Kwenda na mambu ke na kati

Inki Mutindu Bambangi ya Yehowa Ke Longukaka ti Bantu Biblia?

Inki Mutindu Bambangi ya Yehowa Ke Longukaka ti Bantu Biblia?

 Inki mutindu kulonguka ya Biblia ke salamaka?

 Muntu ya ke longuka Biblia ti nge ta sadisa nge na kuyikama ti yo, na kutadila disolo mosi-mosi. Kulonguka Biblia ti longi mosi na nsadisa ya mukanda Zinga Mvula na Mvula! ta sadisa nge malembe-malembe na kuzaba mambu yina Biblia ke longaka mpi mutindu Biblia lenda sadisa nge. Sambu na kuzaba mambu mingi, tala video yai.

 Keti mono fwete futa mbongo sambu na kulonguka?

 Ve. Beto ke sadilaka nsiku yina Yezu pesaka balongoki na yandi. Yandi tubaka nde: “Beno me baka ya ofele, beno pesa mpi ya ofele.” (Matayo 10:8) Bampangi yina ke longaka bantu Biblia, bo ke futaka bo ve. Nge lenda baka mpi Biblia ti mukanda Zinga Mvula na Mvula! ya ofele.

 Kulonguka yango ta baka bantangu ikwa?

 Mukanda yango kele ti malongi 60. Nge muntu fwete tuba mbala ikwa nge ke zola nde beno longuka. Mbala mingi, bantu yina ke longukaka Biblia ke zolaka kutadila dilongi mosi to malongi mingi konso mposo.

 Inki mutindu mono lenda lomba kulonguka yango?

  1.  1. Fulusa formilere yina kele na Internet. Bansangu na nge yina nge ta sonika na kati ya formilere yina, beto ta sadila yo kaka sambu na kulomba mpangi mosi na kuyantika kusolula ti nge mutindu nge me lomba.

  2.  2. Mpangi mosi ya ke longaka Biblia ta solula ti nge. Yandi ta sadisa nge na kuzaba na bunkufi mutindu kulonguka ta salama mpi yandi ta pesa bamvutu na bangiufula na nge.

  3.  3. Nge ta yidika manaka ya kulonguka ti longi na nge. Sambu na kulonguka, yandi ta kwisa na nzo na nge to beno lenda longuka na kisika ya nkaka. Beno lenda longuka mpi na nzila ya telefone, ya video to ya ba message. Mbala mingi kulonguka ke bakaka ngunga mosi, kansi beno lenda longuka bangunga mingi to mpi fioti na kutadila ntangu na nge.

 Keti mono lenda meka ntete mbala mosi?

 Ee. Sambu na kumeka, fulusa formilere yina kele na Internet. Ntangu mpangi mosi na kati ya bampangi ya ke sadisaka bantu na kulonguka Biblia ta solula ti nge, nge lenda songa yandi nde nge ke zola ntete kumeka sambu na kuzaba kana kulonguka yango ke sepedisa nge. Yandi ta sadila kamukanda Zinga Mvula na Mvula! Kamukanda yango kele ti malongi tatu ya luyantiku ya Biblia. Yo ta sadisa nge na kutala kana kulonguka yango ta sepedisa nge to ve.

 Kana mono me yantika kulonguka Biblia, keti bo ta pusa mono na kukuma Mbangi ya Yehowa?

 Ve. Bambangi ya Yehowa ke zolaka kulonga bantu ya nkaka mambu ya kele na Biblia, kansi bo ke pusaka bo ve na kukota na dibundu na bo. Kansi na luzitu yonso, bo ke songaka bantu mambu yina Biblia ke tubaka mpi bo ke zabaka nde muntu yandi mosi muntu kele ti nswa ya kupona mambu yina yandi ta ndima.—1 Piere 3:15.

 Keti mono lenda sadila Biblia na mono?

 Ee. Nge lenda sadila Biblia yina nge me zola. Bambangi ya Yehowa ke zolaka kusadila Biblia—Mbalula ya Nsi-Ntoto ya Mpa sambu bo me sonikaka mambu na mutindu ya pwelele mpi na siki-siki yonso. Bambangi ya Yehowa ke zabaka nde bantu mingi ke zolaka kusadila Biblia yina bo me yikamaka ti yo.

 Keti mono lenda bingisa mpi bantu ya nkaka sambu na kulonguka nzila mosi ti mono?

 Ee. Nge lenda bingisa bantu ya dibuta na beno mpi banduku na nge.

 Ebuna kana mono me longukaka dezia ti Bambangi ya Yehowa, keti mono lenda vutukila diaka kulonguka?

 Ee. Nkutu, beto ke ndima nde nge ta sepela diaka mingi ti manaka na beto ya mpa ya kulonguka Biblia ti bantu sambu beto me yidika yo diaka mbote sambu yo sadisa bantu na bilumbu yai. Yo kele mbote mpi kitoko mingi kuluta mutindu beto vandaka kusala yo ntete. Ya mbala yai, nge ta solulaka mingi ti longi.

 Keti mono lenda longuka Biblia kukonda lusadisu ya Mbangi mosi ya Yehowa? Kana ee, inki mono lenda sala?

 Ee. Ata bantu mingi ya ke longukaka Biblia ke monaka nde bo ke longukaka kukonda mpasi kana Mbangi mosi ya Yehowa kusadisa bo, bantu ya nkaka ke zolaka kuyantika kulonguka bo mosi kukonda nde muntu ya nkaka kusadisa bo. Kitini Bisadilu ya Kulonguka Biblia kele ti bisadilu mingi mpi malongi mingi yina lenda sadisa nge sambu na kulonguka Biblia. Tala bisadilu ya nge lenda mona kuna na kati:

  •   Malongi ya Biblia na Internet. a Malongi yai ya Biblia ke pesa bamvutu na mwa bangiufula ya mfunu yina bantu mingi ke yulaka, mu mbandu: Nzambi kele nani? Sambu na nki beto ke mona mpasi mpi sambu na nki mambu ya mbi kele? Keti kilumbu kele Nzambi ta manisa bampasi?

  •   Bavideo ya Malongi Biblia. Bavideo yai ya nkufi ke tubila malongi ya mfunu ya kele na Biblia.

  •   Bamvutu na Bangiufula ya Biblia. Masolo yai ke pesaka bamvutu na bangiufula mingi yina bantu ke yulaka sambu na Biblia.

  •   Ntendula ya Baverse ya Biblia. Sosa kuzaba mambu yina baverse ya Biblia ke zolaka kibeni kutuba to ntendula ya bangogo ya Biblia yina me zabanaka mingi.

a Malongi ya Biblia na Nzila ya Internet kele ve na Kikongo, kansi yo kele na bandinga mingi ya nkaka.