LI YAAL chirix kʼaru? Chirixebʼ li junjunq chi patzʼom li nekeʼxbʼaanu ebʼ li poyanam. Mare laaʼat nakaawaj ajwiʼ xnawbʼal li yaal chirixebʼ li patzʼom aʼin:

  • Ma nokooxra tawiʼ li Yos?

  • Ma twulaq xqʼehil naq traqeʼq li nimla yalok u ut li rahilal?

  • Kʼaru naqakʼul naq nokookamk?

  • Ma wankebʼ roybʼenihom ebʼ li kamenaq?

  • Chanru tootijoq re naq li Yos toorabʼi?

  • Chanru tqataw li sahil chʼoolejil?

Bʼar tawiʼ taasikʼ xsumenkilebʼ li patzʼom aʼin? Wankebʼ naabʼal li tasal hu nekeʼxye naq wank li xyaalal chisaʼ, abʼan jalanebʼ chik nekeʼxye naq moko yaal ta. Wankebʼ ajwiʼ li tasal hu nekeʼkʼutunk naq chaabʼilebʼ, abʼan saʼ xnumikebʼ li chihabʼ ebʼ li poyanam nekeʼxkʼe reetal naq moko us ta nekeʼxye ebʼ li hu aʼin, joʼkan naq nekeʼxjal li wank chisaʼ.

Abʼan wank jun ajwiʼ li tasal hu li nasumenk re chi tzʼaqal re ru ebʼ li patzʼom. Naq li Jesus kitijok kixye re li xyuwaʼ: «Laawaatin aʼan li yaal» (  Juan 17:17). Li tasal hu aʼin, aʼan li Santil Hu. Ok qe chi xchʼolobʼankil bʼayaq kʼaru naxye li Santil Hu chirixebʼ li patzʼom aʼin. Taakʼe reetal naq moko chʼaʼaj ta xtawbʼal ru.

 Ma Nokooxra tawiʼ li Yos?

KʼAʼUT NAQAPATZʼ AAWE AʼIN? Xbʼaan naq xnumta li maaʼusilal saʼ li Ruuchichʼochʼ; maabʼar chik natawmank li tiikilal ut naq wanko saʼ rahilal, naabʼalebʼ li paabʼal nekeʼxye naq aʼan li naraj li Yos.

QILAQ KʼARU NAXKʼUT LI SANTIL HU: Li Yos maajunwa naxkʼam chaq li maaʼusilal. Job 34:10 naxye: «Meekʼoxla naq li Nimajwal Yos naxbʼaanu li maaʼusilal ut li inkʼaʼ us». Rikʼin li Yos wank jun nimla maatan choʼq rehebʼ li poyanam. Joʼkan naq li Jesus kixkʼut chanru tootzʼaamanq naq kixye: «At qaYuwaʼ li wankat saʼ choxa, [...] chichalq ta laanimajwal awabʼeji[lal] chiʼuxq ta laawajom arin saʼ ruuchichʼochʼ joʼ saʼ choxa» (Mateo 6:9, 10). Li Yos kixkʼutbʼesi naq nokooxra, xbʼaan naq kixkʼe li ralal chi kamk re naq t-uxmanq li naraj (  Juan 3:16).

Chaawil ajwiʼ Génesis 1:26-28; Santiago 1:13 ut 1 Pedro 5:6, 7.

Ma Twulaq Xqʼehil naq Traqeʼq li Nimla Yalok U ut li Rahilal?

KʼAʼUT NAQAPATZʼ AAWE AʼIN? Xbʼaan naq naabʼal yookebʼ chi kamk xbʼaan li nimla yalok u. Joʼkan ajwiʼ chiqajunilo naqakʼul li rahilal xbʼaan naq wank jalan jalanq li chʼaʼajkilal.

QILAQ KʼARU NAXKʼUT LI SANTIL HU: Li xChoxahil Awabʼejilal li Yos tixkʼam chaq li tuqtuukil usilal saʼ chixjunil li Ruuchichʼochʼ. Li Yos kixye: «Ebʼ li tenamit inkʼaʼ chik teʼyaloq chiribʼilebʼ ribʼ». Joʼkan ajwiʼ «teʼxsutqʼisi ebʼ li qʼesnal chʼiichʼ choʼq piklebʼ chʼochʼ, ut li xjutzʼ xchʼiichʼebʼ teʼkanaaq choʼq setlebʼ kʼim» (Isaías 2:4). Li Yos trisi li maaʼusilal, li rahilal, ut naxye naq «tixchaqihobʼresi li xyaʼalebʼ ru, [li poyanam] ut inkʼaʼ chik taawanq kamk, chi moko yaabʼak, chi moko japok e malaj rahilal, xbʼaan naq li najter ruuchichʼochʼ [chixjunil li maaʼusilal] ak xnumeʼk» (Apocalipsis 21:3, 4).

