Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Keti Nge Ke Yibuka?

Keti Nge Ke Yibuka?

Keti nge tangaka na dikebi yonso banimero ya Nzozulu ya Nkengi ya me katuka kubasika? Tala kana nge lenda pesa mvutu na bangiufula yai ya ke landa:

Yezu vandaka kutubila masumu ya nki mutindu na ndongisila na yandi yina kele na Matayo 18:15-17?

Yandi vandaka kutubila makambu yina Bakristu yina ke wakana ve lenda yidika bo mosi. Kansi disumu yango kele nene, yo yina kana bo yidika yo ve, yo lenda lomba nde bo basisa muntu na dibundu. Mu mbandu, disumu yango lenda vanda kutonga to kukusa sambu na kubaka mambote mosi buna.—w16.05, lut. 7.

Inki nge lenda sala sambu na kubaka mambote mingi na lutangu na nge ya Biblia?

Nge lenda sala mambu yai: Tanga ti mabanza ya mbote mpi sosa malongi yina nge lenda sadila; kudiyula bangiufula bonso yai: ‘Inki mutindu mono lenda sadila yo sambu na kusadisa bantu ya nkaka?’; mpi sadila mikanda na beto sambu na kusala bansosa na mambu yina nge me katuka kutanga.—w16.05 balut. 24-26.

Keti yo kele mbi nde Mukristu kudila kana yandi me fwila muntu ata yandi ke kwikilaka na lufutumuku?

Kukwikila na lufutumuku ke katulaka ve mpasi ya mingi yina Mukristu lenda wa kana yandi me fwila muntu. Abrahami dilaka ntangu Sara fwaka. (Kuy. 23:2) Kansi na nima, mpasi yina ke lembamaka.—wp16.3, lut. 4.

Muntu yina kele ti kima ya sekretere ke tulaka tinta, yina Ezekiele kapu ya 9 ke tubila, mpi babakala sambanu ya me simba binwaninu ya kubuka mbanza ke monisa banani?

Bo ke monisa basoda ya zulu, yina fwaka Yeruzalemi mpi ta fwa nsi-ntoto yai ya mbi na Armagedoni. Bubu yai, muntu yina kele ti kima ya sekretere ke tulaka tinta kele Yezu Kristu; yandi muntu ke tula bantu yina ta guluka kidimbu.—w16.06, balut. 31-32.

Biblia me nungaka nki mambu yina tulaka yo na kigonsa?

Biblia me gulukaka (1) ata bo sonikaka yo na bima yina lendaka kubeba, mu mbandu bapapirusi mpi bampusu ya bambisi; (2) ata bamfumu ya politiki mpi ya mabundu salaka yonso sambu na kuvidisa yo; mpi (3) ata bantu ya nkaka sosaka kusoba nsangu na yo.—wp16.4, balut. 4-7.

Inki Mukristu lenda sala sambu na kuvanda ti luzingu ya kukonda mindondo?

Sonika bima yina nge kele na yo mfunu, mpi kusumba ve bima yina kele ve mpenza mfunu. Pona bima ya nge fwete sumba konso mposo to konso ngonda mpi mbongo yina nge lenda sadila. Teka, kaba, to losa bima yina nge ke sadilaka ve. Kana nge kele ti mfuka ya muntu, futa yo. Kubika ve nde kisalu na nge ya kinsuni kubaka nge ntangu mingi. Sosa mutindu ya kusamuna mingi.—w16.07, lut. 8.

Sambu na nki bambeni ya Yezu vandaka kudiyangisa mingi na mambu ya me tala kuyobisa maboko?

Nsiku ya Moize tendulaka mambu yina lenda kumisa muntu mvindu, mu mbandu kana bakala me basisa masa ya kibakala to nkento me mona menga, maladi ya lepre, to kana muntu me simba mvumbi to mbisi ya kufwa. Kansi Barabi, disongidila balongi ya Bayuda, yikaka bansiku na bo mosi.—w16.08, lut. 32.

Keti bubu yai yo kele mbote nde mpangi-bakala mosi kubika mandefo?

Na bisika ya nkaka, bantu ke ndimaka nde babakala kuvanda ti mandefo ya kuzenga mbote, mpi yo ke kangaka mpenza ve bantu nzila ya kuwa nsangu ya Kimfumu. Ata mpidina, bampangi ya nkaka ke katulaka mandefo. (1 Bak. 8:9) Na bisika ya nkaka, bantu ke ndimaka ve nde babakala kubika mandefo mpi bansamuni ke bikaka ve mandefo.—w16.09, lut. 19.

Sambu na nki beto lenda ndima disolo ya Biblia yina ke tuba nde Davidi nwanaka ti Goliati?

Sambu na nki beto lenda ndima disolo ya Biblia yina ke tuba nde DNa bilumbu na beto, bo ke monisaka nde muntu yina vandaka nda kuluta bantu yonso vandaka bametre 2,7. Goliati lutaka yandi na basantimetre 15 mpamba. Davidi zingaka kibeni. Kima mosi ya bo me sonikaka na ntangu ya ntama ya ke tubila nzo ya Davidi mpi mambu yina Yezu Kristu tubaka sambu na Davidi ke ndimisa yo. Bisika yina mambu salamaka ke wakana ti mambu yina me zabana.—wp16.5, lut. 13.

Inki mutindu nzayilu me swaswana ti ngangu mpi mayele?

Sambu na nki beto lenda ndima disolo ya Biblia yina ke tuba nde DMuntu yina kele ti nzayilu, kele muntu yina me zaba mambu. Muntu yina kele ti ngangu kele muntu yina lenda bakisa kuwakana yina kele na kati ya mambu yina yandi me zaba. Kansi muntu yina kele ti mayele kele muntu yina lenda vukisa nzayilu ti ngangu mpi kusadila yo mbote.—w16.10, lut. 18.