Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DISOLO YA KULONGUKA 10

Inki Ke Kanga Mono Nzila na Kubaka Mbotika?

Inki Ke Kanga Mono Nzila na Kubaka Mbotika?

“Filipo ti tongu yina kulumukaka na masa, ebuna yandi botikaka yandi.”—BIS. 8:38.

NKUNGA 52 Kudipesa ya Bukristu

MAMBU YINA DISOLO YAI KE TUBILA *

1. Inki Adami ti Eva vidisaka mpi nki bampasi yo me nataka?

SAMBU na nge, nani kele ti nswa ya kutula bansiku na mambu ya mbote ti ya mbi? Ntangu Adami ti Eva diaka mbuma ya nti ya kuzaba mambu ya mbote ti ya mbi, bo monisaka pwelele nde bo tulaka ve ntima na Yehowa mpi na minsiku na yandi. Bo mosi kuditudilaka bansiku na mambu ya mbote ti ya mbi. (Kuy. 3:22) Inki bo vidisaka? Adami ti Eva vidisaka kinduku na bo ti Yehowa. Diaka, bo vidisaka dibaku ya kuzinga mvula na mvula mpi bo bikilaka bana na bo masumu mpi lufwa. (Bar. 5:12) Lukanu na bo me nataka bampasi kibeni.

Na nima ya kukwikila na mambu ya Yezu, muntu ya Etiopia bakaka mbala mosi mbotika (Tala baparagrafe 2-3)

2-3. (a) Inki muntu ya Etiopia salaka ntangu Filipo longaka yandi? (b) Inki balusakumunu beto ke bakaka kana beto me baka mbotika mpi nki beto ta longuka na disolo yai?

2 Fwanisa lukanu ya Adami ti Eva ti ya muntu ya Etiopia ntangu Filipo longaka yandi. Muntu ya Etiopia monisaka ntonda ya mingi na mambu yina Yehowa ti Yezu salaka sambu na yandi, na mbala mosi yandi bakaka mbotika. (Bis. 8:34-38) Ntangu beto ke kudipesaka na Nzambi mpi ke bakaka mbotika bonso muntu yina ya Etiopia, beto ke monisaka pwelele nde beto kele ti ntonda na mambu yina Yehowa ti Yezu me salaka sambu na beto. Beto ke monisaka mpi nde beto ke tudilaka Yehowa ntima mpi ke bakisaka nde yandi kele ti nswa ya kutula bansiku na mambu ya mbote ti ya mbi.

3 Yindula balusakumunu yina beto ke bakaka sambu beto ke sadilaka Yehowa! Beto ta baka mambote yina Adami ti Eva vidisaka mpi dibaku ya kuzinga mvula na mvula. Sambu beto ke monisaka lukwikilu na Yezu, Yehowa ke lolulaka bifu na beto  mpi ke sadisaka beto na kuvanda ti kansansa ya mbote. (Mat. 20:28; Bis. 10:43) Beto ke kumaka mpi na dibuta ya bansadi yina yandi ke zolaka mpi beto ta baka balusakumunu mingi na bilumbu ke kwisa. (Yoa. 10:14-16; Bar. 8:20, 21) Ata bantu ke monaka mambote yai yonso, bantu ya nkaka yina me zabaka Yehowa ke landaka ve mbandu ya muntu ya Etiopia. Inki ke kangaka bo nzila na kubaka mbotika? Inki mutindu bo lenda nunga mambu yai?

MAMBU YINA KE KANGAKA BANTU YA NKAKA NZILA NA KUBAKA MBOTIKA

Mambu yina ke kangaka bantu ya nkaka nzila na kubaka mbotika

Kukonda Kuditudila Ntima (Tala baparagrafe 4-5) *

4-5. Inki mambu ya mpasi Avery mpi Ana kutanaka ti yo?

