Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DISOLO YA KULONGUKA 48

‘Beno Manisa Kisalu Yina Beno Yantikaka Kusala’

‘Beno Manisa Kisalu Yina Beno Yantikaka Kusala’

‘Beno manisa kisalu yina beno yantikaka kusala.’—2 BAK. 8:11.

NKUNGA 35 “Beno Zikisa Mambu ya Kuluta Mfunu”

MAMBU YINA DISOLO YAI KE TUBILA *

1. Inki nswa Yehowa me pesaka beto?

YEHOWA me pesaka beto nswa ya kubaka balukanu. Yandi ke longaka beto mutindu ya kubaka balukanu ya mbote mpi ke sadisaka beto na kulungisa balukanu yina ke sepedisaka yandi. (Nk. 119:173) Kana beto ke sadila mayele yina kele na Ndinga ya Nzambi, yo ta sadisa beto na kubaka balukanu ya mbote.—Baeb. 5:14.

2. Inki mpasi beto lenda kutana ti yo na nima ya kubaka lukanu?

2 Ata kana beto me baka balukanu ya mbote, yo lenda vanda mpasi na kulungisa yo. Beto tadila bambandu yai: Leki mosi ya bakala me baka lukanu ya kutanga Biblia ya mvimba. Yandi me sala yo mwa bamposo kansi na nima yandi me yambula kutanga. Mpangi-nkento mosi me baka lukanu ya kukuma mupasudi-nzila ya ntangu yonso kansi yandi ke pusa kaka bilumbu ya kuyantika kusala kisalu yango. Kimvuka ya bankuluntu me baka lukanu ya kusala baviziti mingi ya kingungudi na bampangi ya dibundu kansi bo me lungisa yo ve. Bambandu yai ya beto me tubila awa me swaswana kansi yo ke wakana na diambu mosi. Diambu yango kele nde bampangi yai yonso lungisaka ve mbote balukanu na bo. Bakristu ya mvu-nkama ya ntete ya Korinto kutanaka ti diambu ya mutindu yai. Beto tadila malongi yina beto lenda baka na mbandu na bo.

3. Inki lukanu bampangi ya Korinto bakaka kansi nki salamaka?

3 Pene-pene ya mvu 55 ya ntangu na beto, bampangi ya dibundu ya Korinto bakaka lukanu mosi ya mbote. Bo waka nde bampangi ya Yeruzalemi mpi ya Yudea vandaka na mpasi mpi na kinsukami ya ngolo mpi mabundu ya nkaka vandaka kuvukisa  mbongo sambu na kusadisa bo. Bampangi ya Korinto vandaka ntima mbote mpi bo vandaka ti kikalulu ya kukaba. Bo bakaka lukanu ya kusadisa bampangi yina vandaka na mpasi, yo yina bo yulaka ntumwa Polo mutindu bo lendaka kusadisa bampangi yina. Ntumwa Polo pesaka bo bantuma mpi yandi ponaka Tito sambu na kusadisa bampangi na kubaka mbongo yina. (1 Bak. 16:1; 2 Bak. 8:6) Bangonda fioti na nima, Polo waka nde bampangi ya Korinto pesaka ve mbongo yina. Mbala ya nkaka makabu na bo kumaka ve na ntangu ya mbote sambu bo vukisa yo ti makabu ya mabundu ya nkaka mpi bo nata yo na Yeruzalemi.—2 Bak. 9:4, 5.

4. Mutindu 2 Bakorinto 8:7, 10, 11 ke monisa yo, Polo siamisaka bampangi ya Korinto na kusala nki?

4 Bampangi ya Korinto bakaka lukanu ya mbote mpi Polo sikisaka bo sambu na lukwikilu na bo ya ngolo mpi sambu bo vandaka na mpusa ya ngolo ya kukaba. Kansi yo lombaka mpi nde yandi siamisa bo na kulungisa lukanu na bo. (Tanga 2 Bakorinto 8:7, 10, 11.) Mambu yai ke longa beto nde bantangu ya nkaka yo lenda vanda mpasi ata sambu na Bakristu ya kwikama na kulungisa balukanu na bo.

