Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 DISOLO YA KULONGUKA 17

“Mono Ke Binga Beno Banduku”

“Mono Ke Binga Beno Banduku”

Mono ke binga beno banduku, sambu mono me zabisaka beno mambu yonso ya mono waka na Tata na mono.”YOA. 15:15.

NKUNGA 13 Kristu Kele Mbandu na Beto

MAMBU YINA DISOLO YAI KE TUBILA *

1. Inki mutindu nge lenda ta kinduku ti muntu mosi?

MBALA mingi, sambu na kuta kinduku ti muntu, yo ke lombaka kulutisa ntangu mingi ti yandi. Ntangu beno kele kisika mosi, beno ta solulaka, ta tubilaka bangindu na beno mpi mambu yina beno ke kutana ti yo mpi yo ta sala nde beno kuma banduku ya ngolo. Kansi bubu yai sambu na kuta kinduku ti Yezu, mambu ya nkaka lenda kanga beto nzila. Inki mambu yango?

2. Inki kele diambu ya ntete yina lenda kanga beto nzila ya kuta kinduku ti Yezu?

2 Diambu ya ntete ya mpasi kele nde beto me monaka ntete ve Yezu. Bakristu mingi ya mvu-nkama ya ntete monaka mpi ve Yezu. Ata mpidina, ntumwa Piere tubaka nde: “Ata beno me monaka yandi ntete ve, beno ke zolaka yandi. Ata beno ke mona yandi ve ntangu yai, beno ke kwikila na yandi.” (1 Pie. 1:8) Yo ke monisa nde beto lenda ta kinduku ya ngolo ti Yezu ata beto me monaka yandi ve.

3. Inki kele diambu ya zole yina lenda kanga beto nzila ya kuta kinduku ti Yezu?

3 Diambu ya zole ya mpasi kele nde beto ke solulaka ve ti Yezu. Ntangu beto ke sambaka, beto ke solulaka ti Yehowa. Ya kieleka beto ke sambaka na zina ya Yezu kansi beto ke solulaka ve mbala mosi ti yandi. Nkutu Yezu ke zolaka ve nde beto  samba yandi. Sambu na nki? Sambu kisambu kele na kati ya mambu yina beto ke salaka na lusambu yina beto ke pesaka Yehowa mpi beto fwete sambila kaka Yehowa. (Mat. 4:10) Ata mpidina, beto lenda monisila Yezu zola.

4. Inki kele diambu ya tatu yina lenda kanga beto nzila ya kuta kinduku ti Yezu mpi nki beto ta longuka na disolo yai?

4 Diambu ya tatu ya mpasi kele nde Yezu ke zingaka na zulu, beto lenda lutisa ve ntangu ti yandi. Kansi beto lenda zaba mambu mingi ya Yezu ata yandi ke zingaka na zulu. Na disolo yai, beto ta tubila mambu iya yina beto fwete sala sambu na kukumisa ngolo kinduku na beto ti Yezu. Beto tubila ntete sambu na nki yo kele mfunu nde beto ta kinduku ya ngolo ti Kristu.

SAMBU NA NKI BETO FWETE TA KINDUKU TI YEZU?

5. Sambu na nki beto fwete kuma banduku ya Yezu? (Tala mpi balupangu “ Kuta Kinduku ti Yezu Ta Sadisa Beto na Kukuma Banduku ya Yehowa” mpi “ Tadila Yezu ti Bukati-Kati.”)

5 Sambu na kuvanda banduku ya mbote ya Yehowa, beto fwete ta kinduku ti Yezu. Sambu na nki? Beto tadila bikuma zole. Ya ntete, Yezu songaka balongoki na yandi nde: “Tata yandi mosi ke zolaka beno, sambu beno me zolaka mono.” (Yoa. 16:27) Yandi tubaka diaka nde: “Ata muntu mosi ve ke kwisaka na Tata kana yandi kwisa ve na nzila na mono.” (Yoa. 14:6) Kana muntu ke zola kukuma nduku ya Yehowa kansi yandi me ta ve kinduku ti Yezu, yandi me fwanana ti muntu yina kele na mfunu ya kukota na nzo mosi kansi ke buya kukota na kielo mosi kaka yina ke pesa nzila ya kukota na nzo yango. Yezu tubilaka ngindu yai ntangu yandi tubaka nde: “Mono kele kielo ya mameme.” (Yoa. 10:7) Kikuma ya zole kele nde Yezu landaka bikalulu ya Tata na yandi na mutindu ya kukuka. Yandi songaka balongoki na yandi  nde: “Muntu yina me mona mono me mona mpi Tata.” (Yoa. 14:9) Yo yina sambu na kuzaba Yehowa mbote, beto fwete longuka luzingu ya Yezu. Ntangu beto ke longuka luzingu ya Yezu, beto ta kuma kuzola yandi mingi. Ntangu kinduku na beto ti Yezu ke kuma ngolo, beto ta kuma mpi kuzola Tata na yandi mingi.