4 Kukonda kuditudila ntima. Bibuti ya Avery kele Bambangi ya Yehowa. Tata na yandi kele ti bikalulu ya mbote, ke sansaka bana mbote mpi kele nkuluntu ya mbote. Kansi, Avery vandaka kuwa boma na kubaka mbotika. Sambu na nki? Yandi ke tuba nde: “Mono vandaka kuyindula nde mono ta vanda ve ti bikalulu ya mbote bonso ya papa. Mono vandaka kuwa boma ya kusala kisambu na meso ya bantu, ya kusala badiskure to ya kutwadisa lukutakanu ya kisalu ya kusamuna.” Diaka, Avery vandaka kuditudila ve ntima ya kulungisa mikumba yina kana bo pesa yandi yo na bilumbu ke kwisa.

5 Ana yina kele ti mvula 18 vandaka ve kuditudila ntima. Bibuti na yandi vandaka Bambangi ya Yehowa. Ata mpidina, yandi vandaka kundima ve nde yandi ta zitisa bansiku ya Yehowa. Sambu na nki? Yandi yedisaka kikalulu ya kukonda kuditudila ntima. Bantangu ya nkaka, yandi vandaka kudimona mfunu ve mpi zolaka kudisala mbi. Kusala mutindu yina zolaka kubebisa mambu. Yandi ke tuba nde: “Mono songaka yo ve ata na muntu mosi, yo vanda bibuti na mono. Mono vandaka kuyindula nde Yehowa ta zola mono ve ata fioti sambu na mambu yina mono vandaka kusala.”

Bupusi ya Banduku (Tala paragrafe 6) *

6. Inki vandaka kukanga Vanessa nzila na kubaka mbotika?

6 Bupusi ya banduku. Vanessa yina kele ti bamvula 22 ke tuba nde: “Mono kangamaka ti nduku mosi bamvula mingi.” Kinduku na bo vandaka kukanga Vanessa nzila na kubaka mbotika. Diambu yai pesaka Vanessa mpasi mpi yandi ke tuba nde: “Mono vandaka kukuka ve kubaka banduku mpi mono vandaka kudiyangisa nde kana mono me fwa kinduku ti yandi mono ta zwa diaka ve nduku ya nkaka.”

Boma ya Kusala Bifu (Tala paragrafe 7) *

7. Sambu na nki Makayla vandaka kuwa boma na kubaka mbotika?

7 Boma ya kusala bifu. Makayla vandaka ti bamvula tanu ntangu bo basisaka mpangi na yandi na dibundu. Ntangu yandi yelaka, yandi bakisaka mpasi yina bibuti na yandi waka sambu na mambu yina yaya na yandi salaka.  Yandi ke tuba nde: “Mono vandaka kuwa boma na kubaka mbotika sambu bo lenda basisa mono na dibundu kana mono sala kifu, mpi yo ta yangisa mingi bibuti na mono.”

Boma ya Mbangika (Tala paragrafe 8) *

8. Sambu na nki Miles vandaka kuwa boma?

8 Boma ya mbangika. Tata ya Miles ti nkento yina tata na yandi kwelaka na nima vandaka Bambangi ya Yehowa kansi mama na yandi ve. Yandi ke tuba nde: “Mono vandaka ti mama bamvula 18 mpi mono vandaka kuwa boma ya kusonga yandi nde mono ke zola kubaka mbotika. Mono monaka mambu yina yandi vandaka kusala ntangu papa kumaka Mbangi ya Yehowa. Mono waka mpi boma nde yandi ta bangika mono.”

INKI MUTINDU NGE LENDA NUNGA MAMBU YAI?

9. Inki mambote nge ta baka kana nge bakisa ntima-nda mpi zola ya Yehowa?

9 Adami ti Eva kolamaka na Yehowa sambu bo yedisaka ve zola ya mingi sambu na yandi. Ata mpidina, Yehowa pesaka bo nzila ya kuzinga mingi, ya kubuta bana mpi ya kusansa bo na mutindu ya bo me zola. Lukanu yina bo bakaka ya kubuya lutwadisu ya Yehowa monisaka pwelele nde yo vandaka ya kukonda mayele. Mwana na bo ya ntete fwaka mpangi na yandi, na nima bantu kumaka mubulu mpi bwimi mingi. (Kuy. 4:8; 6:11-13) Kansi, Yehowa me bakaka bangidika ya kugulusa bana ya Adami ti Eva yina ke sadilaka yandi. (Yoa. 6:38-40, 57, 58) Ntangu nge ke bakisaka ntima-nda mpi zola ya Yehowa, ntembe kele ve nde nge ke kumaka kuzola yandi mingi. Ntangu nge ke kudipesaka na Yehowa, yo ke monisaka nde nge ke landa ve mbandu ya mbi ya Adami ti Eva.

