Laj Pablo kixtaqla xhuhebʼ laj paabʼanel re xkawresinkilebʼ xchʼool

KIMOQ chaq jun li chʼuut ut aʼanebʼ li nekeʼpaabʼank re li Kriist. Ut saʼ xbʼeen li chʼuut aʼin kitenebʼaak jun li nimla kʼanjel re naq ttzʼaqloq li Rajom li Jehobʼa. Abʼan ebʼ laj paabʼanel li wankebʼ saʼ li chʼuut aʼin keʼxkuy li rahobʼtesiik ut keʼxnumsi ajwiʼ naabʼal li raaxiikʼ li kichalk saʼ li chʼuut. Kʼaru kitenqʼank rehebʼ laj paabʼanel aʼin re naq inkʼaʼ teʼxtzʼeqtaana li Yos? Ebʼ li 21 rehebʼ li hu li kitzʼiibʼamank chaq saʼ Griego, li nawno ru joʼ akʼ chaqʼrabʼ, aʼan kixkawresi xchʼoolebʼ ut kixkʼehebʼ xnaʼlebʼ.

Li Apostol Pablo kixtzʼiibʼa 14 rehebʼ li hu aʼin, chalen Romanos toj saʼ li hu Hebreos. Ebʼ li xkʼabʼaʼ li hu kikʼeemank wank sut chirix junaq li chʼuut malaj chirix junaq li poyanam aʼ yaal ani aj e kitzʼiibʼaak li hu. Qilaq wiibʼ oxibʼ rehebʼ li naʼlebʼ chirix li kiʼaatinak wiʼ laj Pablo.

Li qanaʼlebʼ ut qabʼaanuhom. Li nekeʼkoʼbʼeetak yumbʼeetak, li nekeʼmuxuk sumlaak malaj li nekeʼmaakobʼk chiru li Yos ut inkʼaʼ nekeʼxyotʼ xchʼool ut inkʼaʼ nekeʼxjal xnaʼlebʼ «moko teʼreechani ta li xnimajwal awabʼejihom li Yos» (Galatas 5:19-21; 1 Corintios 6:9-11). Li nekeʼloqʼonink re li Jehobʼa moko xikʼ ta nekeʼril ribʼ usta jalanebʼ xtenamit, xbʼaan naq li xikʼ ilok najachok u (Romanos 2:11; Efesios 4:1-6). Tento bʼan teʼkʼehoq chi anchal xchʼool ut teʼxtenqʼa li rech aj paabʼanel (2 Corintios 9:7). Li Apostol kixkawresihebʼ xchʼool ebʼ laj paabʼanel re naq teʼxte li raanm chiru li Jehobʼa, joʼkan naq kixye rehebʼ: «Junelik chextijoq» (1 Tesalonicenses 5:17; 2 Tesalonicenses 3:1; Filipenses 4:6, 7). Abʼan re naq li Yos trabʼi li teʼxtzʼaama chiru, tento naq kawaqebʼ li xpaabʼal chirix (Hebreos 11:6).

Kʼaru li naʼlebʼ kixkʼe laj Pablo rehebʼ li junkabʼal? Ebʼ li bʼeelomej tento naq teʼxra li rixaqil joʼ chanru nekeʼxra ribʼ. Joʼkan ajwiʼ tento teʼxbʼaanu li ixaqilbʼej, teʼroxloqʼi li xbʼeelom chi anchalebʼ xchʼool. Li Yos naraj naq ebʼ li kokʼal teʼxpaabʼ li xnaʼ xyuwaʼ. Ut ebʼ li yuwaʼbʼej teʼxtij li ralal xkʼajol rikʼin rahok ut rikʼin li naʼlebʼ li naxkʼe li Santil Hu (Efesios 5:22–6:4; Colosenses 3:18-21).

Li Rajom li Yos. Li Xchaqʼrabʼ laj Moises kixkolebʼ ut kixbʼeeresihebʼ laj Israel chiruhebʼ chixjunil li chihabʼ toj naq kiwulak li Sikʼbʼil Ru. Abʼan ebʼ li tzʼaqal aj paabʼanel moko tenebʼanbʼil ta chik saʼ xbʼeenebʼ xpaabʼankil li chaqʼrabʼ aʼin (Galatas 3:24). Naq li Apostol Pablo kixtzʼiibʼa li hu Hebreos choʼq rehebʼ laj Judiiy li wankebʼ choʼq aj paabʼanel, kixchʼolobʼ chiʼus li xyaalal li Chaqʼrabʼ ut chanru natzʼaqlok li Rajom li Yos rikʼin li xkʼanjel li Kriist. Kixchʼolobʼ ajwiʼ naq naabʼal rehebʼ li xchaqʼrabʼ li Yos reetalil li tkʼulmanq saʼ li kutan chaalel. Jun li eetalil chirix aʼin, li  kʼatbʼil xul reetalil li tixbʼaanu li Jesus naq tixqʼaxtesi li xyuʼam. Ut aʼan tkʼanjelaq re xsachbʼal chi junajwa li xmaak li ruuchichʼochʼ (Hebreos 10:1-4). Li xkamik li Kriist kixsach xwankil li sumwank li kixbʼaanu li Jehobʼa chirix li chaqʼrabʼ (Colosenses 2:13-17; Hebreos 8:13).

Chanru kʼubʼkʼu li chʼuut? Ebʼ li winq li nekeʼxaqabʼaak chi kʼanjelak saʼ li xtenamit li Yos saqaq ru li xyuʼamebʼ ut chaabʼilaq ru li xnaʼlebʼebʼ joʼ chanru nawulak chiru li Yos (1 Timoteo 3:1-10, 12, 13; Tito 1:5-9). Jwal aajel ru naq chixjunilebʼ li nekeʼloqʼonink re li Yos teʼxik saʼ li chʼutam re xkawresinkilebʼ li xpaabʼal ut re xkʼojobʼankilebʼ xchʼool chiribʼilebʼ ribʼ (1 Corintios 14:26, 31; Hebreos 10:24, 25).

Laj Pablo wank chaq Roma saʼ tzʼalam naq kixtzʼiibʼa jun aj chik li tasal hu, li xkabʼ hu choʼq re laj Timoteo. Ut yal yook aj chik roybʼeeninkil joqʼe traqmanq aatin saʼ xbʼeen. Wiibʼ oxibʼ ajwiʼ ebʼ aj paabʼanel keʼwulak chi rilbʼal laj Pablo saʼ tzʼalam, usta nekeʼxnaw naq naru teʼrahobʼtesiiq. Laj Pablo naxnaw naq yook chaq chi nachʼok xkamik, joʼkan naq kixtzʼiibʼa: «Xintzʼaqonk saʼ li xchaqʼalil ru yalok u, xinraqeʼk chi aanilak, xinkʼuula linpaabʼaal» (2 Timoteo 4:7). Maare moko najt ta xyeebʼal aʼin naq kikamsiik. Abʼanan, ebʼ li hu li kixtzʼiibʼa chaq kikʼanjelak re xkawresinkilebʼ xchʼool ebʼ li tzʼaqal aj paabʼanel re naq inkʼaʼ teʼxkanabʼ xloqʼoninkil li Yos, ut toj yook ajwiʼ chi kʼanjelak chiqu saʼebʼ li qakutan.

(Isinbʼil chaq saʼ Romanos, saʼ 1 Corintios, 2 Corintios, saʼ Galatas, saʼ Efesios, saʼ Filipenses, saʼ Colosenses, saʼ 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, saʼ 1 Timoteo, 2 Timoteo, saʼ Tito, saʼ Filemon ut saʼ Hebreos.)