Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DISOLO YA KULONGUKA 10

Zola Sambu na Yehowa Ta Pusa Nge na Kubaka Mbotika

Zola Sambu na Yehowa Ta Pusa Nge na Kubaka Mbotika

Inki ke kanga mono nzila na kubaka mbotika?BIS. 8:36.

NKUNGA 37 Sadila Yehowa na Moyo ya Mvimba

MAMBU YINA DISOLO YAI KE TUBILA *

1-2. Mutindu Bisalu 8:27-31, 35-38 ke monisa yo, nki pusaka muntu ya Etiopia na kubaka mbotika?

KETI nge ke zola kubaka mbotika sambu na kukuma longoki ya Kristu? Zola mpi ntonda sambu na Yehowa me pusaka bantu mingi na kubaka mbotika. Beto tubila mbandu ya muntu mosi ya Etiopia yina vandaka kusadila ntotila-nkento ya Etiopia.

2 Muntu ya Etiopia sadilaka nswalu mambu yina yandi longukaka na Biblia. (Tanga Bisalu 8:27-31, 35-38.) Inki pusaka yandi na kusala yo? Yo kele pwelele nde yandi bakisaka nde Ndinga ya Nzambi kele mfunu; yandi vandaka kutanga mukanda ya Yezaya na nzila ntangu yandi vandaka kuvutuka na Etiopia na pusu-pusu. Ntangu Filipo solulaka ti muntu yina ya Etiopia, muntu yango monisaka ntonda sambu na mambu yina Yezu salaka sambu na yandi. Sambu na nki muntu yai kwendaka na Yeruzalemi? Sambu yandi vandaka kuzola Yehowa. Inki mutindu beto me zaba yo? Yandi kumaka kusambila Yehowa na Yeruzalemi. Yo ke monana nde muntu yai yambulaka dezia dibundu na yandi ya ntama mpi kumaka kuvukana ti dikanda yina vandaka kusambila Nzambi ya kieleka. Zola na yandi sambu na Yehowa pusaka yandi na kusala kima mosi ya mfunu, disongidila kubaka mbotika sambu na kukuma longoki ya Kristu.—Mat. 28:19.

3. Inki lenda kanga muntu nzila ya kubaka mbotika? (Tala lupangu “ Ntima na Nge Kele Ntoto ya Nki Mutindu?”)

3 Zola sambu na Yehowa lenda pusa muntu na kubaka mbotika. Kansi zola ya nkaka lenda kanga muntu nzila ya kusala yo. Inki mutindu? Beto tadila bambandu yai. Nge lenda zola mingi bantu ya dibuta na beno yina kele ve Bambangi ya Yehowa mpi banduku na nge mpi nge lenda kudiyangisa nde bo ta sepela ve  kana nge baka mbotika mpi bo ta menga nge. (Mat. 10:37) To nge lenda sepela ti mambu yina Nzambi ke zolaka ve mpi kuyindula nde nge ta kuka ve kuyambula yo. (Nk. 97:10) To nge vandaka kusala bankinsi yina kele na kuwakana ti lusambu ya luvunu. Nge lenda yibuka bantangu ya mbote mpi ya kiese yina nge vandaka kulutisa ntangu beno vandaka kusala bankinsi yina. Mambu yai lenda sala nde nge kuka ve kuyambula mambu yina ke sepedisaka ve Yehowa. (1 Bak. 10:20, 21) Ngiufula ya mfunu ya nge fwete kudiyula kele: “Inki to nani mono ke zolaka mingi kuluta?”

MUNTU YINA NGE FWETE ZOLA MINGI KULUTA

4. Inki kima ya ntete yina ta pusa nge na kubaka mbotika?

4 Nge kele ti bima mingi yina nge ke zolaka mpi ya nge ke monaka mfunu. Mu mbandu, ata na ntwala ya kulonguka Biblia ti Bambangi ya Yehowa, mbala ya nkaka nge vandaka kuzola Biblia mingi. Mbala ya nkaka nge vandaka kuzola mpi Yezu mingi. Na nima ya kulonguka Biblia ti Bambangi ya Yehowa, ntembe kele ve nde nge me kumaka kusepela mingi ti bo. Kansi mambu yai ya nge ke zolaka ta pusa nge mpenza ve na kudipesa na Yehowa mpi kubaka mbotika. Kima ya ntete yina ta pusa nge na kubaka mbotika kele zola na nge sambu na Yehowa Nzambi. Kana nge ke zola Yehowa mingi kuluta bima yonso, nge ta bika ve nde kima to muntu mosi kukanga nge nzila ya kusadila yandi. Zola na nge sambu na Yehowa ta pusa nge na kubaka mbotika mpi na kubikala ya kwikama na Yehowa na nima ya mbotika.

