Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Landa Kukumisa Kimpeve na Nge Ngolo!

Landa Kukumisa Kimpeve na Nge Ngolo!

“Beno landa kutambula na mpeve.”—BAGALATIA 5:16.

BANKUNGA: 22, 75

1, 2. Inki mpangi-bakala mosi bakisaka sambu na kimpeve na yandi, nki yandi salaka?

ROBERT bakaka mbotika ntangu yandi vandaka toko, kansi yandi vandaka ve kibeni kubaka kieleka na mbalu. Yandi ke tuba nde: “Mono salaka ve ata kima mosi ya mbi, kansi kieleka vandaka me simba kibeni ve ntima na mono. Bantu vandaka kuyindula nde kimpeve na mono kele ya mbote mpenza, sambu mono vandaka kukwenda na balukutakanu yonso mpi kusala kisalu ya kimupasudi-nzila nsadisi konso mvula. Kansi kima mosi vandaka kukonda mono.”

2 Robert bakisaka kima yango kaka na nima ya makwela na yandi. Yandi vandaka kusala nsaka mosi ya Biblia ti nkento na yandi, bo vandaka kuyula bangiufula ya Biblia. Nkento na yandi zabaka Biblia mbote mpi vandaka kupesa bamvutu nswalu. Kansi mbala mingi Robert vandaka kuzaba ve bamvutu, yo vandaka kupesa yandi nsoni. Yandi ke tuba nde: “Yo vandaka kumonana bonso nde mono me zaba ve ata kima. Mono tubaka nde, ‘Kana mono muntu fwete twadisa nkento na mono na kimpeve, mono kele diaka ti mambu mingi ya kusala.’” Yandi salaka yo. Yandi ke tuba nde: “Mono longukaka  Biblia mbala mingi kibeni, ntu na mono fulukaka ti mambu ya Biblia. Mono zabaka mambu mingi ya Biblia, kima ya kuluta mfunu kele nde kinduku na mono ti Yehowa kumaka ngolo.”

3. (a) Mbandu ya Robert ke longa beto nki? (b) Inki mambu ya mfunu beto ta longuka na disolo yai?

3 Mbandu ya Robert ke longa beto mambu mingi ya mfunu. Kuzaba mambu ya nkaka ya Biblia, kukwenda na balukutakanu mpi kusamuna ke tendula ve nde kimpeve na beto kele ngolo. Mbala ya nkaka na bamvula ya me luta, beto salaka bikesa sambu na kukumisa ngolo kimpeve na beto. Kansi beto fwete kuditadila diaka mbote-mbote sambu na kuzaba mambu yina beto lenda sala sambu kimpeve na beto kukuma diaka ngolo kibeni. (Bafilipi 3:16) Disolo yai ta pesa mvutu na bangiufula yai ya mfunu: (1) Inki lenda sadisa beto na kuzaba kana kimpeve na beto kele ngolo to ve? (2) Inki beto lenda sala sambu kimpeve na beto kukuma ngolo? (3) Inki mutindu kimpeve ya ngolo lenda sadisa beto?

INKI LENDA SADISA BETO NA KUZABA KANA KIMPEVE NA BETO KELE NGOLO TO VE?

4. Ndongisila ya kele na Baefezo 4:23, 24 ke tadila banani?

4 Ntangu beto kumaka kusadila Nzambi, beto salaka bansoba mingi na luzingu na beto. Ata na nima ya mbotika, beto ke landaka kusala bansoba. Biblia ke tuba nde: “Beno fwete landa kukuma ya mpa na ngolo yina ke twadisaka mabanza na beno.” (Baefezo 4:23, 24) Sambu beto kele bantu ya kukonda kukuka, beto fwete landa kusala bansoba. Ata beto me sadilaka Yehowa bamvula mingi, beto fwete landa kukumisa kinduku na beto ti yandi ngolo.—Bafilipi 3:12, 13.

5. Inki bangiufula lenda sadisa beto na kubakisa kana beto kele bantu ya kimpeve to ve?

5 Beto yonso, bambuta mpi baleke, fwete kuditadila na masonga yonso. Kudiyula nde: ‘Keti mono ke yela na kimpeve? Keti mono ke sala bikesa sambu na kukuma bonso Kristu? Bikalulu na mono mpi mambu yina mono ke salaka na Nzo ya Kimfumu ke monisaka nde mono kele muntu ya nki mutindu? Masolo na mono ke monisaka nde mono ke zolaka kibeni nki mambu? Mutindu na mono ya kulonguka, ya kulwata, ya kuyidika nitu mpi ya kutadila bandongisila ke monisaka nde mono kele muntu ya nki mutindu? Inki mono ke salaka kana mono me kutana ti mpukumuna? Keti mono kele muntu ya kuyela na kimpeve?’ (Baefezo 4:13) Bangiufula yai lenda sadisa beto na kuditadila kana beto me yelaka na kimpeve to ve.

