Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Nkudulu—“Dikabu ya Kukuka” ya Me Katuka na Tata

Nkudulu—“Dikabu ya Kukuka” ya Me Katuka na Tata

“Konso dikabu ya mbote mpi konso kado ya kukuka ke katukaka . . . na Tata.”YAKOBO 1:17.

BANKUNGA: 148, 109

1. Nkudulu me pesaka beto nki mabaku ya mbote?

NKUDULU ya Yezu me natilaka beto mambote mingi. Mu mbandu, yo me pesaka bana yonso ya Adami ya ke zolaka mambu ya mbote dibaku ya kukuma bana ya Nzambi. Yo me pesaka beto mpi dibaku ya kuzinga na kiese mvula na mvula. Kima ya kuluta mfunu kele nde, nkudulu ta yidika mambu ya kuluta mfunu ya me tala bigangwa yonso ya zulu mpi ya ntoto.—Baebreo 1:8, 9.

2. (a) Inki mambu ya kuluta mfunu ya me tala zulu mpi ntoto Yezu tubilaka na kisambu na yandi? (Tala kifwanisu ya luyantiku ya disolo.) (b) Inki beto ta tadila na disolo yai?

2 Kiteso ya bamvula zole na ntwala nde Yezu kufwa, yandi longaka balongoki na yandi na kusamba nde: “Tata na beto yina kele na zulu, zina na nge kuvanda ya santu. Kimfumu na nge kukwisa. Luzolo na nge kusalama na ntoto bonso na zulu.” (Matayo 6:9, 10) Beto tadila mutindu nkudulu ta kumisa zina ya Yehowa santu, mutindu nkudulu me sadisaka sambu Kimfumu ya Nzambi kuyala, mpi luzolo ya Nzambi kusalama.

“ZINA NA NGE KUVANDA YA SANTU”

3. Zina ya Nzambi ke monisaka nki? Inki mutindu Satana vwezaka zina ya Yehowa?

3 Ntete-ntete, Yezu sambaka sambu zina ya Yehowa kuvanda ya santu, to bantu kutadila yo bonso kima ya santu. Zina ya Yehowa ke monisaka kimuntu na yandi, disongidila nani yandi kele. Yandi kele Muntu ya kuluta ngolo mpi ya lunungu na zulu ti na ntoto. Yezu bingaka yandi “Tata ya Santu.” (Yoane 17:11) Sambu Yehowa kele santu, mambu na yandi yonso mpi bansiku na yandi yonso kele santu. Kansi, na Edeni, Satana sosaka kumonisa nde Nzambi kele ve ti nswa ya kutudila bantu bansiku. Yandi tubaka mambu ya luvunu sambu na Yehowa mpi sosaka kuvweza zina ya Nzambi, to lukumu na yandi.—Kuyantika 3:1-5.

4. Inki Yezu salaka sambu na kumonisa nde yandi ke bakisaka nde zina ya Nzambi kele santu?

4 Kansi, Yezu vandaka kuzola mpenza zina ya Yehowa mpi yandi salaka yonso sambu na kukumisa yo santu. (Yoane 17:25, 26) Na nki mutindu? Na nsadisa ya bikalulu mpi malongi na yandi, Yezu sadisaka bantu na kuzaba nde bansiku ya Yehowa kele mbote mpi konso kima yina yandi ke lombaka beto kele sambu na mambote na beto. (Tanga Nkunga 40:8-10.) Yezu bikalaka ya kwikama, ata ntangu Satana pusaka bantu na kumonisa yandi mpasi mpi kufwa yandi na mutindu ya nku. Yandi monisaka nde muntu ya kukuka lenda lemfukila Nzambi ntangu yonso.

5. Inki mutindu beto lenda santisa zina ya Nzambi?

5 Inki mutindu beto lenda monisa nde beto ke zolaka zina ya Yehowa? Na bikalulu na beto. Yehowa ke lombaka beto na kuvanda santu. (Tanga 1 Piere 1:15, 16.) Yo ke tendula nde beto fwete sambila kaka yandi mpi kulemfukila yandi na ntima na beto ya mvimba. Ata ntangu bantu ke bangikaka beto, beto ke salaka yonso sambu na kuzinga mutindu Yehowa ke longaka beto. Kana beto ke zitisa bansiku ya Yehowa, beto ta pesa zina na yandi lukumu. (Matayo 5:14-16) Kana beto ke sala mpidina, beto ke monisa nde bansiku ya Yehowa kele mbote mpi nde Satana kele muntu ya luvunu. Beto kele bantu ya kukonda kukuka, yo yina bantangu ya nkaka beto ke salaka bifu. Kansi, kana beto me sala kifu, beto ke balulaka ntima mpi ke salaka bikesa na kuyambula mambu yina ke vwezaka zina ya Yehowa.—Nkunga 79:9.