5. Inki beto ta tadila na disolo yai?

5 Yezu tubaka nde beto fwete zola Yehowa na ntima na beto ya mvimba, na moyo na beto ya mvimba, na mabanza na beto yonso mpi na ngolo na beto yonso. (Mar. 12:30) Inki lenda sadisa nge na kuzola Yehowa mpi kuzitisa yandi mingi mutindu yina? Kana beto ke yindula zola yina Yehowa ke monisilaka beto, yo lenda pusa beto na kukuma mpi kuzola yandi. (1 Yoa. 4:19) Zola na nge ya mingi sambu na Yehowa ta sadisa nge na kukuma kusala nki mambu? *

6. Mukanda ya Baroma 1:20 ke monisa nde nki lenda sadisa beto na kuzaba Yehowa?

6 Longuka mambu ya Yehowa na nsadisa ya bima yina yandi me salaka. (Tanga Baroma 1:20; Kus. 4:11) Yindula mutindu Yehowa me salaka banti mpi bambisi, yo ke monisaka nde yandi kele mayele. Yindula fioti mutindu Nzambi me salaka nitu na nge. (Nk. 139:14) Yindula ngolo yina Yehowa me tulaka na ntangu mpi kuvila ve nde yo kele mbwetete mosi kaka na kati ya bamilio ya bambwetete. * (Yez. 40:26) Kana nge ke yindula mambu yai, nge ta kuma kuzitisa Yehowa mingi. Ya kieleka, kuzaba nde Yehowa kele mayele mpi ngolo mingi ta sadisa nge na kuyantika kusala kinduku ti yandi. Kansi sambu nge kuma kuzola Yehowa mingi, yo ta lomba nde nge zaba mambu mingi ya me tala yandi.

7. Sambu na kuzola Yehowa mingi, nge fwete ndima nki mambu?

7 Nge fwete ndima nde Yehowa ke tudilaka nge kibeni dikebi. Keti nge ke kukaka ve kundima nde Muntu yina salaka zulu mpi ntoto ke zabaka nde nge kele mpi ke tudilaka nge dikebi? Kana mpidina, kuvila ve nde Yehowa kele “ntama ve ti konso muntu na kati na beto.” (Bis. 17:26-28) Yandi “ke talaka bantima yonso” mpi yandi ke sila nge mambu yai ya Davidi songaka Salomo: “Kana nge sosa yandi, yandi ta bika nde nge mona yandi.” (1 Bans. 28:9) Ya kieleka, nge ke longuka Biblia bubu yai sambu Yehowa ‘bendaka nge na yandi.’ (Yer. 31:3) Kana nge  ke bakisa mambu yonso yina Yehowa me salaka sambu na nge, nge ta kuma kuzola yandi mingi.

8. Inki mutindu nge lenda monisa nde nge ke zolaka Yehowa?

8 Kusolula ti Yehowa na nzila ya kisambu kele mpi mutindu ya kumonisa nde beto ke zolaka yandi. Zola na nge sambu na Nzambi ta kuma mingi kana nge songa yandi mambu yina ke yangisa nge mpi ke pesa yandi matondo sambu na mambu yonso yina yandi ke sadilaka nge. Kana nge sala mpidina, kinduku na nge ti Yehowa ta kuma ngolo ntangu nge ke mona mutindu yandi ke pesa mvutu na bisambu na nge. (Nk. 116:1) Nge ta kuma kundima nde yandi ke bakisaka nge. Kansi sambu na kukumisa kinduku na nge ti Yehowa ngolo, nge fwete bakisa mutindu na yandi ya kuyindula. Nge fwete bakisa mpi mambu yina yandi ke zola nde nge sala. Nge ta zaba mambu yango kana nge ke longuka Ndinga na yandi Biblia.

Sambu na kukuma nduku ya Nzambi mpi kuzaba mambu yina yandi ke zolaka nde beto sala, nge fwete longuka Biblia (Tala paragrafe 9) *

9. Inki mutindu nge lenda monisa nde nge ke bakisaka nde Biblia kele mfunu mingi?

9 Zaba nde Ndinga ya Nzambi, Biblia kele mfunu mingi. Biblia mpamba ke tubilaka kieleka ya me tala Yehowa mpi lukanu na yandi sambu na nge. Nge ta monisa nde nge ke bakisaka nde Biblia kele mfunu mingi kana nge ke tanga yo konso kilumbu, ke sala kulonguka na nge mosi ya Biblia mpi ke sadila mambu yina nge ke longuka. (Nk. 119:97, 99; Yoa. 17:17) Keti nge kele ti manaka ya lutangu ya Biblia? Keti nge ke zitisaka yo, disongidila kusala bikesa ya kutanga Biblia konso kilumbu?

