Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bangiufula ya Batangi

Bangiufula ya Batangi

Ntumwa Polo sonikaka nde Yehowa ta pesa ve nzila nde beno kutana ti mpukumuna kuluta yina beno lenda kangila ntima.” (1 Bakorinto 10:13) Keti yo ke tendula nde Yehowa ke ponaka ntangu ya mbote yina beto lenda kanga ntima na mpasi mosi mpi ke yidikaka mpasi yina beto ta kutana ti yo na ntangu yango?

Kana yo vandaka mutindu yina, yindula mambu yina yo zolaka kutendula sambu na beto. Mu mbandu, ntangu mwana ya mpangi mosi kudifwaka, tata na yandi waka mpasi mingi kibeni. Yandi vandaka kudiyula kana Yehowa tadilaka diambu yango na ntwala mpi monaka nde yandi ti nkento na yandi ta kanga ntima na mpasi yina lufwa ya mwana na bo natilaka bo. Na nsi-ntoto yai ya Satana, bampangi mingi ta kutana ti bampasi ya ngolo. Keti beto fwete yindula nde Yehowa ke zabaka na ntwala mambu yonso yina beto ke kutanaka ti yo?

Mambu yina 1 Bakorinto 10:13 ke tuba, ke monisa ve nde Yehowa ke zabaka na ntwala ntangu yina beto ta kutana ti mpasi mpi ke yidikaka mpasi yina beto ta kutana ti yo, yina beto lenda kangila ntima. Sambu na nki beto ke tuba mutindu yina? Bika beto tadila bikuma iya.

Ya ntete, Yehowa me pesaka bantu kimpwanza, nswa ya kubaka balukanu. Yandi ke zolaka nde beto mosi kubaka balukanu na beto. (Kulonga 30:19, 20; Yozue 24:15) Kana beto ke baka balukanu yina ke sepedisa Yehowa, beto fwete vanda ti kivuvu nde yandi ta twadisa beto. (Bingana 16:9) Kansi kana beto ke baka balukanu ya mbi, beto ta kutana ti bampasi na luzingu. (Bagalatia 6:7) Kana Yehowa ke yidikaka bampasi yina beto ke kutanaka ti yo, keti beto zolaka kibeni kuvanda ti kimpwanza?

Ya zole,Yehowa ke taninaka beto ve na “mambu ya kukonda kukana.” (Longi 9:11) Mu mbandu, muntu lenda sala aksida ya ngolo kaka sambu yandi vandaka na kisika ya mbi to na ntangu ya mbi. Yezu tubilaka bantu 18 yina fwaka sambu nzo-zulu ya Siloami bwilaka bo. Yandi tubaka pwelele nde Nzambi vandaka ve na kisina ya lufwa na bo. (Luka 13:1-5) Kana aksida me salama, yo kele mbi na kutuba nde Nzambi yidikaka na ntwala bantu yina fwete guluka mpi bayina fwete fwa.

Ya tatu, konso muntu fwete tanina kwikama na yandi na Yehowa. Satana tubaka nde bansadi ya Yehowa ke sadilaka yandi sambu na bima mingi yina yandi ke pesaka bo. Satana tubaka nde kana beto me  kutana ti bampasi beto ta bikala ve ya kwikama na Yehowa. (Yobi 1:9-11; 2:4; Kusonga 12:10) Yo yina kana Yehowa ke tanina beto na bampasi yonso yina ke kuminaka beto, pana yo ta monisa nde mambu yina Satana tubaka kele ya masonga.

Ya iya, Yehowa ke sosaka ve kuzaba na ntwala konso mambu yina ta kumina beto. Yo kele kieleka nde Yehowa ke zabaka na ntwala mambu yina me salama ntete ve. (Yezaya 46:10) Kansi mutindu Biblia ke monisa yo, Nzambi ke sosaka ve konso ntangu kuzaba na ntwala mambu yonso yina ta salama. (Kuyantika 18:20, 21; 22:12) Yehowa kele Nzambi ya zola mpi ya lunungu, yandi ke kangaka beto ve nzila ya kusadila kimpwanza na beto mpi na kubaka balukanu.—Kulonga 32:4; 2 Bakorinto 3:17.