6. Sambu na nki Yehowa ke tadilaka beto bonso bantu ya lunungu ata beto kele bantu ya kukonda kukuka?

6 Yo vanda Bakristu yina bo me tulaka mafuta to “mameme ya nkaka,” Yehowa ke lolulaka masumu na beto yonso kana beto me monisa lukwikilu na nkudulu. Yandi ke ndimaka nde bantu yina ke kudipesaka na yandi kukuma bansadi na yandi. Yandi ke tadilaka Bakristu yina bo me tulaka mafuta bonso bantu ya lunungu mpi me kumisaka bo bana na yandi, yandi ke tadilaka mpi “mameme ya nkaka” bonso bantu ya lunungu mpi me kumisaka bo banduku na yandi. (Yoane 10:16; Baroma 5:1, 2; Yakobo 2:21-25) Banda bubu yai, nkudulu ke sadisaka beto na kuvanda banduku ya Tata na beto mpi kusantisa zina na yandi.

“KIMFUMU NA NGE KUKWISA”

7. Inki mambote nkudulu me natilaka bantu?

7 Na kisambu ya mbandu, Yezu tubaka nde: “Kimfumu na nge kukwisa.” Inki kuwakana kele na kati ya nkudulu ti Kimfumu ya Nzambi? Yezu ti bantu 144 000 yina Nzambi me ponaka ta yala na Kimfumu to guvernema ya Nzambi. Nkudulu me pesaka bantu yai dibaku ya kufutumuka sambu na kuzinga na zulu. (Kusonga 5:9, 10; 14:1) Bo ta vanda bantotila mpi banganga-nzambi mpi bo ta yala ntoto ti Yezu bamvula funda mosi. Na ntangu yina, Yehowa ta sadila Kimfumu na yandi sambu na kukumisa ntoto paladisu mpi kusadisa beto yonso na kukuma bantu ya kukuka. Nsuka-nsuka, bansadi ya Yehowa na zulu mpi na ntoto ta kuma dibuta mosi. (Kusonga 5:13; 20:6) Yezu ta fwa Satana mpi ta katula bampasi yonso yina Satana me nataka.—Kuyantika 3:15.

8. (a) Inki mutindu Yezu sadisaka balongoki na yandi na kuzaba nde Kimfumu ya Nzambi kele mfunu? (b) Inki mutindu beto ke pesaka maboko na Kimfumu bubu yai?

8 Yezu sadisaka balongoki na kubakisa mfunu ya Kimfumu ya Nzambi. Na nki mutindu? Kaka na nima ya mbotika na yandi, Yezu yantikaka kulonga “nsangu ya mbote ya Kimfumu ya Nzambi” na bisika yonso yina yandi vandaka kukwenda. (Luka 4:43) Yandi songaka mpi balongoki na yandi na kuvanda bambangi na yandi “tii na kisika ya kuluta ntama ya ntoto.” (Bisalu 1:6-8) Bubu yai, kisalu ya kusamuna ke pesaka bantu dibaku ya kulonguka mambu ya me tala nkudulu mpi kukuma bantu ya Kimfumu ya Nzambi. Beto ke monisaka kwikama na Kimfumu ntangu beto ke sadisaka Bakristu yina bo me tulaka mafuta na kulonga nsangu ya mbote na ntoto ya mvimba.—Matayo 24:14; 25:40.

“LUZOLO NA NGE KUSALAMA”

9. Sambu na nki beto fwete ndima de Yehowa ta lungisa lukanu na yandi sambu na bantu?

9 Inki Yezu zolaka kutuba ntangu yandi tubaka nde: “Luzolo na nge kusalama”? Kana Yehowa me tuba nde kima mosi ta salama, yo fwete salama. (Yezaya 55:11) Kukolama ya Satana lendaka ve kukanga Yehowa nzila ya kulungisa lukanu na yandi. Inki vandaka lukanu ya Yehowa sambu na ntoto? Yandi zolaka nde ntoto kufuluka ti bana ya kukuka ya Adami ti Eva. (Kuyantika 1:28) Kana Adami ti Eva fwaka kukonda kubuta, lukanu ya Nzambi ya kufulusa ntoto ti bana na bo zolaka ve kulungana. Yo yina, Yehowa pesaka bo nzila ya kubuta bana. Nkudulu ke pesaka bantu yonso yina ke monisaka lukwikilu dibaku ya kukuma bantu ya kukuka mpi kuzinga mvula na mvula. Yehowa ke zolaka bantu mpi yandi ke zolaka nde beto zinga na kiese mutindu yandi yidikaka na luyantiku.

