Kwenda na mambu ke na kati

Kukanga Ntima na Bampasi

Bambangi ya Yehowa me bakisaka nde ata sante ke yangisa bo mpi bo kele ti bifu na nitu, yo lenda katula bo ve kiese ya kuzinga.

Yandi Kele Kaka Kikesa mpi Ti Mabanza ya Mbote Ata Yandi Ke Niokwama

Virginia ke belaka maladi mosi buna (syndrome d’enfermement) banda bamvula kuluta 23. Kansi mutindu yandi kele Mukristu, kivuvu na yandi ke pesaka yandi kikesa mpi yo ke taninaka yandi.

Kusadila Nzambi Kele Nkisi Sambu na Yandi!

Onesmus butukaka ti maladi ya ngolo ya mikwa. Inki mutindu balusilu ya Nzambi yina kele na Biblia pesaka yandi kikesa?

Mono Ke Bakaka Kikesa Ata Mono Kele Mbefo

Nkento yina me vanda na velo ya bikata ke bakaka “ngolo yina me luta ngolo ya bantu” na nsadisa ya lukwikilu na yandi.

Yehowa Me Pesaka Mono Bima Mingi Kuluta Yina Mono Zolaka Kuzwa

Félix Alarcón zwaka lukanu ya luzingu na nima ya kusala aksida yina bedisaka yandi paralizi banda na nkingu tii na makalu.

“Sambu Kingsley Me Sala Yo, Mono Mpi Ta Kuka Kusala Yo!”

Kingsley, yina vandaka kuzinga na Sri Lanka, salaka bikesa ya mingi sambu na kusala disolo mosi ya minuta fioti.

Maboko na Mono Me Kumaka Meso na Mono

James Ryan butukaka makutu ya kufwa mpi na nima yandi kumaka meso ya kufwa. Inki me pesaka yandi lukanu ya kieleka na luzingu?

Mono Ke Longaka Bantu Ata Mono Kele Kifwa-Makutu

Walter Markin kele kifwa-makutu, ata mpidina kisalu ya Yehowa Nzambi me natilaka yandi kiese mpi balusakumunu.

Meso ya Jairo—Ke Sadisaka Yandi na Kusadila Nzambi

Ata Jairo vandaka kubela maladi ya butomfu ya ngolo, luzingu na yandi ke vandaka ti lukanu.

Mono Me Yambaka Kieleka ya Biblia Ata Mono Kele Ve na Maboko

Leke mosi me kuma na kifu na nitu sambu na kisumbula, kansi yandi me zwa kikuma ya kukwikila nde Ngangi kele.