Li Jehobʼa kixye naq li Jesus laj Nazaret aʼan li Sikʼbʼil Ru

CHANRU tnawmanq raj ani li Sikʼbʼil Ru? Li Yos kixtenqʼahebʼ li qas qiitzʼin chi xnawbʼal aʼin. Ak kaahibʼ siʼeent chihabʼ xtzʼiibʼankil li Santil Hu li nawbʼil ru joʼ Najter Chaqʼrabʼ naq li anjel Gabriel kixkʼut ribʼ chiru li xMaria jun li ixqaʼal li wank chaq Nazaret saʼ xteepal Galilea. Li anjel Gabriel kixye re xMaria naq twanq xkʼuulaʼal. Usta maajiʼ nawank rikʼin winq, tkanaaq saʼ yuʼam saʼ xkʼabʼaʼ li santil musiqʼej. Li kʼuulaʼal aʼin, aʼan li Awabʼej li kiyeemank chaq naq tjolominq chi junelik. Abʼanan li Yos tixnumsi raj saʼ xsaʼ li xMaria li xyuʼam li Ralal naq toj maajiʼ nachalk saʼ Ruuchichʼochʼ.

Li xMaria kixkʼulubʼa chi anchal xchʼool li kiyeheʼk re. Li Yos kixtaqla jun li anjel re xchʼolobʼankil chiru laj Jose li kikʼulmank, tojaʼ naq kisumlaak rikʼin li xMaria. Abʼan qajultikaq naq kiyeemank chaq naq li Sikʼbʼil Ru tyoʼlaaq Belen ut inkʼaʼ saʼ Nazaret (Miqueas 5:2). Abʼan, chanru ttzʼaqloq aʼin wi moko nachʼ ta wankebʼ, 140 kilometros tana xyanqebʼ?

Moqon chik, jun li awabʼej re Roma kixkʼe jun li chaqʼrabʼ re naq chixjunilebʼ li poyanam teʼxik xtzʼiibʼankil ribʼebʼ bʼarwiʼ keʼyoʼlaak chaq. Li xkomonebʼ laj Jose ut li xMaria ebʼ aj Belen. Joʼkan naq, kohebʼ saʼ li tenamit aʼin naq ak yoʼlaak re li xkʼuulaʼal (Lucas 2:3). Li Jesus kiyoʼlaak saʼ xnaʼajebʼ li xul ut keʼxtolobʼ saʼ xnaʼajebʼ xwa li xul. Ut naabʼalebʼ xkʼihal li anjel keʼxkʼut ribʼ re xyeebʼal rehebʼ laj kʼaakʼalenel karneer naq xyoʼlaak li Sikʼbʼil Ru malaj li Kriist.

Abʼan moko kaʼaj tawiʼ aʼanebʼ teʼyehoq raj re, naq li Jesus aʼan li Sikʼbʼil Ru. Laj Isaias li propeet kixye chaq naq jun li winq yooq chaq xkʼeebʼal resil li kʼanjel li tixbʼaanu li Kriist (Isaias 40:3). Li winq aʼan laj Juan, laj Kubʼsihom Haʼ. Joʼkan naq, saʼ jun kutan naq kiril ru li Jesus, kixye: «Waheʼ li xKarneer li Yos li naxkuy xmaak li ruuchichʼochʼ». Saʼ junpaat ebʼ li xtzolom laj Juan keʼok choʼq xtzolom li Jesus. Jun rehebʼ kixye: «Xqataw li Mesiiy» (Juan 1:29, 36, 41).

Abʼan ok re chi kʼulmank jun li nimla naʼlebʼ. Naq laj Juan kixsubʼ saʼ haʼ li Jesus, li Jehobʼa kiroksi li xsantil musiqʼej re xaqabʼankil joʼ li Sikʼbʼil Ru ut kixye: «Aʼan aʼin li walal raaro inbʼaan; rikʼin aʼin nasahoʼk inchʼool» (Mateo 3:16, 17). Tojaʼ naq kinawmank ani li Sikʼbʼil Ru!

Abʼan, joqʼe kikʼulmank aʼin? Saʼ li chihabʼ 29 kitzʼaqlok ru li 483 chihabʼ li kixye chaq laj Daniel. Wank naabʼal li eetalil abʼan aʼin wiibʼ oxibʼ ajwiʼ rehebʼ li eetalil li naxkʼut chi tzʼaqal naq li Jesus aʼan li Sikʼbʼil Ru. Abʼanan, chirix kʼaru raj t-aatinaq naq wanq arin saʼ Ruuchichʼochʼ?

(Isinbʼil chaq saʼ Mateo tasal 1-3, saʼ Marcos tasal 1, saʼ Lucas tasal 2 ut saʼ Juan tasal 1.)