10. Inki mambote nkudulu ta natila bafwa?

10 Ebuna bantu mingi yina me fwaka kukonda kuzaba Yehowa? Yehowa ke zolaka nde bantu kuzinga. Yandi ta futumuna bafwa. Nkudulu me pesaka bafwa dibaku ya kuzinga diaka. Na nima bo ta longuka mambu ya Yehowa mpi ta baka dibaku ya kuzinga mvula na mvula. (Bisalu 24:15) Yehowa kele nto ya luzingu. Na nima ya futumuna bafwa, yandi ta kuma kibeni Tata na bo. (Nkunga 36:9) Na kisambu ya mbandu, Yezu tubaka nde Yehowa kele “Tata na beto yina kele na zulu.” (Matayo 6:9) Yehowa me pesaka Yezu kiyeka ya kuluta nene ya kufutumuna bafwa. Yezu tubaka nde: “Mono kele lufutumuku mpi luzingu.”—Yoane 6:40, 44; 11:25.

11. Inki kele luzolo ya Nzambi sambu na “kimvuka mosi ya nene ya bantu”?

11 Yezu tubaka nde: “Konso muntu yina ke salaka luzolo ya Nzambi, yandi muntu kele mpangi na mono ya bakala, mpangi na mono ya nkento, mpi mama na mono.” (Marko 3:35) Yehowa ke zolaka nde bantu ya makanda yonso, ya mabuta yonso mpi ya bandinga yonso kukuma bansadi na yandi. Biblia ke bingaka bo “kimvuka mosi ya nene ya bantu, yina muntu mosi ve lenda tanga ntalu na bo.” Bo ke monisaka lukwikilu na nkudulu mpi ke zolaka kulemfukila Nzambi. Bo ke kumisaka yandi mpi ke tubaka nde: “Luguluku me katuka na Nzambi na beto, yina me vanda na kiti ya kimfumu, mpi na Mwana-Dimeme.”—Kusonga 7:9, 10.

12. Kisambu ya Yezu ya mbandu ke longa beto nki na yina me tala lukanu ya Nzambi sambu na bantu?

12 Kisambu ya mbandu ya Yezu ke longa beto mambu mingi ya Yehowa mpi lukanu na yandi sambu na bantu. Ya ntete, yo ke longa beto nde beto fwete sala yonso sambu na kusantisa zina ya Yehowa mpi kupesa yandi lukumu. (Yezaya 8:13) Kimenga ya Yezu, yina me pesaka beto dibaku ya kuguluka, ke pesaka mpi zina ya Nzambi lukumu. Nkutu zina ya Yezu ke tendula “Yehowa Kele Luguluku.” Ya zole, Yehowa ta sadila Kimfumu na yandi sambu bantu ya bulemfu kubaka mambote yonso ya nkudulu. Ya tatu, yo ke ndimisa beto nde ata kima mosi ve ta kanga Yehowa nzila ya kulungisa luzolo na yandi.—Nkunga 135:6; Yezaya 46:9, 10.

MONISILA YEHOWA NTONDA SAMBU NA NKUDULU

13. Sambu na nki beto ke bakaka mbotika?

13 Kudipesa na Yehowa mpi kubaka mbotika kele mutindu ya mbote ya kumonisa ntonda sambu na nkudulu. Beto ke monisaka nde beto ke sepelaka na yo ntangu beto ke kudipesaka na yandi mpi ke bakaka mbotika. Kusala mutindu yina ke monisaka mpi pwelele nde beto ke kwikilaka na nkudulu mpi nde “beto kele bantu ya Yehowa.” (Baroma 14:8) Ntangu beto ke bakaka mbotika, beto ke lombaka Yehowa na kupesa beto “kansansa ya mbote.” (1 Piere 3:21) Yehowa ke monisaka nde yandi me ndima beto ntangu yandi ke salaka na mpila nde beto baka mambote ya nkudulu. Yo yina, beto ke ndima kibeni nde yandi ta lungisa mambu yonso yina yandi me silaka beto.—Baroma 8:32.

