Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Yezu Vandaka Kibeni Nki Mutindu?

Yezu Vandaka Kibeni Nki Mutindu?

Ata muntu mosi ve kele ti foto ya Yezu. Bo bakaka yandi ve ata foto mosi mpi bo salaka ve ata kifwanisu na yandi mosi. Ata mpidina, banda ntama bantu ya ke salaka bifwanisu me salaka bifwanisu mingi ya Yezu.

Ya kieleka, bantu yina ke salaka bifwanisu zabaka kibeni ve mutindu Yezu vandaka. Mbala mingi sambu na kusala bifwanisu ya Yezu, bantu yina ke salaka bifwanisu ke landaka bansiku ya bambuta, malongi ya mabundu, mpi luzolo ya bantu yina ke lombaka bifwanisu yina. Ata mpidina, bifwanisu na bo lenda vanda ti bupusi ya mbote to ya mbi na mutindu bantu ke tadilaka Yezu mpi malongi na yandi.

Bantu ya nkaka ya ke salaka bifwanisu salaka Yezu bonso muntu mosi ya kulemba ti nsuki ya nda mpi mandefu ya nkufi to nkutu bo salaka yandi ti luse mosi ya mawa-mawa. Na bifwanisu ya nkaka, bo ke salaka Yezu bonso mpeve mosi ya kele ti kima mosi ya ke sema na ntu na yandi to muntu ya kele ntama ti bantu ya nkaka. Keti bifwanisu yai ke monisaka Yezu na mutindu ya mbote? Inki mutindu beto lenda zaba yo? Mutindu mosi ya kuzaba yo kele ya kutadila mambu yina Biblia ke tuba yina lenda sadisa beto na kuzaba mutindu Yezu vandaka. Yo lenda sadisa beto mpi na kutadila yandi na mutindu ya mbote.

“NGE YIDIKILAKA MONO NITU”

Yo ke monana nde Yezu tubaka mambu yai na kisambu ntangu yandi bakaka mbotika. (Baebreo 10:5; Matayo 3:13-17) Nitu yango vandaka nki mutindu? Bamvula kiteso ya 30 na ntwala, wanzio Gabriele tubilaka Maria nde: “Nge ta baka divumu, nge ta buta mwana-bakala, . . . Mwana ya Nzambi.” (Luka 1:31, 35) Ee, Yezu vandaka muntu ya kukuka, mutindu Adami vandaka ntangu bo gangaka yandi. (Luka 3:38; 1 Bakorinto 15:45) Ziku Yezu vandaka bakala ya kitoko mpi yandi fwananaka ti Maria, mama na yandi yina vandaka Muyuda.

Yezu vandaka ti mandefu, mutindu vandaka kikalulu ya Bayuda ata yo vandaka ve kikalulu ya bantu ya Roma. Kuvanda ti mandefu vandaka kumonisa lukumu mpi luzitu; yo vandaka ve nda mpi kisaka-saka. Ntembe kele ve nde Yezu vandaka kuyidika mpi kuzenga mbote mandefu mpi nsuki na yandi. Banazire mpamba, mu mbandu Samsoni, bantu vandaka kuzenga ve nsuki na bo.—Kutanga 6:5; Bazuzi 13:5.

Na nsungi ya bamvula 30, Yezu vandaka kusala kisalu ya mabaya ata yandi vandaka ve ti bisadilu ya mbote yina beto kele ti yo bubu yai. (Marko 6:3) Yo ke monisa nde yandi vandaka muntu ya ngolo. Na luyantiku ya kisalu na yandi ya kulonga, yandi “kulaka bantu yina yonso ti mameme mpi bangombe na bo na tempelo, mpi yandi panzaka mbongo ya bibende ya bantu yina vandaka kushanze mbongo mpi yandi balusaka bamesa na bo” yandi mosi kaka. (Yoane 2:14-17) Yo lombaka muntu ya ngolo mpi ya kikesa sambu na kusala mambu yai. Yezu sadilaka nitu yina Nzambi yidikilaka yandi sambu na kulungisa kisalu yina Nzambi pesaka yandi: “Mono fwete zabisa mpi nsangu ya mbote ya Kimfumu ya Nzambi na bambanza ya nkaka, sambu bo tindaka mono sambu na yo.” (Luka 4:43) Yo vandaka kulomba ngolo ya mingi sambu na kusala banzietelo na makulu na Palestine mpi sambu na kulonga nsangu yai.

“BENO KWISA NA MONO, . . . EBUNA MONO TA PESA BENO KIKESA”

Ziku luse ya Yezu ya kiese mpi mutindu na yandi ya kusala mambu, salaka nde bantu kusepela kibeni ti emvitasio yina yandi pesaka na bantu yina vandaka ‘kumona mpasi mpi kunata kilo ya mingi.’ (Matayo 11:28-30) Kikesa mpi ntima na yandi ya mbote bendaka dikebi ya bantu yina vandaka kuzola kulonguka mambu na  yandi na lusilu na yandi ya kupesa bo kikesa. Ata baleke vandaka kuzola kuvanda pene-pene ya Yezu, sambu Biblia ke tuba nde: “Yandi bakaka bana na maboko na yandi.”—Marko 10:13-16.

