Kwenda na mambu ke na kati

Bansangu na Yina Me Tala Babiro mpi Viziti

Beto ke bingisa nge na kiese yonso sambu na kukwisa kutala babiro na beto mpi bisika yina beto ke niemaka mikanda. Na lutiti yai, nge ta mona baadresi mpi ntangu ya kusala viziti.

 

États-Unis

Kulomba nde Bo Bumbila Beno Kisika

Keti beno fwete lomba nde bo bumbila beno kisika na ntwala ya kukwisa kusala viziti? Ee. Sambu bantu kulutana ve na kisika ya beto ke yambaka bantu mpi konso muntu kubaka mambote na viziti yina yandi ke sala, beto ke lomba bantu yonso ya ke sala viziti na kulomba nde bo bumbila bo kisika, yo vanda bo kele mingi to fioti.

Keti beno lenda sala viziti kukonda kulomba nde bo bumbila beno kisika? Kana beno me lomba ve nde bo bumbila beno kisika, yo lenda vanda mpasi sambu beto yamba beno. Yo kele ti ntalu ya bantu yina babiro na beto lenda yamba konso kilumbu.

Nge fwete kuma na nki ntangu sambu na kusala viziti? Sambu kisika ya beto ke yambaka bantu kufuluka ve ti bantu mingi, beto ke lomba nge na kukwisa ve ngunga mosi na ntwala nde viziti kuyantika.

Inki mutindu beno lenda lomba nde bo bumbila beno kisika? Kana beno kele bantu na nsi ya 20, beno lenda bweta buto ya bo me sonika nde “Kubumba Kisika Sambu na Bantu na Nsi ya 20.” Kana ve, beno bweta na buto ya bo me sonika nde “Kubumba Kisika Sambu na Bantu 20 to Kuluta.”

Keti beno lenda soba to kulomba nde bo bumbila beno diaka ve kisika? Ee. Beno lenda bweta buto ya bo me sonika “Kutala to Kusoba.”

Inki beno lenda sala kana na dati yina beno me pona viziti ta vanda ve?

Beno landa kutala na site. Bo ta yidika baviziti na kutadila mutindu bantu ke soba bilumbu yina bo zolaka kusala yo to na kutadila mutindu bo ke lomba nde bo bumbila bo diaka ve kisika.

Viziti

Warwick

1 Kings Dr.

TUXEDO PARK, NY 10987

ÉTATS-UNIS

+1 845-524-3000

Mambu ya Mfunu

Viziti Yina Nge Lenda Sala Nge Mosi

  1. Biblia mpi Zina ya Nzambi. Na kisika yai, yo kele ti Babiblia yina ke monanaka ve mpamba-mpamba mpi bo ke monisa mutindu bantu salaka bikesa sambu zina ya Nzambi kulanda kuvanda na Biblia ata bantu ya nkaka vandaka kusala yonso sambu na kukatula yo. Na kitini ya nkaka ya kisika yai, nge ta mona Babiblia ya nkaka ya ke monanaka ve mpamba-mpamba mpi bima ya ntama ya me tala Biblia.

  2. Bantu Yina Ke Nataka Zina ya Yehowa. Na kisika yai, bo me tulaka disolo ya kimvwama ya kimpeve ya Bambangi ya Yehowa. Bima ya ntama, bafoto mpi mambu yina bantu ya ntama tubaka ke monisa mutindu Yehowa me twadisaka bansadi na yandi malembe-malembe, me longaka bo mpi me yidikaka bo sambu na kusala luzolo na yandi.

  3. Lukwikilu ya Ke Monana na Bisalu na Babiro ya Ke Twadisaka Kisalu na Ntoto ya Mvimba. Na kisika yai, bo ke tendula kisalu yina bakomite ya Nto-Kimvuka ke salaka mpi mutindu bakomite yango ke lombaka Bambangi ya Yehowa na kuzitisa bandongisila yina Biblia ke pesaka na yina me tala kuvukana, kukumisa bantu balongoki, kudia madia ya kimpeve, mpi kumonisila bampangi ya nkaka zola.

Viziti Yina Muntu Lenda Sadisa Nge

Kana mpangi mosi me fidisa nge sambu na kusala viziti, yo ta sadisa nge na kuzaba bisika ya nkaka yina kele na babiro ti badepartema ya nkaka. Yo ta sadisa nge mpi na kuzaba Betele ya Warwick.

Baka Kamukanda ya Viziti ya Babiro na Beto ya Ke Twadisaka Kisalu na Ntoto ya Mvimba

Patterson

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATTERSON, NY 12563

ÉTATS-UNIS

+1 845-306-1000

Mambu ya Mfunu

Beto ke salaka bifwanisu yina bo ke tulaka na mikanda na beto mpi beto ke kotisaka ndinga mpi ke salaka bavideo. Ntangu nge ke sala viziti, nge ta tala mutindu bampangi ke salaka banzo-nkanda ya Biblia yina ke salamaka awa.

Baka Kamukanda ya Viziti ya Babiro na Beto ya Ke Twadisaka Kisalu na Ntoto ya Mvimba

Wallkill

900 Red Mills Rd.

WALLKILL, NY 12589

ÉTATS-UNIS

+1 845-744-6000

Mambu ya Mfunu

Konso mvula, beto ke niemaka mikanda yina ke tendulaka Biblia kuluta bamilio 25. Beto ke tindika mikanda na bandinga kuluta 360 na Babetele ya ntoto ya mvimba mpi na mabundu kuluta 15 000 ya Bambangi ya Yehowa yina kele na États-Unis, na Canada mpi na bisanga ya Caraïbes.

Baka Kamukanda ya Viziti ya Babiro na Beto ya Ke Twadisaka Kisalu na Ntoto ya Mvimba