Kwenda na mambu ke na kati

Biblia ya Ofele ya Kuwidikila Yina Bantu Mingi Ke Tanga

Biblia ya Ofele ya Kuwidikila Yina Bantu Mingi Ke Tanga

“Yo kele kitoko, yo ke pusa na kuyindula, bo ke tanga yo ti kikesa.”

“Yo ke kumisa lutangu ya Biblia kitoko.”

“Yo ke benda kibeni dikebi! Masolo ya Biblia yina mono me waka na luzingu na mono ya mvimba me kuma ntangu yai ya kieleka.”

Bantu yina me landa lutangu ya Biblia ya kuwidikila ya mukanda ya Matayo bantu me tuba mambu yai. Bo me tula yo dezia na jw. org na Kingelesi.

Bambangi ya Yehowa yantikaka kubasisa lutangu ya Biblia ya kuwidikila na mbala ya ntete na 1978. Na nima, bo basisaka lutangu ya Biblia ya kuwidikila ya mvimba to ya kitini na bandinga 20.

Mutindu bo me katuka kutomisa Mbalula ya Nsi-Ntoto ya Mpa na 2013, yo ke lomba nde bo tomisa mpi lutangu ya Biblia ya kuwidikila. Kansi, lutangu ya mbala yai me swaswana ti yina ya ntete. Na yina ya ntete, bantu tatu mpamba vandaka kutanga, kansi na yai ya mpa yo ta lomba nde bantu mingi kutanga sambu na bantu kuluta 1000 yina Biblia ke tubila.

Kuvanda ti bantu mingi sambu na kutanga ke sadisa bawi na kumona na mabanza masolo ya kele na Biblia. Lutangu ya Biblia ya kuwidikila kele ve bonso badrame ya lutangu ya Biblia, yina bo ke yikaka bima ya nkaka mu mbandu miziki mpi makelele ya nkaka, kansi yo ke sala nde mambu yina kukuma kibeni ya kieleka.

Sambu kisalu yai ke lomba bantu mingi sambu na kutanga, yo ke lombaka bangidika ya mbote. Ntete-ntete, yo ke lombaka nde bantu yina ke sala bansosa kuzaba nani ke tuba na konso verse, inki kele ntendula ya verse yango mpi mawi yina bo fwete basisa. Mu mbandu, kana bo ke vutukila mambu yina ntumwa mosi buna tubaka kansi bo me tuba ve kana yo kele nki ntumwa na disolo yina ya Biblia, ndinga ya nani bo fwete sadila? Kana muntu mosi buna ke tuba ti baketi-keti, yandi fwete baka kisika ya Toma; kana muntu ya nkaka ke salaka mambu kukonda kuyindula, yandi fwete baka kisika ya Piere.

Yo ke lombaka mpi kutula dikebi na bamvula ya muntu yina bo fwete vutukila mambu yina yandi tubaka. Mu mbandu, bo ta sadila toko ya bakala sambu na kubaka ndinga ya ntumwa Yoane ntangu yandi vandaka toko; kansi bo ta sadila mbuta-muntu sambu na kubaka ndinga ya ntumwa yai ntangu yandi kumaka mbuta.

Diaka, yo ke lombaka kusosa bantu yina ke tangaka mbote. Bo ke bakaka bantu mingi ya ke tangaka mbote na biro ya filiale ya Bambangi ya Yehowa ya États-Unis. Bo ke bingisaka bantu yina ta tanga mpi bo ke lombaka bo na kuyidika paragrafe mosi ya zulunalu Réveillez-vous ! yina bo me pona mpi kutanga yo. Bo ke tangaka mpi masolo yina bantu ke solula ya kele na Biblia yina ke basisaka mawi bonso makasi, mawa, kiese to kulemba nitu. Bantu yina ke widikilaka bantu yina ke tanga ke talaka makuki na bo mpi ke ponaka mambu yina bo ta tanga mbote.

Kana bo me manisa kukabudila bantu yina ta tanga bitini yina bo fwete tanga, bo ke kwendaka kukotisa ndinga na nzo mosi na kati ya banzo ya kukotisa ndinga yina kele na Brooklyn to na Patterson mpi bo ke kotisaka ndinga ya mambu yina bo ke tanga. Muntu yina ke twadisa kisalu ya kukotisa ndinga fwete zikisa kana ndinga ya muntu yina ke tanga ke basika mbote, to kana ndinga na yandi kele ya mbote. Muntu yina ke twadisa kisalu ya kukotisa ndinga mpi muntu yina ke tanga, bo zole ta sadila maniskri yina ke monisa pwelele bisika yina muntu fwete pema mpi bisika yina yandi fwete niata bangogo ya mfunu. Muntu yina ke twadisa kisalu ya kukotisa ndinga ta sadila mpi Mbalula ya Nsi-Ntoto ya Mpa ya bo me kotisaka ndinga yina beto vandaka kusadila ntete sambu na kulanda lutangu.

Ntangu bo ke kotisa ndinga na nzo yina bo ke kotisaka ndinga, bo lenda yidika mpi mambu ya nkaka. Sambu na kusala kisalu yina mbote, bantangu ya nkaka muntu yina ke yidika bansa lenda vukisa bangogo to bansa yina yandi bakaka mbala mingi.

Beto ke zaba ve kana kisalu ya kukotisa ndinga ya lutangu ya Mbalula ya Nsi-Ntoto ya Mpa ya mvimba yina bo me katuka kutomisa na 2013 ta sala bilumbu ikwa. Kansi, konso mbala yina mukanda mosi ya Biblia ke mana, bo ta tulaka yo na jw.org, mpi kidimbu mosi ya ke monisa nde mukanda mosi ya Biblia kele ya kuwidikila ta vanda na lweka ya mukanda yina kisika yina bo me sonika nde “Livres de la Bible.”