Mutindu nge lenda nunga mambu yai

(Tala baparagrafe 9-10) *

10. Inki mutindu kuyindula mingi Nkunga 19:7 lenda sadisa nge na kusadila Yehowa?

10 Landa na kulonguka mambu ya Yehowa. Kana nge ke longuka mambu mingi ya Yehowa, nge ta kuma kutudila yandi ntima mingi mpi nge ta sadila yandi na ntima ya mvimba. Avery yina beto tubilaka, ke tuba nde: “Mono kumaka kuditudila ntima ntangu mono tangaka mpi yindulaka mingi lusilu yina kele na Nkunga 19:7.” (Tanga.) Ntangu Avery monaka mutindu Yehowa lungisaka  lusilu yai, yandi kumaka kuzola Yehowa mingi. Zola ke sadisaka beto na kuditudila ntima, na kusala mambu yina Yehowa ke zolaka mpi na kusala luzolo ya yandi. Ana, yina beto tubilaka, ke tuba nde: “Ntangu mono kumaka kutanga mpi kulonguka Biblia, mono bakisaka nde kana mono kudisala mbi, yo ta pesa mpi Yehowa mpasi.” (1 Pie. 5:7) Ana kumaka ‘kulemfuka na ndinga ya Nzambi.’ (Yak. 1:22) Inki mambote yandi bakaka? Yandi ke tuba nde: “Kana mono yindula mambote yina mono ke bakaka sambu mono ke lemfukaka na Nzambi, mono me kumaka kuzola yandi diaka mingi. Mono ke ndima nde Yehowa ta landa kutwadisa mono ntangu mono kele na mfunu ya lusadisu na yandi.” Ana ke vandaka diaka ve ti ngindu ya kudisala mbi. Yandi me kudipesaka na Yehowa mpi me bakaka mbotika.

(Tala paragrafe 11) *

11. Inki Vanessa salaka sambu na kukuma ti banduku ya mbote mpi nki yo ke longa beto?

11 Pona banduku na mayele yonso. Vanessa, yina beto tubilaka, bakisaka nde nduku na yandi vandaka kukanga yandi nzila na kusadila Yehowa. Yo yina, yandi fwaka kinduku yina mpi ponaka banduku ya nkaka. Yandi sosaka banduku na dibundu. Yandi ke tuba nde mbandu ya Noa ti dibuta na yandi sadisaka yandi mingi. Yandi ke yika nde: “Dibuta ya Noa vandaka kuzinga ti bantu yina ke zolaka ve Yehowa kansi bo salaka kinduku ya ngolo bo na bo.” Na nima, Vanessa bakaka mbotika mpi kumaka mupasudi-nzila. Yandi ke tuba diaka nde: “Yo me sadisaka mono na kupona banduku ya mbote na dibundu na beto mpi na mabundu ya nkaka.” Kana nge ke kudipesa na kisalu ya Yehowa, nge mpi lenda zwa banduku ya mbote.—Mat. 24:14.

(Tala baparagrafe 12-15) *

12. Adami ti Eva monisaka ve boma ya nki mutindu mpi nki bampasi yo me nataka?

12 Vanda ti mabanza ya mbote sambu na boma. Boma ya nkaka ke vandaka mbote. Mu mbandu, beto ke waka boma ya kufwa bansiku ya Yehowa. (Nk. 111:10) Kana Adami ti Eva waka boma ya mutindu yai, bo zolaka ve kukolama na Yehowa. Kansi bo kolamaka. Ntangu bo kolamaka, meso na bo kangukaka sambu bo bakisaka kibeni nde bo me sala  masumu. Bo me bikilaka bana na bo masumu mpi lufwa. Ntangu bo bakisaka nde bo me kolama na nsiku ya Nzambi, bo waka nsoni sambu bo vandaka kinkonga mpi bo lwataka bilele.—Kuy. 3:7, 21.