Kansi nki Polo zolaka kibeni kutuba, ntangu yandi tubaka nde Yehowa “ta pesa ve nzila nde beno kutana ti mpukumuna kuluta yina beno lenda kangila ntima”? Na verse yai Polo ke tubila mambu yina Yehowa ke salaka ntangu beto ke kutanaka ti bampasi, kansi ve na ntwala nde bampasi kukumina beto. * (Tala noti na nsi ya lutiti.) Kana beto ke tudila Yehowa ntima, yandi ta sadisa beto na kukanga ntima na konso mpasi yina lenda kumina beto. (Nkunga 55:22) Ntangu yai beto tubila bikuma zole yina pusaka Polo na kutuba mambu yai.

Kikuma ya ntete kele nde bampasi yina beto ke kutanaka ti yo “bantu ya nkaka [mpi] me kutanaka na yo.” Sambu beto ke zinga na nsi-ntoto yai ya Satana ke yala, beto ta kutana ti bampasi, ata nkutu bampasi ya ngolo. Kansi kana beto ke tudila Yehowa ntima, beto lenda nunga yo mpi kubikala ya kwikama. (1 Piere 5:8, 9) Na baverse ya ntete ya kapu 10 ya 1 Bakorinto, Polo tubilaka bampasi ya nkaka yina bantu ya Izraele kutanaka ti yo na ntoto ya zelo na zelo. (1 Bakorinto 10:6-11) Bayina tudilaka Yehowa ntima kangaka ntima na bampasi yina. Kansi bantu ya nkaka ya Izraele kolamaka na Yehowa sambu bo tudilaka yandi ve ntima.

Kikuma ya zole kele nde, “Nzambi kele ya kwikama.” Yo ke tendula nki? Kana beto tadila mbote-mbote mutindu Yehowa me sadisaka bansadi na yandi, beto ta bakisa nde yandi ke sadisaka “bantu yina ke zolaka yandi mpi ke zitisaka bansiku na yandi.” (Kulonga 7:9) Biblia ke tuba nde Yehowa ke lungisaka ntangu yonso mambu yina yandi ke tubaka. (Yozue 23:14) Beto fwete vanda ti kivuvu nde (1) Yehowa ta pesa ve nzila nde beto kutana ti mpasi yina beto ta kuka ve kukangila ntima, mpi kana beto me kutana ti mpasi (2) yandi ta “yidika nzila” sambu beto nunga yo.

Yehowa “ke lembikaka beto na bampasi na beto yonso”

Inki mutindu Yehowa ke ‘yidikaka nzila,’ sambu na bantu yina ke tudilaka yandi ntima? Yandi lenda katula mpasi yina ke niokula bo. Kansi kuvila ve nde Polo tubaka nde Yehowa ta ‘yidika nzila sambu beno kuka kukangila yo ntima.’ Yo ke monisa nde mbala mingi, Yehowa ke yidikilaka beto nzila ntangu yandi ke pesaka beto ngolo sambu beto bikala ya kwikama. Beto tadila mutindu yandi ke salaka yo.

  • Yehowa “ke lembikaka beto na bampasi na beto yonso.” (2 Bakorinto 1:3, 4) Yandi lenda pesa beto ngemba ya mabanza, ya ntima, mpi ya mawi na nzila ya Biblia, ya mpeve santu, mpi ya mpika ya kwikama.—Matayo 24:45; Yoane 14:16, noti na nsi ya lutiti, Baroma 15:4.

  • Yehowa lenda twadisa beto na nzila ya mpeve santu na yandi. (Yoane 14:26) Mpeve santu lenda sadisa beto na kuyibuka masolo mpi minsiku ya Biblia sambu beto baka balukanu ya mbote.

  • Yehowa lenda sadisa beto na nzila ya bawanzio na yandi.—Baebreo 1:14.

  • Yehowa lenda sadisa beto na nzila ya bampangi na beto. Bampangi lenda tuba to kusala mambu yina ke pesa beto kikesa.—Bakolosai 4:11.

Mukanda ya 1 Bakorinto 10:13 ke longa beto nki? Yehowa ke yidikaka ve bampasi yina beto ke kutanaka ti yo. Beto fwete vanda ti kivuvu nde kana beto ke tudila Yehowa ntima, beto lenda kanga ntima na konso mpasi yina beto ke kutana ti yo. Beto me zaba nde Yehowa ta sadisa beto konso ntangu yina beto ke kutana ti mpasi sambu beto bikala ya kwikama.

^ par. 2 Na Kigreki ngogo “mpukumuna” ke tendula mpi “mumekamu” to “mpasi.”