10. Inki kele diambu mosi na kati ya mambu ya mfunu yina kele na Biblia?

10 Bantu yina zingaka kibeni ti Yezu sonikaka masolo ya luzingu ya Yezu; diambu yai kele na kati ya mambu yina ke salaka nde Biblia kuvanda mukanda ya mfunu mingi. Biblia kele mukanda mosi kaka ya ke tendula na masonga mambu yina Yezu me salaka sambu na nge. Ntangu nge ke longuka mambu yina Yezu tubaka mpi salaka, ntembe kele ve nde yo ta pusa nge na kusala kinduku ya ngolo ti yandi.

11. Inki lenda sadisa nge na kuzola Yehowa diaka mingi?

11 Kana nge ke zola Yezu, nge ta kuma kuzola Yehowa diaka mingi kuluta. Sambu na nki? Sambu Yezu me landaka bikalulu ya Tata na yandi na mutindu ya kukuka. (Yoa. 14:9) Yo yina  kana nge longuka mambu mingi ya Yezu, nge ta bakisa Yehowa mbote-mbote mpi nge ta kuma kuzola Yehowa mingi. Yindula mawa yina Yezu vandaka kuwila bantu yina bankaka vandaka kumona mpamba mu mbandu, bansukami, bambefo mpi bantu ya me konda lusadisu. Yindula mpi bandongisila ya mbote yina Yezu ke pesaka nge mpi mutindu luzingu na nge ke kuma mbote ntangu nge ke wila yandi.—Mat. 5:1-11; 7:24-27.

12. Kana nge me longuka na kuzaba Yezu, yo ta pusa nge na kusala nki?

12 Yo kele pwelele nde nge ta kuma kuzola Yezu mingi kana nge yindula mpasi yina yandi monaka sambu Nzambi kulolula masumu na nge. (Mat. 20:28) Kana nge bakisa nde Yezu ndimaka kufwa sambu na nge, yo lenda pusa nge na kubalula ntima mpi kulomba Yehowa na kulolula nge. (Bis. 3:19, 20; 1 Yoa. 1:9) Kana nge me kuma kuzola Yezu mpi Yehowa, nge ta kuma kuzola mingi bantu yina ke zolaka Yezu mpi Yehowa.

13. Inki Yehowa me pesaka nge?

13 Zola dibuta ya Yehowa. Bantu ya dibuta na beno yina kele ve Bambangi ya Yehowa mpi banduku na nge ya ntama lenda bakisa ve sambu na nki nge ke zola kudipesa na Yehowa. Bo lenda nkutu kutelemina nge. Kansi Yehowa ta sadisa nge, yandi ta pesa nge dibuta ya bampangi ya kimpeve. Kana nge ke kangama ti bampangi ya kimpeve, bo ta monisila nge zola mpi ta sadisa nge. (Mar. 10:29, 30; Baeb. 10:24, 25) Na nima ya bantangu, bantu ya dibuta na beno lenda ndima kusadila Yehowa mpi kuzitisa minsiku na yandi.—1 Pie. 2:12.

14. Mutindu 1 Yoane 5:3 ke monisa yo, nge me bakisaka nde minsiku ya Yehowa kele nki mutindu?

14 Zola minsiku ya Yehowa mpi zitisa yo. Na ntwala ya kuzaba Yehowa, ziku nge vandaka kusadila minsiku na nge mosi kansi ntangu yai, nge me bakisa nde minsiku ya Yehowa kele mbote. (Nk. 1:1-3; tanga 1 Yoane 5:3.) Beto baka mbandu ya bandongisila yina Biblia ke pesa babakala, bankento, bibuti mpi bana. (Baef. 5:22–6:4) Ntangu yai ya nge ke sadila bandongisila yina, keti nge ke mona ve nde dibuta na nge me kumaka na kiese? Mutindu nge ke sadila bandongisila ya Yehowa na yina me tala kupona banduku ya mbote, keti nge ke mona ve nde nge me kumaka ti bikalulu ya mbote? Keti nge me kumaka ve muntu ya kiese? (Bing. 13:20; 1 Bak. 15:33) Ntembe kele ve nde dibuta na nge me kumaka na kiese, bikalulu na nge me kumaka ya mbote mpi luzingu na nge me kumaka ya kiese.

15. Inki ta sadisa nge na kusadila minsiku ya Biblia?

15 Bantangu ya nkaka nge lenda mona nde yo kele mpasi na kusadila minsiku ya Biblia yina nge ke longuka. Yo yina Yehowa ke sadilaka dibundu na yandi sambu na kubasisa mikanda yina ke tendulaka Biblia sambu yo sadisa nge na kuzaba mambu yina kele mbote mpi yina kele mbi. (Baeb. 5:13, 14) Kana nge ke tanga mpi ke longuka mikanda yai ya ke tendulaka mambu pwelele, yo ta sadisa nge mingi mpi nge ta bakisa mutindu ya kusadila malongi yango na luzingu na nge. Ntembe kele ve nde yo ta pusa nge na kukangama ti dibundu ya Yehowa.

