Kwenda na mambu ke na kati

Watch Tower Bible and Tract Society Kele Inki?

Watch Tower Bible and Tract Society Kele Inki?

 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania kele kimvuka mosi ya ke salaka ve mumbongo. Bo basisaka kimvuka yai na 1884 na kulanda bansiku ya kimvuka yina bo ke bingaka Commonwealth of Pennsylvania ya kele na Étas-unis. Yo kele kimvuka yina Bambangi ya Yehowa ke sadilaka sambu na kutwadisa kisalu na bo na ntoto ya mvimba mu mbandu, kisalu ya kubasisa Babiblia mpi mikanda yina ke tendulaka Biblia.

 Mukanda yina ke monisaka mfunu ya kimvuka yai ke tuba nde, yo kele kimvuka ya “mambu ya lusambu, ya ke longaka mpi ya ke sadisaka bantu,” mingi-mingi na “kusamuna mpi kulonga bantu nsangu ya mbote ya Kimfumu ya Nzambi yina Yezu Kristu kele mfumu na yo.” Muntu lenda kota na kimvuka yina kaka kana bo me bingisa yandi, mpi yo ke tadilaka ve makabu ikwa muntu ke pesaka. Bantu ya kele na kimvuka yango mpi bantwadisi na yo ke sadisaka bampangi ya Nto-Kimvuka ya Bambangi ya Yehowa.

Bimvuka ya Nkaka Yina Leta Me Ndimaka

 Katula Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Bambangi ya Yehowa ke sadilaka bimvuka mingi yina leta me ndimaka na bansi ya mutindu na mutindu. Na kati ya bimvuka yango beto lenda tanga “Watch Tower,” “Watchtower,” to mbalula na yo.

 Bimvuka yango ya leta me ndimaka ke sadisaka na mambu mingi kibeni mu mbandu:

  •   Kusonika mpi kubasisa mikanda. Beto me basisaka Babiblia kiteso ya bamilio 220 mpi mikanda yina ke tendulaka Biblia pene-pene ya bamiliare 40. Mikanda na beto ke basikaka na bandinga kuluta 900. Site jw.org ke sadisaka bantu na kutanga Biblia ya ofele na Internet na bandinga kuluta 160 mpi yo ke sadisaka bo na kuzwa bamvutu na bangiufula bonso, “Kimfumu ya Nzambi Kele Inki?

  •   Kulonga. Beto kele ti banzo-nkanda ya mitindu na mitindu yina ke sadisaka na kulonga bantu Biblia. Mu mbandu banda 1943, kiteso ya Bambangi ya Yehowa 9000 me longukaka mambu mingi na nsadisa ya formasio ya ngolo yina nzo-nkanda ya Gileadi ya ke longaka Biblia pesaka bo. Yo sadisaka bo na kusadila Yehowa bonso bamisionere to na kusala nde, kisalu na beto kusalama mbote na ntoto ya mvimba. Diaka, konso mposo, bamilio ya bantu, yo vanda bayina kele ve Bambangi ya Yehowa, ke landaka malongi na balukutakanu yina ke salamaka na mabundu na beto yonso. Banzo-nkanda ya nkaka ke vandaka sambu na kulonga bantu na kutanga mpi kusonika. Sambu na nzo-nkanda yina, beto me basisaka dezia kamukanda mosi na bandinga 120.

  •   Kusadisa bantu. Beto ke sadisaka bantu yina me bwila mpasi, yo vanda bampasi yina bantu ke vandaka na kisina na yo, mu mbandu yina bantu salaka nde yo basika na mvu 1994 ntangu Batuti ti Bahutu fwisanaka na Rwanda. Yo vanda mpi bisumbula ya lugangu mu mbandu, kunikana ya ntoto yina salamaka na insi Haïti na 2010.

 Ata beto ke salaka mambu mingi na nzila ya bimvuka na beto yina leta me ndimaka, ata kimvuka mosi ve na kati ya bimvuka yina me simba kisalu na beto. Konso Mukristu kele ti mukumba ya kusala kisalu yina Nzambi me pesaka beto ya kusamuna mpi kulonga nsangu ya mbote. (Matayo 24:14; 28:19, 20) Beto ke ndima nde Nzambi muntu me simba kisalu na beto mpi nde yandi ta landa ‘kuyedisa yo.’—1 Bakorinto 3:6, 7.