Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Mutindu ya Kuditanina na Mutambu ya Satana

Mutindu ya Kuditanina na Mutambu ya Satana

NTANGU bantu ya Izraele vandaka pene-pene ya kusabuka Nzadi ya Yordani sambu na kukwenda na insi yina Nzambi silaka bo, banzenza kwisaka kutala bo. Banzenza yango vandaka bankento yina bingisaka bo na nkinsi. Bantu ya Izraele monaka yo dibaku ya mbote kibeni sambu na kuzwa banduku ya mpa, kukina mpi kudia madia ya ntomo. Kansi bansiku mpi bikalulu ya bankento yina swaswanaka ti Nsiku yina Nzambi pesaka bantu ya Izraele, ziku bantu ya nkaka ya Izraele tubaka nde: ‘Beto ta bwa ve. Beto ta vanda mayele.’

 Inki salamaka? Biblia ke tuba nde: “Bantu yantikaka kusala pite ti bana-bankento ya Moabi.” Ya kieleka, bankento yina zolaka nde bantu yai ya Izraele kusambila banzambi ya luvunu. Mpi bo salaka yo! Ebuna, “Yehowa wilaka Izraele makasi ya ngolo.”—Kut. 25:1-3.

Bantu ya Izraele fwaka Nsiku ya Nzambi na mitindu zole: Bo sambilaka biteki mpi salaka pite. Bantu mingi fwaka sambu bo lemfukaka ve. (Kub. 20:4, 5, 14; Kul. 13:6-9) Sambu na nki mambu yina bo salaka vandaka mbi kibeni? Kana bo fwaka ve Nsiku ya Nzambi, bantu ya Izraele mingi zolaka kusabuka nswalu Nzadi ya Yordani mpi kukota na Ntoto ya Lusilu.—Kut. 25:5, 9.

Na kutadila mambu yai yonso, ntumwa Polo sonikaka nde: “Mambu yai bwilaka bo bonso bambandu, mpi bo sonikaka yo sambu na kukebisa beto, bantu yina ke zinga na nsuka ya bangidika ya bima.” (1 Bak. 10:7-11) Ntembe kele ve nde Satana waka kiese mutindu bantu ya nkaka ya Izraele salaka masumu ya nene mpi kotaka ve na Ntoto ya Lusilu. Yo ta vanda mbote kibeni nde beto zitisa lukebisu yai ya Polo sambu Satana ke zolaka ve nde beto kota na nsi-ntoto ya mpa ya Nzambi!

MUTAMBU MOSI YA MBI KIBENI

Sambu na kukanga Bakristu, Satana ke sadilaka mitambu yina yandi me zaba mbote mpi yina yandi me kangilaka bantu mingi. Mutindu beto monaka yo ti bantu ya Izraele, yandi sadilaka pite. Pite kele mutambu ya mbi kibeni yina yandi ke sadila bubu yai. Bifwanisu ya ke monisa bantu kinkonga kele mutambu ya mbi yina yandi ke sadilaka sambu na kukanga beto.

Bubu yai, muntu lenda tala bifwanisu ya ke monisa kinkonga kukonda nde bantu ya nkaka kuzaba. Na bamvula me luta sambu muntu kutala bifwanisu ya mbi, yandi vandaka kukwenda na kisika yina bo ke songaka bafilme ya mbi to kusumba mikanda ya ke monisaka bantu kinkonga na kisika yina bo ke tekaka yo. Ziku bantu mingi vandaka kuwa nsoni na kukwenda na bisika ya mutindu yina. Kansi bubu yai na nzila ya Internet muntu lenda tala yo na kisalu to nkutu na kisika yina bantu ke kingaka bakamio. Na bansi mingi, bakala to nkento lenda tala bifwanisu yai ya mbi na nzo na yandi.

Batablete to batelefone me pesaka bantu nzila ya kutala bifwanisu ya mbi kukonda mpasi. Mu mbandu, na nzila, na bisi to na train, bantu lenda tala bifwanisu ya ke monisa kinkonga na baapareyi na bo.

