Kwenda na mambu ke na kati

Inki Mambu Bambangi ya Yehowa Ke Ndimaka?

Inki Mambu Bambangi ya Yehowa Ke Ndimaka?

Beto Bambangi ya Yehowa, beto ke salaka yonso sambu na kuzitisa mambu yina Yezu longaka mpi mambu yina bantumwa na yandi salaka. Disolo yai ke tubila na bunkufi mambu ya mfunu yina beto ke ndimaka.

 1.   Nzambi. Beto ke sambilaka Yehowa, Nzambi kaka mosi ya kieleka. Yandi kele Nkwa-Ngolo Yonso mpi yandi Muntu ya Salaka Beto. (Nkunga 83:18; Kusonga 4:11) Yandi kele Nzambi ya Abrahami, ya Moize mpi ya Yezu.—Kubasika 3:6; 32:11; Yoane 20:17.

 2.   Beto ke ndimaka nde Biblia kele nsangu ya bo sonikaka na lutwadisu ya mpeve ya Nzambi mpi nde nsangu yango me tala bantu. (Yoane 17:17; 2 Timoteo 3:16) Mambu ya beto ke ndimaka ke katukaka na mikanda yonso 66 ya Biblia. Mikanda yango ke vukisa “Kuwakana ya Ntama” mpi “Kuwakana ya Mpa.” Longi ya banzo-nkanda ya nene (professeur) Jason BeDuhn tubilaka diambu yai mbote ntangu yandi sonikaka nde Bambangi ya Yehowa ke bakaka “malongi na bo na Biblia mpi mambu ya bo ke salaka ke wakanaka ti yina kele na Biblia, bo ke zengaka dezia ve na ntwala mambu yina bo fwete kuta na Biblia” a

   Beto ke ndimaka Biblia ya mvimba. Kansi ntangu beto ke salaka bikesa sambu na kubakisa Biblia, beto ke zabaka nde bitini ya nkaka ya Biblia ke tubilaka mambu yina me salamaka to yina ta salama mpi nde bitini ya nkaka ya Biblia ke sadilaka bangogo ya kifwani to kutuba ya kifwani sambu na kumonisa mambu ya nkaka.—Kusonga 1:1.

 3.   Yezu. Beto ke landaka malongi ya Yezu Kristu mpi mbandu na yandi. Beto ke pesaka yandi mpi lukumu sambu yandi Muntu Gulusaka beto mpi yandi kele Mwana ya Nzambi. (Matayo 20:28; Bisalu 5:31) Yo yina, beto kele Bakristu. (Bisalu 11:26) Kansi, beto me longukaka na Biblia nde Yezu Kristu kele ve Nzambi Nkwa-Ngolo Yonso mpi nde dilongi ya Butatu me katukaka ve na Biblia.—Yoane 14:28.

 4.   Kimfumu ya Nzambi. Yo kele luyalu mosi ya kieleka ya kele na zulu. Kansi yo ke vandaka ve kima mosi ya kele na bantima ya Bakristu. Yo ta baka kisika ya baluyalu ya bantu mpi yo ta lungisa lukanu ya Nzambi sambu na ntoto. (Daniele 2:44; Matayo 6:9, 10) Yina kele mambu ya yo ta sala ntama mingi ve, mpamba ve mambu yina Biblia me tubaka dezia na ntwala ke monisa nde beto ke zinga na “bilumbu ya nsuka.”—2 Timoteo 3:1-5; Matayo 24:3-14.

   Yezu kele Ntotila ya Kimfumu ya Nzambi na zulu. Yandi yantikaka kuyala na 1914.—Kusonga 11:15.

 5.   Luguluku. Beto lenda katuka na kimpika ya disumu mpi ya lufwa na nzila ya kimenga yina Yezu pesaka. (Matayo 20:28; Bisalu 4:12) Sambu kimenga yina kunatila bantu mambote, bo fwete monisa lukwikilu na Yezu, kusoba bikalulu na bo mpi kubaka mbotika. (Matayo 28:19, 20; Yoane 3:16; Bisalu 3:19, 20) Mambu yina muntu ke sala ke monisaka nde lukwikilu na yandi kele ve ya kufwa. (Yakobo 2:24, 26) Kansi, ata muntu mosi ve ta guluka sambu na bikesa ya yandi ke sala. Beto ta guluka sambu na “ntima ya mbote ya nene ya Nzambi.”—Bagalatia 2:16, 21.

 6.   Zulu. Yehowa Nzambi, Yezu Kristu mpi bawanzio ya me kangamaka na Nzambi ke zingaka na zulu. b (Nkunga 103:19-21; Bisalu 7:55) Bantu fioti mpamba na ntalu ya 144 000 ta futumuka sambu na kukwenda kuzinga na zulu mpi kuyala na Kimfumu ti Yezu.—Daniele 7:27; 2 Timoteo 2:12; Kusonga 5:9, 10; 14:1, 3.

 7.   Ntoto. Nzambi salaka ntoto sambu bantu kuzinga na kati na yo mvula na mvula. (Nkunga 104:5; 115:16; Longi 1:4) Nzambi ta sakumuna bantu ya bulemfu. Yandi ta pesa bo sante ya kukuka mpi luzingu ya mvula na mvula awa na ntoto na paladisu.—Nkunga 37:11, 34.

