Bavideo ya Bangogo ya Luyantiku ya Mikanda ya Biblia

Mambu ya mfunu ya ke tadila konso mukanda ya Biblia.

Bangogo ya luyantiku ya Esdrasi

Yehowa lungisaka balusilu na yandi ya kukatula Bayuda na kimpika na Babilone mpi ya kuvutula lusambu ya kieleka na Yeruzalemi.

Bangogo ya luyantiku ya Nehemia

Mukanda ya Nehemia ke pesa bansadi yonso ya kieleka ya Nzambi bubu yi malongi ya mfunu.

Bangogo ya Luyantiku ya Estere

Mambu yina salamaka na bilumbu ya Estere ta kumisa ngolo lukwikilu ya nge ke tulaka na ngolo yina Yehowa kele na yo ya kugulusa bantu na yandi na bampasi bubu yai.

Bangogo ya Luyantiku ya Yobi

Bantu yonso yina ke zolaka Yehowa ta mekama. Disolo ya Yobi ke bwisa beto ntima nde beto lenda bikala ya kwikama mpi kukotila luyalu ya Yehowa.

Bangogo ya Luyantiku ya Bankunga

Mukanda ya Bankunga ke kotilaka luyalu ya Yehowa, ke sadisaka mpi ke pesaka kikesa na bantu yina ke zolaka yandi, mpi ke monisaka mutindu nsi-ntoto ta soba na nzila ya Kimfumu na yandi.

Bangogo ya Luyantiku ya Bingana

Baka lutwadisu ya Nzambi na mambu yonso ya luzingu—banda na mambu ya mumbongo tii na mambu ya dibuta.

Bangogo ya Luyantiku ya Longi

Ntotila Salomo ke benda dikebi na mambu yina kele kibeni mfunu na luzingu mpi yandi ke swaswanisa mambu yango ti mambu yina ke wakanaka ve ti mayele ya Nzambi.

Bangogo ya Luyantiku ya Yezaya

Mukanda ya Yezaya kele ti bambikudulu ya masonga, yina lenda pusa nge na kutula ntima ya mvimba na Yehowa sambu yandi ke lungisaka balusilu mpi yandi ke ngulusi na beto.

Bangogo ya Luyantiku ya Yeremia

Yeremia bikalaka ya kwikama na mukumba nandi na ntangu ya mpasi. Yindula bupusi yina mbandu na yandi lenda vanda ti yo na Bakristu bubu.

Bangogo ya Luyantiku ya Bidilu

Mukanda ya Bidilu yina profete Yeremia sonikaka ke tubila lufwa ya Yeruzalemi mpi ke monisa mutindu Nzambi ke lolulaka bantu ya ke balulaka ntima.

Bangogo ya Luyantiku ya Daniele

Daniele ti banduku na yandi bikalaka ya kwikama na Yehowa na mambu yonso. Mbandu na bo mpi kulungana ya bambikudulu lenda natila beto mambote bubu yai na ntangu na nsuka.

Bangogo ya Luyantiku ya Ozea

Mbikudulu ya Ozea kele ti malongi ya mfunu sambu na beto bubu yai na yina me tala mawa yina Yehowa ke wilaka bansumuki yina me balula ntima mpi lusambu yina yandi ke lombaka.

Bangogo ya Luyantiku ya Yoele

Yoele tubilaka na ntwala “kilumbu ya Yehowa” yina ke finama, yo kele kilumbu ya ke pesa boma; yandi monisaka mpi kima ya kusala sambu na kuguluka. Mbikudulu na yandi kele mfunu mingi kibeni bubu yai.

Bangogo ya Luyantiku ya Amosi

Yehowa sadilaka muntu yai ya kudikulumusa sambu na kusala kisalu mosi ya mfunu. Inki malongi beto lenda baka na mbandu ya Amosi?

Bangogo ya Luyantiku ya Obadia

Yo kele mukanda ya kuluta nkufi na mikanda ya Masonuku ya Kiebreo. Mbikudulu yai ke pesa kivuvu mpi ke sila nde Kimfumu ya Yehowa ta nunga.

Bangogo ya Luyantiku ya Yonasi

Profete ndimaka nde Yehowa kusungika yandi, lungisaka mukumba na yandi, mpi yandi bakaka dilongi ya mfunu na yina me tala zola ya kwikama ya Nzambi mpi mawa na yandi. Mambu yina yandi kutanaka ti yo ta simba ntima na nge.

Bangogo ya Luyantiku ya Mika

Mbikudulu yai ya kupemama na Nzambi ke sadisa beto na kundima nde Yehowa ke lombaka beto na kusala kaka mambu yina beto ta kuka mpi sambu na mambote na beto.

Bangogo ya Luyantiku ya Nahumi

Mbikudulu yai ke ndimisa beto nde Yehowa ke lungisaka ntangu yonso mambu yina yandi ke tubaka mpi nde yandi ke pesaka kikesa na bantu yonso yina ke sosaka ngemba mpi luguluku na nsi ya Kimfumu na yandi.

Bangogo ya Luyantiku ya Habakuki

Beto fwete ndima nde ntangu yonso Yehowa ke zabaka ntangu ya kuluta mbote mpi mutindu ya kuluta mbote ya kugulusa bansadi na yandi.