Mutindu bantu me kumaka kutala bifwanisu yai ya mbi kukonda mpasi mpi kukonda nde bantu ya nkaka kuzaba me nataka bampasi mingi bubu yai kuluta na bilumbu ya me luta. Bantu mingi ya ke talaka bifwanisu ya ke monisa kinkonga me bebisaka makwela, lukumu mpi kansansa na bo. Mbi kuluta, yo ke bebisaka kinduku na bo ti Nzambi. Ya kieleka, kutala bifwanisu yai me natilaka bantu yina ke talaka yo bampasi mpi yo me bebisaka mabanza na bo. Yo lenda katuka malembe-malembe na mabanza kansi yo ke bakaka ntangu mingi.

Yehowa ke taninaka beto na mutambu yai ya Satana. Kana beto ke zola nde Yehowa kutanina beto, beto fwete sala ve mambu yina bantu ya Izraele salaka disongidila beto fwete “lemfukila kibeni” Yehowa. (Kub. 19:5) Beto fwete vila ve nde Nzambi ke mengaka kibeni bifwanisu ya ke monisa kinkonga. Inki ke ndimisa yo?

MENGA YO MUTINDU YEHOWA KE MENGAKA YO

Kuvila ve nde bansiku yina Nzambi pesaka dikanda ya Izraele swaswanaka ti ya makanda ya nkaka. Bonso kibaka, bansiku ya Nzambi vandaka kutanina dikanda ya Izraele na makanda yina vandaka na nziunga na bo mpi na kusala ve mambu yina makanda yango vandaka kusala. (Kul. 4:6-8) Bansiku yai  monisaka pwelele kieleka mosi ya mfunu nde Yehowa ke mengaka pite.

Ntangu Yehowa tangaka mambi yina makanda ya vandaka na nziunga ya Izraele vandaka kusala, yandi tubaka nde: “Beno fwete sala ve mambu yina bo ke sala na insi ya Kanana, kisika mono ke nata beno. . . . Insi yina kele mvindu, mpi mono ta pesa yo ndola sambu na kifu na yo.” Sambu na Nzambi ya santu ya Izraele, luzingu ya bantu ya Kanana vandaka nzanzi, yo yina insi na bo kumaka mvindu.—Levi 18:3, 25.

Ata Yehowa pesaka bantu ya Kanana ndola kansi bankaka na kati na bo landaka kusala pite. Bamvula kuluta 1500 na nima, Polo tubilaka makanda yina Bakristu ke zingaka ti bo nde “bo me vidisaka bikalulu yonso ya mbote.” Ya kieleka, “bo me kudipesaka na kusala mambu ya mbi kukonda nsoni sambu na kusala mambu ya mvindu ya mitindu yonso ti lukasi.” (Baef. 4:17-19) Bubu yai mpi bantu mingi ke waka ve nsoni na kusala pite. Kansi, Bakristu ya kieleka fwete tala ve bifwanisu ya mansoni ya nsi-ntoto yai.

Kutala bifwanisu ya ke monisa kinkonga kele kukonda luzitu na Nzambi. Yandi gangaka bantu na kifwani na yandi mpi me pesaka beto makuki ya kuzaba mambu ya mbote mpi ya mbi. Nzambi kele mayele mutindu yandi me tulaka bandilu na kuvukisa nitu, disongidila, yandi ke zolaka nde bankwelani kusepela ti dikabu yai. (Kuy. 1:26-28; Bing. 5:18, 19) Inki mutindu Nzambi ke tadilaka bantu yina ke salaka to ke mwangaka bifwanisu ya ke monisa kinkonga? Bo ke zitisaka ve bansiku ya Nzambi. Ya kieleka, bantu yina ke songaka bifwanisu yai ke fingisaka Yehowa. Nzambi ta sambisa bantu yina ke zitisaka ve bansiku na yandi sambu bo ke salaka to ke mwangaka bima yina ke pusaka bantu na kutala mansoni.—Bar. 1:24-27.

