Li xRebeca kixra chaq li Jehobʼa. Laj Isaac, li xbʼeelom, kixra chaq ajwiʼ li Jehobʼa. Saʼ li tzolom aʼin tqatzol chanru keʼxnaw chaq ruhebʼ laj Isaac ut li xRebeca, tqatzol ajwiʼ kʼaʼut li Jehobʼa sa chaq saʼ xchʼool rikʼin xRebeca. Abʼan xbʼeenwa tooʼaatinaq chirix laj Isaac, li xbʼeelom.

Li xnaʼ xyuwaʼ laj Isaac aʼan laj Abrahan ut xSara, ut wankebʼ chaq Canaan. Laj Abrahan kiraj naq li ralal tsumlaaq rikʼin jun li ixq li naxra chaq li Jehobʼa. Li wankebʼ chaq Canaan inkʼaʼ nekeʼxloqʼoni chaq li Jehobʼa. Joʼkan naq laj Abrahan kixtaqla jun rehebʼ laj kʼanjel chiru (maare laj Eliezer) saʼ li tenamit Haran. Kʼaʼut? Xbʼaan naq saʼ li tenamit aʼin wankebʼ li xkomon laj Abrahan, ut maare saʼ xyanqebʼ wank jun chaabʼil ixq choʼq re laj Isaac.

Li xRebeca kirisi naabʼal rukʼaʼebʼ li kameey

Laj Eliezer ut wiibʼ oxibʼ rehebʼ li rech moosil naabʼal keʼxbʼeni. Keʼxkʼam chirixebʼ 10 chi kameey re xkʼambʼal li tibʼelwa ut li maatan. Abʼan, chanru kixnaw ani tkanaaq choʼq rixaqil laj Isaac? Laj Eliezer naxnaw chaq naq ebʼ li ixqaʼal nekeʼwulak saʼ jun li bʼekbʼil haʼ. Joʼkan naq, naq keʼwulak saʼ li naʼajej Haran keʼkanaak chixkʼatq li bʼekbʼil haʼ. Tojaʼ naq kitijok chiru li Jehobʼa ut kixye: «Tinye re jun li ixqaʼal naq tixkʼe wukʼaʼ. Ut wi tixkʼe wukʼaʼ ut tixkʼe ajwiʼ rukʼaʼebʼ linkameey, aʼanaq li ixqaʼal li xaasikʼ choʼq re laj Isaac».

 Saʼ li hoonal ajwiʼ aʼan, li xRebeca kiwulak saʼ li bʼekbʼil haʼ. Li Santil Hu naxye naq li ixqaʼal aʼin qʼaxal chʼinaʼus naʼilok. Naq laj Eliezer kixpatzʼ xhaʼ, li ixqaʼal kixye: «Tinkʼe aawukʼaʼ ut tinkʼe ajwiʼ rukʼaʼebʼ laakameey». Saʼ xkʼabʼaʼ naq ebʼ li kameey naabʼal li haʼ nekeʼrukʼ, li xRebeca kirisi naabʼal li haʼ. Nachalk ut naxik saʼ li bʼekbʼil haʼ. Chaawil li eetalil. Kʼaru yook xbʼaanunkil li xRebeca?... Naq kiril chi kʼanjelak chi kaw, laj Eliezer kisach xchʼool xbʼaan naq li Jehobʼa kixsume li xtij!

Chʼinaʼus li maatan kixkʼe laj Eliezer re li xRebeca. Tojaʼ naq li xRebeca kixkʼam laj Eliezer ut ebʼ li moos saʼ rochoch li xyuwaʼ. Laj Eliezer kixchʼolobʼ kʼaʼut wank saʼ li xtenamitebʼ. Kixye ajwiʼ kʼaru kixbʼaanu li Jehobʼa re xsumenkil li xtij. Ebʼ li xkomon li xRebeca keʼsahoʼk xchʼool chi rabʼinkil aʼin. Joʼkan naq keʼxye re laj Eliezer: «Naqaj naq li xRebeca tsumlaaq rikʼin laj Isaac».

Li xRebeca xkoho Canaan chirix laj Eliezer ut kisumlaak rikʼin laj Isaac

Abʼan, ma kiraj sumlaak li xRebeca rikʼin laj Isaac?... Naq kipatzʼeʼk re, li xRebeca kixye naq traj sumlaak. Abʼan kʼaʼut kixye aʼin? Xbʼaan naq naxnaw naq li Jehobʼa kitaqlank re laj Eliezer. Tojaʼ naq xkoho Canaan chirix laj Eliezer, ut naq keʼwulak, kisumlaak rikʼin laj Isaac.

Li xRebeca kiʼabʼink chiru li Jehobʼa joʼkan naq sa kiʼileʼk. Ut kiwank choʼq xxeʼtoonil li Jesus. Sahaq ajwiʼ saʼ xchʼool li Jehobʼa aawikʼin wi nakat-abʼink joʼ kixbʼaanu li xRebeca.

QILAQ LI SANTIL HU: