Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DISOLO YA KULONGUKA 29

‘Beno Kwenda mpi Beno Kumisa Bantu Balongoki’

‘Beno Kwenda mpi Beno Kumisa Bantu Balongoki’

“Yo yina, beno kwenda mpi beno kumisa bantu ya makanda yonso balongoki.”—MAT. 28:19.

NKUNGA 60 Bo Ta Baka Moyo

MAMBU YINA DISOLO YAI KE TUBILA *

1-2. (a) Na kuwakana ti ntuma ya Yezu yina kele na Matayo 28:18-20, nki kele lukanu ya ntete-ntete ya dibundu ya Bukristu? (b) Inki bangiufula beto ta tadila na disolo yai?

YO FWETE vanda nde bantumwa vandaka na mpusa ya ngolo ya kukutana na nsi ya ngumba. Na nima ya lufutumuku ya Yezu, yandi lombaka bantumwa na kukutana na kisika yina. (Mat. 28:16) Mbala ya nkaka yo vandaka na dibaku yina “yandi monikaka na bampangi kuluta 500 na mbala mosi.” (1 Bak. 15:6) Sambu na nki Yezu lombaka balongoki na yandi na kukutana kuna? Sambu na kupesa bo ntuma yai: “Yo yina, beno kwenda mpi beno kumisa bantu ya makanda yonso balongoki.”—Tanga Matayo 28:18-20.

2 Balongoki yina waka bangogo yai ya Yezu vandaka bantu ya ntete yina salaka dibundu ya Bukristu ya mvu-nkama ya ntete. Lukanu ya ntete-ntete ya dibundu yina vandaka ya kukumisa bantu mingi balongoki ya Kristu. * Bubu yai, mabundu ya Bakristu ya kieleka kele mingi na ntoto ya mvimba mpi lukanu na yo ya ntete-ntete kele ya kukumisa bantu balongoki. Disolo yai ta tubila bangiufula iya: Sambu na nki kisalu ya kukumisa bantu balongoki kele mfunu mingi? Yo ke lombaka nki?  Keti Bakristu yonso fwete sala kisalu ya kukumisa bantu balongoki? Sambu na nki kisalu ya kukumisa bantu balongoki ke lombaka kuvanda ntima-nda?

SAMBU NA NKI KISALU YA KUKUMISA BANTU BALONGOKI KELE MFUNU MINGI?

3. Mutindu Yoane 14:6 mpi 17:3 me monisa yo, sambu na nki kisalu ya kukumisa bantu balongoki kele mfunu mingi?

3 Sambu na nki kisalu ya kukumisa bantu balongoki kele mfunu mingi? Sambu na kuvanda banduku ya Nzambi beto fwete kuma balongoki ya Kristu. Diaka, balongoki ya Kristu ke vandaka ti luzingu ya kiese bubu yai mpi kivuvu ya kuzinga mvula na mvula na bilumbu ke kwisa. (Tanga Yoane 14:6; 17:3.) Ya kieleka, Yezu me pesaka beto mukumba ya mfunu kansi beto ta sala yo ve na ngolo na beto mosi. Ntumwa Polo sonikaka sambu na yandi mosi mpi banduku na yandi nde: “Beto kele banduku ya kisalu ya Nzambi.” (1 Bak. 3:9) Yo kele dibaku ya nene yina Yehowa ti Kristu me pesaka bantu ya kukonda kukuka!

4. Mbandu ya Ivan ti Matilde ke longa beto nki?

4 Kisalu ya kukumisa bantu balongoki ke pesaka beto kiese mingi. Beto tadila mbandu ya Ivan ti nkento na yandi, Matilde, na Colombie. Bo longaka Davier, toko mosi ya bakala. Yandi songaka bo nde: “Mono ke zola kusala bansoba kansi mono ke kukaka ve.” Davier vandaka boksere, vandaka kulawuka malafu, kunwa bima ya ke lawusaka mpi vandaka ti dikangu mosi zina na yandi Erika. Ivan ke tuba nde: “Beto kwendaka kutala yandi na bwala mosi ya ntama mpi yo lombaka kusala bantangu mingi na velo sambu banzila vandaka poto-poto. Ntangu Davier sobaka bikalulu na yandi, Erika kumaka mpi kulonguka Biblia.” Malembe-malembe, Davier yambulaka kunwa malafu, bima ya ke lawusaka, yambulaka kunwana mpi kwelaka Erika. Matilde ke tuba nde: “Ntangu Davier ti Erika bakaka mbotika na 2016, beto yibukaka mambu yina Davier tubaka nde ‘mono ke zola kusala bansoba kansi mono ke kukaka ve.’ Beto yangalalaka mpi dilaka.” Ntembe kele ve nde beto ke waka kiese ntangu beto ke sadisaka bantu na kukuma balongoki ya Kristu.