Ebuna bantu yina ke tangaka mpi ke talaka bifwanisu ya ke monisa kinkonga na luzolo yonso? Bantu ya nkaka lenda mona yo mbi ve. Kansi, bo ke kotilaka bantu yina ke zitisaka ve bansiku ya Yehowa. Ziku, na luyantiku yo vandaka ve lukanu na bo ya kutala bifwanisu yai ya mbi. Ata mpidina, Bakristu ya kieleka fwete menga mpenza bifwanisu ya mutindu yai. Biblia ke tuba nde: “O beno bantu yina ke zolaka Yehowa, beno menga mambu ya mbi.”—Nk. 97:10.

Yo lenda vanda mpasi ata na bayina ke buyaka kutala bifwanisu ya ke monisa kinkonga.  Beto kele bantu ya kukonda kukuka mpi beto fwete sala ngolo na kutelemina bampusa ya mbi ya mansoni. Diaka, ntima na beto lenda pusa beto na kufwa nsiku ya Nzambi. (Yer. 17:9) Kansi bantu mingi yina me kumaka Bakristu ke talaka diaka ve bifwanisu yai. Kuzaba mambu yai ta ndimisa nge nde nge mpi lenda telemina mpusa yai. Ndinga ya Nzambi lenda sadisa nge na kubwa ve na mutambu yai ya Satana.

KUYINDULA VE BANZALA YA MBI

Mutindu beto monaka yo, bantu mingi ya Izraele bikaka nde banzala ya mbi kupusa bo na kusala mambu yina natilaka bo mpasi. Mambu ya mutindu yai lenda kumina beto mpi. Yakobo monisaka kigonsa yango na bangogo yai: ‘Konso muntu ya ke bika nde nzala na yandi mosi kubenda yandi mpi kupukumuna yandi. Ebuna kana nzala me baka divumu, yo ke butaka disumu.’ (Yak. 1:14, 15) Kana muntu mosi me bika nde nzala ya mbi kuyela na ntima na yandi, yo ta pusa yandi na kusala disumu. Yo yina, beto fwete sala ngolo na kuyambula bangindu ya mbi mpi kuyindula yo diaka ve.

Kana bangindu ya mbi ke pukumuna nge, baka lukanu mbala mosi. Yezu tubaka nde: “Yo yina kana diboko na nge to dikulu na nge ke budisa nge sakuba, zenga yo mpi losa yo ntama ti nge. . . . Diaka, kana disu na nge ke budisa nge sakuba, tumuna yo mpi losa yo ntama ti nge.” (Mat. 18:8, 9) Yezu zolaka kutuba ve nde beto fwete kudisala mbi. Yandi monisaka nde beto fwete buya nswalu mambu yina ke pusaka beto na kuvanda ti bangindu ya mbi mpi beto fwete soba mbala mosi. Inki mutindu beto lenda sadila ndongisila yai sambu na kutala ve bifwanisu ya ke monisa kinkonga?

Kana bifwanisu ya mutindu yai me basikila nge na kintulumukina, kutuba ve nde, ‘yo ta sala kima ve.’ Katula yo mbala mosi. Kanga mbala mosi televizio, ordinatere to telefone. Yindula mambu ya mbote. Kusala yo ta sadisa nge na kuyala bangindu ya mbi na kisika ya kubika nde bangindu ya mbi kuyala nge.

MAMBU YINA NGE FWETE SALA KANA BIFWANISU YA MBI KE VUTUKILA NGE

Kana nge ke talaka diaka ve bifwanisu ya mbi kansi yo ke vutukila nge na mabanza nki nge ta sala? Bifwanisu ya ke monisa  kinkonga to bangindu ya mbi lenda bikala na mabanza ya muntu bilumbu mingi. Yo lenda vutukila yandi kukonda kukana. Kana yo me kwisila nge, yo lenda pusa nge na kusakana ti kinama na nge ya kuvukisila nitu. Ndima nde bangindu yina lenda kwisila nge kansi sala ngolo na kununga yo.