Chaawil ajwiʼ Salmo 37:10, 11; 46:10 (46:9 Wy), ut Miqueas 4:1-4.

Kʼaru Naqakʼul naq Nokookamk?

KʼAʼUT NAQAPATZʼ AAWE AʼIN? Xbʼaan naq wankebʼ li paabʼal nekeʼxkʼut naq toj wank kʼaru nakana chi yoʼyo naq nokookamk. Wankebʼ nekeʼxkʼoxla naq ebʼ li kamenaq toj nekeʼchʼiʼchʼiʼink. Wankebʼ ajwiʼ nekeʼxye naq li Yos tixrahobʼtesihebʼ chi junelik li inkʼaʼ usebʼ xnaʼlebʼ saʼ xbʼalbʼa.

QILAQ KʼARU NAXKʼUT LI SANTIL HU: Naq nokookamk maakʼaʼ chik nakana chi yoʼyo. Eclesiastés 9:5 naxye: «Li kamenaqebʼ maakʼaʼ nekeʼxnaw». Inkʼaʼ chik nekeʼru qatenqʼankil chi moko qachʼiʼchʼiʼinkil xbʼaan naq maakʼaʼ chik nekeʼxnaw, maakʼaʼ chik nekeʼreekʼa ut maakʼaʼ chik nekeʼxbʼaanu (Salmo 146:3, 4).

Chaawil ajwiʼ Génesis 3:19 ut Eclesiastés 9:6, 10.

 Ma Wankebʼ Roybʼenihom ebʼ li Kamenaq?

KʼAʼUT NAQAPATZʼ A AWE AʼIN? Xbʼaan naq chiqajunilo naqaj wank rikʼinebʼ li qakomon ut rikʼinebʼ li qamiiw. Joʼkan naq naqaj rilbʼalebʼ wiʼ chik ru li ak xeʼkamk.

QILAQ KʼARU NAXKʼUT LI SANTIL HU: Naabʼalebʼ li kamenaq teʼwakliiq wiʼ chik chi yoʼyo. Li Jesus kixye naq «chixjunilebʼ li wanqebʼ saʼ muqlebʼaal kamenaq teʼrabʼi xyaabʼ xkux ut teʼelq chaq» ( Juan 5:28, 29). Ebʼ li teʼwakliiq wiʼ chik chi yoʼyo saʼ li Ruuchichʼochʼ teʼwanq xyuʼam saʼ li Sahilal Naʼajej ut aʼan li kiraj chaq li Yos saʼ xtiklajik (Isaías 65:21-25). Li tiikebʼ xchʼool maakʼaʼaqebʼ chik xyajel ut teʼwanq xyuʼam chi junelik. Li Santil Hu naxye: «Us xaq rehebʼ li tuulan; xbʼaan naq ebʼ aʼan teʼeechaniinq re li ruuchichʼochʼ» (Mateo 5:5, Versión Popular en Kekchí, ortografía actualizada).

Chaawil ajwiʼ Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17, ut Hechos 24:15.

Chanru Tootijoq re naq li Yos Toorabʼi?

KʼAʼUT NAQAPATZʼ A AWE AʼIN? Xbʼaan naq saʼ chixjunil li paabʼal ebʼ li poyanam nekeʼtijok chiru li Yos, abʼan wankebʼ nekeʼxkʼoxla naq li Yos inkʼaʼ narabʼi xtijebʼ.

QILAQ KʼARU NAXKʼUT LI SANTIL HU: Li Jesus kixchʼolobʼ naq moko us ta xyeebʼal naabʼal sut junaq li aatin naq yooqo chi tijok. «Meeye kʼiila aatin chi maakʼaʼ rajbʼal» (Mateo 6:7 Wy). Wi naqaj naq li Yos toorabʼi, tento naq tootijoq joʼ chanru naxye qe. Abʼan xbʼeenwa tento naq tqatzol kʼaru naraj li Yos re naq tqatzʼaama li nawulak chiru. Li Santil Hu naxye: «Aʼin wan wiʼ xkawubʼ qachʼool rikʼin li Yos: naq Aʼan nokoorabʼi wi wank kʼaru tqatzʼaama chiru joʼ chanru naraj Aʼan» (1 Juan 5:14).