KISALU YA KUKUMISA BANTU BALONGOKI KE LOMBAKA NKI?

5. Inki kele kima ya ntete yina beto ke salaka sambu na kukumisa bantu balongoki?

5 Kima ya ntete yina beto ke salaka sambu na kukumisa bantu balongoki kele ‘kusosa’ bantu yina me fwana. (Mat. 10:11) Beto ke monisaka mpenza nde beto kele Bambangi ya Yehowa kana beto ke ta kimbangi na bantu yonso yina beto ke kutana ti bo. Beto ke monisaka mpi nde beto kele Bakristu ya kieleka ntangu beto ke lemfukaka na ntuma ya Kristu ya kusamuna.

6. Inki ta sadisa beto na kulonga mbote?

6 Bantu ya nkaka ke ndimaka kulonguka bakieleka ya Biblia na mbala ya ntete kansi bankaka ke sepelaka ve. Beto fwete siamisa bo na kulonguka Biblia. Sambu na kulonga mbote, beto fwete kudibongisa. Beto fwete pona masolo yina ta sepedisa bantu yina beto ta solula ti bo. Na nima, beto yidika mutindu ya kuyantika disolo yango.

7. Inki mutindu nge lenda yantika disolo ti muntu mpi sambu na nki yo kele mfunu na kuwidikila mpi kuzitisa bawi?

7 Mu mbandu, nge lenda yula muwi nde: “Nge ta sepela mu zaba dibanza na nge na diambu yai? Beto yonso ke kutanaka ti bampasi. Keti nge ke yindula nde kele ti luyalu mosi yina lenda manisa bampasi na ntoto ya mvimba?” Na nina, beno tadila Daniele 2:44. To nge lenda yula muntu yina ke zingaka  pene-pene na nge nde: “Inki kele mutindu ya mbote ya kusansa bana? Inki kele dibanza na nge?” Na nima, beno tadila Kulonga 6:6, 7. Konso disolo yina nge ta pona, yindula bantu yina nge ta solula ti bo. Yindula mambote yina bo ta baka kana bo longuka mambu yina Biblia ke longaka. Ntangu nge ke solula ti bo, nge fwete widikila bo mpi kuzitisa bangindu na bo. Mpidina, nge ta bakisa bo mbote mpi bo ta widikila nge.

8. Sambu na nki yo ke lombaka kuvutukila muntu mbala na mbala?

8 Yo ke lombaka ntangu mpi bikesa mingi ya kuvutukila muntu na ntwala nde yandi baka lukanu ya kulonguka Biblia. Sambu na nki? Sambu bantu ke vandaka ve ti ntangu, ntangu beto ke vutukilaka bo. Diaka, yo lenda lomba kuvutukila yandi mbala na mbala tii ntangu yandi ta ndima kulonguka Biblia. Yibuka nde nti ke yelaka kana bo ke losila yo masa mbala na mbala. Mutindu mosi, muntu ke yedisaka zola sambu na Yehowa mpi Kristu kana beto ke longuka ti yandi mbala na mbala Ndinga ya Nzambi.

KETI BAKRISTU YONSO FWETE SALA KISALU YA KUKUMISA BANTU BALONGOKI?

Na ntoto ya mvimba Bambangi ya Yehowa ke sosaka bantu yina me fwana (Tala baparagrafe 9-10) *

9-10. Sambu na nki bansamuni yonso ke sosaka bantu ya masonga?

9 Bansamuni yonso fwete sosa bantu ya masonga. Beto lenda fwanisa kisalu yai ti kusosa mwana yina me vila. Inki mutindu? Yindula nde mwana mosi ya bakala ya bamvula tatu me vila. Bantu kiteso ya 500 me kwenda kusosa yandi. Nsuka-nsuka na nima ya bangunga 20, muntu mosi ya luzolo ya mbote me zwa mwana yango na bilanga ya masangu. Muntu yina zolaka ve nde bantu kupesa yandi lukumu sambu yandi me zwa mwana. Yandi ke tuba nde: “Beto yonso salaka bikesa sambu na kuzwa mwana.”