5. Inki bangiufula beto ta tadila?

5 Bonso bampangi ya Korinto, yo lenda vanda mpasi na kulungisa balukanu na beto. Sambu na nki? Sambu beto kele bantu ya kukonda kukuka beto lenda pusa bilumbu ya kulungisa balukanu na beto. To mambu ya kukonda kukana lenda sala nde beto lungisa ve balukanu na beto. (Lon. 9:11; Bar. 7:18) Inki mutindu beto lenda tadila diaka lukanu na beto mpi kutala kana beto lenda soba yo? Mpi nki beto lenda sala sambu na kulungisa lukanu na beto?

NA NTWALA YA KUBAKA LUKANU

6. Sambu na nki beto lenda soba balukanu na beto?

6 Kele ti balukanu ya nkaka ya mfunu yina beto lenda soba ve ata fioti. Mu mbandu, beto lenda soba ve lukanu na beto ya kusadila Yehowa mpi ya kubikala ya kwikama na nkwelani na beto. (Mat. 16:24; 19:6) Kansi kele ti balukanu ya nkaka yina beto lenda soba. Sambu na nki? Sambu mambu ya luzingu ke sobaka. Nki mambu lenda sadisa beto na kulungisa balukanu ya mbote?

7. Beto fwete samba sambu na kuzwa nki mpi sambu na nki?

7 Samba sambu na kuzwa mayele. Na nsadisa ya mpeve santu Yakobo tubaka nde: “Kana muntu mosi na kati na beno me konda mayele, bika yandi landa kulomba na Nzambi, sambu yandi ke kabaka mingi na bantu yonso.” (Yak. 1:5) Na mambu ya nkaka, beto yonso ke ‘kondaka mayele.’ Yo yina beto fwete lomba Yehowa na kusadisa beto ntangu beto ke baka lukanu mpi ntangu beto ke zola kusoba lukanu yango. Kana beto me sala mutindu yina Yehowa ta sadisa beto na kubaka lukanu ya mbote.

8. Inki nge fwete sala na ntwala ya kubaka lukanu?

8 Sala bansosa. Tanga Biblia, mikanda ya organizasio ya Yehowa mpi solula ti muntu yina lenda pesa nge bandongisila ya mbote. (Bing. 20:18) Bansosa yai ya mfunu ta sadisa nge na ntwala ya kubaka lukanu ya kusoba kisalu, ya kukwenda kisika ya nkaka to ya kupona nzo-nkanda ya mbote yina ta sadisa nge na kuzwa mbongo sambu nge sala mbote kisalu na nge ya kusamuna.

9. Inki mambote beto ta baka kana beto kele masonga?

9 Tadila mbote bikuma yina ke pusa nge na kubaka lukanu. Yehowa ke tulaka dikebi na bikuma yina ke pusaka beto na kusala mambu. (Bing. 16:2) Yandi ke zolaka nde beto vanda masonga na mambu yonso. Yo yina ntangu beto ke baka balukanu, beto fwete vanda masonga mpi kusonga bantu ya nkaka masonga na yina me tala bikuma yina ke pusa beto na kubaka balukanu yango. Kana beto kele ve masonga yo lenda vanda mpasi na kulungisa balukanu na beto. Mu mbandu, leke mosi ya bakala lenda baka lukanu ya kukuma mupasudi-nzila ya ntangu yonso. Kansi na nima, yandi ke kuka ve kulungisa  bangunga yina bo ke lombaka bapasudi-nzila ya ntangu yonso mpi yandi ke sepela diaka ve ti kisalu yango. Yandi lenda yindula nde yandi kumaka mupasudi-nzila ntete-ntete sambu yandi vandaka na mpusa ya kusepedisa Yehowa. Kansi yo lenda vanda nde yandi kumaka mupasudi-nzila sambu na kusepedisa bibuti na yandi to muntu ya nkaka.

