Kwenda na mambu ke na kati

FEBRUARI 22, 2018
KAZAKHSTAN

Bo Ke Lomba Bamfumu ya Kazakhstan na Kubasisa Teymur Akhmedov na Boloko

Bo Ke Lomba Bamfumu ya Kazakhstan na Kubasisa Teymur Akhmedov na Boloko

Dibuta mpi banduku ya Teymur Akhmedov ke kudiyangisa mingi sambu na sante na yandi. M. Akhmedov kele Mbangi ya Yehowa. Yandi kele ti bamvula 61. Sante vandaka dezia kuyangisa yandi na ntwala nkutu nde bo tula yandi na boloko banda mvula kuluta mosi. Na Februari 8, 2018, bo salaka yandi operasio sa na kukatula bamaladi zole, yina bo ke bingaka tumeur. Mosi vandaka tumeur ya ngolo. Dibuta mpi ba avocats na yandi lombaka nde bamfumu kubasisa yandi sambu kisika yina bo tulaka yandi na boloko ya mbanza Pavlodar vandaka ve mbote mpi yo vandaka kulomba nde munganga kulandila mbote-mbote sante na yandi. Kansi tii bubu, bamfumu me tadilaka ve mambu yina bo lombaka.

Batribinale ya Kazakhstan zengilaka Teymur Akhmedov boloko ya bamvula tanu. Ndola yai ta mana na nsuka ya mvu 2022. M. Akhmedov vandaka kaka kusadila nswa yina yandi vandaka ti yo ya kupona dibundu yina yandi me zola, ata mpidina, bamfumu kangaka yandi mpi sambisaka yandi. Nkutu bo me tulaka zina na yandi na lisiti ya bazina ya bantu yina bo me kangaka bakonti na bo ya banki sambu bo kele bantu yina bo ke monaka nde bo kele na kati ya kimvuka mosi ti bantu ya mubulu. Batribinale ya Kazakhstan buyaka kutadila diaka diambu yai ntangu bampangi lombaka bo na kutadila yo diaka.

Kimvuka ya Nations Unies Yina Ke Tadilaka Mambu ya Bantu Yina Batribinale Ke Kangaka Kukonda Kikuma ya Me Fwana tindaka rapore na yo na luyalu ya Kazakshstan. Bo lombaka bamfumu na kubasisa M. Akhmedov mpi na kutula yandi diaka ve na boloko sambu na mambu ya luvunu yina bo fundilaka yandi. Diaka, Komite ya ONU Yina Ke Tadilaka Banswa ya Bantu lombaka insi Kazakhstan na kubasisa yandi na boloko sambu sante ke yangisa yandi.

Avocat ya M. Akhmedov ke tuba nde: “Bo me kotisaka Teymur na boloko ata yandi salaka ve kima ya mbi. Diaka santé ke yangisa yandi mpi yo ke lomba nde minganga kulandila yo mbote-mbote sambu yandi baka lusansu yina yandi kele ti yo mfunu. Yo ke lomba nde bo zenga mambu na mutindu ya mbote. Kaka mutindu bimvuka ya Nations Unies ke lomba nde bamfumu ya Kazakhstan kuwila Teymur mawa mpi kubasisa yandi kukonda kusukinina, beto mpi ke lomba bamfumu ya Kazakhstan na kubasisa mpangi Teymur na boloko kukonda kusukinisa.”