6. Inki kele kikuma ya nkaka yina fwete pusa beto na kuta kinduku ti Yezu? Pesa mbandu.

6 Beto fwete ta kinduku ti Yezu sambu Nzambi kupesa mvutu na bisambu na beto. Kuta kinduku ti Yezu ke lombaka mambu mingi kansi ve kaka kutuba na nsuka ya kisambu nde “na zina ya Yezu.” Beto fwete ndima nde Yehowa ke pesaka mvutu na bisambu na beto na nzila ya Yezu. Yezu songaka bantumwa nde: “Konso kima yina beno ke lomba na zina na mono, mono ta sala yo.” (Yoa. 14:13) Ata Yehowa muntu ke waka kisambu mpi ke pesaka mvutu, yandi me pesaka Yezu kiyeka ya kulungisa mambu yina yandi ke zola kusala. (Mat. 28:18) Yo yina, na ntwala nde Nzambi kupesa mvutu na bisambu na beto, yandi ke talaka kana beto ke sadilaka bandongisila yina Yezu me pesaka beto. Mu mbandu, Yezu tubaka nde: “Kana beno ke lolula bantu bifu na bo, Tata na beno yina kele na zulu ta lolula beno mpi; kansi kana beno ke lolula ve bantu bifu na bo, Tata na beno yina kele na zulu mpi ta lolula ve bifu na beno.” (Mat. 6:14, 15) Yo kele mfunu kibeni nde beto sadila bantu mambu mutindu Yehowa mpi Yezu ke sadilaka beto.

7. Banani ta baka mambote ya kimenga ya Yezu?

7 Kaka banduku ya Yezu bantu ta baka mambote ya kimenga ya Yezu. Inki mutindu beto me zaba yo? Yezu tubaka nde yandi ta ‘pesa luzingu na yandi sambu na banduku na yandi.’ (Yoa. 15:13) Bantu ya kwikama yina zingaka na ntwala nde Yezu kubutuka awa na ntoto ta longuka luzingu ya Yezu mpi ta kuma kuzola yandi mingi. Bantu yai mu mbandu Abrahami,Sara, Moize mpi Rahabi ta futumuka; bo mpi fwete ta kinduku ti Yezu sambu bo baka luzingu ya mvula na mvula.—Yoa. 17:3; Bis. 24:15; Baeb. 11:8-12, 24-26, 31.

8-9. Mutindu Yoane 15:4, 5 ke monisa yo, kinduku na beto ti Yezu ta sadisa beto na kusala nki mpi sambu na nki yo kele mfunu?

8 Beto kele na kiese ya kusala ti Yezu na kisalu ya kusamuna mpi kulonga nsangu ya mbote ya Kimfumu. Ntangu Yezu vandaka awa na ntoto, yandi vandaka longi. Ntangu yandi vutukaka na zulu, Yezu kumaka mfumu ya dibundu; yandi ke landa kutwadisa kisalu ya kusamuna mpi ya kulonga. Yandi ke monaka mpi ke sepelaka ti bikesa yina beto ke salaka ntangu beto ke sadisaka bantu mingi na kuzaba yandi ti Tata na yandi. Ya kieleka, beto ta kuka ve kusala kisalu yai kana Yehowa mpi Yezu kusadisa beto ve.—Tanga Yoane 15:4, 5.

9 Ndinga ya Nzambi ke monisa pwelele nde beto fwete zola Yezu mpi kutanina zola yango sambu Yehowa kundima beto. Beto tadila mambu iya yina beto fwete sala sambu na kukuma banduku ya Yezu.