Kumisa ngolo lukanu na nge ya kuyindula mpi kusala mambu yina Nzambi ke zolaka. Baka lukanu bonso ntumwa Polo, yina vandaka ‘kubula nitu na yandi mpi kunata yo bonso mpika.’ (1 Bak. 9:27) Kubika ve nde bangindu ya mbi kuyala nge. Biblia ke tuba nde: “Beno soba kimuntu na beno mpi beno kumisa mabanza na beno ya mpa, sambu beno kudindimisa luzolo ya Nzambi yina kele ya mbote, yina yandi lenda ndima, mpi yina kele ya kukuka.” (Bar. 12:2) Kuvila ve nde kuyindula mpi kusala mambu yina ke wakana ti luzolo ya Nzambi ke nataka kiese ya mingi kuluta kulemfukila banzala ya mbi.

Kuyindula mpi kusala mambu yina ke wakana ti luzolo ya Nzambi ke nataka kiese ya mingi kuluta kulemfukila banzala ya mbi

Kanga baverse ya nkaka na ntu. Na nima kana bangindu ya mbi me kwisila nge, sala ngolo na kuyibuka baverse yango. Mu mbandu, Nkunga 119:37; Yezaya 52:11; Matayo 5:28; Baefezo 5:3; Bakolosai 3:5; mpi 1 Batesalonika 4:4-8 ta sadisa nge na kuwakanisa bangindu na nge ti ya Yehowa na yina me tala kutala bifwanisu ya ke monisa kinkonga mpi mambu yina yandi ke zola nde nge sala.

Inki nge ta sala kana mabanza to bangindu ya mbi ke kuma kaka ngolo? Landa mbote-mbote Yezu yina kele Mbandu na beto. (1 Pie. 2:21) Na nima ya kubaka mbotika Satana mekaka Yezu. Inki Yezu salaka? Yandi teleminaka Satana. Yezu vandaka kusadila masonuku sambu na kutelemina mpukumuna ya Satana. Yandi tubaka nde: “Katuka awa, Satana!” mpi Satana yambulaka yandi. Mutindu Yezu landaka kutelemina Diabulu, nge fwete sala mpi mutindu mosi. (Mat. 4:1-11) Satana ti nsi-ntoto na yandi ta landa kufulusa mabanza na nge ti bangindu ya mbi kansi landa kusala ngolo. Nge lenda nunga mvita ya kutala diaka ve bifwanisu yina ya mbi. Yehowa ta sadisa nge na kununga mbeni na nge.

SAMBA YEHOWA MPI LEMFUKILA YANDI

Bikila Yehowa kizitu na nge na kisambu. Polo tubaka nde: “Beno zabisa Nzambi mambu ya beno ke lomba; ebuna ngemba ya Nzambi yina me luta mayele yonso ya kubakisa mambu ta tanina bantima na beno mpi mabanza na beno na nzila ya Kristu Yezu.” (Bafil. 4:6, 7) Ngemba ya Nzambi ta sadisa nge na kusala ve disumu. Kana nge ke kwenda pene-pene ya Yehowa, “yandi ta kwisa pene-pene na [nge].”—Yak. 4:8.

Mfumu ya zulu ti ntoto ta tanina beto na mitambu ya Satana kana beto kele banduku na yandi. Yezu tubaka nde: “Mfumu ya nsi-ntoto [Satana] ke kwisa, mpi yandi kele ve ti kiyeka na zulu na mono.” (Yoa. 14:30) Sambu na nki Yezu vandaka ti kundima ya mutindu yai? Ntete yandi tubaka nde: “Muntu yina tindaka mono kele ti mono; yandi bikisaka mono ve mono mosi, sambu mono ke salaka ntangu yonso mambu yina ke pesaka yandi kiese.” (Yoa. 8:29) Kana nge sala mambu yina ke sepedisaka Yehowa, yandi ta yambula nge ve. Tina mutambu ya kutala bifwanisu ya ke monisa kinkonga, ebuna Satana ta kuka ve kukanga nge.