Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Kiese—Kikalulu Yina Beto Me Bakaka na Nzambi

Kiese—Kikalulu Yina Beto Me Bakaka na Nzambi

BANTU ke zolaka kuzinga na kiese. Kansi na bilumbu yai ya nsuka, konso muntu ke kutana ti mambu ya “mpasi.” (2 Timoteo 3:1) Bantu ya nkaka ke vandaka diaka ve na kiese sambu bantu me sadilaka bo mambu ya mbi, bo ke belaka, bo kele ve ti kisalu to muntu mosi yina bo vandaka kuzola me fwaka. Bankaka kele diaka ve na kiese sambu diambu mosi yina salamaka ke landa kuyangisa bo. Bansadi ya Yehowa mpi lenda lemba nitu mpi malembe-malembe kuvanda diaka ve na kiese. Kana mpidina, nki lenda sadisa nge na kuvutukila kiese na nge?

Na ntwala ya kupesa mvutu na ngiufula yai, yo kele mfunu na kuzaba ntete ntendula ya kuvanda kibeni na kiese mpi mutindu bantu ya nkaka me taninaka yo ata bo kutanaka ti bampasi. Na nima, beto ta mona mutindu beto lenda tanina kiese na beto mpi kuyedisa yo.

KIESE KELE NKI?

Kuvanda na kiese ke tendula ve kuseka. Mu mbandu, muntu ya me lawuka malafu lenda seka mingi, kansi maseka yina ta mana kana kwiti me mana mpi na nima yandi lenda bakisa nde yandi kele kaka ti bampasi mingi. Maseka na yandi vandaka kaka sambu na ntangu fioti mpi yo vandaka ve kiese ya kieleka.—Bingana 14:13.

Kiese kele mawi ya ngolo yina muntu ke vandaka na yo na ntima kana yandi me zwa to ke vingila kima mosi ya mbote. Kuvanda na kiese ke tendula kuvanda na ngemba, yo vanda na ntangu ya mbote to ya mpasi. (1 Batesalonika 1:6) Ya kieleka, beto lenda vanda na kiese ata ntangu beto me sepela ve na diambu mosi. Mu mbandu, bo bulaka bantumwa sambu bo vandaka kulonga malongi ya Yezu. Ata mpidina, bo “katukaka na ntwala ya Sanedreni, bo vandaka na kiese sambu bo monaka nde bo me fwana nde bo pesa bo nsoni sambu na zina na yandi.” (Bisalu 5:41) Bantumwa vandaka ve na kiese sambu bo bulaka bo kansi sambu bo bikalaka ya kwikama na Nzambi.

Kiese kele ve kima mosi yina beto ke butukaka ti yo to yina beto ke kumaka ti yo na mbala mosi. Sambu na nki? Sambu kiese ya kieleka kele mbuma ya mpeve santu ya Nzambi. Mpeve ya Nzambi ke sadisaka beto na kuyedisa bikalulu ya “kimuntu ya mpa,” mu mbandu kiese. (Baefezo 4:24; Bagalatia 5:22) Kana beto kele na kiese, yo ta sadisa beto na kukanga ntima na bampasi.

BAMBANDU YA MBOTE

Yehowa zolaka nde ntoto kufuluka ti mambu ya mbote, kansi ve ti mambu ya mbi ya beto ke mona bubu yai. Ata bantu ke salaka mambu ya mbi, Yehowa ke vandaka kaka na kiese. Biblia ke tuba nde: “Ngolo ti kiese kele na kisika yina yandi ke zingaka.” (1 Bansangu 16:27) Diaka, mambu ya mbote yina bansadi na yandi ke salaka ke sepedisaka yandi mingi.—Bingana 27:11.

Beto ta landa mbandu ya Yehowa kana beto ke tanina kiese na beto ata ntangu mambu me salama ve mutindu beto vandaka kuyindula. Na kisika ya kudiyangisa, beto tula dikebi na mambu ya mbote yina beto  kele na yo mpi kuvingila nkutu mambu ya kuluta mbote na bilumbu ke kwisa. *

Biblia kele ti bambandu ya bantu mingi yina taninaka kiese na bo ata bo kutanaka ti bampasi mingi. Abrahami landaka kuvanda na kiese ata ntangu luzingu na yandi vandaka na kigonsa to ntangu bantu vandaka kubangika yandi. (Kuyantika 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Inki sadisaka yandi? Yandi vandaka kuyindula mutindu yandi ta zinga na nsi-ntoto ya mpa, na nsi ya Kimfumu ya Mesia. (Kuyantika 22:15-18; Baebreo 11:10) Yezu tubaka nde: “Tata na beno Abrahami vandaka na kiese mingi na kivuvu ya kumona kilumbu na mono.” (Yoane 8:56) Beto ta landa mbandu ya Abrahami kana beto ke yindula mbala na mbala luzingu ya kiese yina beto ta vanda ti yo na bilumbu ke kwisa.—Baroma 8:21.