10 Bantu mingi kele bonso mwana yina. Bo  me vilaka. Bo me konda kivuvu mpi ke sosaka lusadisu. (Baef. 2:12) Bantu kuluta bamilio nana ke salaka kumosi sambu na kuzwa bantu yai ya masonga. Ata nge ke longukaka ve Biblia ti muntu, bansamuni ya nkaka na teritware lenda zwa muntu yina ke zola kulonguka kieleka ya Ndinga ya Nzambi. Kana mpangi mosi me kumisa muntu longoki ya Kristu, beto yonso yina sosaka yandi fwete sepela.

11. Ata nge ke longukaka ve Biblia ti muntu, nki kele mitindu ya nkaka yina nge lenda kumisa bantu balongoki?

11 Ata nge ke longukaka ve Biblia ti muntu, nge lenda sadisa muntu na kukuma longoki na mitindu ya nkaka. Mu mbandu, nge lenda yamba bantu yina me kwisa na mbala ya ntete na Nzo ya Kimfumu mpi kutudila bo dikebi. Mpidina, nge ta ndimisa bo nde zola kele kikalulu ya Bakristu ya kieleka. (Yoa. 13:34, 35) Bamvutu ya nkufi yina nge ta pesaka na balukutakanu lenda sadisa bantu ya mpa na kupesa mpi bamvutu ya masonga mpi na luzitu yonso. Nge lenda samuna ti nsamuni ya mpa mpi kusadisa yandi na kusadila mbote Biblia sambu na kuyindula ti bantu. Kana nge sala mutindu yai, nge ta sadisa yandi na kulanda mbandu ya Kristu.—Luka 10:25-28.

12. Keti beto fwete vanda mayele mingi sambu na kukumisa bantu balongoki? Tendula.

12 Beto fwete yindula ve nde sambu na kukumisa bantu balongoki ya Yezu beto fwete vanda mayele mingi. Sambu na nki? Beto baka mbandu ya Faustina yina ke zingaka na Bolivie. Yandi zabaka ve kutanga ntangu yandi kutanaka ti Bambangi ya Yehowa. Na nima, yandi longukaka kutanga mwa fioti. Yandi me bakaka mbotika mpi ke sepelaka kulonga bantu ya nkaka. Konso mposo, yandi ke longukaka Biblia ti bantu tanu. Ata Faustina ke tangaka mbote ve bonso balongoki na yandi, yandi me sadisaka bantu sambanu na kubaka mbotika.—Luka 10:21.

13. Ata beto kele ti mambu mingi ya kusala, nki balusakumunu beto ta baka na kisalu ya kukumisa bantu balongoki?

13 Bakristu mingi ke vandaka ti mambu mingi ya kusala sambu bo ke vandaka ti mikumba mingi. Kansi bo ke zwaka ntangu ya kulonguka Biblia ti bantu mpi ke salaka yo na kiese. Mu mbandu, Melanie yina ke zingaka na Alaska ke sansaka mwana na yandi ya nkento ya bamvula nana yandi mosi. Yandi vandaka kusala kisalu ya ke bakaka ntangu mingi mpi vandaka kusadisa kibuti na yandi yina ke belaka kansere. Melanie vandaka Mbangi ya Yehowa yandi mosi na mbanza yina. Sambu madidi ke vandaka mingi yandi vandaka kusamba sambu na kusamuna ti kikesa mpi kuzwa muntu yina ta longuka Biblia. Nsuka-nsuka yandi kutanaka ti Sara yina zolaka kuzaba zina ya Nzambi. Na nima, Sara yantikaka kulonguka Biblia. Melanie ke tuba nde: “Konso Kitanu na nkokila mono ke  vandaka ya kulemba kansi mono ti mwana na mono ke kwendaka kulonguka Biblia ti Sara. Beto ke salaka bansosa sambu na kupesa bamvutu na bangiufula na yandi mpi beto sepelaka mutindu yandi me kumaka nduku ya Yehowa.” Sara kangaka ntima na mbangika, yambulaka dibundu na bo mpi bakaka mbotika.

KUKUMISA BANTU BALONGOKI KE LOMBAKA KUVANDA NTIMA-NDA

14. (a) Inki mutindu kisalu ya kukumisa bantu balongoki me fwanana ti kisalu ya kuloba? (b) Inki mutindu bangogo ya Polo yina kele na 2 Timoteo 4:1, 2 lenda sadisa nge?