Ata Yezu kutanaka ti bampasi ya ngolo na ntwala ya lufwa na yandi, yandi vandaka ve muntu ya mawa-mawa. Mu mbandu, yandi yikaka kiese na nkinsi mosi ya makwela yina salamaka na Kana ntangu yandi balulaka masa na vinu ya mbote. (Yoane 2:1-11) Na bankinsi ya nkaka, yandi longaka malongi ya mfunu mingi.—Matayo 9:9-13; Yoane 12:1-8.

Kima ya kuluta mfunu, kisalu ya kulonga ya Yezu pesaka bantu yina vandaka kuwa yandi dibaku ya kuvanda ti kivuvu ya kiese ya kuzinga mvula na mvula. (Yoane 11:25, 26; 17:3) Ntangu balongoki na yandi 70 songaka yandi mambu yina bo kutanaka ti yo na kisalu ya kulonga, Yezu “waka kiese mingi” mpi yandi tubaka nde: “Beno wa kiese sambu bo me sonika bazina na beno na zulu.”—Luka 10:20, 21.

“ATA MPIDINA, BENO FWETE VANDA VE MUTINDU YINA”

Bamfumu ya mabundu ya bilumbu ya Yezu vandaka kusadila mayele ya mbi sambu bantu kutudila bo mpi kiyeka na bo dikebi. (Kutanga 15:38-40; Matayo 23:5-7) Kansi, Yezu vandaka ve bonso bo; yandi songaka bantumwa na yandi na kuyala ve “bantu na kingolo-ngolo.” (Luka 22:25, 26) Yo yina, Yezu kebisaka bo nde: “Beno keba na bansekudi yina ke zolaka kutambula-tambula na bamvwela mpi ke zolaka bambote na bazandu.”—Marko 12:38.

Kansi Yezu vandaka kuvukana ti bantu, mpi bantangu ya nkaka bantu vandaka kuzaba yandi ve. (Yoane 7:10, 11) Nkutu ntangu yandi vandaka ti bantumwa na yandi ya kwikama 11, bantu vandaka kuzaba yandi ve. Yudasi, muntu yina tekaka Yezu sadilaka beze, “kidimbu mosi yina bo wakanaka,” sambu na kusadisa kimvuka ya bantu ya mbi na kuzaba Yezu.—Marko 14:44, 45.

Yo yina, ata beto me zaba ve mambu mingi, yo kele pwelele nde Yezu vandaka ve mutindu bantu ke monisaka yandi mbala mingi na bifwanisu. Kansi, katula kuzaba mutindu yandi vandaka kibeni, kima ya kuluta mfunu kele mutindu beto ke tadila yandi bubu yai.

“KUBIKA FIOTI, NSI-NTOTO TA MONA MONO DIAKA VE”

Yezu tubaka mambu yai kilumbu yina bo fwaka mpi zikaka yandi. (Yoane 14:19) Yandi pesaka luzingu na yandi bonso “nkudulu sambu na bantu mingi.” (Matayo 20:28) Na kilumbu ya tatu, Nzambi futumunaka yandi ti nitu ya ‘kimpeve’ mpi “pesaka yandi nzila ya kumonana” na balongoki na yandi. (1 Piere 3:18; Bisalu 10:40) Na nima, Yezu vandaka nki mutindu ntangu yandi monanaka na balongoki na yandi? Ziku yandi swaswanaka kibeni ti mutindu yandi vandaka kumonana ntete, sambu ata balongoki na yandi zabaka yandi ve na mbala mosi. Maria ya Magdala yindulaka nde yandi kele muntu ya ke salaka bilanga, mpi balongoki zole yina vandaka kukwenda na nzila ya Emausi yindulaka nde yandi kele munzenza.—Luka 24:13-18; Yoane 20:1, 14, 15.

Inki mutindu beto fwete tadila Yezu bubu yai? Bamvula kuluta 60 na nima ya lufwa ya Yezu, ntumwa Yoane monaka bambona-meso ya Yezu. Yoane monaka ve muntu mosi ya kufwa na zulu ya kulunsi. Kansi, yandi monaka “Ntotila ya bantotila mpi Mfumu ya bamfumu,” Ntotila ya Kimfumu ya Nzambi, yina ntama mingi ve ta fwa bambeni ya Nzambi, yo vanda bademo to bantu, mpi yandi ta natila bantu balusakumunu ya kukonda nsuka.—Kusonga 19:16; 21:3, 4.