Polo ti Silasi vandaka mpi ti lukwikilu ya ngolo, bo landaka kuvanda na kiese ata bo kutanaka ti bampasi mingi. Mu mbandu, na nima ya kubula bo ngolo mpi ya kutula bo na boloko, bo “vandaka kusamba mpi kuyimba sambu na kukumisa Nzambi.” (Bisalu 16:23-25) Bo kangaka ntima na bampasi yina sambu bo vandaka kuyindula balusilu ya Nzambi yina ta lungana na bilumbu ke kwisa. Diaka, bo vandaka na kiese ntangu bo bakisaka nde bantu ke niokula bo sambu bo kele balongoki ya Kristu. Beto ta landa mbandu ya Polo ti Silasi kana beto ke yindula mambote yina beto ke bakaka ntangu beto ke sadilaka Nzambi na kwikama yonso.—Bafilipi 1:12-14.

Bubu yai mpi, bampangi mingi ke taninaka kiese ata bo ke kutana ti bampasi. Mu mbandu, na Novembri 2013, mupepe ya ngolo bulaka na Philippines, yo bebisaka banzo ya bampangi kuluta 1000. Nzo ya mpangi George na mbanza Tacloban bebaka kibeni, yandi tubaka nde: “Ata bampangi kutanaka ti mpasi yina, bo vandaka kaka na kiese. Mono ta kuka ve kutendula kiese yina beto vandaka na yo.” Kana beto ke yindula mambu yina Yehowa me salaka sambu na beto mpi ke tonda yandi, beto ta landa kuvanda na kiese ata beto ke kutana ti bampasi ya ngolo. Inki mambu ya nkaka Yehowa me salaka yina ke pesaka beto kiese?

MAMBU YINA KE PESAKA BETO KIESE

Kima ya ntete yina ke pesaka beto kiese kele kinduku na beto ti Yehowa. Beto me zabanaka ti Mfumu ya Kuluta Nene, Mfumu ya zulu ti ntoto. Yandi kele Tata, Nzambi mpi Nduku na beto!—Nkunga 71:17, 18.

Beto ke tondaka Yehowa sambu yandi me pesaka beto luzingu mpi bima yina ke sadisaka beto na kusepela ti luzingu. (Longi 3:12, 13) Sambu yandi me bendaka beto na yandi, beto ke bakisaka mambu yina yandi ke zola kusala sambu na beto mpi mutindu ya mbote ya kuzinga. (Bakolosai 1:9, 10) Ata mpidina, bantu mingi ke zabaka ve lukanu ya luzingu. Polo monisaka luswaswanu yina kele na kati na beto ti bo, yandi tubaka nde: “‘Disu monaka ve mpi dikutu waka ve, ntima ya muntu yindulaka mpi ve mambu yina Nzambi yidikaka sambu na bantu yina ke zolaka yandi.’ Sambu, Nzambi me monisilaka beto yo na nzila ya mpeve na yandi.” (1 Bakorinto 2:9, 10) Kuzaba mambu yina Yehowa ke zolaka mpi lukanu na yandi ke pesaka beto kiese.

Yehowa me salaka nkutu mambu mingi sambu na beto. Yandi me bakaka bangidika sambu na kulolula masumu na beto. (1 Yoane 2:12) Yandi ke pesa beto kivuvu ya kuzinga na nsi-ntoto ya mpa, yina me finama. (Baroma 12:12) Bubu yai, Yehowa me pesaka beto banduku mingi sambu beto sadila yandi na kimvuka. (Nkunga 133:1) Yehowa ke taninaka beto mpi na mitambu ya Satana mpi ya bademo na yandi. (Nkunga 91:11) Kana beto landa kuyindula mambu yonso ya mbote yina Yehowa me salaka sambu na beto, beto ta vanda na kiese ya mingi.—Bafilipi 4:4.

