Ma taaye raj naq . . .

 • ... aʼan jun li eetalil?

 • ... aʼan li wank saʼ li qaanm?

 • ... aʼan li awabʼejilal li wank saʼ choxa?

 LI SANTIL HU NAXYE

«Li xYos li choxa tixwaklesi chaq jun awabʼejihom li maajun wa taajukʼmanq.» (Daniel 2:44.)

«Jun kʼuulaʼal xyoʼlaak choʼq qe ut xqamaatani jun chʼinaʼal. Li wankilal (malaj li Awabʼejilal) wanq saʼ ruqʼ.» (Isaias 9:6, Li Santil Hu, Sociedad Bíblica de Guatemala.)

CHANRU TOOXTENQʼA XNAWBʼAL AʼIN

 • Li Awabʼejilal tzʼaqal re ru ut tooxtenqʼa chiqajunqal (Isaias 48:17, 18).

 • Chi seebʼ, saʼ li akʼ ruuchichʼochʼ, tixbʼaanu naq sahaq saʼ qachʼool ut maakʼaʼaq qayajel (Apocalipsis 21:3, 4).

 MA WANK XYAALAL NAQ TQAPAABʼ LI SANTIL HU?

Heeheʼ, wank wiibʼ xyaalal:

 • Li Jesus kixkʼutbʼesi li truuq xbʼaanunkil li Xʼawabʼejilal li Yos. Kixkʼut rehebʼ li xtzolom naq teʼxtzʼaama naq tchalq li Xʼawabʼejilal li Yos ut naq t-uxq li Rajom saʼ Ruuchichʼochʼ (Mateo 6:9, 10). Kixkʼut ajwiʼ chanru ttzʼaqloq aʼin.

  Naq kiwank saʼ Ruuchichʼochʼ, li Jesus kixchʼolanihebʼ li maakʼaʼebʼ xwa, kixbʼanebʼ li yaj ut kixwaklesihebʼ ajwiʼ chi yoʼyo ebʼ li kamenaq (Mateo 15:29-38; Juan 11:38-44). Saʼ xkʼabʼaʼ naq aʼan t-awabʼejinq saʼ Xʼawabʼejilal li Yos, kixkʼutbʼesi li osobʼtesink li tixkʼam chaq li awabʼejilal aʼin saʼ xbʼeenebʼ li tiikebʼ xchʼool (Apocalipsis 11:15).

 • Ebʼ li naʼlebʼ li yooq chi kʼulmank saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ naxkʼutbʼesi naq ak yook chaq chi nachʼok Xʼawabʼejilal li Yos. Li Jesus kixye chaq naq xbʼeenwa ttiklaaq li yalok u, li weʼej ut li hiik tojaʼ naq li Xʼawabʼejilal li Yos tixkʼam chaq li tuqtuukilal saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ (Mateo 24:3, 7).

  Saʼebʼ li qakutan chiqajunilo yooko rilbʼal ebʼ li chʼaʼajkilal aʼin. Joʼkan naq chʼolchʼo chiqu naq chi seebʼ li Xʼawabʼejilal li Yos tixtuqubʼ ru chixjunil aʼin.

 KʼOXLA LI PATZʼOM AʼIN

Chanruhaq li qayuʼam naq wanqo rubʼel Xʼawabʼejilal li Yos?

Li Santil Hu naxsume li patzʼom aʼin saʼ SALMO 37:29 ut saʼ ISAIAS 65:21-23.