Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DISOLO YA KULONGUKA 17

Ndima Lusadisu ya Yehowa Sambu na Kutelemina Bampeve ya Mbi

Ndima Lusadisu ya Yehowa Sambu na Kutelemina Bampeve ya Mbi

“Beto ke nwanaka . . . ti bampeve ya mbi yina kele na bisika ya zulu.”—BAEF. 6:12.

NKUNGA 55 Kutina Bo Ve!

MAMBU YINA DISOLO YAI KE TUBILA *

1. Mutindu Baefezo 6:10-13 ke tendula yo, nki kele mutindu mosi ya kuluta mbote yina Yehowa ke tudilaka beto dikebi? Tendula.

MUTINDU mosi ya kuluta mbote yina Yehowa ke tudilaka bansadi na yandi dikebi kele kusadisa bo na kutelemina bambeni na beto. Satana ti bademo kele bambeni na beto ya ntete-ntete. Yehowa ke kebisaka beto sambu na bo mpi ke songaka beto mambu yina beto fwete sala sambu na kutelemina bo. (Tanga Baefezo 6:10-13.) Kana beto ke ndima lusadisu ya Yehowa mpi ke tudila yandi ntima ya mvimba, beto ta telemina Diabulu. Beto ta tudila yandi ntima bonso ntumwa Polo. Yandi tubaka nde: “Kana Nzambi kele sambu na beto, nani ta nwanisa beto?”—Bar. 8:31.

2. Inki beto ta longuka na disolo yai?

2 Bakristu ya kieleka ke tudilaka ve Satana mpi bademo dikebi. Beto ke tulaka dikebi ya mingi na kulonguka mambu ya Yehowa mpi kusadila yandi. (Nk. 25:5) Ata mpidina, beto fwete zaba mambu yina Satana ke salaka. Sambu na nki? Sambu yandi kusa beto ve. (2 Bak. 2:11, noti na nsi ya lutiti) Na disolo yai, beto ta longuka ntete-ntete mutindu Satana ti bademo ke kusaka bantu. Beto ta longuka mpi mutindu beto lenda telemina bo.

MUTINDU BAMPEVE YA MBI KE KUSAKA BANTU

3-4. (a) Bisalu ya bampeve ya mbi kele nki? (b) Sambu na nki bantu mingi ke kwikilaka na bisalu ya bampeve ya mbi?

3 Satana ti bademo ke kusaka bantu ntete-ntete na nzila ya bisalu ya bampeve ya mbi. Bantu yina ke salaka bisalu ya bampeve ya mbi ke tubaka nde bo me zaba to ke yalaka mambu  yina bantu ya nkaka lenda zaba ve to lenda yala ve. Mu mbandu, bantu ya nkaka ke tubaka nde bo ke zabaka mambu yina ta salama na bilumbu ke kwisa. Bankaka lenda sala mambu bonso nde bo vandaka kusolula ti bafwa. Bantu ya nkaka ke sadilaka kindoki to mazi mpi ke sosaka kuloka bantu ya nkaka. *

4 Sambu na nki bantu ke kwikilaka na ngolo ya bampeve ya mbi? Nsosa yina bo salaka na bansi 18 na Amerika ya Sudi mpi na Caraïbes monisaka nde bantu mingi ke kwikilaka na kindoki to na mazi mpi bantu ya nkaka ke ndimaka nde bo lenda solula ti bampeve. Bo salaka nsosa ya nkaka na bansi 18 na Afrika mpi bo monaka nde bantu mingi ke kwikilaka na kindoki. Yo vanda nge ke zinga na wapi, beto fwete kuditanina na bisalu ya bampeve ya mbi. Satana ke sosaka kukusa “ntoto ya mvimba.”—Kus. 12:9.

