Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Index ya Bantu-Diambu ya Nzozulu ya Nkengi ya 2017

Index ya Bantu-Diambu ya Nzozulu ya Nkengi ya 2017

Ke monisa dati ya nimero ya zulunalu yina disolo kele

BAMBANGI YA YEHOWA

 • “Beto Bakaka Kikesa mpi Bantima na Beto Fulukaka na Zola” (lukutakanu ya nene ya 1922), Mayi

 • Bo Kudipesaka na Luzolo Yonso (bampangi-bankento), Yan.

 • Bo Kudipesaka na Luzolo Yonso na Turquie, Yuli

 • “Inki Kilumbu Beto Ta Sala Diaka Lukutakanu ya Nene?” (Mexique), Aug.

 • “Kele Ve ti Nzila Mosi ya Mpasi Mingi to ya Nda Mingi” (Australie), Feb.

 • Kiese ya Kuzinga Kukonda Mindondo, Mayi

 • Mpangi Mosi Monisaka Ntima-Mbote, Okt.

 • “Muntu ya Ke Kabaka Ta Baka Lusakumunu” (makabu), Nov.

 • Yikama na Dibundu ya Mpa, Nov.

BANGIUFULA YA BATANGI

 • Keti Bakristu lenda sadila bima yina bankento ke sadilaka sambu bo buta ve mpamba-mpamba? Des.

 • Keti Mesia basikaka kaka na ndonga ya bana-ntete ya dikanda ya Izraele? Des.

 • Keti Mukristu fwete vanda ti munduki sambu na kuditanina? Yuli

 • Sambu na nki mambu ya lubutuku mpi kileke ya Yezu yina Matayo sonikaka me swaswana ti ya Luka? Aug.

 • Yehowa “ta pesa ve nzila nde beno kutana ti mpukumuna kuluta yina beno lenda kangila ntima” (1Bk 10:13), Feb.

BIBLIA

 • Elias Hutter mpi Babiblia na Yandi ya Kitoko ya Kiebreo, No. 4

 • Kukonda Kubakisa Biblia, No. 1

 • Mutindu ya Kubaka Mambote Mingi na Kutanga Biblia, No. 1

 • Nzikisa ya Nkaka (Tatenai zingaka), No. 3

 • Sambu na Nki Yo Kele Mingi? No. 6

BIBLIA KE SOBAKA LUZINGU YA BANTU

 • Mono Vandaka Kuzola Baseball Mingi! (S. Hamilton), No. 3

 • Mono Vandaka Ve Kuzola Kufwa! (Y. Quarrie), No. 1

 • Mu Vandaka Kundima Ve nde Nzambi Kele (A. Golec), No. 5

LUZINGU MPI BIKALULU YA BAKRISTU

 • Keti Baministre ya Bakristu Fwete Vanda Bampumpa? No. 2

 • Keti Noël Kele Sambu na Bakristu? No. 6

 • Mambote ya Kikalulu ya Kupesa, No. 2

 • Mutindu ya Mbote ya Kutadila Bifu, No. 6

 • Ntangu Kinduku Ke Zola Kubeba, Mar.

 • Yala Bangindu ya Mbi, Yuli

 • Yidika Mavwanga mpi Tula Ngemba, Yuni

 • Zola—Kikalulu Mosi ya Mfunu Mingi, Aug.

MAMBU YA NKAKA

 • Armagedoni Kele Nki? No. 6

 • Bampasi, No. 1

 • Bantu Iya ya Ke Tambusa Bampunda, No. 3

 • Basusi, No. 4

 • “Bika Nzambi Kusakumuna Mabanza na Nge ya Mbote!” (Abigail), Yuni

 • Dikabu ya Kuluta Mbote, No. 6

 • Inki Biblia Ke Tuba Sambu na Bawanzio? No. 5

 • Inki Mutindu Gayusi Sadisaka Bampangi ya Nkaka, Mayi

 • Kana Muntu ya Nge Ke Zolaka Me Kuma Pene-Pene na Kufwa, No. 4

 • Keti Bantu Yina Vandaka Kuteka Bambisi na Tempelo Vandaka “Miyibi”? Yuni

 • Keti Beto Ke Zinga na “Bilumbu ya Nsuka”? No. 2

 • Keti Kilumbu Kele Lunungu ya Kieleka Ta Vanda na Ntoto? No. 3

 • Keti Kilumbu Kele Ngemba Ta Vanda na Ntoto? No. 5

 • Kisono ya Kuluta Fioti ya Kiebreo, No. 4

 • Kukatuka na Kimpika, No. 2

 • Kutambula ti Tiya na Ntangu ya Ntama, Yan.

 • Mambu Yina Biblia Ke Tubaka Sambu na Luzingu mpi Lufwa, No. 4

 • Ndongisila ya Polo ya Kusala Ve Nzietelo (Bs 27), No. 5

 • “Nge Kele Nkento ya Kitoko Mingi” (Sara), No. 3

 • Nzambi Bingaka Yandi “Mwana-Nkento ya Ntotila” (Sara), No. 5

 • Paladisu na Ntoto—Ndosi to Kieleka? No. 4

 • Sambu na Nki Yezu Vandaka Kuzola Ve Bantu Kudia Ndefi? Okt.

 • Tula Dikebi na Mambu ya Nkaka Yina Ke Monana Ve, Yuni

 • “Yandi Pesaka Nzambi Kiese” (Enoki), No. 1

 • Yozefi ya Bwala Arimatea, Okt.

 • Zina Mosi ya Biblia na Dibungu Mosi ya Ntama, Mar.

MASOLO YA KULONGUKA

 • Baka na Mbalu Kimpwanza Yina Nzambi Me Pesaka Nge, Yan.