16. Inki mutindu Yehowa me yidikaka bansadi na yandi?

16 Zola dibundu ya Yehowa mpi pesa maboko na bisalu na yo. Yehowa me yidikaka bansadi na yandi na mabundu mpi Yezu Mwana na yandi kele mfumu ya mabundu yonso. (Baef. 1:22; 5:23) Yezu me ponaka kimvuka mosi ya fioti ya babakala yina ke twadisaka kisalu yina yandi ke zolaka nde yo salama bubu yai. Yezu bingaka kimvuka yai, “mpika ya kwikama mpi ya mayele,” bo ke lungisaka mukumba na bo mbote ya kudisa nge na kimpeve mpi kutanina nge. (Mat. 24:45-47) Mpika ya kwikama mpi ya mayele ke salaka yonso sambu bankuluntu yina me fwana kuvanda na mabundu sambu na kusadisa nge mpi kutanina nge. (Yez. 32:1, 2; Baeb. 13:17;  1 Pie. 5:2, 3) Bankuluntu ke vandaka na mpusa ya ngolo ya kupesa nge kikesa mpi kusadisa nge na kukumisa kinduku na nge ngolo ti Yehowa. Kima ya kuluta mfunu yina bo lenda sala sambu na nge kele kusadisa nge na kulonga bantu mambu ya Yehowa.—Baef. 4:11-13.

17. Mutindu Baroma 10:10, 13, 14 ke monisa yo, sambu na nki beto ke longaka bantu mambu ya Yehowa?

17 Sadisa bantu ya nkaka na kuzola Yehowa. Yezu songaka balongoki na yandi na kulonga bantu mambu ya Yehowa. (Mat. 28:19, 20) Nge lenda lemfuka na ntuma yai sambu nge me zaba nde yo kele mukumba yina nge fwete lungisa. Kansi, kana zola na nge sambu na Yehowa me kuma mingi, yo ta pusa nge na kutuba mambu yai ya ntumwa Piere mpi Yoane tubaka: “Beto lenda bika ve kutubila mambu yina beto monaka mpi beto waka.” (Bis. 4:20) Kusadisa muntu na kuzola Yehowa ke pesaka beto kiese mingi. Filipo waka kiese mingi kibeni ntangu yandi sadisaka muntu ya Etiopia na kuzaba kieleka yina kele na Masonuku mpi kubaka mbotika. Kana nge ke landa mbandu ya Filipo mpi ke lemfuka na ntuma ya Yezu ya kusamuna, nge ta monisa nde nge ke zola kukuma Mbangi ya Yehowa. (Tanga Baroma 10:10, 13, 14.) Kana nge ke sala mutindu yina, ntembe kele ve nde nge ta yula ngiufula yai ya muntu ya Etiopia yulaka: “Inki ke kanga mono nzila na kubaka mbotika?”—Bis. 8:36.

18. Inki beto ta tadila na disolo ya ke landa?

18 Nge ta sala diambu mosi ya kuluta mfunu na luzingu na nge kana nge baka lukanu ya kubaka mbotika. Sambu yo kele lukanu mosi ya mfunu mingi, nge fwete tadila mbote-mbote mambu yina yo ta lomba nde nge sala na ntwala mpi na nima ya kubaka mbotika. Inki nge fwete zaba na yina me tala mbotika? Inki nge fwete sala na ntwala mpi na nima ya kubaka mbotika? Disolo ya ke landa ta pesa bamvutu na bangiufula yai.

NKUNGA 2 Zina na Nge Yehowa

^ par. 5 Bantu ya nkaka yina ke zolaka Yehowa ke zabaka ve kana bo kele ya kuyilama to ve na kubaka mbotika sambu na kukuma Bambangi ya Yehowa. Kana yo kele mpi mutindu yina sambu na nge, disolo yai ta sadisa nge na kutadila mambu yina nge lenda sala sambu na kubaka mbotika.

^ par. 5 Luzingu ya konso muntu me swaswana yo yina, bantu ya nkaka lenda sadila bandongisila ya disolo yai kukonda kulanda ndonga yina beto me tula yo awa.

^ par. 6 Sambu na kuzaba bambandu mingi, tala tumikanda La vie a-t-elle été créée ? mpi Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie.

^ par. 61 NTENDULA YA BIFWANISU: Mpangi-nkento mosi ke sumba bima mpi yandi me pesa nkento yina ke teka trakiti.