Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Tzolomaqebʼ leekokʼal

 TZOLOM 3

Li xRahab kʼojkʼo xchʼool chirix li Jehobʼa

Li xRahab kʼojkʼo xchʼool chirix li Jehobʼa

Qakʼoxlaq naq wanko saʼ li tenamit Jerico saʼ li naʼaj Canaan. Saʼ li naʼaj aʼin ebʼ li qas qiitzʼin inkʼaʼ nekeʼxpaabʼ chaq li Jehobʼa. Abʼan wank jun li ixq jalan xnaʼlebʼ. Li ixq aʼin xRahab xkʼabʼaʼ.

Toj kachʼin chaq li xRahab naq kirabʼi naabʼal li chaabʼil naʼlebʼ chirix li Jehobʼa. Kirabʼi naq li Jehobʼa kixkol li xtenamit chiruhebʼ li xikʼ nekeʼilok ut kiroksi laj Moises re risinkilebʼ laj Israel saʼ li tenamit Egipto. Ut naq kixjach saʼ wiibʼ li kaqi palaw re naq teʼnumeʼq li xtenamit. Anaqwan, li xRahab kirabʼi naq ebʼ laj Israel nachʼ wankebʼ chiru li tenamit Jerico!

Kixtenqʼahebʼ li winq xbʼaan naq kʼojkʼo xchʼool chirix li Jehobʼa

Saʼ jun qʼoqyink, wiibʼebʼ laj Israel keʼwulak re xkʼeebʼal reetal li tenamit Jerico. Tojaʼ naq keʼwulak saʼ rochoch li xRahab, ut aʼan kixye rehebʼ naq teʼkanaaq aran. Saʼ li qʼoqyink ajwiʼ aʼan, li awabʼej re Jerico kixnaw naq wiibʼebʼ li winq keʼok saʼ li tenamit ut keʼok saʼ rochoch li xRahab. Abʼan, kʼaru kixbʼaanu li xRahab? Kixmuqebʼ li wiibʼ chi winq saʼ xbʼeen li rochoch. Ut naq keʼwulak rikʼin ebʼ li xmoos li awabʼej, kixye rehebʼ: «Ebʼ li winq ak xkohebʼ. Abʼan wi texxik chirixebʼ, toxeetawebʼ». Chi joʼkan li xRahab kixkolebʼ li wiibʼ chi winq aʼin! Ma taawaj xnawbʼal kʼaʼut kixtenqʼahebʼ?... Xbʼaan naq aʼan kixpaabʼ chixjunil li kirabʼi chaq chirix li Jehobʼa. Li xRahab kixnaw naq li Jehobʼa kixtenqʼahebʼ laj Israel re naq teʼruuq reechaninkil li tenamit Jerico ut li naʼaj Canaan.

Ak xikebʼ re li wiibʼ chi winq aʼin naq keʼxye re li xRahab naq tkoleʼq aʼan ut li xjunkabʼal naq li Yos tixsach li tenamit Jerico. Kʼaru raj tento kixbʼaanu li xRahab re naq tkoleʼq?... Ebʼ li wiibʼ chi winq keʼxye re: «Tento naq taabʼak li kaqi kʼaam aʼin saʼ laabʼentaan ut taachʼutubʼ laajunkabʼal saʼ laawochoch». Li xRahab kixbʼaanu li keʼxye li wiibʼ chi winq. Ma taawaj xnawbʼal kʼaru chik kikʼulmank?...

Li Jehobʼa kixkol li xRahab ut li xjunkabʼal

Naq ak xnumeʼk wiibʼ oxibʼ kutan, ebʼ laj Israel keʼok xsutinkil naabʼal sut li tenamit Jerico. Jun sut chiru li kutan keʼxsuti li tenamit ut aʼin keʼxbʼaanu chiru waqibʼ kutan, ut maaʼani naʼeekʼank chaq. Abʼanan, saʼ li xwuq kutan keʼxsut wuqubʼ sut li tenamit tojaʼ naq keʼxjap re chi kaw. Maakʼaʼ saʼ xchʼoolebʼ naq li Jehobʼa kixtʼan li tzʼak li nasutunk re li tenamit. Ut, kʼaru kixkʼul li rochoch li xRahab? Xbʼaan naq tʼuytʼu li kaqi kʼaam chiru li bʼentaan inkʼaʼ  kitʼaneʼk. Ma nakaawil li kʼaam saʼ li eetalil?... Li xRahab ut li xjunkabʼal keʼkoleʼk!

Ma xaakʼe reetal naq li xRahab kikoleʼk xbʼaan naq kiʼabʼink chiru li Jehobʼa?... Li xRahab kixnaw chiʼus naq li Yos t-iloq re, joʼkan naq kiʼabʼink chiru. Naq keʼxseeraqʼi re chixjunil li kixbʼaanu chaq li Yos, li xRahab kixtzol xkʼojobʼankil xchʼool rikʼin li Jehobʼa. Laaʼat ajwiʼ yookat xtzolbʼal naabʼal li naʼlebʼ chirix li Yos. Ma tat-abʼinq ajwiʼ laaʼat chiru li Jehobʼa joʼ kixbʼaanu li xRahab?... Chʼolchʼo naq tat-abʼinq chiru li Jehobʼa.

QILAQ LI SANTIL HU:

  • Josue 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25

  • Hebreos 11:31