 • Baleke—“Beno Landa Kusala Ngolo Sambu na Luguluku na Beno Mosi,” Des.

 • Bapusu-Pusu mpi Mpu ya Kimfumu Ke Taninaka Nge, Okt.

 • “Beno Dila ti Bantu Yina Ke Dila,” Yuli

 • Bibuti—Beno Sadisa Bana na Kukuma ‘Mayele Sambu Bo Guluka,’ Des.

 • ‘Bika Nzambi Kunungisa Mambu Yonso ya Nge Ke Kana,’ Yuli

 • Buya Mabanza ya Nsi-ntoto, Nov.

 • Inki Ta Salama Ntangu Kimfumu ya Nzambi Ta Kwisa? Apr.

 • Katula Kimuntu ya Ntama mpi Losa yo Kimakulu, Aug.

 • Keti Nge Ke Bikaka nde Yehowa Kutanina Nge? Nov.

 • Keti Nge Ke Landaka Lunungu ya Yehowa? Apr.

 • Keti Nge Ke Tulaka Ntima ya Mvimba na Mambu Yina Kele na Biblia? Mar.

 • Keti Nge Ke Zolaka Yezu Kuluta Bima? Mayi

 • Keti Nge Ta Vingila ti Ntima-Nda? Aug.

 • Kieleka Ke Nataka “Ngemba Ve Kansi Mbele ya Bitumba,” Okt.

 • Kima Mosi Ve Kukanga Nge Nzila ya Kubaka Lufutu, Nov.

 • Kubika Ve nde Zola na Nge Kumana, Mayi

 • Kudipesa na Nge Lenda Pusa Bantu na Kukumisa Yehowa, Apr.

 • Landa Kuzitisa Bandilu na Nge Ntangu Yonso, Yan.

 • Landa Mbandu ya Lunungu mpi ya Mawa ya Yehowa, Nov.

 • Landa Mbandu ya Mawa ya Yehowa, Sept.

 • Lukanu ya Yehowa Ta Lungana! Feb.

 • Lungisa Lusilu Yina Nge Me Sala, Apr.

 • Lwata Kimuntu ya Mpa Kimakulu, Aug.

 • “Mambu Yai Pesa Yo na Bantu ya Kwikama,” Yan.

 • Monisa Lukwikilu—Baka Balukanu ya Mbote! Mar.

 • “Mono Kele ti Kivuvu na Nzambi,” Des.

 • “Mono Me Zaba nde Yandi Ta Futumuka,” Des.

 • Mutindu Bambona-Meso ya Zekaria Ke Tadila Nge, Okt.

 • Nani Ke Twadisa Bansadi ya Nzambi Bubu Yai? Feb.

 • “Ndinga ya Nzambi Kele . . . Ngolo,” Sept.

 • “Ndinga ya Nzambi na Beto Ke Zingaka Kimakulu,” Sept.

 • “Ngemba ya Nzambi . . . Me Luta Mayele Yonso ya Kubakisa Mambu,” Aug.

 • Nkudulu—“Dikabu ya Kukuka” ya Me Katuka na Tata, Feb.

 • Pesa Lukumu na Muntu Yina Me Fwana na Kubaka Yo, Mar.

 • Pesa Maboko na Luyalu ya Yehowa! Yuni

 • Sadila Yehowa na Ntima ya Mvimba! Mar.

 • Sadisa Bana Yina Kele ti Bibuti na Bo na Bansi ya Nzenza, Mayi

 • Sadisa “Banzenza” na ‘Kusadila Yehowa na Kiese,’ Mayi

 • Sambu na Nki Beto Fwete“Kumisa Yah”? Yuli

 • Sambu na Nki Yo kele Mfunu na Kuzitisa Bandilu na Beto, Yan.

 • Sosa Bimwvama ya Kieleka, Yuli

 • Tula Meso na Nge na Mambu ya Kuluta Mfunu, Yuni

 • Tula Ntima na Nge na Bimwvama ya Kimpeve, Yuni

 • “Tula Ntima na Yehowa mpi Sala Mambu ya Mbote,” Yan.

 • “Vanda Kikesa . . . mpi Sala Kisalu,” Sept.

 • Yedisa Kikalulu ya Kudiyala, Sept.

 • Yehowa Ke Sadisaka Beto na Bampasi na Beto Yonso, Yuni

 • Yehowa Ke Twadisaka Bantu na Yandi, Feb.

 • Yimba na Kiese! Nov.

 • “Zola . . . na Bisalu mpi na Kieleka,” Okt.

 • “Zuzi ya Ntoto ya Mvimba” Ke Salaka Kaka Mambu ya Mbote, Apr.

MASOLO YA LUZINGU

 • Kukanga Ntima na Bampasi Ke Nataka Balusakumunu (P. Sivulsky), Aug.

 • Kusala Luzolo ya Yehowa Ke Nataka Mambote (O. Matthews), Okt.

 • Kusala ti Bantu ya Kimpeve Me Natilaka Mono Balusakumunu (D. Sinclair), Sept.

 • Kutambula ti Bantu ya Mayele Me Natilaka Mono Mambote (W. Samuelson), Mar.

 • Mono Bakaka Lukanu ya Kuvanda Soda ya Kristu (D. Psarras), Apr.

 • Mono Ke Longaka Bantu Ata Mono Kele Kifwa-Makutu (W. Markin), Mayi

 • Mono Yambulaka Bima Sambu na Kulanda Mfumu (F. Fajardo), Des.

 • Nzambi Me Monisilaka Beto Ntima ya Mbote na Mitindu Mingi (D. Guest), Feb.