Kwenda na mambu ke na kati

Keti Bambangi ya Yehowa Kele ti Biblia na Bo Mosi?

Keti Bambangi ya Yehowa Kele ti Biblia na Bo Mosi?

 Bambangi ya Yehowa me sadilaka bambalula mingi na sambu na kulonguka Biblia. Kansi na bandinga yina Biblia kele, beto ke sepelaka ti BibliaMbalula ya Nsi-Ntoto ya Mpa sambu yo ke sadilaka zina ya Nzambi, yo kele sikisiki, mpi sambu yo kele pwelele.

  •   Yo ke sadilaka zina ya Nzambi. Bantu ya nkaka yina ke basisaka Biblia me pesaka ve munkwa na yo lukumu. Mu mbandu, mbalula mosi ya Biblia ke tanga bazina ya bantu kuluta 70 yina pesaka maboko sambu na kubasisa yo. Kansi, Biblia yina ke sadila ve ata mbala mosi zina ya Munkwa na yo, Yehowa Nzambi!

     Na kuswaswana ti yo, Mbalula ya Nsi-Ntoto ya Mpa me vutulaka zina ya Nzambi na bisika mingi yina yo vandaka na masonama ya kisina, mpi bo me tangaka ve zina ya komite yina salaka yo.

  •   Yo kele sikisiki. Bambalula yonso ve ke balulaka na sikisiki yonso nsangu ya kisina ya Biblia. Mu mbandu, mbalula mosi ke balulaka Matayo 7:13 mutindu yai: “Kota na kielo ya fioti, sambu kielo ya bilungi kele nene mpi nzila yina ke nataka kuna kele pete.” Kansi masonama ya kisina sadilaka ngogo “lufwa,” kansi ve “bilungi.” Ziku bambaludi kotisaka ngogo “bilungi” sambu bo vandaka kukwikila nde bantu ya mbi ta niokwama kimakulu na bilungi ya tiya. Kansi Biblia ke ndimaka ve dibanza yina. Yo yina, Mbalula ya Nsi-Ntoto ya Mpa, ke tuba na sikisiki yonso nde: “Beno kota na kielo ya fioti, sambu kielo ya nene mpi nzila ya nene ke nataka na lufwa.”

  •   Yo kele pwelele. Mbalula ya mbote fwete vanda ve kaka sikisiki, kansi yo fwete vanda mpi pwelele, pete na kubakisa. Beto baka mbandu mosi. Na Baroma 12:11, ntumwa Polo sadilaka ngogo mosi ya ke tendula ntete-ntete “mpeve ke toka.” Sambu ngogo yai ke pesa ve ntendula ya mbote na Kikongo ya bubu, Mbalula ya Nsi-Ntoto ya Mpa ke balula verse yai na mutindu yina kele pete na kubakisa. Yo ke tuba nde Bakristu fwete “pela ngolo na mpeve.”

 tula mutindu yo kele ti zina ya Nzambi, mutindu yo kele sikisiki, mpi mutindu yo kele pwelele, Mbalula ya Nsi-Ntoto ya Mpa kele ya kuswaswana na diambu ya nkaka: Bo ke kabulaka yo ya ofele. Yo yina, bamilio ya bantu lenda tanga Biblia na ndinga na bo—ata nkutu bayina lendaka ve kusumba yo kana bo vandaka kuteka yo.