Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Sosa kuzaba baverse ya Biblia yina nge lenda sadila sambu na kusadisa bampangi na nge mpi kupesa bo kikesa ya me fwana

Keti Nge Lenda Sadisa Dibundu na Beno?

Keti Nge Lenda Sadisa Dibundu na Beno?

NA NTWALA ya kuvutuka na zulu, Yezu zabisaka balongoki na yandi nde: “Beno ta vanda bambangi na mono . . . tii na kisika ya kuluta ntama ya ntoto.” (Bisalu 1:8) Inki mutindu balongoki lendaka kusamuna na ntoto ya mvimba?

Martin Goodman, longi mosi ya Iniversite ya Oxford, tubaka nde, “Na luyantiku ya luyalu ya Roma, kisalu ya Bakristu vandaka kuswaswanisa bo ti mabundu ya nkaka, ata ti dibundu ya Bayuda.” Yezu vandaka kusamuna na bisika mingi. Bakristu ya kieleka landaka mbandu ya Yezu mpi longaka “nsangu ya mbote ya Kimfumu” na bisika yonso. Bo vandaka kusosa bantu yina vandaka na mfunu ya kuzaba kieleka. (Luka 4:43) Yo yina na mvu-nkama ya ntete, bantu ya nkaka vandaka “bantuma,” disongidila bantu yina bo tindaka na kusala kisalu mosi buna. (Marko 3:14) Yezu pesaka balongoki na yandi ntuma yai: “Beno kwenda mpi beno kumisa bantu ya makanda yonso balongoki.”—Matayo 28:18-20.

Bubu yai bantumwa 12 ya Yezu kele diaka ve, kansi bansadi mingi ya Yehowa ke landaka mbandu na bo na kisalu ya kusamuna. Ntangu bo ke lombaka bo na kukwenda kisika yina mpusa ya bansamuni kele mingi, bo ke tubaka nde: “Mono yandi yai! Tinda mono!” (Yezaya 6:8) Bankaka me kwendaka na bansi ya ntama, mu mbandu bampangi mingi yina kotaka Nzo-Nkanda ya Gileade. Bankaka kele kaka na bansi na bo, kansi bo me kwendaka na babwala ya kati. Bampangi mingi me longukaka ndinga ya nzenza sambu na kusadisa dibundu to kimvuka mosi ya ndinga yina. Ata yo ke vandaka mpasi, bampangi yai yonso ke salaka bibansa na luzolo yonso sambu na kumonisa nde bo ke zolaka Yehowa mpi bantu. Bo ke kudibongisaka mbote-mbote, mpi bo ke sadilaka ntangu, ngolo ti mbongo na bo sambu na kukwenda kulonga na bisika yina mpusa ya bansamuni kele mingi. (Luka 14:28-30) Bikesa yina bampangi yai ke salaka kele na mbalu mingi.

 Beto ta kuka ve kukwenda beto yonso na bisika yina mpusa ya bansamuni kele mingi. Kansi beto yonso lenda sala bonso bamisionere na dibundu yina beto kele.

VANDA MISIONERE NA DIBUNDU YINA NGE KELE

Sadisa mbote bampangi . . .

Na mvu-nkama ya ntete, Bakristu vandaka kusamuna ti kikesa, ata mingi na kati na bo vandaka ve bamisionere; bo vandaka mpi kusamuna na bisika yina bo vandaka kuzinga. Polo songaka Timoteo nde: “Sala kisalu ya nsamuni, lungisa mbote-mbote kisalu na nge.” (2 Timoteo 4:5) Bakristu ya ntete sadilaka ndongisila yai; beto fwete sadila yo mpi bubu yai. Bakristu yonso fwete lemfuka na ntuma ya kusamuna nsangu ya Kimfumu mpi kukumisa bantu balongoki. Beto kele ti mabaku mingi ya kusala bonso bamisionere ata na dibundu yina beto kele.