 8.   Mambu ya mbi mpi bampasi. Mambu yai yantikaka ntangu wanzio mosi buyaka kulemfukila diaka Nzambi. (Yoane 8:44) Na nima ya kubuya kulemfukila Nzambi, bo kumaka kubinga wanzio yango yina “Satana” mpi “Diabulu.” Yandi pusaka bakala ya ntete mpi nkento ya ntete na kukuma na lweka na yandi. Yo yina mambu kumaka mbi kibeni sambu na bana ya bakala yina ya ntete mpi ya nkento yina ya ntete. (Kuyantika 3:1-6; Baroma 5:12) Nzambi me bikaka nde mambu ya mbi mpi bampasi kusalama sambu na kumanisa bantembe yina Satana basisaka. Kansi Nzambi ta bika ve mambu ya mbi mpi bampasi kulanda kusalama mvula na mvula.

 9.   Lufwa. Kana muntu me fwa, yandi ke zingaka diaka ve. (Nkunga 146:4; Longi 9:5, 10) Yandi ke niokwamaka mpi ve na bilungi ya tiya.

   Nzambi ta vutula bantu mingi kibeni na luzingu na nzila ya lufutumuku. (Bisalu 24:15) Kansi bantu yina ta buya kulonguka mambu ya Nzambi na nima ya kufutumuka, Nzambi ta fwa bo sambu na dibela. Bo ta futumuka diaka ve.—Kusonga 20:14, 15.

 10.   Dibuta. Beto ke zitisaka nsiku yina Nzambi pesaka na luyantiku na yina me tala makwela nde bakala mosi fwete kwela nkento mosi; makwela lenda fwa kaka kana nkento to bakala me sala pite. (Matayo 19:4-9) Beto ke ndimaka kibeni nde bandongisila ya kele na Biblia ke sadisaka mabuta na kununga.—Baefezo 5:22–6:1.

 11.   Lusambu na beto. Beto ke sambilaka ve kulunsi to biteki to bifwanisu ya nkaka. (Kulonga 4:15-19; 1 Yoane 5:21) Mambu ya mfunu yina beto ke salaka na lusambu na beto yo yai:

 12.   Organizasio na beto. Beto kele ya kuvukana na mabundu. Bantu ke twadisaka konso dibundu kele bankuluntu. Kansi bankuluntu yango ke vandaka ve bamfumu ya dibundu mpi bo ke futaka bo ve mbongo. (Matayo 10:8; 23:8) Beto ke lombaka ve dime mpi beto ke kongulaka ve makabu na balukutakanu na beto. (2 Bakorinto 9:7) Bisalu yonso ya beto ke salaka, beto ke salaka yo na nsadisa ya makabu yina bantu ke pesaka kukonda kubula tango.

   Nto-Kimvuka disongidila kimvuka mosi ya fioti ya Bakristu ya kuyela na kimpeve ya ke sadilaka Yehowa na babiro na beto ya ke twadisaka kisalu na ntoto ya mvimba, ke pesaka Bambangi ya Yehowa ya ntoto ya mvimba lutwadisu.—Matayo 24:45.

 13.   Bumosi na beto. Beto ke vandaka na bumosi na malongi na beto na ntoto ya mvimba. (1 Bakorinto 1:10) Beto ke salaka mpi bikesa sambu mambu bonso makanda, mpusu ya nitu, kimvwama to kinsukami kukabula beto ve. (Bisalu 10:34, 35; Yakobo 2:4) Kansi bumosi na beto ke kangaka ve konso muntu nzila ya kubaka lukanu na yandi mosi. Konso Mbangi ya Yehowa ke bakaka balukanu na kuwakana ti kansansa na yandi ya me longamaka na Biblia.—Baroma 14:1-4; Baebreo 5:14.

 14.   Bikalulu na beto. Beto ke salaka yonso sambu na kumonisa zola ya kieleka na mambu yonso ya beto ke salaka. (Yoane 13:34, 35) Beto ke buyaka kusala mambu yina Nzambi ke zolaka ve ata fioti mu mbandu, kusadila menga na mutindu ya mbi, disongidila kuvutula menga na nitu. (Bisalu 15:28, 29; Bagalatia 5:19-21) Beto kele bantu ya ngemba mpi beto ke kotaka ve na bitumba. (Matayo 5:9; Yezaya 2:4) Beto ke zitisaka bamfumu ya baluyalu ya bansi yina beto ke zingaka mpi ke lemfukaka na bansiku ya leta kana yo ke fwa ve bansiku ya Nzambi.—Matayo 22:21; Bisalu 5:29.

 15.   Kinduku na beto ti bantu ya nkaka. Yezu pesaka nsiku nde: “Nge fwete zola nkweno na nge bonso nge mosi.” Yandi tubaka mpi nde Bakristu “kele ve bantu ya nsi-ntoto.” (Matayo 22:39; Yoane 17:16) Yo yina beto ke salaka ngolo sambu na ‘kusadila bantu yonso mambu ya mbote,’ ata mpidina, beto ke kotaka ve ata fioti na mambu ya politiki mpi beto ke vukanaka ve ti mabundu ya nkaka. (Bagalatia 6:10; 2 Bakorinto 6:14) Kansi, beto ke zitisaka balukanu yina bantu ya nkaka ke bakaka na mambu yina.—Baroma 14:12.

 Kana nge kele ti bangiufula ya nkaka na yina me tala mambu yina Bambangi ya Yehowa ke ndimaka, nge lenda baka bansangu mingi na site Internet na beto. Nge lenda binga mpi to kusonikila biro mosi na kati ya babiro na beto, kukwenda na lukutakanu yina ke salamaka na Nzo ya Kimfumu ya kele pene-pene ti kisika ya nge ke zingaka, to kusolula ti Mbangi mosi ya Yehowa ya ke zingaka kisika nge kele.

a Tala mukanda La vérité en traduction (na Kingelesi) lutiti 165.

b Bo kulaka bawanzio ya mbi na zulu, kansi bo ke zingaka na kisika yina ke monanaka ve na meso.—Kusonga 12:7-9.