MUTINDU YA KUTA KINDUKU TI YEZU

Nge lenda kuma nduku ya Yezu kana nge (1) longuka na kuzaba yandi mbote, (2) landa mbandu na yandi ya kuyindula mpi ya kusala mambu, (3) sadisa bampangi ya Kristu mpi nge (4) pesa maboko na dibundu ya Yehowa (Tala baparagrafe 10-14) *

10. Inki beto fwete sala sambu na kukuma banduku ya Yezu?

10 (1Longuka na kuzaba Yezu. Beto lenda longuka na kuzaba Yezu kana beto ke tanga mukanda ya Matayo, Marko, Luka mpi Yoane. Kana beto ke yindula masolo ya Biblia ya ke tubila luzingu ya Yezu, beto ta zola Yezu mpi ta kuma kuzitisa yandi sambu na ntima ya mbote yina yandi monisilaka bantu. Mu mbandu, ata Yezu vandaka Mfumu ya balongoki na yandi, yandi vandaka ve kutadila bo bonso bampika. Kansi yandi vandaka kuzabisa bo mambu yina yandi vandaka kuyindula mpi yina vandaka na ntima na yandi. (Yoa. 15:15)  Yezu vandaka kuwa mpasi ntangu bo vandaka kuniokwama mpi yandi vandaka kudila ti bo. (Yoa. 11:32-36) Ata bambeni na yandi bakisaka nde yandi vandaka nduku ya bantu yina vandaka kundima nsangu ya mbote. (Mat. 11:19) Ntangu beto ke yindula mutindu Yezu vandaka kuzinga ti balongoki na yandi, beto ta kuma kuzinga mbote ti bantu ya nkaka, beto ta kuma ti luzingu ya kiese mpi ta kuma kuzola Kristu mpi kuzitisa yandi mingi.

11. Inki kele diambu ya zole yina beto fwete sala sambu na kuta kinduku ti Yezu mpi sambu na nki yo kele mfunu?

11 (2Landa mbandu ya Yezu ya kuyindula mpi ya kusala mambu. Kana beto zaba Yezu mpi kukuma kuyindula bonso yandi, kinduku na beto ti yandi ta kuma ngolo. (1 Bak. 2:16) Inki mutindu beto lenda landa mbandu ya Yezu? Beto tadila mbandu mosi. Na kisika ya kusepedisa ntima na yandi, Yezu vandaka kuyindula mingi mutindu yandi lenda sadisa bantu ya nkaka. (Mat. 20:28; Bar. 15:1-3) Kuyindula mutindu yai pusaka yandi na kusala bibansa mingi sambu na mambote ya bantu ya nkaka mpi kulolula bo. Yandi vandaka ve kuwa makasi nswalu sambu na mambu yina bantu vandaka kutuba sambu na yandi. (Yoa. 1:46, 47) Yandi vandaka ve kutula dikebi mingi na bifu ya ntama ya bantu. (1 Tim. 1:12-14) Yezu tubaka nde: “Bantu yonso ta zaba nde beno kele balongoki na mono—kana beno ke zolana beno na beno.” (Yoa. 13:35) Kudiyula nde: “Keti mono ke landaka mbandu ya Yezu, disongidila kusala mambu yina mono fwete sala sambu na kutanina ngemba na kati ya bampangi?”

12. Inki kele diambu ya tatu yina beto fwete sala sambu na kuta kinduku ti Yezu mpi nki mutindu beto lenda sala yo?

12 (3Sadisa bampangi ya Kristu. Ntangu beto ke sadisaka Bakristu yina bo me tulaka mafuta, Yezu ke monaka nde beto ke sala yo na yandi. (Mat. 25:34-40) Mutindu ya ntete yina beto ke sadisaka Bakristu yina bo me tulaka mafuta kele ntangu beto ke kudipesaka mingi na kisalu ya kusamuna mpi ya kulonga nsangu ya Kimfumu yina Yezu songaka balongoki na yandi na kusala. (Mat. 28:19, 20; Bis. 10:42) “Mameme ya nkaka” ke sadisaka mingi bampangi ya Kristu na kusamuna bubu yai na ntoto ya mvimba. (Yoa. 10:16) Kana nge kele na kati ya mameme ya nkaka, zaba nde konso ntangu yina nge ke samunaka, nge ke monisaka nde nge ke zolaka Bakristu yina bo me tulaka mafuta mpi Yezu.

13. Inki mutindu beto lenda sadila ndongisila ya Yezu ya kele na Luka 16:9?

13 Kana beto ke pesa makabu ya mbongo sambu na kisalu yina Yehowa ti Yezu ke twadisa, beto ta kuma mpi banduku na bo. (Tanga Luka 16:9.) Mu mbandu, beto lenda pesa mbongo sambu na kisalu ya kusamuna; mbongo yina lenda sadisa sambu kisalu ya kusamuna kusalama na bisika ya ntama, na kutunga bisika ya lusambu mpi kutanina yo, kusadisa bampangi yina me kutana ti bisumbula to bayina me vidisa bima na bo. Beto lenda pesa mpi makabu ya mbongo sambu na badepanse ya dibundu mpi kusadisa bampangi yina kele bansukami. (Bing. 19:17) Yai kele mitindu ya kusadisa bampangi ya Kristu.

