Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Nkudulu, dikabu ya Nzambi ya me luta makabu yonso, ke pesaka beto dibaku ya kuzinga mvula na mvula

 DISOLO YINA KELE NA LUTITI YA ZULU | INKI KELE DIKABU YA KULUTA MBOTE

Inki Kele Dikabu ya Me Luta Makabu Yonso?

Inki Kele Dikabu ya Me Luta Makabu Yonso?

Biblia ke tuba nde: “Konso dikabu ya mbote mpi konso kado ya kukuka ke katukaka na zulu; yo ke katukaka na Tata ya bansemo ya zulu.” (Yakobo 1:17) Ya kieleka, verse yai ke tubila kikalulu ya kukaba ya Tata na beto ya zulu, Yehowa Nzambi. Ata mpidina, na kati ya makabu mingi yina Nzambi me pesaka bantu, kele ti dikabu mosi ya me luta makabu yonso ya nkaka. Inki kele dikabu yango? Bangogo ya Yezu ya me zabanaka mingi yina kele na Yoane 3:16 ke tuba nde: “Nzambi zolaka nsi-ntoto mingi kibeni yo yina yandi pesaka Mwana na yandi mosi kaka ya kubutuka, sambu konso muntu yina ke monisa lukwikilu na Mwana kufwa ve kansi kubaka luzingu ya mvula na mvula.”

Dikabu ya Nzambi ya Mwana na yandi mosi kaka ya kubutuka—kele kibeni dikabu ya kuluta mbote yina konso muntu lenda baka, sambu na nzila na yo beto lenda katuka na kimpika ya masumu, ya kimununu, mpi ya lufwa. (Nkunga 51:5; Yoane 8:34) Ata beto sala yonso, beto lenda kuka ve na ngolo na beto mosi kudikatula na kimpika yina. Ata mpidina, Nzambi na zola na yandi ya mingi, pesaka kima yina kele mfunu sambu na kukatula beto na kimpika. Yehowa Nzambi me pesaka bantu ya bulemfu kivuvu ya kuzinga mvula na mvula na nzila ya kimenga to nkudulu ya Mwana na yandi mosi kaka ya kubutuka, Yezu Kristu. Kansi, nkudulu kele kibeni inki? Sambu na nki yo kele mfunu? Mpi nki mutindu beto lenda bakila yo mambote?

Nkudulu kele ntalu yina bo ke futaka sambu na kusumba kima yina bo vidisaka to sambu na kukatula bantu na kimpika. Biblia ke tuba nde Nzambi salaka bibuti na beto ya ntete, Adami ti Eva, ya kukuka mpi ti kivuvu ya kuzinga mvula na mvula na paladisu awa na ntoto ti bana yina bo zolaka kubuta. (Kuyantika 1:26-28) Diambu ya mawa kele nde, bo vidisaka mambu yina yonso ntangu bo kolamaka na Nzambi, mpi bo kumaka bantu ya masumu. Inki salamaka? Biblia ke tuba nde: “Disumu kotaka na nsi-ntoto na nzila ya muntu mosi mpi lufwa na nzila ya disumu, mutindu mosi mpi lufwa me mwanganaka na bantu yonso sambu bo yonso salaka disumu.” (Baroma 5:12) Na kisika ya kupesa bana na yandi luzingu ya kukuka, Adami me bikilaka bo disumu mpi lufwa.

Na yina me tala nkudulu, kima yina bo fwete futa fwete vanda kiteso mosi ti yina bo vidisaka. Ntangu Adami kolamaka na luzolo yonso na Nzambi, yandi salaka disumu mpi yo salaka nde yandi vidisa luzingu ya kukuka, luzingu ya Adami. Biblia ke tuba nde, kukolama yina salaka nde bana ya Adami kukuma bampika ya masumu mpi ya lufwa. Yo yina, yo lombaka nde bo pesa luzingu ya nkaka ya kukuka—luzingu ya Yezu—bonso kimenga sambu na kukatula bo na kimpika yina. (Baroma 5:19; Baefezo 1:7) Bantu kele ti kivuvu ya kuvanda ti luzingu yina Adami ti Eva vidisaka, disongidila luzingu ya mvula na mvula na paladisu awa na ntoto, kaka sambu Nzambi futaka nkudulu yai na zola yonso.—Kusonga 21:3-5.

