Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Mbandu ya Yoane Mbotiki Ke Sadisa Beto na Kuvanda Kaka na Kiese

Mbandu ya Yoane Mbotiki Ke Sadisa Beto na Kuvanda Kaka na Kiese

KETI nge ke zolaka mukumba mosi na dibundu kansi nge kele ve ti yo? Mbala ya nkaka yo kele mukumba yina mpangi mosi kele ti yo to yina nge vandaka ti yo. Kimununu, maladi, mpasi ya mbongo to mikumba ya dibuta lenda kanga nge nzila ya kubaka mikumba. Yo lenda vanda mukumba yina nge vandaka ti yo bamvula mingi kansi bansoba ya dibundu ya Nzambi me sala nde nge vanda diaka ve ti yo. Diambu yai lenda pusa nge na kumona nde nge ke sala ve ata kima ya mbote na kisalu ya Nzambi to kudiwa kukonda mfunu. Kansi, nki mutindu nge lenda nunga mawi ya mbi mu mbandu, kulemba nitu, kiseku to kubumba kimbeni na ntima? Inki mutindu nge lenda vanda kaka na kiese?

Mbandu ya Yoane Mbotiki lenda sadisa beto na kuvanda kaka na kiese. Yoane vandaka ti mukumba ya nene na kisalu ya Nzambi. Ziku yandi ndimaka ve nde mukumba na yandi na kisalu ya Yehowa ta suka. Mbala ya nkaka yandi yindulaka ve nde yandi ta sala bilumbu mingi na boloko kuluta bilumbu yina yandi salaka na kisalu ya kusamuna. Ata mpidina, Yoane vandaka kaka na kiese tii ntangu yandi fwaka. Inki sadisaka yandi? Inki mutindu beto lenda vanda kaka na kiese ata beto ke kutana ti mambu yina lenda lembisa beto?

KISALU MOSI YA KIESE

Na mvu 29 ya ntangu na beto, Yoane yantikaka kisalu ya kukangula nzila sambu na Mesia. Yandi longaka nde: “Beno balula ntima, sambu Kimfumu ya zulu me kuma pene-pene.” (Mat. 3:2; Luka 1:12-17) Bantu mingi balulaka ntima. Ya kieleka, bantu mingi yina katukaka ntama, waka malongi na yandi, balulaka ntima mpi bakaka mbotika. Yoane songaka bamfumu ya mabundu na kikesa yonso nde Nzambi ta sambisa bo kana bo balula ve ntima. (Mat. 3:5-12) Kisalu ya Yoane yantikaka kumana na nsuka ya mvu 29 ntangu Yezu bakaka mbotika. Banda ntangu yina, Yoane kumaka kusonga bantu na kulanda Yezu, Mesia ya lusilu.—Yoa. 1:32-37.

Sambu na kumonisa nde kisalu ya Yoane vandaka mfunu mingi, Yezu tubaka nde: “Na kati ya bantu yina me butukaka na bankento, kele ve ti muntu me luta Yoane Mbotiki na nene.” (Mat. 11:11) Ntembe kele ve nde Yoane bakaka balusakumunu  mingi na kisalu na yandi. Bonso Yoane, bampangi mingi ke bakaka balusakumunu bubu yai. Mu mbandu, Terry ti nkento na yandi Sandra salaka bamvula kuluta 50 na kisalu ya ntangu yonso. Terry ke tuba nde: “Mono bakaka balusakumunu mingi. Mono vandaka mupasudi-nzila ya ntangu yonso, mono salaka na Betele, mono kumaka mupasudi-nzila ya nene, nkengi ya nziunga, nkengi ya distrike mpi bubu mono kele diaka mupasudi-nzila ya nene.” Kuvanda ti mikumba na dibundu ke pesaka kiese kansi sambu na kuvanda kaka na kiese, beto fwete landa mbandu ya Yoane Mbotiki ata mambu ya luzingu na beto me soba.