6. Inki lenda sadisa beto diaka na kuzaba kana kimpeve na beto kele ngolo to ve?

6 Bantangu ya nkaka, yo kele mfunu na kuyula bantu ya nkaka na kusonga beto kana kimpeve na beto kele ngolo to ve. Ntumwa Polo tendulaka nde muntu ya kinsuni ke bakisaka ve nde mutindu na yandi ya kuzinga ke sepedisa ve Nzambi. Kansi muntu ya kimpeve ke bakisaka mutindu Nzambi ke tadilaka mambu. Yandi ke zabaka nde Yehowa ke sepelaka ve ti bantu yina ke tulaka ve dikebi na mambu ya kimpeve. (1 Bakorinto 2:14-16; 3:1-3) Kana mpangi mosi me yantika kuyedisa bangindu ya kinsuni, bankuluntu ya kele ti mabanza ya Kristu ke bakisaka nswalu mpi ke sadisaka yandi. Kana bankuluntu ke sadisa nge, keti nge ke ndimaka lusadisu na bo mpi ke salaka bansoba? Kusala mutindu yina ta sadisa nge na kukumisa kimpeve na nge ngolo.—Longi 7:5, 9.

KUMISA KIMPEVE NA NGE NGOLO

7. Inki ke monisa nde kuvanda muntu ya kimpeve ke tendula kaka ve kuzaba Biblia?

7 Sambu na kukumisa kimpeve na beto ngolo, beto fwete suka kaka ve na kuzaba Biblia. Ntotila Salomo zabaka mambu mingi ya Yehowa, Yehowa ndimaka nkutu nde Salomo kusonika bangogo na yandi ya nkaka na Biblia sambu yandi vandaka mayele. Kansi na nima, kinduku na yandi ti Yehowa bebaka mpi yandi bikalaka ve  ya kwikama. (1 Bantotila 4:29, 30; 11:4-6) Yo ke monisa nde katula kuzaba Biblia, beto fwete landa kukumisa lukwikilu na beto ngolo. (Bakolosai 2:6, 7) Inki lenda sadisa beto?

8, 9. (a) Inki lenda sadisa beto na kukumisa lukwikilu na beto ngolo? (b) Ntangu beto ke longuka mpi ke yindula mingi, nki fwete vanda lukanu na beto? (Tala kifwanisu ya luyantiku ya disolo.)

8 Na mvu-nkama ya ntete, Polo siamisaka Bakristu na ‘kukuma bantu ya kuyela’ na kimpeve. (Baebreo 6:1) Inki mutindu beto lenda sadila ndongisila yai? Mu mbandu, beto lenda longuka mukanda Bikala na Zola ya Nzambisambu na kuzaba mutindu ya kusadila bansiku ya Biblia na luzingu na beto. Kana nge me longukaka dezia mukanda yai, nge lenda longuka mukanda ya nkaka yina ta kumisa lukwikilu na nge ngolo. (Bakolosai 1:23) Beto fwete yindula mpi mingi mambu yina beto ke tanga mpi kulomba Yehowa na kusadisa beto na kusadila yo na luzingu.

9 Ntangu beto ke longuka mpi ke yindula mingi, lukanu na beto fwete vanda ya kukuma kusepedisa Yehowa mingi mpi kulemfukila yandi. (Nkunga 40:8; 119:97) Beto fwete yambula mpi konso kima yina lenda kanga beto nzila ya kuyela na kimpeve.—Tito 2:11, 12.

10. Baleke fwete sala nki sambu na kukumisa kimpeve na bo ngolo?

10 Baleke, keti beno me kuditudilaka balukanu ya kimpeve? Mpangi-bakala mosi na Betele ke solulaka mbala mingi ti baleke yina ke zola kubaka mbotika, yandi ke yulaka bo balukanu na bo ya kimpeve. Yandi me bakisaka nde baleke ya nkaka ke vandaka ti bangindu ya mbote mpi ke zolaka kusadila luzingu na bo na kisalu ya Yehowa. Bankaka ke sepelaka kukuma bapasudi-nzila ya ntangu yonso, bankaka diaka ke zolaka kukwenda kusamuna na bisika yina mpusa kele mingi. Kansi baleke ya nkaka ke vandaka ve ti mvutu ya kupesa. Ziku, bo ke monaka ve mfunu ya kuditudila balukanu ya kimpeve. Leke, kudiyula nde: ‘Keti mono ke kwendaka na balukutakanu mpi ke samunaka kaka sambu na kusepedisa bibuti na mono? Keti mono mpi ke zola kusala kinduku na mono mosi ti Yehowa?’ Ya kieleka, beto yonso, baleke ti bambuta, fwete kuditudila balukanu ya kimpeve. Balukanu ya kimpeve ta sadisa beto na kukumisa kimpeve na beto ngolo.—Longi 12:1, 13.