14. Mutindu Baefezo 4:15, 16 ke monisa yo, nki kele diambu ya iya yina beto fwete sala sambu na kuta kinduku ti Yezu?

14 (4Pesa maboko na balukanu yina dibundu ya Yehowa ke baka. Beto ke kumaka banduku ya ngolo ya Yezu Mfumu ya dibundu ntangu beto ke salaka na bumosi ti bampangi yina ke twadisaka beto. (Tanga Baefezo 4:15, 16.) Mu mbandu, dibundu ya Yehowa ke sala yonso sambu na kusadila mbote-mbote Banzo ya Kimfumu. Yo yina, bo me vukisaka mabundu ya nkaka mpi me sobaka bandilu ya bateritware  ya nkaka. Mutindu yai ya kuyidika mambu me sadisaka na kubumba mbongo mingi ya makabu. Kansi, yo me nataka nsoba na luzingu ya bansamuni ya nkaka. Mu mbandu, bansamuni ya nkaka me salaka bamvula mingi na dibundu na bo mpi me zwaka banduku mingi na dibundu. Kansi bo fwete kwenda na dibundu ya nkaka. Yezu ke vandaka na kiese ntangu yandi ke monaka balongoki yai ya kwikama ke lemfuka na balukanu yina dibundu ke baka.

BANDUKU YA YEZU YA MVULA NA MVULA

15. Inki mutindu kinduku na beto ti Yezu ta kuma diaka ngolo na bilumbu ke kwisa?

15 Bampangi yina Nzambi me tulaka mafuta na mpeve santu ta zinga ti Yezu mvula na mvula, bo ta yala ti yandi na Kimfumu ya Nzambi. Bo ta zinga kibeni ti Kristu, yo ke tendula nde bo ta mona yandi, ta solula ti yandi mpi bo ta lutisa ntangu kumosi. (Yoa. 14:2, 3) Sambu na bantu yina ta zinga na ntoto, Yezu ta monisila bo zola mpi ta tudila bo dikebi. Ata bo ta mona ve Yezu, ntangu bo ta zinga luzingu ya kiese yina Yehowa mpi Yezu ta yidikila bo, kinduku na bo ti Yezu ta kuma diaka ngolo.—Yez. 9:6, 7.

16. Inki mambote beto ta baka kana beto me kuma banduku ya Yezu?

16 Kana beto ke ndima kukuma banduku ya Yezu mutindu yandi ke lomba beto, beto ta baka mambote mingi. Mu mbandu banda bubu, yandi ta monisila beto zola mpi ta sadisa beto. Beto ta zinga mvula na mvula. Diambu ya kuluta mfunu kele nde kinduku na beto ti Yezu ta pesa beto kima mosi ya mbalu mingi; beto ta kuma banduku ya ngolo ya Yehowa, Tata ya Yezu. Ya kieleka, kuvanda nduku ya Yezu kele dibaku ya kuluta nene.

NKUNGA 17 ‘Me Zola’

^ par. 5 Bantumwa zingaka ti Yezu mwa bamvula, bo vandaka kusolula ti Yezu mpi kusamuna ti yandi yo yina bo kumaka banduku ya ngolo. Yezu ke zolaka mpi nde beto kuma banduku na yandi. Na kuswaswana ti bantumwa, bubu yai mambu ya nkaka lenda sala nde beto kuka ve kuta kinduku ti Yezu na pete yonso. Disolo yai ta tubila mambu yango ya mpasi mpi ta monisa mutindu beto lenda ta kinduku ti Yezu mpi kutanina yo.

^ par. 55 NTENDULA YA BIFWANISU: (1) Na lusambu ya dibuta, beto lenda longuka luzingu ya Yezu mpi kisalu na yandi ya kusamuna. (2) Na dibundu, beto lenda vanda bantu ya ke tulaka ngemba na kati ya bampangi. (3) Ntangu beto ke kudipesaka mingi na kisalu ya kusamuna, beto ke sadisaka bampangi ya Kristu. (4) Ntangu bo ke vukisa mabundu, beto ndima lukanu yina bankuluntu ke baka sambu na kumonisa nde beto ke sala kumosi ti bo.