”

NTANGU NDUKU NA NGE KELE NA MPASI

Banduku ya nkaka ya Davidi sadisaka yandi na bantangu ya mpasi. Mu mbandu, Ushai, yina Biblia ke binga “nduku ya Davidi.” (2 Sam. 16:16; 1 Bans. 27:33) Ziku, yandi vandaka na kati ya bantu yina vandaka ti kiyeka na nzo ya ntotila. Yandi vandaka nduku ya ngolo ya ntotila. Bantangu ya nkaka, yandi muntu vandaka kuzaba binsweki ya ntotila.

Ntangu Absalomi sosaka kubotula Davidi kimfumu, bantu mingi ya Izraele vukanaka ti Absalomi, kansi Ushai ve. Ntangu Davidi vandaka kutina, Ushai kwendaka ti yandi. Davidi waka mpasi mutindu mwana na yandi mpi bantu yina yandi vandaka kutudila ntima mengaka yandi. Kansi, Ushai landaka kukangama ti yandi. Ushai tulaka luzingu na yandi na kigonsa sambu na kubebisa bangindu ya mbi yina bantu vandaka na yo sambu na Davidi. Ushai salaka ve bikesa yai sambu na kiyeka yina yandi vandaka na yo na nzo ya Davidi. Kansi yandi salaka yo sambu yandi vandaka kuzola Davidi mingi.—2 Sam. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.

Yo kele kiese mingi na kumona bampangi-babakala mpi bankento ke zinga na bumosi,  ata mambu ya luzingu na bo me swawana to bo kele ti mikumba na dibundu. Mambu yina bo ke sadilaka bampangi ke monisaka nsangu yai: “Mono kele nduku na nge, ve sambu bo ke pusa mono na ngolo kansi sambu nge kele mfunu mingi sambu na mono.”

Yo kele mambu yina mpangi Federico kutanaka ti yo. Antonio sadisaka yandi ntangu yandi kutanaka ti mpasi ya ngolo. Federico ke tuba nde: “Ntangu Antonio kwisaka na dibundu na beto, beto kumaka banduku. Beto zole vandaka bansadi ya kisalu, mpi mbala mingi beto vandaka kusala kumosi. Ntangu fioti na nima, yandi kumaka nkuluntu. Katula kinduku na beto, yandi vandaka mbandu ya mbote sambu na mono na mambu ya kimpeve.” Kansi, Federico salaka diambu ya mbi. Yandi sosaka nswalu lusadisu ya kimpeve, ata mpidina yo lombaka diaka ve nde yandi kuvanda mupasudi-nzila mpi nsadi ya kisalu. Inki Antonio salaka?

Ntangu Federico kutanaka ti mpasi, nduku na yandi Antonio widikilaka yandi mpi pesaka yandi kikesa

Federico ke tuba nde: “Mono bakisaka nde Antonio ke kudiyangisa mingi sambu na mpasi na mono. Yandi pesaka mono kikesa sambu na kulembika mono. Yandi vandaka kudibanza mingi sambu na kimpeve na mono, mpi yandi yambulaka mono ve ata fioti. Yandi siamisaka mono na kulemba ve, kansi na kuvutukila bikesa na mono na kimpeve.” Antonio ke tuba nde: “Mono vandaka kulutisa ntangu mingi ti Federico. Mono vandaka kuzola nde yandi songa mono mambu yonso, ti mambu yina vandaka kupesa yandi mpasi.” Diambu ya kiese kele nde, Federico vutukilaka bikesa na yandi, kisalu na yandi ya kimupasudi-nzila mpi kumaka diaka nsadi ya kisalu. Antonio ke sukisa nde: “Ata beto kele diaka ve dibundu mosi, beto kele banduku ya ngolo kuluta mutindu beto vandaka ntete.”

KETI NGE TA YINDULA NDE BO ME MENGA NGE?

Inki nge ta sala kana nduku mosi ya ngolo me buya nge ntangu nge kele mpenza na mfunu na yandi? Yo ke pesaka mpasi mingi. Keti nge ta lolula yandi? Keti beno ta landa kutanina kinduku na beno ngolo?

Yindula mambu yina kuminaka Yezu na bilumbu na yandi ya nsuka awa na ntoto? Yandi zingaka bantangu mingi ti bantumwa na yandi ya kwikama, mpi bumosi na bo kumaka ngolo kibeni. Yo yina yandi kumaka kubinga bo banduku. (Yoa. 15:15) Kansi nki salamaka ntangu bo kangaka Yezu? Bantumwa tinaka. Piere bulaka  ntulu nde yandi ta yambula ve Mfumu na yandi ata fioti, kansi na mpimpa yina, yandi tubaka nde yandi me zaba ve Yezu!—Mat. 26:31-33, 56, 69-75.

Yezu zabaka nde ntangu bo ta meka yandi na mbala ya nsuka, yandi ta vanda yandi mosi. Ata mpidina, yandi sepelaka ve na mambu yina bantumwa salaka, nkutu yo pesaka yandi mpasi. Kansi masolo na yandi ti balongoki na nima ya lufutumuku na yandi, ke monisa ve nde yandi yibusaka bo mbi yina bo salaka to mpasi yina bo pesaka yandi. Yezu monaka nde yo kele ve mfunu na kuyibusa balongoki bifu na bo ya fioti-fioti, mu mbandu bifu yina bo salaka na mpimpa yina bo kangaka yandi.

Kansi na nima ya lufutumuku, Yezu pesaka Piere mpi bantumwa ya nkaka kikesa. Yandi monisaka bo nde yandi ke tudilaka bo ntima ntangu yandi zabisaka bo mambu yina ta sadisa bo na kusala kisalu ya kuluta mfunu na disolo ya luzingu ya bantu. Sambu na Yezu, bantumwa vandaka kaka banduku na yandi. Zola yina Yezu monisilaka bo yitukisaka bo mingi. Bo bakaka lukanu ya kukangama kaka ti Mfumu na bo. Ya kieleka, bo salaka mbote kisalu yina Yezu pesaka bo.—Bis. 1:8; Bakol. 1:23.

Mpangi-nkento Elvira ke yibukaka mavwnga yina basikaka na kati na yandi ti nduku na yandi Giuliana. Elvira ke tuba nde: “Mono monaka mbi kibeni ntangu yandi tubaka nde mambu yina mono salaka pesaka yandi mpasi. Yandi vandaka ti kikuma ya kuwa makasi. Kansi mono yitukaka mingi sambu yandi vandaka kaka kudibanza sambu na mono mpi na mambu yina mono ta sala. Mono sepelaka mingi na mutindu yandi tulaka ve dikebi na mbi yina mono sadilaka yandi. Nkutu, yandi vandaka kudiyangisa na mutindu mono vandaka kupesa nitu na mono mpasi. Mono tondaka Yehowa sambu mono zwaka nduku yina vandaka kutula mambote na mono na kisika ya ntete, kukonda kutala mbi yina mono sadilaka yandi.”

Inki nduku ya mbote fwete sala ntangu kinduku na bo ke zola kubeba? Yandi fwete solula na mawete yonso ti nduku na yandi. Ntangu bo ke solula, yandi fwete tuba mambu na masonga kana yo me fwana. Nduku ya mutindu yai ta vanda bonso Natani mpi Ushai, yina landaka kukangama ti nduku na bo ata na ntangu ya mpasi. Yandi ta fwanana mpi ti Yezu, yina lolulaka banduku na yandi. Keti nge kele nduku ya mutindu yai?