5. Inki mutindu Yehowa ke tadilaka bisalu ya bampeve ya mbi?

5 Yehowa kele “Nzambi ya kieleka.” (Nk. 31:5) Inki mutindu yandi ke tadilaka bisalu ya bampeve ya mbi? Yandi ke mengaka yo. Yehowa songaka bantu ya Izraele nde: “Bo fwete mona ve na kati na beno muntu yina ke yoka mwana na yandi ya bakala to mwana na yandi ya nkento na tiya, muntu yina ke zabisaka na ntwala mambu yina ta bwa, muntu yina ke salaka mazi, muntu yina ke sosaka bidimbu ya mambu yina ke kwisa, nganga-nkisi, muntu yina ke kangaka bankaka na bankisi, muntu yina ke kwendaka kutala muntu ya ke solulaka ti bampeve ya bafwa, muntu yina ke zabisaka bantu mambu yina ta kumina bo, to muntu yina ke yulaka mambu na bafwa. Konso muntu yina ke sala mambu yai kele nzanzi na meso ya Yehowa.” (Kul. 18:10-12) Bakristu kele ve na nsi ya Nsiku ya Moize. Kansi, beto ke zabaka nde mutindu Yehowa ke tadilaka bisalu ya bampeve ya mbi me sobaka ve.—Mal. 3:6.

6. (a) Inki mutindu Satana ke sadilaka bisalu ya bampeve ya mbi sambu na kupesa bantu mpasi? (b) Na kutadila Longi 9:5, nki kele nkadilu ya bafwa?

6 Yehowa ke kebisaka beto na bisalu ya bampeve ya mbi sambu yandi me zaba nde Satana ke sadilaka yo sambu na kupesa bantu mpasi. Satana ke sadilaka bisalu ya bampeve ya mbi sambu na kumwanga luvunu yina ke tubaka nde bafwa ke zingaka na insi ya bampeve. (Tanga Longi 9:5.) Diaka, Satana ke sadilaka bisalu ya bampeve ya mbi sambu na kupesa bantu boma mpi kukanga bo nzila ya kusambila Yehowa. Yandi ke zolaka nde bantu yina ke sala bisalu ya bampeve ya mbi kutudila bademo ntima kansi Yehowa ve.

MUTINDU BETO LENDA TELEMINA BAMPEVE YA MBI

7. Inki mambu Yehowa ke songaka beto?

7 Mutindu beto monaka yo, Yehowa ke songaka beto mambu yina beto fwete sala sambu Satana mpi bademo kukusa beto ve. Beto tadila mambu yina beto lenda sala sambu na kutelemina Satana mpi bademo.

8. (a) Inki kele mutindu ya mbote ya kutelemina bampeve ya mbi? (b) nki mutindu Nkunga 146:4 ke monisaka pwelele luvunu ya Satana ya me tala bafwa?

8 Tanga Ndinga ya Nzambi mpi yindula yo mingi. Yai kele mutindu ya mbote ya kubuya luvunu yina bampeve ya mbi ke mwangaka. Ndinga ya Nzambi kele bonso mbele ya makasi yina ke monisaka pwelele luvunu ya Satana. (Baef. 6:17) Mu mbandu, Ndinga ya Nzambi  ke monisaka pwelele luvunu yina ke tubaka nde bantu lenda solula ti bafwa. (Tanga Nkunga 146:4.) Yo ke yibukisaka beto nde Yehowa mpamba kele ti nswa ya kuzaba mambu yina ta salama. (Yez. 45:21; 46:10) Kana beto ke tanga Ndinga ya Nzambi mpi ke yindula yo mbala na mbala, beto ta vanda ya kuyilama na kubuya mpi kumenga luvunu yina bampeve ya mbi ke pusaka bantu na kundima.

