Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Tzolomaqebʼ leekokʼal

 TZOLOM 13

Laj Timoteo junelik kiraj tenqʼank

Laj Timoteo junelik kiraj tenqʼank

Laj Timoteo jun li saaj al sa chaq saʼ xchʼool chi xtenqʼankilebʼ li qas qiitzʼin. Kiwulak saʼ naabʼal chi tenamit. Kixbʼaanu naabʼal li kʼanjel. Ma nakaawaj rabʼinkil xkomon li naʼlebʼ chirix laj Timoteo?...

Li xnaʼ ut li xnaʼchin keʼtzolok re chirix li Jehobʼa

Laj Timoteo kikʼiik saʼ li tenamit Listra. Li xnaʼ aʼan xʼEunice, ut li xnaʼchin aʼan xLoida. Chalen saʼ xkachʼinal, kitzoleʼk chirix li Jehobʼa. Joʼkan naq, kiraj xtenqʼankilebʼ li qas qiitzʼin chi xnawbʼal ru li Jehobʼa.

Naq saaj winq laj Timoteo, laj Pablo kixye re: «Xik we xyeebʼal li Raatin li Yos saʼ jalan chik tenamit. Ma nakaawaj xik chiwix?». Laj Timoteo chi sa saʼ xchʼool kixye: «Heeheʼ, nawaj xik!». Xbʼaan naq naraj chaq xtenqʼankilebʼ li qas qiitzʼin.

 Xkoho chirix laj Pablo saʼ li naʼaj Tesalonica li wank Grecia. Naabʼal keʼxbʼeni chi roq re naq teʼruuq chi wulak, ut toj keʼtaqeʼk saʼ jun li jukubʼ. Naabʼal li qas qiitzʼin keʼxtenqʼa chi xnawbʼal ru li Jehobʼa. Wankebʼ keʼpoʼk ut keʼraj xbʼaanunkil li maaʼusilal rehebʼ. Joʼkan naq, laj Pablo ut laj Timoteo kohebʼ saʼ jalan chik naʼaj chi xyeebʼal li Raatin li Yos.

Laj Timoteo sa chaq saʼ xchʼool

Saʼ xnumikebʼ ru li po, laj Pablo kixtaqla wiʼ chik laj Timoteo saʼ Tesalonica, re xnawbʼal chanru wankebʼ li hermaan. Saʼ li naʼaj aʼin wankebʼ inkʼaʼ sa keʼril ebʼ laj paabʼanel. Laj Timoteo tento raj naq inkʼaʼ kixuwak chi xik! Kʼaru kixbʼaanu? Kixsume xik xbʼaan naq yook xkʼaʼuxl chirixebʼ li hermaan. Ut naq kisutqʼiik, kixye re laj Pablo li chaabʼil esil: ebʼ laj paabʼanel re Tesalonica yookebʼ chaq xloqʼoninkil li Jehobʼa!

Chiru naabʼal chihabʼ, laj Timoteo kikʼanjelak chiru li Jehobʼa rochbʼen laj Pablo. Joʼkan naq, saʼ jun kutan laj Pablo kixye: «Tintaqla laj Timoteo re xtenqʼankilebʼ li hermaan. Maaʼani chik joʼ aʼan. Naxra li Jehobʼa ut ebʼ li qas qiitzʼin».

Laaʼat nakaarahebʼ ajwiʼ ebʼ li qas qiitzʼin, peʼyaal? Ma taawaj xtenqʼankilebʼ re naq teʼxnaw ru li Jehobʼa?... Chi joʼkan sahaq saʼ laachʼool joʼ laj Timoteo.

QILAQ LI SANTIL HU:

  • 2 Timoteo 1:5; 3:15

  • Hechos 16:1-5; 17:1-10

  • 1 Tesalonicenses 3:2-7

  • Filipenses 2:19-22