MUTINDU YA KUVANDA NA KIESE MINGI

Keti mpangi yina kele na kiese lenda kuma diaka ti kiese mingi? Yezu tubaka nde:  “Mono me tubila beno mambu yai, sambu kiese na mono kuvanda na beno mpi kiese na beno kukuma ya kulunga.” (Yoane 15:11) Yo ke monisa nde kiese na beto lenda kuma diaka mingi. Beto lenda fwanisa kiese ti tiya. Kana beto ke zola nde tiya kupela mingi, beto fwete yika bankuni. Beto vila ve nde mpeve santu ke sadisaka beto na kuvanda na kiese. Yo yina, kana beto ke zola nde kiese na beto kukuma mingi, beto fwete landa kulomba Yehowa mpeve santu. Beto fwete landa kuyindula mpi mingi mambu ya beto ke tanga na Biblia, sambu bo sonikaka yo na nsadisa ya mpeve santu.—Nkunga 1:1, 2; Luka 11:13.

Kima ya nkaka yina ta pesa beto kiese kele kusala mingi mambu yina ke sepedisaka Yehowa. (Nkunga 35:27; 112:1) Inki ke ndimisa yo? Biblia ke tuba nde Yehowa gangaka beto sambu na kuwa ‘Nzambi ya kieleka boma mpi kuzitisa bansiku na yandi, sambu yai mambu yonso yina muntu fwete sala.’ (Longi 12:13) Nzambi gangaka beto sambu na kusala luzolo na yandi. Yo yina, kana beto ke sadila Yehowa, beto ta vanda na kiese mingi na luzingu. *

MAMBOTE YINA KIESE KE NATAKA

Kana beto ke sala bikesa sambu beto kuma diaka na kiese mingi, beto ta baka mambote mingi. Mu mbandu, Yehowa ta sepela mingi ti beto kana yandi ke mona beto ke sadila yandi na kiese ata ntangu beto ke kutana ti bampasi. (Kulonga 16:15; 1 Batesalonika 5:16-18) Diaka, kuvanda kibeni na kiese ta sadisa beto na kuyindula ve nde kuvanda ti bima mingi ya kinsuni kele kima ya kuluta mfunu na luzingu. Kansi yo ta sadisa beto na kusala bibansa ya nene sambu na Kimfumu ya Nzambi. (Matayo 13:44) Ntangu beto ta mona mambote ya mingi yina beto ke baka kana beto me sala kisalu ya Yehowa, beto ta kuma na kiese mingi mpi bantu yina ke mona beto lenda kuma mpi na kiese.—Bisalu 20:35; Bafilipi 1:3-5.

Diaka, kana beto kele na kiese mingi, sante na beto ta vanda mpi mbote. Biblia ke tuba nde: “Ntima ya kiese kele nkisi ya mbote.” (Bingana 17:22) Muntu mosi ya mayele ya longukaka mambu ya sante na États-Unis, na Iniversite ya Nebraska tubaka mambu yina ke wakana ti yina Biblia ke tuba. Yandi tubaka nde: “Kana nge kele na kiese bubu yai mpi ke sepela ti luzingu, na bilumbu ke kwisa nge ta vanda na sante ya mbote.”

Yo yina, ata beto ke zinga na bantangu ya mpasi, beto lenda landa kuvanda na kiese kana beto ke lomba Yehowa mpeve santu, ke longuka Biblia mpi ke yindula mingi mambu yina beto ke tanga. Beto lenda vanda mpi na kiese kana beto ke yindula mambu mingi ya mbote yina Yehowa ke sadila beto bubu yai, ke landa bambandu ya bantu ya lukwikilu, mpi ke sala bikesa sambu na kusala luzolo ya Nzambi. Mpidina, beto ta mona kieleka ya mambu yina kele na Nkunga 64:10, ya ke tuba nde: “Muntu ya lunungu ta wa kiese na Yehowa mpi ta tina na yandi.”

^ par. 10 Na disolo ya nima ya ta tubila bikalulu ya “mbuma ya mpeve,” beto ta tubila ntima-nda.

^ par. 20 Sambu na kuzaba mambu ya nkaka yina lenda sadisa beto na kukuma na kiese mingi, tala lupangu “ Mitindu ya Nkaka ya Kuvanda na Kiese Mingi.”