Kwenda na mambu ke na kati

Bambangi ya Yehowa Kele Ikwa na Ntoto ya Mvimba?

Bambangi ya Yehowa Kele Ikwa na Ntoto ya Mvimba?

Rapore ya 2023

Ntalu ya Bambangi ya Yehowa na ntoto ya mvimba

8,816,562

Mabundu

118,177

Ba-insi yina Bambangi ya Yehowa ke samunaka

239

Bantalu 2023

2023 ya Teritware mpi ya Bansi

Inki mutindu beno ke zabaka ntalu na beno?

 Bantu yina beto ke tangaka bonso Bambangi ya Yehowa kele kaka bayina ke longaka konso ngonda nsangu ya mbote ya Kimfumu ya Nzambi. (Matayo 24:14) Yo kele bayina me bakaka mbotika sambu na kukuma Bambangi mpi bayina me fwana na kulonga nsangu ya mbote ata bo me bakaka ntete ve mbotika.

Keti muntu yina ke zola kukota na dibundu na beno fwete pesa mbongo?

 Ve. Yo kele ve mfunu nde muntu kupesa mbongo sambu na kukuma Mbangi ya Yehowa to sambu na kubaka mukumba mosi buna na dibundu na beto. (Bisalu 8:18-20) Nkutu makabu mingi yina beto ke bakaka, beto ke zabaka ve bazina ya bantu yina ke pesaka yo. Sambu na kupesa maboko na kisalu yina beto ke salaka na ntoto ya mvimba, konso Mbangi ya Yehowa ke pesaka ntangu, ngolo, mpi bima na yandi na luzolo yonso mpi na kutadila makuki na yandi.​—2 Bakorinto 9:7.

Inki mutindu beno ke zabaka ntalu ya bantu yina ke longaka?

 Konso ngonda, Bambangi ya Yehowa ke pesaka rapore ya kisalu na bo ya kulonga na mabundu yina bo kele. Bo ke pesaka rapore yai na luzolo yonso.

 Konso dibundu ke vukisaka ntalu ya barapore na bo mpi ke tindaka yo na biro ya filiale ya insi na bo. Na nima, biro ya filiale ke tindaka barapore ya konso insi to teritware na babiro na beto ya ke twadisaka kisalu na ntoto ya mvimba.

 Na nsuka ya konso mvula ya kisalu, a beto ke zabaka ntalu ya Bambangi ya Yehowa ya konso insi. Na nima, beto ke vukisaka barapore yonso sambu na kuzaba ntalu ya Bambangi ya Yehowa na ntoto ya mvimba. Barapore ya konso insi mpi mambu yina bampangi kutanaka ti yo na kisalu ya kulonga ke basikaka na kitini “Na Ntoto ya Mvimba” na site Internet na beto jw.org. Barapore yai ke pesaka beto kikesa kaka mutindu barapore ya mutindu mosi pesaka Bakristu ya mvu-nkama ya ntete kikesa.​—Bisalu 2:41; 4:4; 15:3.

Keti beno ke tangaka mpi bantu yina ke vukanaka na dibundu na beno kansi ke kwendaka ve kulonga?

 Beto ke tangaka bo ve na ndonga ya Bambangi ya Yehowa. Ata mpidina beto ke yambaka bo na mabundu na beto. Mingi na kati na bo ke kwisaka na Nkinsi ya Kuyibuka Lufwa ya Kristu. Beto lenda zaba ntalu na bo na siki-siki yonso, sambu na lukutakanu yai ntalu na bo ke swaswanaka ti ya Bambangi ya Yehowa. Na 2023, bantu 20,461,767 vukanaka na Nkinsi ya Kuyibuka Lufwa ya Yezu.

 Bantu mingi yina ke kwendaka ve na balukutakanu na beto, beto ke kwendaka kulonguka ti bo Biblia ya ofele na banzo na bo. Na 2023, beto longukaka Biblia ti bantu kiteso ya 7,281,212 konso ngonda. Na kati ya bantu yai, beto longukaka Biblia ti bantu mingi kaka na mbala mosi.

Sambu na nki ntalu ya Bambangi ya Yehowa yina baguvernema ke pesaka me luta ntalu yina beno ke pesaka?

 Mbala mingi kana babiro ya baguvernema yina ke sosaka kuzaba ntalu ya bantu ke sosa kuzaba bantalu na bo, bo ke yulaka bantu kana bo kele na nki dibundu. Mu mbandu, biro ya États-Unis yina ke sosaka kuzaba ntalu ya bantu ke tuba nde lukanu ya bansosa na bo ke vandaka “ya kusosa kuzaba kana bantu yina bo ke yula bangiufula ke yindulaka nde bo kele bantu ya dibundu mosi buna.” Biro yango tubaka diaka nde bo bakaka bantalu yina na kutadila “bangindu ya bantu kansi ve mambu ya kieleka.” Kansi, bantu yina beto ke tangaka bonso Bambangi ya Yehowa kele kaka bantu yina ke longaka bantu ya nkaka nsangu ya mbote mpi ke vutulaka rapore, kansi ve bantu yina ke tubaka kaka nde bo kele Bambangi.

a Mvula ya kisalu ke yantikaka na 1er septembre tii na 31 août ya mvula yina ke landa. Mu mbandu, mvula ya kisalu ya 2015 yantikaka na 1er septembre 2014 tii na 31 août 2015.