Chaawil ajwiʼ Salmo 65:3 (65:2 Wy); Juan 14:6, 14; ut 1 Juan 3:22.

Chanru Tqataw li Sahil Chʼoolejil?

KʼAʼUT NAQAPATZʼ A AWE AʼIN? Xbʼaan naq wankebʼ nekeʼxkʼoxla naq teʼxtaw li sahil chʼoolejil wi bʼihomebʼ, wi chʼinaʼusebʼ ru malaj wi teʼxkʼe ribʼ chi naweʼk chiruhebʼ li tenamit. Abʼan chixjunil aʼin moko yaal ta.

QILAQ KʼARU NAXKʼUT LI SANTIL HU: Li Jesus kixchʼolobʼ chanru natawmank li sahil chʼoolejil naq kixye: «Us xaq rehebʼ li nekeʼtzʼokaak ut nekeʼchaqik re, chi xsikʼbʼal li tiikilal» (Mateo 5:6). Li nekeʼxsikʼ ru li tiikilal nekeʼraj xnawbʼal li naxkʼut li Yos. Joʼkan naq wi naqaj li sahil chʼoolejil tento naq tqatzol li yaal chirix li Yos ut li naraj choʼq qe. Saʼ li Santil Hu natawmank li yaal, ut li yaal nokooxtenqʼa chi xnawbʼal li us ut li inkʼaʼ us. Wi naqapaabʼ li Raatin li Yos sahaq saʼ qachʼool ut chaabʼilaq ru li qayuʼam (Lucas 11:28).

Chaawil ajwiʼ Proverbios 3:5, 6, 13-18 ut 1 Timoteo 6:9, 10.

 Ak xqil bʼayaq chanru naxchʼolobʼ li Santil Hu ebʼ li waqibʼ chi patzʼom aʼin. Ma taawaj xnawbʼal chik xkomon li naʼlebʼ li naxkʼut li Santil Hu? Li yookebʼ «chi xsikʼbʼal li tiikilal» nekeʼxkʼutbʼesi naq nekeʼraj xnawbʼal li naxye li Santil Hu. Mare nakaakʼoxla: «Wi li Yos nokooxra, kʼaʼut naq wank li maaʼusilal ut li rahilal?, Chanru sahaq saʼ inchʼool saʼ linjunkabʼal?». Li Santil Hu naxchʼolobʼ chi tzʼaqal re ru ebʼ li patzʼom aʼin ut naabʼalebʼ chik.

Abʼan, naabʼalebʼ inkʼaʼ nekeʼraj xsikʼbʼal xsumenkil ruhebʼ li xpatzʼom saʼ li Santil Hu, xbʼaan naq nekeʼxye naq pim ru ut chʼaʼaj xtawbʼal li naxye. Ut laaʼat, ma taawaj xnawbʼal kʼaru naxkʼut li Santil Hu?

Ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa naru tateʼxtenqʼa rikʼin li tasal hu, Kʼaru Tzʼaqal Naxchʼolobʼ li Santil Hu? Li tasal hu aʼin, yiibʼanbʼil choʼq rehebʼ li jwal laatzʼebʼ ru. Chisaʼ natawmank chanru naxchʼolobʼ li Santil Hu ebʼ li junjunq chi patzʼom. Joʼkan ajwiʼ ebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa nekeʼtenqʼank rikʼin xkʼeebʼal xtzolbʼalebʼ li poyanam chirix li Santil Hu. Wi taawaj tzolok, jun laj Testiiw tatrulaʼani jun sut chiru li xamaan saʼ laawochoch malaj bʼarwiʼ taaye re, ut maakʼaʼ taatoj. Maakʼaʼchʼinebʼ xkʼihal ak yookebʼ chi tzolok chirix li Santil Hu rikʼinebʼ laj Testiiw re li Jehobʼa. Ut sahebʼ saʼ xchʼool xbʼaan naq xeʼxtaw li yaal.

Li yaal li wank saʼ li Santil Hu jwal us choʼq qe. Nokooxtenqʼa re naq inkʼaʼ chik tooxuwaq chiru li bʼalaqʼil naʼlebʼ li nekeʼxpaabʼ ut nekeʼxbʼaanu li winq. Naxkʼe ajwiʼ qoybʼenihom, nokooxtenqʼa re naq chaabʼilaq ru li qayuʼam ut re naq tqataw li sahil chʼoolejil. Joʼkan naq li Jesus kixye: «teenaw li yaal ut li yaal taaʼachʼabʼanq eere» ( Juan 8:32).