11. (a) Inki beto fwete sala sambu na kukumisa kimpeve na beto ngolo? (b) Mbandu ya nani beto lenda landa?

11 Kana beto mona kifu yina ke lomba kusoba, beto fwete soba nswalu. Yo kele mfunu mingi na kusala yo sambu yo lenda natila beto luzingu to lufwa. (Baroma 8:6-8) Yehowa ke zabaka nde beto kele ve bantu ya kukuka, yo yina yandi ke sadisaka beto na nzila ya mpeve santu na yandi. Kansi beto mosi mpi fwete sala bikesa. Mpangi John Barr, yina salaka na Nto-Kimvuka, tangaka Luka 13:24 mpi tubaka nde: “Bampangi mingi ke yelaka ve na kimpeve sambu bo ke salaka ve bikesa ya me fwana.” Beto fwete landa mbandu ya Yakobi, yina kangaka wanzio tii ntangu wanzio sakumunaka yandi. (Kuyantika 32:26-28) Ata beto ke sepelaka na kutanga Biblia, beto fwete tanga yo ve bonso mikanda ya nkaka yina ke tubilaka bansaka. Beto fwete tanga yo na dikebi sambu na kuzwa bakieleka ya mfunu yina ta sadisa beto.

12, 13. (a) Inki lenda sadisa beto na kusadila mambu yina kele na Baroma 15:5? (b) Inki mutindu mbandu ya Piere mpi ndongisila yina yandi pesaka lenda sadisa beto? (c) Inki nge lenda sala sambu na kukumisa kimpeve na nge ngolo? (Tala lupangu “ Mambu Yina Nge Lenda Sala Sambu Nge Yela na Kimpeve.”)

12 Kana beto ke sala bikesa sambu na kukumisa kimpeve na beto ngolo, mpeve santu ya Yehowa ta sadisa beto na kusoba mutindu na beto ya kuyindula. Malembe-malembe, beto ta kuma kuyindula bonso Kristu. (Baroma 15:5) Mpeve santu lenda sadisa beto na kuyambula banzala ya mbi mpi kuyedisa bikalulu yina ke sepedisaka Nzambi. (Bagalatia 5:16, 22, 23) Kana beto ke mona nde bima ya kinsuni to biese ke baka kisika ya ntete na luzingu na beto, beto lemba  ve. Beto landa kulomba Yehowa mpeve santu sambu yo sadisa beto na kutula dikebi na mambu ya kuluta mfunu. (Luka 11:13) Beto vila ve nde ntete ntumwa Piere vandaka ve kuyindula ntangu yonso bonso Kristu. (Matayo 16:22, 23; Luka 22:34, 54-62; Bagalatia 2:11-14) Kansi yandi lembaka ve, yo yina Yehowa sadisaka yandi. Malembe-malembe, Piere kumaka kuyindula bonso Kristu. Beto mpi lenda kuma kuyindula bonso Kristu.

13 Na nima, Piere tubilaka bikalulu ya mfunu yina ta sadisa beto. (Tanga 2 Piere 1:5-8.) Beto fwete sala bikesa sambu na kukuma ti bikalulu bonso kudiyala, kukanga-ntima, zola, mpi bikalulu ya nkaka ya mbote. Konso kilumbu, kudiyula nde, ‘Inki kikalulu mono lenda yedisa bubu yai sambu yo kumisa kimpeve na mono ngolo?’

SADILA MINSIKU YA BIBLIA NA MAMBU YONSO YA LUZINGU

14. Inki mutindu kimpeve ya mbote ke sadisaka muntu na mambu yonso ya luzingu?

14 Kana beto ke yindula bonso Kristu, yo ta monana na bikalulu na beto na kisalu, na nzo-nkanda, na bangogo na beto, mpi na balukanu na beto yonso. Balukanu na beto ta monisa nde beto ke sala bikesa sambu na kulanda mbandu ya Kristu. Sambu beto kele bantu ya kimpeve, beto ke zolaka ve nde kima mosi kubebisa kinduku na beto ti Yehowa. Kana beto me kutana ti mpukumuna, kimpeve na beto ta tanina beto. Na ntwala ya kubaka lukanu, beto fwete yindula mingi mpi kudiyula nde: ‘Inki minsiku ya Biblia lenda sadisa mono? Kana yo vandaka Kristu, nki yandi zolaka kusala? Inki mono fwete sala sambu Yehowa kusepela?’ Na ntwala ya kubaka konso lukanu, beto fwete yindula mingi bangiufula yai. Bika beto tubila mwa bambandu ya ke monisa mutindu ya kusala yo. Na konso lukanu ya beto ta tubila, beto ta sosa munsiku ya Biblia ya lenda sadisa beto na kubaka lukanu ya mbote.