Na kutadila mambu yina yo ke lungisaka, ntembe kele ve nde nkudulu, dikabu ya Nzambi ya me luta makabu yonso, ke pesaka beto dibaku ya kuzinga mvula na mvula. Sambu na kuzaba nde yo kele kibeni “kado ya kukuka,” beto tala mpila yo ke lungisa na mutindu ya mbote kibeni mambu yina ke sadisaka beto na kukumisa makabu mfunu, mutindu beto tubilaka yo na disolo ya me luta.

Yo ke lungisaka bampusa na beto. Beto bantu, beto ke butukaka ti mpusa ya ngolo ya kuzinga kukonda nsuka. (Longi 3:11) Ata beto lenda kuka ve kulungisa mpusa yina na ngolo na beto mosi, nkudulu ke  sadisaka beto na kulungisa yo. Biblia ke tuba nde: “Sambu lufutu yina disumu ke pesaka kele lufwa, kansi dikabu yina Nzambi ke pesaka kele luzingu ya mvula na mvula na nzila ya Mfumu na beto Kristu Yezu.”—Baroma 6:23.

Yo ke pesaka beto kima yina beto kele ti yo mfunu. Bantu lenda kuka ve kupesa nkudulu. Biblia ke tuba nde: “Ntalu ya nkudulu sambu na luzingu na bo kele na mfunu kibeni yo yina bo ke kukaka ve ntangu yonso kufuta yo.” (Nkunga 49:8) Yo yina, beto vandaka kibeni na mfunu ya lusadisu ya Nzambi sambu na kukatuka na kimpika ya disumu mpi ya lufwa. Kansi “na nsadisa ya nkudulu yina Kristu Yezu futaka,” Nzambi me pesaka kima yina beto kele ti yo mfunu.—Baroma 3:23, 24.

Yo pesamaka na ntangu ya mbote. Biblia ke tuba nde: “Ntangu beto vandaka ntete bansumuki, Kristu fwaka sambu na beto.” (Baroma 5:8) Sambu Nzambi pesaka yo “ntangu beto vandaka ntete bansumuki,” nkudulu ke ndimisaka zola ya ngolo ya Nzambi sambu na beto ata beto kele bantu ya masumu. Diaka, yo ke pesaka beto kivuvu ata beto ke kutana ti bampasi yina disumu me natilaka beto.

Yo ke monisaka bangindu ya mbote. Biblia ke tubilaka mambu yina pusaka Nzambi na kupesa Mwana na yandi bonso nkudulu: “Yina mutindu zola ya Nzambi monanaka sambu na beto, nde Nzambi tindaka Mwana na yandi mosi kaka ya kubutuka na nsi-ntoto sambu beto baka luzingu na nzila na yandi. Zola yina kele mutindu yai: yo kele ve nde beto me zolaka Nzambi, kansi nde yandi muntu zolaka beto.”—1 Yoane 4:9, 10.

Inki mutindu nge lenda monisa ntonda sambu na dikabu ya me luta makabu yonso? Yibuka nde mambu yina Yezu tubaka na Yoane 3:16 ke tuba nde kaka bantu yina “ke monisa lukwikilu” na yandi ta guluka. Biblia ke tuba nde lukwikilu kele “kivuvu ya kieleka nde mambu yina nge ke vingila ta lungana.” (Baebreo 11:1) Sambu na kuvanda ti kivuvu yai, yo kele mfunu na kuvanda ti nzayilu ya kieleka. Yo yina, beto ke lomba nge na kulonguka mambu ya me tala Yehowa Nzambi, Muntu yina pesaka ‘kado yai ya kukuka,’ mpi na kusosa kuzaba mambu yina nge fwete sala sambu na kubaka luzingu ya mvula na mvula yina kimenga ya Yezu me sadisaka beto na kubaka.

Nge lenda zaba mambu yai yonso kana nge ke tanga mambu yina Biblia ke tuba yina kele na site Internet www.jw.org. Bambangi ya Yehowa ta vanda na kiese ya kusadisa nge. Beto ke ndima nde ntangu nge ke longuka mambu ya me tala dikabu yina me luta makabu yonso mpi ke bakila yo mambote, yo ta pusa nge na kutuba nde: “Mono ke tonda Nzambi na nzila ya Mfumu na beto Yezu Kristu!”—Baroma 7:25.