SEPELA TI MAMBU YA NGE KE SALA

Yoane vandaka kaka na kiese sambu yandi landaka kusepela ti kisalu yina yandi salaka. Mu mbandu, ntangu Yezu bakaka mbotika balongoki na yandi kumaka mingi kansi ya Yoane yantikaka kukuma fioti. Yo yina, balongoki ya Yoane tubilaka yandi nde: “[Yezu] ke botika bantu mpi bantu yonso ke kwenda na yandi.” (Yoa. 3:26) Yoane vutulaka nde: “Muntu yina ke kwela nkento kele bakala yina ke kwela. Kansi, nduku ya bakala yina ke kwela, ntangu yandi ke telama mpi ke wa yandi, yandi kele na kiese mingi sambu na ndinga ya bakala yina ke kwela. Yo yina, kiese yai ya mono kele na yo me kuma ya kulunga.” (Yoa. 3:29) Yandi wilaka ve Yezu kimpala mpi monaka ve nde kisalu yina yandi salaka vandaka mpamba sambu kisalu ya Yezu lutaka kisalu na yandi. Yoane vandaka kaka na kiese sambu yandi vandaka “nduku ya bakala yina ke kwela.”

Kikalulu na yandi ya mbote sadisaka yandi na kuvanda kaka na kiese ata mambu ya luzingu na yandi sobaka. Mu mbandu, Yoane vandaka Nazire banda bumwana, yo yina yandi vandaka ve kunwa malafu. (Luka 1:15) Sambu na luzingu na yandi ya kukonda mindondo, Yezu tubaka nde: “Yoane kwisaka, yandi ke dia ve mpi ke nwa ve.” Kansi Yezu ti balongoki na yandi vandaka ve na nsi ya bansiku, yo yina bo vandaka kuzinga bonso bantu yonso. (Mat. 11:18, 19) Diaka, Yoane salaka ve ata kimangu mosi kansi yandi zabaka nde balongoki ya Yezu ti bayina vandaka ntete balongoki ya Yoane ta sala bimangu. (Mat. 10:1; Yoa. 10:41) Na kisika ya kuwa kimpala, Yoane sepelaka ti kisalu yina Yehowa pesaka yandi.

Kana beto mpi ke sepela ti mukumba yina beto kele ti yo na kisalu ya Yehowa, beto ta vanda kaka na kiese. Terry, yina beto tubilaka ke tuba nde: “Mono vandaka kusepela ti konso mukumba yina bo vandaka kupesa mono.” Ntangu yandi ke yindulaka mambu yina yandi me salaka na kisalu ya ntangu yonso, yandi ke tubaka nde: “Mono ke kudiyangisaka ve ata fioti sambu mono ke yibukaka mambu ya mbote yina mono salaka.”

Beto ta vanda na kiese mingi na kisalu ya Yehowa kana beto ke yibuka nde konso mukumba na dibundu ya Yehowa kele mfunu. Kuvanda “banduku ya kisalu ya Nzambi” kele dikabu ya kuluta nene. (1 Bak. 3:9) Kima ya mbalu ke bebaka ve kana bo ke tanina yo. Mutindu mosi, kana beto ke zola kuvanda kaka na kiese na kisalu ya Nzambi, beto fwete bika ve nde mabanza ya mbi kukatula beto kiese. Beto fwete fwanisa ve kisalu na beto ti ya bampangi ya nkaka, beto fwete yindula mpi ve nde mikumba na beto kele mfunu ve kansi ya bampangi ya nkaka kele mfunu.—Bag. 6:4.

TULA DIKEBI NA MAMBU YA KIMPEVE

Ziku Yoane bakisaka nde kisalu na yandi ta suka kansi yandi bakisaka ve mutindu yo ta suka. (Yoa. 3:30) Na mvu 30 ya ntangu na beto, bangonda kiteso ya sambanu na nima ya mbotika ya Yezu, ntotila Erode tulaka Yoane na boloko. Kansi, yandi landaka kulonga. (Mar. 6:17-20) Inki sadisaka yandi na kuvanda kaka na kiese ata mambu ya luzingu na yandi sobaka? Yandi landaka kutula dikebi na mambu ya kimpeve.

