Kwenda na mambu ke na kati

Kupesa Maplome ya Nzo-Nkanda ya 136 ya Gileadi

Kupesa Maplome ya Nzo-Nkanda ya 136 ya Gileadi

Bo ke tindaka bampangi yina bo ke bakaka maplome Nzo-Nkanda ya Gileadi sambu na kukumisa organizasio na beto ngolo na ntoto ya mvimba. Wa ntangu bampangi ya nkaka na kati na bo ke tendula mabanza yina ke pusaka bo na kumonisa mpeve ya kuditambika.