• Pene-pene ya bwala Sainte-Marie, na Martinique: Bambangi ya Yehowa ke tangila bantu verse mosi ya Biblia ya ke pesa kikesa

Bansangu ya Mfunu

  • Bantu: 376 000
  • Baministre yina ke longaka Biblia: 4 780
  • Mabundu: 61
  • Ntalu ya bantu yina Mbangi ya Yehowa mosi fwete longa: 1 sambu na 80