Na boloko, bo vandaka kunatila Yoane bansangu ya kisalu ya Yezu. (Mat. 11:2; Luka 7:18) Yoane zabaka nde Yezu vandaka Mesia kansi yandi vandaka kudiyula mutindu Yezu ta lungisa mambu yonso yina Masonuku tubaka sambu na yandi. Mu mbandu, keti Mesia zolaka kubaka kimfumu kaka na ntangu  yina? Keti Mesia zolaka kubasisa yandi na boloko? Sambu na kubakisa mbote mukumba ya Yezu ya Mesia, Yoane tindaka balongoki na yandi zole sambu na kuyula Yezu nde: “Keti nge kele Muntu yina ke kwisa, to keti beto fwete vingila muntu ya nkaka?” (Luka 7:19) Ntangu bo vutukaka, ziku Yoane widikilaka bo na dikebi yonso ntangu balongoki na yandi tendudilaka yandi bimangu yina Yezu vandaka kusala mpi mambu yina Yezu songaka bo na kusonga yandi nde: “Bifwa-meso ke mona, bantu ya makulu-kifu ke tambula, bantu yina kele na maladi ya lepre ke kuma bunkete, bifwa-makutu ke wa, bafwa ke futumuka, mpi bo ke zabisa bansukami nsangu ya mbote.”—Luka 7:20-22

Ntembe kele ve nde nsangu yai pesaka Yoane kikesa. Yo monisaka nde Yezu lungisaka mambu yina Masonuku tubaka sambu na Mesia. Kansi Yezu basisaka ve Yoane na boloko. Ata mpidina, Yoane zabaka nde kisalu na yandi vandaka ve mpamba. Ata yandi kutanaka ti bampasi, yandi vandaka kaka na kiese.

Ntangu beto ke landa bansangu ya kisalu ya kusamuna yina ke salama na ntoto ya mvimba, yo lenda sadisa beto na kuvanda na kiese

Bonso Yoane, kana beto ke tula dikebi na mambu ya kimpeve, beto ta vanda kaka na kiese mpi ta vanda ntima-nda. (Bakol. 1:9-11) Beto lenda nunga bampasi kana beto ke tanga Biblia mpi ke yindulula yo mingi, yo ta sadisa beto na kumona nde kisalu na beto kele ve mpamba. (1 Bak. 15:58) Sandra ke tuba nde: “Kutanga kapu mosi ya Biblia konso kilumbu ke sadisaka mono na kukuma nduku ya Yehowa. Yo ke sadisaka mono na kutudila Yehowa ntima na kisika ya kuditudila ntima.” Beto lenda tula dikebi mpi na kisalu ya kusamuna yina bampangi ke sala, yo ta sadisa beto na kutadila ve kaka bampasi na beto kansi kutula dikebi na mambu yina dibundu ya Yehowa ke sala. Sandra ke yika nde: “Manaka ya konso ngonda ya JW Télédiffusion® ke sadisaka beto na kuzaba mambu yina dibundu ya Nzambi ke sala mpi kuvanda kaka na kiese na kisalu ya Nzambi.”

Yoane Mbotiki salaka mbote kisalu na yandi yina bakaka ve ntangu mingi “ti mpeve mpi ngolo ya Eliya.” Bonso Eliya, yandi “vandaka muntu ti mawi bonso ya beto.” (Luka 1:17; Yak. 5:17) Kana beto mpi ke baka na mbalu kisalu na beto mpi ke tula dikebi na mambu ya kimpeve bonso Yoane, beto ta vanda kaka na kiese na kisalu ya Nzambi, ata nsoba me salama.