Kwenda na mambu ke na kati

Mbongo Yina Bambangi ya Yehowa Ke Sadilaka Kisalu na Bo Ke Katukaka na Wapi?

Mbongo Yina Bambangi ya Yehowa Ke Sadilaka Kisalu na Bo Ke Katukaka na Wapi?

 Mbongo ya beto ke sadilaka na kisalu na beto na ntoto ya mvimba ke katukaka mingi-mingi na makabu ya luzolo ya mbote yina Bambangi ya Yehowa ke pesaka a. Beto me tulaka bakesi ya makabu na bisika yina beto ke salaka balukutakanu, kansi bantu lenda pesa mpi makabu na mitindu ya nkaka. Bo me monisa yo na lutiti ya ke tubila Makabu. Bo me salaka mutind yina sambu bantu yina ke zola kupesa makabu lenda pona kana bo ke zola kupesa makambu sambu na kisalu yina beto ke salakaka na ntoto ya mvimba to sambu na kisalu yina ke salama na bwala yina bo kele to mpi sambu na yonso zole.

 Bambangi ya Yehowa ke pesaka ve ndambu ya kumi (dîme) mpi bo ke zengilaka bo ve ntalu mosi buna ya mbongo ya siki-siki to nde bo fwete pesa ntalu mosi buna ya mbongo na kutadila mbongo yina bo ke zwaka. (2 Bakorinto 9:7) Beto ke kongukala ve mbongo na balukutakanu na beto mpi beto ke lombaka ve bantu mbongo na ntwala ya kukota na balukutakanu yango. Kiteso mosi, bampangi yina ke longaka ke lombaka ve mbongo na ntwala nde bantu kubaka mbotika, na ntwala ya kuyidika mambu sambu na kuzika muntu ya me fwa, na ntwala ya kusala diskure ya makwela mpi buna na buna. Beto ke yidikaka mpi ve yina bo ke bingaka ventes de gâteaux, ventes de charité, kermesses, réceptions, tombolas to mambu ya nkaka ya mutindu mosi sambu na kubaka mbongo mpi beto ke songaka ve bantu nde bo fwete tula makabu. Beto ke tangaka mpi ve bazina ya bantu yina me pesa makabu. (Matayo 6:2-4) Basite Internet na beto ke salaka ve bapiblisite yina ke kotisilaka beto mbongo.

 Konso dibundu ke salaka rapore mosi ya mambu ya mbongo konso ngonda na balukutakanu yina bo ke salaka. Bantu yonso lenda kota na balukutakanu yango. Bo ke zikisaka mbala na mbala barapore ya me tala mambu ya mbongo. Yo ke sadisaka na kuzaba nde dibundu me sadila mbongo mbote.—2 Bakorinto 8:20, 21.

Mutindu ya Kupesa Makabu

 •   Bakesi ya makabu: Nge lenda tula makabu (mbongo to chèque) na bakesi ya makabu yina kele na Nzo ya Kimfumu, na Banzo ya Balukutakanu ya Nene to mpi na bisika yina beto ke salaka balukutakanu na beto.

 •   Makabu na nzila ya Internet: Na bansi mingi, muntu lenda sadila lutiti yina bo me sonikaka nde “Pesa Bambangi ya Yehowa Makabu” sambu na kupesa makabu na nzila ya karti mosi (carte de credit), na nzila ya banki to na konso mutindu yina ya kutinda mbongo na nzila ya ba-apareyi. Bambangi ya Yehowa ya nkaka me bakaka lukanu ya kutula ndambu ya mbongo na lweka b konso ngonda. Bo mosi me zengaka ntalu mosi buna ya mbongo yina bo ke pesaka mbala na mbala na nzila ya bametode yina.—1 Bakorinto 16:2.

 •   Makabu yina nge me yidikaka mambu sambu na yo (dons planifiés): Sambu na kupesa makabu ya nkaka, yo ke lombaka kuyidika mambu na ntwala to kulomba ndongisila ya bantu yina me zaba nsiku ya leta. Kusala mambu mutindu yai lenda sadisa nge na mambu ya me tala mpaku na insi na beno. Bansangu ya mudindu na yina me tala makabu ya mutindu yai me sadisaka bantu mingi sambu na makabu yina bo yidikaka ntangu bo vandaka na luzingu mpi yo me sadisaka ata na nima ya lufwa na bo. Kana nge ke zola kupesa dikabu na nzila ya metode mosi na kati ya bametode yina kele awa na nsi, beto ke komba nge na kusonikila Betele ya Bambangi ya Yehowa ya insi na beno to na kusolula ti bo sambu na kuzaba mambu mingi:

  •   Konti ya Banki (compte bancaires)

  •   Bakontra (contrats d’assurance et plans de retraite)

  •   Nzo to Lupangu (biens immobiliers)

  •   Mikanda ya Lupangu mpi ya Nkaka (actions et obligations)

  •   Mikanda (testaments et fidéicommis)

 Sambu na kuzaba mambu mingi na yina me tala mitindu ya kuswaswana yina lenda sadisa nge na kupesa makabu na kisika ya nge ke zingaka, kota na lutiti yina bo me sonikaka “Pesa Bambangi ya Yehowa Makabu.”

a Bantu yina kele ve Bambangi ya Yehowa lenda pesa mpi makabu sambu na kupesa maboko na kisalu yina.

b Sambu na kuzaba mambu mingi, tala video Mitindu ya Kupesa Makabu na Internet.