9. Inki kele bisalu ya bampeve ya mbi yina beto fwete buya?

9 Buya mambu yonso yina ke wakana ti bisalu ya bampeve ya mbi. Bakristu ya kieleka ke vukanaka ve na konso kisalu ya bampeve ya mbi. Mu mbandu, beto lenda kwenda ve na banganga-nkisi to kusosa kusolula ti bafwa. Mutindu beto tubilaka yo na disolo yina me luta, beto fwete kota ve na mambu yina ke salamaka na mafwa yina ke monisaka nde bafwa ke landaka kuzinga kisika mosi buna. Beto fwete kwenda ve na bantu yina ke zabisaka bantu mambu yina ta kumina bo sambu na kuzaba mambu yina ta salama. (Yez. 8:19) Beto ke zaba nde mambu yai yonso kele kigonsa kibeni mpi nde yo lenda pusa beto na kuvanda na kuwakana ti Satana mpi bademo.

Landa mbandu ya Bakristu ya mvu-nkama ya ntete yina losaka bima yonso yina vandaka ti kuwakana ti kindoki mpi buya bansaka ya ke wakana ti bampeve ya mbi (Tala baparagrafe 10-12)

10-11. (a) Inki bantu ya nkaka na mvu-nkama ya ntete salaka ntangu bo longukaka kieleka? (b) Na kutadila 1 Bakorinto 10:21, sambu na nki beto fwete landa mbandu ya Bakristu ya mvu-nkama ya ntete mpi nki mutindu beto lenda sala yo?

10 Losa bima yina ke wakana ti kindoki. Bantu ya nkaka ya Efezo na mvu-nkama ya ntete vandaka kusala bisalu ya bampeve ya mbi. Ntangu bo longukaka kieleka, bo bakaka lukanu ya mbote. Biblia ke tuba nde: “Bantu mingi yina vandaka kusala bisalu ya mazi vukisaka mikanda na bo mpi bo yokaka yo tiya na meso ya bantu yonso.” (Bis. 19:19) Bo bakaka lukanu sambu na kutelemina bampeve ya mbi. Mikanda na bo ya mazi vandaka ntalu mingi. Na kisika ya kupesa to kutekila yo bantu ya nkaka, bo yokaka yo tiya. Bo tulaka dikebi mingi na kusepedisa Yehowa kansi ve na mbongo yina bo sumbaka mikanda.

 11 Inki mutindu beto lenda landa mbandu ya Bakristu ya mvu-nkama ya ntete? Beto fwete losa bima yonso yina ke wakana ti kindoki. Bima yango ke tadila biteki, mayaka, bima ya nkaka yina bantu ke lwataka to bima na nge mosi sambu na kuditanina na bampeve ya mbi.—Tanga 1 Bakorinto 10:21.

12. Inki bangiufula beto fwete kudiyula sambu na bansaka?

12 Pona bansaka ya mbote. Kudiyula nde: ‘Keti mono ke tangaka mikanda, bazulunalu to masolo na Internet yina ke tubilaka kindoki? Ebuna miziki ya mono ke widikilaka, bafilme mpi manaka ya televizio ya mono ke talaka to bansaka ya video yina mono ke bulaka? Keti yo ke wakanaka ti bisalu ya bampeve ya mbi? Keti bansaka yango kele bonso bazombi to bifwanisu ya bamvumbi? Keti yo ke monisaka nde mazi, kindoki to kuloka muntu kele mbi ve?’ Ya kieleka, masolo to bansaka yonso ve ke wakanaka ti bampeve ya mbi. Ntangu nge ke pona bansaka, sosa bansaka yina ta sadisa nge na kubuya konso kima yina Yehowa ke mengaka. Beto fwete sala ngolo na kuvanda ti “kansansa ya mbote” na meso ya Nzambi na beto.—Bis. 24:16. *

13. Inki beto fwete sala ve?

13 Kubula ve masolo ya bademo. Beto fwete landa mbandu ya Yezu na diambu yai. (1 Pie. 2:21) Na ntwala ya kukwisa na ntoto, Yezu vandaka na zulu mpi yandi zabaka mambu mingi ya Satana mpi bademo. Kansi yandi vandaka ve kutubila mambu ya bampeve yina ya mbi ke salaka. Yezu vandaka kulonga bantu mambu ya Yehowa kansi ve kubula masolo ya Satana. Beto lenda landa mbandu ya Yezu kana beto ke tubila ve mambu  ya bademo. Diaka, bangogo na beto fwete monisa nde “ntima na [beto] kele na kiese sambu na diambu ya mbote,” disongidila kieleka.—Nk. 45:1.