14 Kana nge me zwa ntete ve longoki, kulemba ve na kusosa bantu ya me fwana. Kuvila ve nde Yezu fwanisaka kisalu ya kukumisa bantu balongoki ti kisalu ya kuloba. Balobi-mbisi lenda lutisa ntangu mingi na ntwala ya kukanga mbisi. Mbala mingi bo ke salaka na kati-kati ya mpimpa to na suka-suka mpi bantangu ya nkaka bo ke kwendaka ntama. (Luka 5:5) Mutindu mosi, bansamuni ya nkaka ke lutisaka bangunga mingi mpi ke vandaka ntima-nda na “kuloba” na bantangu mpi na bisika ya kuswaswana. Sambu na nki? Bo ke sosaka mabaku ya mbote ya kukutana ti bantu. Bansamuni yina ke salaka bikesa ke bakaka balusakumunu mingi ntangu bo ke solulaka ti bantu yina ke sepelaka ti nsangu na beto. Keti nge ke samunaka na bantangu yina nge lenda zwa bantu to na kisika yina nge lenda kutana ti bo?—Tanga 2 Timoteo 4:1, 2.

Vanda ntima-nda ntangu nge ke sadisa balongoki na nge na kuyela na kimpeve (Tala baparagrafe 15-16) *

15. Sambu na nki kulonguka Biblia ti muntu ke lombaka kuvanda ntima-nda?

15 Sambu na nki yo ke lombaka ntima-nda na kulonguka Biblia ti muntu? Sambu yo ke  lombaka kusala mambu mingi kuluta kusadisa longoki na kuzaba mpi na kuzola malongi yina kele na Biblia. Beto fwete sadisa longoki na kuzaba mpi na kuzola Yehowa, Munkwa Biblia. Diaka, sambu na kulonga longoki mambu yina Yezu ke lombaka balongoki na yandi, beto fwete sadisa longoki na kuzaba mutindu Bakristu ya kieleka ke zingaka. Beto fwete vanda ntima-nda ntangu beto ke sadisa yandi na kusadila minsiku ya Biblia. Balongoki ya nkaka ke sobaka mabanza ti bikalulu na bo na nima ya bangonda kansi yo ke lombaka ntangu mingi sambu na bankaka.

16. Disolo ya Raúl ke longa nge nki?

16 Misionere mosi na Pérou kutanaka ti mambu yina ke monisa mfunu ya kuvanda ntima-nda. Yandi ke tuba nde: “Mono longukaka mikanda zole ti Raúl. Kansi yandi kutanaka ti bampasi mingi. Makwela na bo vandaka na mavwanga, yandi vandaka kutuba mambu ya mbi, bana vandaka kuzitisa yandi ve. Yandi vandaka kukwisa na balukutakanu mbala na mbala, yo yina mono landaka kusadisa yandi ti dibuta na yandi. Na nima ya bamvula tatu ti ndambu, yandi bakaka mbotika.”

17. Inki beto ta longuka na disolo yina ke landa?

17 Yezu tubaka nde: ‘Beno kwenda mpi beno kumisa bantu ya makanda yonso balongoki.’ Sambu na kulungisa mbote mukumba yai, beto fwete solula mbala na mbala ti bantu yina kele ti bangindu ya kuswaswana ti ya beto mpi bayina ke kwendaka ve ata na dibundu mosi mpi bayina ke kwikila ve nde Nzambi kele. Disolo yina ke landa ta tadila mutindu beto lenda longa bantu ya mitindu yonso nsangu ya mbote.

NKUNGA 68 Beno Kuna Nkeni ya Kimfumu

^ par. 5 Lukanu ya ntete-ntete ya dibundu ya Bukristu kele ya kukumisa bantu balongoki ya Kristu. Disolo yai ke pesa bandongisila ya mfunu yina ta sadisa beto na kusala kisalu na beto mbote-mbote.

^ par. 2 NTENDULA YA BANGOGO: Balongoki ya Kristu fwete sala mambu mingi kuluta yina Yezu longaka. Bo ke sadilaka mambu yina bo ke longukaka. Bo ke landaka mbandu ya Yezu mbote-mbote.—1 Pie. 2:21.

^ par. 52 NTENDULA YA BIFWANISU: Bakala mosi ke kwenda na konzie mpi me ndima mukanda na Bambangi ya Yehowa na kisika ya bo ke bakaka avio. Na nima, ntangu yandi me kuma na bwala yina yandi me mona Bambangi ya nkaka ke ta kimbangi na bisika ya bantu mingi. Ntangu yandi me vutuka na bwala na bo, bansamuni me kokula na kielo na yandi.

^ par. 54 NTENDULA YA BIFWANISU: Bakala yango me ndima kulonguka Biblia, nsuka-nsuka yandi me baka mbotika.