15, 16. Inki mutindu kuyindula bonso Kristu lenda sadisa beto na (a) kupona nkwelani? (b) kupona banduku?

15 Kupona nkwelani. Munsiku ya Biblia ya lenda sadisa beto kele na 2 Bakorinto 6:14, 15. (Tanga.) Polo monisaka pwelele nde bantu ya kimpeve ke tadilaka ve mambu bonso bantu ya kinsuni. Bo ke yindulaka ve mutindu mosi. Inki mutindu munsiku yai lenda sadisa beto na kupona nkwelani?

16 Kupona banduku. Munsiku ya Biblia ya lenda sadisa beto kele na 1 Bakorinto 15:33. (Tanga.) Muntu ya kimpeve ke kangamaka ve ti bantu yina lenda bebisa lukwikilu na yandi. Yindula mutindu nge lenda sadila munsiku yai na mambu mingi ya luzingu na nge. Mu mbandu, mutindu na nge ya kusadila Internet mpi kupona banduku ya kusakana ti bo.

Keti balukanu na mono ke sadisaka mono na kukuma muntu ya kimpeve? (Tala paragrafe 17)

17-19. Inki mutindu kimpeve ya mbote lenda sadisa nge na (a) kubuya bisalu ya kukonda mfunu? (b) kuditudila balukanu ya mbote? (c) kutula ngemba?

17 Mambu yina lenda bebisa kimpeve na beto. Munsiku ya Biblia ya lenda sadisa beto kele na Baebreo 6:1. (Tanga.) Inki kele “bisalu ya kufwa” yina beto fwete buya? Yo kele bisalu ya kukonda mfunu yina ke sadisaka ve muntu na kukumisa kimpeve ngolo. Bantendula yai lenda sadisa beto na kupesa mvutu na bangiufula yai: ‘Keti kisalu yai kele mbote to yo me konda  mfunu? Keti mono fwete kudipesa na kisalu yai? Sambu na nki mono fwete vukana ve ti bantu yina ke sosa kusoba mambu ya nsi-ntoto?’

Keti balukanu na mono ke sadisaka mono na kuditudila balukanu ya kimpeve? (Tala paragrafe 18)

18 Balukanu ya kimpeve. Na Disolo na Zulu ya Ngumba, Yezu pesaka bandongisila ya mbote na yina me tala balukanu. (Matayo 6:33) Muntu ya kimpeve ke tulaka Kimfumu na kisika ya ntete na luzingu na yandi. Munsiku yai lenda sadisa beto na kupesa mvutu na bangiufula yai: ‘Na nima ya kubaka diplome, keti mono fwete sala banzo-nkanda ya nda? Keti mono fwete ndima konso kisalu yina?’

Keti balukanu na mono ke sadisaka mono na kuzinga na ngemba ti bantu ya nkaka? (Tala paragrafe 19)

19 Kukonda kuwakana ti mpangi. Ndongisila yina Polo pesaka Bakristu ya Roma lenda sadisa beto ntangu beto ke wakana ve ti mpangi mosi. (Baroma 12:18) Beto ke landaka mbandu ya Kristu, yo yina beto ke salaka bikesa “sambu na kuzinga na ngemba ti bantu yonso.” Inki beto ta sala kana beto ke wakana ve ti mpangi mosi? Keti beto ke zolaka ve kundima bangindu ya bantu ya nkaka? Keti bantu me zabaka beto bonso bantu ya ke tulaka ngemba?—Yakobo 3:18.

20. Sambu na nki nge fwete landa kukumisa kimpeve na nge ngolo?

20 Bambandu yai ke monisa mutindu minsiku ya Biblia lenda sadisa beto na kubaka balukanu yina ta monisa nde Nzambi ke twadisaka luzingu na beto na nzila ya mpeve santu. Kana kimpeve na beto kele ngolo, beto ta zinga na ngemba mpi na kiese. Robert, yina beto tubilaka, ke tuba nde: “Banda kinduku na mono ti Yehowa me kumaka ngolo, mono me kumaka tata mpi nkwelani ya mbote. Luzingu na mono me kumaka ya kiese mpi ya ngemba.” Kana beto ke sala bikesa sambu na kukumisa kimpeve na beto ngolo, beto ta baka mambote mingi. Beto ta kuma kuzinga na kiese banda bubu mpi ta baka “luzingu ya kieleka” na bilumbu ke kwisa.—1 Timoteo 6:19.