10. Inki ke sadisaka beto na kusoba?

10 Beto tadila mbandu ya longoki ya Biblia yina me baka lukanu ya kuyambula kunwa makaya. Yandi me sala bikesa ya kuyambula kunwa makaya mposo mosi to bamposo zole kansi na nima yandi me vutukila yo diaka. Nsuka-nsuka, yandi me yambula kunwa makaya. Zola sambu na Yehowa mpi mpusa ya kusepedisa yandi me sadisa longoki yango na kuyambula kikalulu yina ya mbi.—Bakol. 1:10; 3:23.

11. Sambu na nki beto fwete vanda ti balukanu ya siki-siki?

11 Vanda ti balukanu ya siki-siki. Kana nge kele ti balukanu ya siki-siki, nge ta lungisa yo. Mu mbandu, nge lenda baka lukanu ya kutanga Biblia konso kilumbu. Kansi kana nge kele ve ti manaka ya mbote nge ta lungisa yo ve. * To bankuluntu lenda baka lukanu ya kusala baviziti mingi ya kingungudi kansi bo lenda lungisa yo ve. Sambu na kulungisa yo, bo lenda kudiyula bangiufula yai: “Keti beto me zaba bampangi yina yo ke lomba nde beto tala mbala na mbala na baviziti ya kingungudi? Keti beto me pona ntangu ya mbote sambu na kutala bo?”

12. Inki beto lenda sala mpi sambu na nki?

12 Vanda bukati-kati. Beto yonso ke vandaka ve ti ntangu, makuki mpi ngolo ya kusala mambu yonso yina beto ke zola. Yo yina beto fwete vanda bukati-kati. Bantangu ya nkaka beto lenda soba lukanu yina beto me mona nde beto ta kuka ve kulungisa. (Lon. 3:6) Yindula nde beto me tadila diaka lukanu yina beto bakaka, beto me soba mwa mambu mpi beto me mona nde beto lenda lungisa yo. Beto tadila mambu tanu yina lenda sadisa beto na kulungisa balukanu na beto.

MAMBU YINA LENDA SADISA BETO NA KULUNGISA BALUKANU NA BETO

13. Inki mutindu nge lenda zwa ngolo yina nge kele na yo mfunu sambu na kulungisa lukanu na nge?

13 Samba sambu Nzambi kupesa nge ngolo ya kusala mambu. Nzambi lenda pesa nge “ngolo ya kusala mambu” mpi ya kulungisa lukanu na nge. (Bafil. 2:13) Yo yina, lomba Yehowa mpeve santu na yandi sambu yo pesa nge ngolo yina nge kele na yo mfunu. Landa kusamba ata nge ke zwa ve mvutu nswalu na bisambu na nge. Yezu tubaka nde: “Beno landa na kulomba [mpeve santu], ebuna bo ta pesa beno.”—Luka 11:9, 13.

14. Inki mutindu munsiku yina kele na Bingana 21:5 lenda sadisa nge na kulungisa lukanu na nge?

14 Vanda ti manaka. (Tanga Bingana 21:5.) Sambu na kumanisa konso kisalu yina nge yantikaka, nge fwete vanda ti manaka. Na nima, nge fwete zitisa manaka yina nge me sala. Mutindu mosi ntangu nge ke baka lukanu, sonika mambu yonso yina nge fwete sala sambu na kulungisa lukanu yango. Kana nge ke zola kusala kisalu mosi ya mpasi, kabula yo na bisalu ya pete. Kana nge me manisa kisalu mosi ya pete na kati ya bisalu yina, yo ta sadisa nge na kusala mbote kisalu yina ya mpasi. Polo siamisaka bampangi ya Korinto na kutula ndambu ya mbongo na lweka sambu na kupesa makabu “na kilumbu ya ntete ya konso mposo” na kisika ya kuvingila tii ntangu yandi ta kwisa. (1 Bak. 16:2) Kana nge kabula kisalu mosi ya mpasi na bisalu ya pete, yo ta sadisa nge na kumona yo ve mpasi.