Bangogo ya Luyantiku ya Sefania

Sambu na nki beto fwe buya kuyindula nde kilumbu ya lusambisu ya Yehowa ta kwisa ve?

Bangogo ya Luyantiku ya Agai

Mbikudulu ya Agai ke monisa mfunu ya kutula lusambu ya Nzambi na kisika ya ntete na luzingu na beto.

Bangogo ya Luyantiku ya Zekaria

Bambona-meso mingi ya kupemama mpi bambikudulu pesaka bansadi ya Nzambi ya ntangu ya ntama kikesa. Bubu mpi, bambikudulu yango ke sadisa beto na kutudila Yehowa ntima.

Bangogo ya Luyantiku ya Matayo

Longuka mambu ya mfunu ya ke tadila mukanda yai ya Biblia, Evanzile ya ntete na kati ya ba Evanzile iya.

Bangogo ya luyantiku ya Baroma

Mukanda yai ke monisa kikalulu ya Yehowa ya kukonda kupona-pona mpi mfunu ya kumonisa lukwikilu na Yezu Kristu.

Bangogo ya Luyantiku ya 1 Bakorinto

Mukanda yai ya Polo sonikaka kele ti bandongisila ya kupemama yina ke tadila bumosi, bikalulu ya bunkete, zola mpi kukwikila na lufutumuku.

Bangogo ya Luyantiku ya 2 Bakorinto

Yehowa, “Nzambi yina ke lembikaka bantu yonso,” ke pesaka bansadi na yandi kikesa mpi ke sadisaka bo.

Bangogo ya Luyantiku ya Bagalatia

Mukanda yina Polo sonikilaka Bagalatia ke tadila beto mpi bubu yai. Yo lenda sadisa Bakristu yonso ya kieleka na kubikala ya kwikama.

Bangogo ya Luyantiku ya Baefezo

Mukanda yina Polo sonikaka na nsadisa ya mpeve santu ke tubila lukanu ya Nzambi ya kutula ngemba mpi bumosi na nzila Yezu Kristu.

Bangogo ya Luyantiku ya Bafilipi

Kana beto ke monisa kikesa na ntwala ya bampasi, beto ta sadisa bampangi na kuvanda ngolo.

Bangogo ya Luyantiku ya Bakolosai

Beto ta sepedisa Yehowa kana beto ke sadila mambu yina beto ke longuka, ke lolulana na ntima ya mvimba mpi ke ndima kiyeka ya nene yina Yezu kele na yo.

Bangogo ya Luyantiku ya 1 Batesalonika

Beto fwete kangula meso na kimpeve, ‘kuzikisa mambu yonso,’ kusamba ntangu yonso mpi kupesana kikesa.

Bangogo ya Luyantiku ya 2 Batesalonika

Polo ke sungika bangindu ya mbi yina bantu vandaka na yo sambu na kukwisa ya kilumbu ya Yehowa mpi yandi ke siamisa bo na kuvanda ti lukwikilu ya ngolo.

Bangogo ya Luyantiku ya 1 Timoteo

Polo sonikaka mukanda ya 1 Timoteo sambu na kutendula mutindu mambu fwete salama na dibundu mpi yandi ke songa bampangi na kukeba na malongi ya luvunu mpi na zola ya mbongo.

Bangogo ya Luyantiku ya 2 Timoteo

Polo ke siamisa Timoteo na kulungisa mbote-mbote kisalu na yandi.

Bangogo ya Luyantiku ya Tito

Yo ke tubila mutindu ya kuyidika mambu yina vandaka kusalama na mabundu ya Kreta mpi mambu yina muntu fwete lungisa sambu na kukuma nkengi.

Bangogo ya Luyantiku ya Filemoni

Ata mukanda yai ke nkufi, yo ke ti malongi ya mfunu ya ke tubila kikalulu ya kudikulumusa, ntima-mbote mpi kikalulu ya kulolula.

Bangogo ya Luyantiku ya Baebreo

Mambu yina ke salamaka na zulu kele fondasio ya lusambu ya Bakristu mpi yo me luta tempelo ya kinsuni mpi bimenga ya bambisi.

Bangogo ya Luyantiku ya Yakobo

Yakobo ke sadila bangogo ya kifwani yina ke simba ntima sambu na kulonga minsiku ya mfunu ya Bukristu.

Bangogo ya Luyantiku ya 1 Piere

Mukanda ya ntete ya Piere ke siamisa beto na kuvanda kikesa mpi na kulosila Nzambi basusi na beto yonso.

Bangogo ya Luyantiku ya 2 Piere

Mukanda ya 2 Piere ke siamisa beto na kubikala ya kwikama na ntangu yai ya beto ke vingila zulu ya mpa mpi ntoto ya mpa.

Bangogo ya Luyantiku ya 1 Yoane

Mukanda ya 1 Yoane ke kebisa beto sambu na bambeni ya Kristu mpi yo ke sadisa beto na kubakisa mambu yina beto fwete zola mpi yina beto fwete zola ve.

Bangogo ya Luyantiku ya 2 Yoane

Mukanda ya 2 Yoane ke siamisa beto na kulanda kutambula na kieleka mpi na kubuya kibeni balongi ya luvunu.

Bangogo ya Luyantiku ya 3 Yoane

Mukanda ya 3 Yoane ke longa beto dilongi mosi ya mfunu sambu na kikalulu ya kuyamba banzenza yina Bakristu fwete monisa.