Kwenda na mambu ke na kati

Lusungiminu ya Lufwa ya Yezu

Mbala mosi konso mvula, beto ke yibukaka lufwa ya Yezu na bisika mingi na ntoto ya mvimba. Beto ke salaka yo sambu Yezu songaka balongoki na yandi nde: “Beno landa kusala yo sambu na kuyibuka mono.” (Luka 22:19) Na mvula yai beto ta yibuka lufwa ya Yezu na:

Mposo, Marsi 27, 2021.

Beto ke bingisa nge na kuvukana ti beto na lukutakanu yai ya mfunu. Bantu yonso lenda kwisa na lukutakanu yai mutindu bo ke kwisaka na balukutakanu na beto yonso. Bisika ya kuvanda kele ya ofele mpi bo ke salaka ve nsisani.