13-14. (a) Na kuwakana ti 1 Piere 3:21, sambu na nki beto fwete wa ve lufwa boma? (b) Inki bikuma beto kele ti yo ya kuzola Yehowa?

13 Beto fwete wa Yehowa boma kansi beto fwete wa ve lufwa boma. Yehowa me bakaka bangidika sambu beto baka luzingu ya mvula na mvula. Kana beto me sala masumu mpi me balula ntima na masonga yonso, Yehowa ta lolula beto. Yandi ta lolula beto mpi kana beto ke monisa lukwikilu na kimenga ya Mwana na yandi. Mutindu ya mbote ya kumonisa lukwikilu kele kudipesa na Nzambi mpi kubaka mbotika.—Tanga 1 Piere 3:21.

14 Beto kele ti bikuma mingi ya kuzola Yehowa. Yandi ke pesaka beto bima ya mbote konso kilumbu mpi ke longaka beto kieleka mpi balukanu na yandi. (Yoa. 8:31, 32) Yandi ke twadisaka mpi sadisaka beto na nzila ya dibundu. Yandi ke sadisaka beto na kukanga ntima na bampasi mpi ke sila beto luzingu ya mbote kimakulu na bilumbu ke kwisa. (Nk. 68:19; Kus. 21:3, 4) Ntangu beto ke yindulaka mingi mambu yina Yehowa me salaka sambu na beto, yo ke monisaka nde yandi ke zolaka beto mpi yo ke pusaka beto na kuzola yandi. Ntangu beto ke zolaka Yehowa, beto ke vandaka ti mabanza ya mbote sambu na boma. Beto ke zolaka ve kupesa Nzambi yina ke zolaka beto mpasi.

15. Sambu na nki Makayla ke waka diaka ve boma ya kusala bifu?

15 Makayla yina beto tubilaka, ke waka diaka ve boma ya kusala bifu sambu yandi me bakisaka nde Yehowa ke lolulaka beto. Yandi ke tuba nde: “Mono me bakisaka nde beto yonso kele bantu ya kukonda kukuka mpi ke salaka bifu. Mono me bakisaka diaka nde Yehowa ke zolaka beto mpi ke lolulaka beto na nsadisa ya kimenga ya Yezu.” Zola sambu na Yehowa me sadisaka Makayla na kudipesa mpi na kubaka mbotika.

(Tala paragrafe 16) *

16. Inki sadisaka Miles na kuwa ve boma ya mbangika?

16 Miles yina vandaka kuwa boma nde mama na yandi ta ndima ve lukanu na yandi ya kubaka mbotika sosaka lusadisu na nkengi ya nziunga. Yandi ke tuba nde: “Nkengi ya nziunga mpi yelaka na dibuta yina kibuti mosi mpamba vandaka Mbangi ya Yehowa. Yandi sadisaka mono na kuyindula mambu yina mono ta tuba sambu mama kubakisa nde mono mosi muntu me baka lukanu ya kubaka mbotika kansi papa ve muntu ke pusa mono.” Ata mpidina, mama ya Miles zolaka ve. Nsuka-nsuka Miles katukaka na nzo ya mama na yandi mpi vilaka ve lukanu na yandi. Miles ke tuba nde: “Kubakisa mambu ya mbote yina Yehowa me sadilaka mono simbaka ntima na mono. Ntangu mono ke yindulaka mingi kimenga ya Yezu, mono ke bakisaka nde Yehowa  ke zolaka mono mingi. Kuyindula mutindu yai sadisaka mono na kudipesa na Yehowa mpi kubaka mbotika.”