Beto fwete wa ve boma ya bampeve ya mbi. Yehowa, Yezu mpi bawanzio kele ngolo mingi kuluta (Tala baparagrafe 14-15) *

14-15. (a) Sambu na nki beto fwete wa ve bampeve ya mbi boma? (b) Inki banzikisa ke monisa nde Yehowa ke taninaka bansadi na yandi?

14 Kuwa ve boma ya bampeve ya mbi. Na nsi-ntoto yai, beto lenda kutana ti mambu ya kukonda kukana mu mbandu bisumbula, maladi to lufwa. Kansi, beto fwete yindula ve nde bademo kele na kisina na yo. Biblia ke tuba nde “ntangu mpi mambu ya kukonda kukana” lenda kumina bantu yonso. (Lon. 9:11) Yehowa kele ngolo mingi kuluta bademo. Mu mbandu, Nzambi pesaka ve Satana nzila ya kufwa Yobi. (Yobi 2:6) Na bilumbu ya Moize, Yehowa monisaka nde yandi kele ngolo kuluta banganga-nkisi ya ke sadilaka mazi ya Ezipte. (Kub. 8:18; 9:11) Yehowa pesaka Yezu kiyeka ya kukula Satana ti bademo na zulu. Na bilumbu ke kwisa bo ta losa bo na dibulu ya nda mpi bo ta vanda diaka ve ti kiyeka ya kukusa bantu.—Kus. 12:9; 20:2, 3.

15 Beto kele ti banzikisa mingi ya ke monisa nde Yehowa ke taninaka bansadi na yandi. Yindula diambu yai: Beto ke samunaka mpi ke longaka kieleka na ntoto ya mvimba. (Mat. 28:19, 20) Beto ke monisaka pwelele bisalu ya Diabulu. Ya kieleka, kana Satana vandaka ngolo, yandi zolaka kukanga beto nzila ya kusala bisalu na beto yonso ya kimpeve kansi yandi kele ve ti kiyeka yina. Yo yina, beto fwete wa ve boma ya bampeve ya mbi. Beto ke zaba nde “meso ya Yehowa ke tambula-tambulaka na ntoto ya mvimba sambu na kusonga ngolo na yandi sambu na bantu yina ntima na bo kele ya mvimba na yandi.” (2 Bans. 16:9) Kana beto kele ya kwikama, bademo ta kusa beto ve.

YEHOWA KE SAKUMUNAKA BANTU YINA KE NDIMAKA LUSADISU NA YANDI

16-17. Pesa mbandu ya ke monisa nde yo ke lombaka kikesa sambu na kutelemina bampeve ya mbi.

16 Yo ke lombaka kikesa sambu na kutelemina bampeve ya mbi, mingi-mingi ntangu banduku to bantu ya dibuta ke telemina beto. Yehowa ke sakumunaka bantu yina ke monisaka kikesa ya mutindu yai. Beto tadila mbandu ya mpangi-nkento Erica yina ke zingaka na Ghana. Yandi vandaka ti bamvula 21 ntangu  yandi yantikaka kulonguka Biblia. Sambu yandi vandaka mwana ya nganga-ngombo, yo lombaka nde yandi dia bambisi yina bo vandaka kutambikila banzambi ya tata na yandi. Ntangu Erica buyaka, dibuta na bo monaka nde yandi me finga banzambi na bo. Bantu ya dibuta yindulaka nde banzambi ta losila bo maladi.

