États-Unis

MAYI 22, 2017

Bo Me Kangula Baporte na Warwick: Disolo ti Ingrid Magar

‘Mono kele na kiese mutindu Warwick me kuma. Yo kele kisika mosi ya kitoko mpi beno me kumisa yo diaka kitoko mingi. Beto me zwa dibaku ya mbote mutindu beno me kuma kuzinga pene-pene ti beto.’

MAYI 22, 2017

Bo Me Kangula Baporte na Warwick: Disolo ti William Hoppe

‘Lupangu ya mvimba vandaka bunkete kibeni. Kisalu ya kutunga na Warwick vandaka kusalama na lutaninu ya mingi kibeni. Mono me salaka ntete ve kisalu ya kele ti lutaninu ya mutindu yai.’