KUVILA VE LUKANU NA NGE

Beto lenda monisa ntonda na mambu yina Nzambi me sadilaka beto (Tala paragrafe 17)

17. Inki dibaku beto kele na yo?

17 Ntangu Eva diaka mbuma ya nti yina vandaka na Edeni, yandi buyaka Tata na yandi. Ntangu Adami kotilaka Eva, yandi monisaka ve ntonda na mambu yonso ya mbote yina Yehowa sadilaka yandi. Beto yonso lenda monisa nde lukanu ya Adami ti Eva vandaka ya mbi. Ntangu beto ke bakaka mbotika, beto ke ndimaka nde Yehowa muntu kele ti nswa ya kutula bansiku na mambu ya mbote mpi ya mbi. Diaka, beto ke monisaka nde beto ke zolaka Tata na beto mpi ke tudilaka yandi ntima.

18. Inki mutindu nge lenda sadila mbote Yehowa?

18 Na nima ya kubaka mbotika, beto ke vandaka ti mukumba ya kuzitisa bansiku ya Yehowa konso kilumbu kansi ya beto mosi ve. Konso mvula, bantu mingi kibeni ke zitisaka bansiku ya Yehowa. Nge ta landa mbandu na bo kana nge ke landa kulonguka Biblia, Ndinga ya Nzambi, ke vukana mbala na mbala ti bampangi yai mpi ke longa na kikesa mambu ya Tata na nge ya zola. (Baeb. 10:24, 25) Ntangu nge ke baka balukanu, landa bandongisila yina Yehowa ke pesa nge na nzila ya Biblia mpi ya dibundu na yandi. (Yez. 30:21) Ebuna, mambu yonso ya nge ta sala ta nunga.—Bing. 16:3, 20.

19. Inki mambu beto fwete vila ve mpi sambu na nki?

19 Kana nge ke landa na kubakisa mambote yina lutwadisu ya Yehowa ke natila nge, nge ta kuma kuzola Yehowa mingi mpi bansiku na yandi. Mpidina, Satana ta kuka ve kukanga nge nzila ya kusadila Yehowa. Yindula ntangu yina nge ta zinga bamvula mingi kukonda nsuka. Nge ta bakisa nde lukanu na nge ya kubaka mbotika vandaka lukanu ya kuluta mfunu!

NKUNGA 28 Kuma Nduku ya Yehowa

^ par. 5 Kubaka mbotika kele lukanu ya kuluta mfunu yina nge lenda baka. Sambu na nki? Disolo yai ta pesa mvutu na ngiufula yai mpi ta sadisa bantu yina kele ti luzolo ya kubaka mbotika na kununga mambu yina lenda vutulaka bo nima.

^ par. 56 NTENDULA YA BIFWANISU: Kuditudila ntima: Leke mosi ya bakala ke wa nsoni na kupesa mvutu.

^ par. 58 NTENDULA YA BIFWANISU: Banduku: Mbangi mosi ya leke yina kele ti nduku ya mbi ke wa nsoni ntangu yandi me mona Bambangi ya Yehowa.

^ par. 60 NTENDULA YA BIFWANISU: Bifu: Bo me basisa yaya ya leke mosi ya nkento na dibundu mpi yandi me katuka na nzo, leke yango ke kudiyangisa nde yandi mpi lenda sala kifu.

^ par. 62 NTENDULA YA BIFWANISU: Mbangika: Leke mosi ya bakala ke wa boma na kusamba sambu mama na yandi yina kele ve Mbangi ya Yehowa ke tala yandi.

^ par. 65 NTENDULA YA BIFWANISU: Kuditudila ntima: Leke mosi ya bakala ke tomisa mutindu na yandi ya kulonguka.

^ par. 67 NTENDULA YA BIFWANISU: Banduku: Mbangi mosi ya leke me kuma kuwa kiese ya kuvanda Mbangi ya Yehowa.

^ par. 69 NTENDULA YA BIFWANISU: Bifu: Leke mosi ya nkento me zola kieleka mpi me baka mbotika.

^ par. 71 NTENDULA YA BIFWANISU: Mbangika: Leke mosi ya bakala ke tendudila mama na yandi balukwikilu na yandi na kikesa yonso.