Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TASAL 10

Wank Xnaʼlebʼ li Awabʼej Salomon

Wank Xnaʼlebʼ li Awabʼej Salomon

Li Jehobʼa kixkʼe xnimal xnaʼlebʼ laj Salomon. Naq yook chaq chi awabʼejink, ebʼ laj Israel keʼwank saʼ tuqtuukilal ut saʼ sahilal. Maaʼani chik kiwank joʼ kiwank chaq li tenamit aʼin

CHAN raj ru li qayuʼam wi chixjunilebʼ li poyanam ut ebʼ li awabʼej nekeʼxpaabʼ raj li Jehobʼa ut oxloqʼ raj chiruhebʼ li xwankil? Naqanaw li xsumenkil li patzʼom aʼin rikʼin xnawbʼal chanru kiʼawabʼejink chaq laj Salomon chiru 40 chihabʼ.

Ak kamk re laj David naq kixxaqabʼ laj Salomon li ralal choʼq ruuchil. Saʼ jun qʼoqyink, li Yos kixkʼut ribʼ chiru laj Salomon naq yook chi wark ut kiyeheʼk re, naq tixpatzʼ li kʼaru naraj ut tkʼeemanq re. Li saajil awabʼej aʼin kixtzʼaama xnawom ut xnaʼlebʼ re xjolominkil li tenamit saʼ tiikilal. Li Jehobʼa kixkʼe re laj Salomon li kixpatzʼ xbʼaan naq kiwulak chiru li kixye. Ut kiyeheʼk ajwiʼ re xbʼaan li Yos, wi junelik t-abʼinq chiru, tkʼeheʼq xbʼihomal, xwankil ut xnajtil roq li xyuʼam.

Saʼ xkʼabʼaʼ naq numtajenaq xnaʼlebʼ laj Salomon yalaq bʼar kiʼabʼimank resil. Saʼ jun kutan, keʼwulak wiibʼ li ixq rikʼin xbʼaan naq yookebʼ xyeebʼal naq rehebʼ jun li kʼuulaʼal. Kʼaru kixbʼaanu laj Salomon? Laj Salomon kixye naq teʼxset li kʼuulaʼal saʼ wiibʼ ut teʼxkʼe jun jachal re li junjunq chi ixq. Li xbʼeen ixq kiwulak chiru aʼin, abʼan li xkabʼ ixq kiril xtoqʼobʼaal ru li kʼuulaʼal joʼkan kixye saʼ junpaat naq xkʼehaqebʼ li kʼuulaʼal re li xbʼeen ixq. Rikʼin aʼin laj Salomon kixkʼe reetal naq li xkabʼ ixq aʼan li xnaʼ li kʼuulaʼal. Naq chixjunilebʼ li poyanam keʼrabʼi aʼin, keʼxkʼoxla naq laj Salomon wank xnaʼlebʼ li Yos rikʼin.

Li xchaqʼalil ru li Rochoch li Yos li kiyiibʼamank Jerusalen aʼan jun rehebʼ li xnimal ru kʼanjel li kixbʼaanu laj Salomon ut aran chixjunilebʼ laj Israel keʼxloqʼoni raj li Jehobʼa. Naq keʼxninqʼehi ru li ochoch aʼin, laj Salomon kixye saʼ li xtij: «Wi li choxa [...] qʼaxal nim ut inkʼaʼ tzʼaqal choʼq aanaʼaj, ma tojaʼ ta chik li ochoch aʼin li xinyiibʼ choʼq aawe!» (1 Reyes 8:27).

Yalaq bʼar kinawmank chirix laj Salomon, kiwulak resil toj saʼ najtil naʼajej joʼ saʼ Seba (malaj Saba). Li naʼaj aʼin nakanaak saʼ li tenamit Arabia. Jun li ixq awabʼej re li tenamit aʼin kiwulak Israel re rilbʼal xnimal ut li xbʼihomal laj Salomon, ut re xyalbʼal rix li xnaʼlebʼ. Naq kixkʼe reetal li xnawom, kixkʼe xloqʼal li Jehobʼa xbʼaan naq kixsikʼ li awabʼej aʼin. Saʼ xkʼabʼaʼ li rosobʼtesihom li Yos, ebʼ laj Israel keʼwank saʼ sahilal ut saʼ tuqtuukilal rubʼel li xʼawabʼejilal laj Salomon.

Abʼanan, laj Salomon moko junelik ta kixkanabʼ naq li Jehobʼa tbʼeeresinq re. Kʼaʼut naqaye aʼin? Usta li Yos kixye naq ebʼ li awabʼej inkʼaʼ teʼwanq naabʼal rixaqil, laj Salomon kisumlaak rikʼin siʼeent chi ixq. Ut naabʼal rehebʼ li ixq aʼin yookebʼ chaq xloqʼoninkil li pechʼbʼil yos. Kʼaru kikʼulmank naq kixbʼaanu aʼin? Ebʼ li ixq aʼin keʼxbʼaanu naq chi timil timil tixtzʼeqtaana li Jehobʼa ut keʼxqʼunbʼesi re naq tixloqʼoni ebʼ li pechʼbʼil yos. Joʼkan naq li Yos kixye naq li xjunkabʼal inkʼaʼ treechani chixjunil li xʼawabʼejilal. Saʼ xkʼabʼaʼ li sumwank li kixbʼaanu li Jehobʼa rikʼin laj David, laj Salomon inkʼaʼ kixsach chixjunil li awabʼejilal. Usta laj Salomon inkʼaʼ kiʼabʼink, li Jehobʼa moko kixtzʼeq ta chirix xchʼool li sumwank li kixbʼaanu rikʼin laj David.

(Isinbʼil chaq saʼ 1 Reyes tasal 1-11, saʼ 2 Cronicas tasal 1-9 ut saʼ Deuteronomio 17:17.)