Mu mbandu, ntangu bamisionere ke kwendaka na bansi ya nkaka, yo ke lombaka bo sala bansoba mpi bo zinga bonso bantu ya bansi yina. Ata beto ta kuka ve kukwenda na bisika yina mfunu ya bansamuni kele mingi, keti beto lenda sadila bametode ya mpa ya kusamuna? Mu mbandu, na 1940, bo siamisaka bampangi na kuyantika kusamuna na babala-bala mbala mosi konso mposo. Keti nge me mekaka metode yai? Keti nge me sadilaka dezia metode ya kutanda mikanda na mesa? Ngiufula ya mfunu yo yai: Keti nge ke sadilaka bametode ya mpa ya kulonga nsangu ya mbote?

siamisa bo na kulanda kusala “kisalu ya nsamuni”

Kana nge kele ti mabanza ya mbote, nge ta samuna ti kikesa mpi kiese. Mbala mingi, bampangi yina ke kwendaka na bisika yina mpusa ya bansamuni kele mingi, to ke longukaka ndinga ya nzenza, ke vandaka bansamuni ya mbote yina lenda sadisa mabundu. Mu mbandu, bo ke bakaka kisika ya ntete na kisalu ya kusamuna. Bamisionere mpi ke twadisaka mabundu tii kuna bampangi ya teritware ke bakaka mikumba. Kana nge kele mpangi-bakala ya me bakaka mbotika, keti nge ke zolaka kukuma nsadi ya kisalu to nkuluntu sambu na kusadisa bampangi na dibundu na beno?—1 Timoteo 3:1.

 ‘PESAKA BAMPANGI KIKESA’

sadisa bo na mutindu ya me fwana

Beto lenda sadisa mpi dibundu na beto na mutindu ya nkaka. Beto yonso, baleke mpi bambuta, babakala ti bankento, beto lenda sadisa bampangi yina kele na mpasi.—Bakolosai 4:11, noti na nsi ya lutiti.

Kana beto ke zola kusadisa bampangi na beto, beto fwete zaba bo ntete mbote. Biblia ke siamisa beto na ‘kutudila bankaka dikebi’ ntangu beto ke vukana, to kusosa kuzaba mambu yina bo kele na yo mfunu. (Baebreo 10:24) Yo ke tendula ve nde beto fwete sosa-sosaka kuzaba mambu ya kinsweki ya bampangi. Kansi beto fwete sosa kuzaba mbote bampangi na beto mpi mambu yina bo kele na yo mfunu. Yo lenda lomba nde beto sadisa bo, beto tubila bo mambu ya ke lembika, to kutangila bo baverse ya Biblia yina ta pesa bo kikesa. Na mambu ya nkaka, bankuluntu mpamba mpi bansadi ya kisalu bantu lenda sadisa bo. (Bagalatia 6:1) Ata mpidina, beto yonso lenda sadisa bampangi ya minunu to mabuta yina ke kutana ti bampasi.

tuba mambu yina ta pesa bampangi yina ke kutana ti bampasi kikesa

Mpangi Salvatore me bakaka lusadisu ya bampangi. Ntangu yandi kumaka ti bampasi ya mbongo, yo lombaka nde yandi kanga kisalu na yandi, mpi yandi teka nzo ti bima na bo ya nkaka. Yandi kumaka kudiyangisa mingi sambu na dibuta na yandi. Dibuta ya nkaka na dibundu monaka nde dibuta ya Salvatore kele ti mfunu ya lusadisu. Bo pesaka Salvatore mwa mbongo mpi bo sadisaka yandi ti nkento na yandi na kuzwa kisalu. Bo vandaka mpi kulutisa ntangu mingi na bankokila ti dibuta ya Salvatore sambu na kupesa bo kikesa. Bo kumaka banduku ya ngolo. Bubu yai, mabuta yai zole ke yibukaka na kiese bantangu yina bo vandaka kulutisa na bilumbu yina ya mpasi.

Bakristu ya kieleka ke zabisaka bantu pwelele balukwikilu na bo. Beto fwete landa mbandu ya Yezu mpi kuzabisa bantu yonso balusilu ya kitoko ya Nzambi. Ata beto lenda kwenda kisika ya nkaka to ve, beto yonso beto lenda sala bikesa sambu na kusadisa bantu na dibundu yina beto kele. (Bagalatia 6:10) Kana beto ke sala mpidina, beto ta vanda na kiese mpi beto ta landa “kubuta mbuma na konso kisalu ya mbote.”—Bakolosai 1:10; Bisalu 20:35.