15. Manaka ya mbote lenda sadisa nge na kusala nki?

15 Mambu yina nge sonikaka na manaka na nge lenda sadisa nge na kulungisa balukanu na nge. (1 Bak. 14:40) Mu mbandu, bo ke lombaka  bimvuka ya bankuluntu na kupona nkuluntu mosi sambu yandi sonika balukanu yonso yina bo ke baka mpi zina ya nkuluntu yina ta sala yo mpi dati yina bo ta manisa yo. Bankuluntu yina ke sadilaka mambu yai ke lungisaka mbote balukanu na bo. (1 Bak. 9:26) Nge lenda sadila mpi mambu yai na balukanu na nge mosi. Mu mbandu, nge lenda sonika mambu yina nge ta salaka konso kilumbu mpi nge lenda tula mambu yina nge ke zola kusala ntete na kisika ya ntete. Kana nge sala mutindu yina, yo ta sadisa nge na kumanisa mambu yina nge yantikaka kusala mpi yo ta baka nge ve ntangu mingi na kumanisa yo.

16. Inki nge fwete sala sambu na kulungisa lukanu na nge mpi nki mutindu mambu ya kele na Baroma 12:11 ke monisa yo?

16 Sala bikesa. Nge fwete sala bikesa sambu na kuzitisa manaka na nge mpi kumanisa mambu yina nge yantikaka kusala. (Tanga Baroma 12:11.) Polo songaka Timoteo na ‘kulanda kudipesa’ mpi na ‘kukwamina’ sambu yandi kuma longi ya mbote. Beto lenda sadila bandongisila yai ya Polo sambu na kulungisa balukanu ya nkaka ya kimpeve.—1 Tim. 4:13, 16.

17. Inki mutindu beto lenda sadila Baefezo 5:15, 16 sambu na kulungisa balukanu na beto?

17 Sadila ntangu na nge mbote. (Tanga Baefezo 5:15, 16.) Pona ntangu yina nge ta lungisa lukanu na nge mpi zitisa yo. Kuvingila ve kaka ntangu ya mbote sambu nge yantika kusala mambu sambu mbala ya nkaka nge ta zwa ve ntangu yango ya mbote. (Longi 11:4) Kubika ve nde mambu ya kukonda mfunu kubaka nge ntangu mpi ngolo yina nge kele na yo mfunu sambu na kusala mambu ya kuluta mfunu. (Bafil. 1:10) Kana mpila kele pona ntangu yina bantu ya nkaka ta yangisa nge ve. Nge lenda songa bo mpi nde bo yangisa nge ve. Nge lenda kanga telefone na nge sambu na kutanga ba message to kukota na basite Internet na nima. *

18-19. Inki lenda sadisa nge na kulungisa balukanu yina nge bakaka ata nge ke kutana ti mambu ya mpasi?

18 Yindula mambote yina nge ta baka kana nge lungisa lukanu na nge. Mambote yina nge ta baka sambu na balukanu na nge kele bonso nde nge me kuma kisika yina nge kanaka. Kana nge ke zola kibeni kukuma kisika yina nge ke kana, nge ta landa kukwenda ata yo ke lomba nde nge soba nzila ya nkaka kaka sambu na kukuma kisika yango. Mutindu mosi, kana beto ke tula dikebi na mambote yina beto ta baka sambu na balukanu yina beto bakaka, beto ta landa kaka kusala yonso sambu na kulungisa yo ata beto ke kutana ti bampasi.—Bag. 6:9.

19 Kubaka balukanu ya mbote mpi kulungisa yo ke vandaka mpasi. Ata mpidina, Yehowa lenda pesa nge mayele mpi ngolo ya mingi sambu nge lungisa balukanu na nge.

NKUNGA 65 Kwendaka na Ntwala!

^ par. 5 Keti nge ke waka mpasi sambu na balukanu yina nge bakaka? To keti bantangu ya nkaka yo ke vandilaka nge mpasi na kubaka balukanu mpi na kulungisa yo? Disolo yai ta sadisa nge na kununga bampasi yina mpi na kulungisa balukanu na nge.

^ par. 11 Sambu na kusadisa nge na kuvanda ti manaka ya kutanga Biblia, nge lenda sadila “Manaka ya Lutangu ya Biblia” yina kele na jw.org®.

^ par. 17 Sambu na kuzaba mambu mingi na yina me tala mutindu nge lenda sadila ntangu na nge, tanga disolo 20 façons de libérer du tempsna Telama! ya Kifalansa ya Aprili 2010.