17 Dibuta ya ba Erica pusaka yandi na kusala mambu yina bo vandaka kusala, kansi yandi buyaka ata yo lombaka nde yandi katuka na nzo. Bambangi ya Yehowa ya nkaka bakaka yandi. Na mutindu yina, Yehowa sakumunaka Erica ti dibuta yina yambaka yandi mpi bo kumaka bampangi na yandi. (Mar. 10:29, 30) Ata bantu ya dibuta ya Erica buyaka yandi mpi yokaka bima na yandi tiya, yandi bikalaka ya kwikama na Yehowa, bakaka mbotika mpi kele mupasudi-nzila ya ntangu yonso. Yandi ke waka ve boma ya bademo. Erica ke tuba sambu na dibuta na bo nde: “Mono ke sambaka konso kilumbu nde dibuta na beto kubakisa balusakumunu yina mono ke bakaka sambu mono me zabaka Yehowa mpi kimpwanza yina ke katukaka na kusadila Nzambi na beto ya zola.”

18. Inki balusakumunu beto ta baka kana beto ke tudila Yehowa ntima?

18 Beto yonso ve ta kutana ti mambu ya mutindu yai yina ta meka lukwikilu na beto. Kansi beto yonso fwete telemina bampeve ya mbi mpi kutudila Yehowa ntima. Mpidina, beto ta baka balusakumunu mingi mpi Satana ta kusa beto ve. Diaka, beto ta wa ve boma ya bademo mpi beto ta kumisa ngolo kinduku na beto ti Yehowa. Biblia ke tuba nde: “Beno lemfukila Nzambi; kansi beno vanda bambeni ya Diabulu, ebuna yandi ta tina ntama ti beno. Beno kwenda pene-pene na Nzambi, ebuna yandi ta kwisa pene-pene na beno.”—Yak. 4:7, 8.

NKUNGA 150 Sosa Nzambi Sambu Nge Guluka

^ par. 5 Yehowa ke kebisaka beto na zola yonso sambu na bampeve ya mbi mpi bampasi yina bo lenda natila beto. Inki mutindu bampeve ya mbi ke kusaka bantu? Inki beto fwete sala sambu na kutelemina bampeve ya mbi? Disolo yai ta tendula mutindu Yehowa ke sadisaka beto sambu bo kusa beto ve.

^ par. 3 NTENDULA YA BANGOGO: Bisalu ya bampeve ya mbi ke tadila balukwikilu ti bisalu yina ke wakana ti bademo. Yo ke tadila mpi kukwikila nde mpeve ya muntu yina me fwa ke landaka kuzinga mpi nde yo ke solulaka ti bantu ya kele na moyo, mingi-mingi na nzila ya muntu (nganga-ngombo). Bisalu ya bampeve ya mbi ke tadila kindoki mpi kuzaba mambu yina ta salama. Na disolo yai, mazi kele bisalu yina ke wakana ti kindoki. Yo lenda tadila mpi kusinga, kuloka to kulosila muntu maladi. Yo ke tadila ve kusala kidimbu na diboko sambu na kukusa muntu mutindu bantu ya nkaka ke salaka kaka sambu na kusala nsaka.

^ par. 12 Bankuluntu kele ve ti nswa ya kutula bansiku sambu na bansaka. Kansi konso Mukristu fwete sadila kansansa na yandi ya me longamaka na Biblia ntangu yandi ke pona mambu ya kutanga, ya kutala to ya kusala. Bamfumu ya mabuta fwete zikisa nde bansaka yina mabuta na bo ke pona ke wakana ti minsiku ya Biblia.—Kwenda na jw.org® na disolo “Keti Bambangi ya Yehowa Me Buyisaka Bafilme, Mikanda to Bankunga ya Nkaka?” bweta MAMBU YA ME TALA BETO > BANGIUFULA YINA BANTU KE YULAKA MINGI.

^ par. 54 NTENDULA YA BIFWANISU: Yezu, Ntotila ya zulu ke twadisa bawanzio yina kele basoda. Kiti ya kimfumu ya Yehowa kele na zulu na bo.