Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Tzolomaqebʼ leekokʼal

 TZOLOM 6

Laj David inkʼaʼ kixuwak

Laj David inkʼaʼ kixuwak

Kʼaru nakaabʼaanu naq yook aaxiw?... Maare nakatxik rikʼin laanaʼ malaj laayuwaʼ. Abʼan wank jun chik li truuq aatenqʼankil. Jwal kaw ribʼ chiru yalaq ani. Ma nakaanaw ani?... Aʼan li Jehobʼa. Junelik tatruuq xyeebʼal re naq tatxtenqʼa. Joʼkan kixbʼaanu laj David. Moko kixuwak ta xbʼaan naq kʼojkʼo xchʼool rikʼin li Jehobʼa. Chixjunil aʼin wank saʼ li Santil Hu.

Toj kachʼin chaq laj David naq li xnaʼ xyuwaʼ keʼxkʼut chiru xraabʼal li Jehobʼa. Joʼkan naq maakʼaʼ chaq xxiw. Usta yiibʼru kixkʼul, inkʼaʼ kixuwak. Wi tqakʼul raj aʼin kʼajoʼ raj tooxuwaq. Laj David naxnaw naq li Jehobʼa wank choʼq ramiiw ut tixtenqʼa. Saʼ jun kutan naq yook rilbʼalebʼ li xkarneer, kichalk jun li kaqkoj ut kixkʼam jun. Kʼaru kixbʼaanu laj David? Xkoho chirix li kaqkoj ut kixkamsi tana rikʼin ruqʼ. Ut naq jun li oso kixkut ribʼ saʼ xbʼeenebʼ li karneer kixkamsi ajwiʼ. Ani kitenqʼank re laj David re naq inkʼaʼ txuwaq?... Heeheʼ, li Jehobʼa.

Anaqwan qilaq jun chik li eetalil chirix laj David. Naq ebʼ laj Israel yookebʼ chi pleetik saʼ xbʼeenebʼ laj Filisteo, jun laj puubʼ aj Goliat xkʼabʼaʼ kiʼok xseʼenkil li Jehobʼa ut ebʼ laj puubʼ re Israel. Laj Goliat jwal nim roq! Laj Goliat kixye rehebʼ laj Israel: «Ani eere truuq chi pleetik wikʼin». Ebʼ laj Israel keʼchalk xxiw ut maaʼani kiraj pleetik rikʼin. Naq laj David kirabʼi aʼin, kixye re laj Goliat: «Laaʼin tinpleetiq aawikʼin! Li Jehobʼa ttenqʼanq we re xqʼaxbʼal aawu!». Peʼyaal naq laj David inkʼaʼ kixuwak?... Heeheʼ, moko kixuwak ta. Ut kʼaru chik kikʼulmank?

Laj David kixkʼam oobʼ li pek qʼun ru ut jun li uul, ut xkoho chi pleetik rikʼin laj Goliat. Naq laj Goliat kiril naq saaj chiʼus laj David, kiʼok xseʼenkil. Tojaʼ naq laj David kixye re: «Laaʼat nakatchalk rikʼin jutzʼ chʼiichʼ, ut laaʼin tinxik saʼ aabʼeen saʼ xkʼabʼaʼ li Jehobʼa!». Laj David kixchap raanil saʼ xbʼeen laj Goliat, kixkʼe li pek chiru li uul ut kixkut saʼ xbʼeen. Li pek kinaq saʼ xpeekem, ut laj Goliat kitʼaneʼk chi kamenaq. Naq ebʼ laj Filisteo  keʼril aʼin, keʼelelik. Usta saaj laj David, kixqʼax ru laj Goliat. Kʼaʼut kiruuk xbʼaanunkil?... Xbʼaan naq li Jehobʼa kitenqʼank re. Li Jehobʼa jwal nim xwankil chiru yalaq ani, usta nimaq roq.

Laj David inkʼaʼ kixuwak xbʼaan naq li Jehobʼa kitenqʼank re

Kʼaru naqatzol chirix laj David?... Naqatzol naq li Jehobʼa jwal nim xwankil chiru yalaq ani. Joʼkan naq, wi saʼ junaq kutan yooq aaxiw, jultikoʼq aawe naq li Jehobʼa aawamiiw ut tatxtenqʼa.

QILAQ LI SANTIL HU:

  • Salmo 56:4, 5 (56:3, 4, Li Santil Hu, Wycliffe Bible Translators)

  • 1 Samuel 17:20-54