Inki mutindu beto ke monisaka ntonda sambu na nkudulu? (Tala baparagrafe 13, 14)

14. Sambu na nki Yehowa ke lombaka beto na kuzola bantu ya nkaka?

14 Zola ke pusaka Yehowa na kusala mambu yonso yina yandi ke salaka. Yandi ke zolaka nde bansadi na yandi yonso kulanda mbandu na yandi mpi kuzolana bo na bo. (1 Yoane 4:8-11) Kana beto ke zola bantu, beto ke monisa pwelele nde beto ke zola kuvanda “bana ya Tata na [beto] yina kele na zulu.” (Matayo 5:43-48) Nsiku ya ntete ya kuluta nene kele kuzola Yehowa, ya zole kele kuzola bantu ya nkaka. (Matayo 22:37-40) Mutindu mosi ya kumonisila bantu zola kele kulonga bo nsangu ya mbote ya Kimfumu ya Nzambi. Kana beto ke lemfuka na nsiku ya Yehowa ya kuzola bantu, mingi-mingi bampangi na beto, zola na beto sambu na yandi ta kuma “ya kukuka.”—1 Yoane 4:12, 20.

NKUDULU ME NATILAKA BETO BALUSAKUMUNU YA YEHOWA

15. (a) Inki balusakumunu Yehowa ke pesa beto bubu yai? (b) Inki balusakumunu beto ta baka na bilumbu ke kwisa?

15 Yehowa ke ndimisa beto nde kana beto ke monisa lukwikilu na nkudulu, yandi ta “vwansa” masumu na beto. Yandi lenda lolula masumu na beto yonso. (Tanga Bisalu 3:19-21.) Mutindu beto tubilaka yo na luyantiku, nkudulu me salaka nde Yehowa kundima bantu ya nkaka mpi kukumisa bo bana na yandi na zulu. Bantu yango kele Bakristu yina bo me tulaka mafuta. (Baroma 8:15-17) Yandi ke lomba “mameme ya nkaka” na kukuma bantu ya dibuta na yandi awa na ntoto. Ntangu bo ta kuma bantu ya kukuka, bo ta mekama, na kumekama ya nsuka. Kana bo bikala ya kwikama na Yehowa, yandi ta ndima bo mpi bo ta kuma bana na yandi. (Baroma 8:20, 21; Kusonga 20:7-9) Yehowa ta landa kuzola bana na yandi yonso. Nkudulu ta landa kunatila bantu balusakumunu mvula na mvula. (Baebreo 9:12) Yehowa me pesaka beto dikabu yai ya mbalu mpi ata muntu mosi ve lenda botula beto yo.

16. Inki kimpwanza nkudulu me natilaka beto?

16 Kana beto me balula ntima, Diabulu ta kuka ve kukanga beto nzila ya kuvanda bantu ya dibuta ya Yehowa na bilumbu ke kwisa. Yezu fwaka “mbala mosi mpamba,” sambu na kufuta nkudulu kimakulu. (Baebreo 9:24-26) Adami natilaka beto lufwa, kansi kimenga ya Yezu ta pesa beto luzingu ya mvula na mvula. Nkudulu me katulaka beto na kimpika ya nsi-ntoto ya Satana mpi na boma ya lufwa.—Baebreo 2:14, 15.

17. Inki ke ndimisaka nge nde Yehowa ke zolaka nge?

17 Mambu yonso yina Nzambi ke tubaka ke lunganaka. Mutindu bansiku ya Yehowa ya lugangu ke sobaka ve, Yehowa yandi mosi mpi ta sobaka ve. Yandi lenda kusa ve ata fioti. (Malaki 3:6) Yehowa me pesaka beto luzingu mpi mambu mingi ya nkaka. Yandi ke zolaka beto. ‘Beto me zaba mpi ke ndimaka zola yina Nzambi kele na yo sambu na beto. Nzambi kele zola.’ (1 Yoane 4:16) Mambu yonso yina yandi ke tubaka ke lunganaka. Kubika fioti ntoto ta kuma paladisu ya kitoko. Konso muntu ta landa mbandu ya Yehowa mpi ta zolaka bantu ya nkaka. Bigangwa yonso na zulu mpi na ntoto ta tuba nde: “Lukumu, nkembo, mayele, matondo, luzitu, ngolo, mpi kikesa kuvanda na Nzambi na beto mvula na mvula. Amen.”—Kusonga 7:12.