Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

 TASAL 17

Li Jesus Kixkʼe chi Naweʼk li Xʼawabʼejilal li Yos

Li Jesus Kixkʼe chi Naweʼk li Xʼawabʼejilal li Yos

Li Jesus kixkʼut naabʼal li naʼlebʼ chiruhebʼ li xtzolom, abʼan li Xʼawabʼejilal li Yos kixkʼe tzʼaqal xwankil

KʼARU aj e naq kichalk li Jesus saʼ Ruuchichʼochʼ? Li Jesus kixye: «Tento tinpuktesi li xChaabʼil Esil li xnimajwal awabʼejihom li Yos saʼebʼ ajwiʼ li jalan chik tenamit, xbʼaan naq aʼin aj e naq xintaqlaak chaq» (Lucas 4:43). Qilaq kaahibʼ li naʼlebʼ li kixkʼut li Jesus chirix li Xʼawabʼejilal li Yos, ut aʼan xnimal ru li puktesink.

1. Li Jesus twanq choʼq Awabʼej. Li Jesus kixye naq aʼan li Sikʼbʼil Ru (Juan 4:25, 26). Kixye naq aʼan li Awabʼej li kiril laj Daniel saʼ li moy u. Kixye rehebʼ li xʼApostol naq twulaq xqʼehil naq tkʼojlaaq saʼ jun li «[loqʼlaj] kʼojaribʼaal» ut aʼanebʼ teʼawabʼejinq rochbʼeen (Mateo 19:28). Kixye naq ebʼ li Xʼapostol wanqebʼ saʼ xyanq li chʼina chʼuut chi karneer. Ut kixye ajwiʼ naq wanq jalan chik li xkarneer abʼan moko wanqebʼ ta saʼ xyanq li chʼina chʼuut aʼin (Lucas 12:32; Juan 10:16).

2. Li Xʼawabʼejilal li Yos tixkʼam chaq li tiikilal. Li Jesus kixye naq rikʼin li Xʼawabʼejilal li Jehobʼa tmesmanq li xkʼabʼaʼ. Abʼan chanru tixbʼaanu? Tixsantobʼresi malaj trisi chixjunil li tikʼtiʼ li kixye chaq laj Tza saʼ li naʼajej Eden (Mateo 6:9, 10). Li Kriist kixkʼutbʼesi naq rubʼel li Xʼawabʼejilal li Yos maakʼaʼaq chik li tzʼeqtaanank u. Naq kiwank arin saʼ Ruuchichʼochʼ, kixkʼut li yaal chiruhebʼ chixjunilebʼ joʼ chiru winq, ixq, bʼihom ut nebʼaʼ. Maajunwa kisikʼok u. Usta taqlanbʼil chaq re xkʼutbʼal li yaal chiruhebʼ laj Israel, kixsikʼ chanru tixbʼaanu re xtenqʼankilebʼ laj Samaria ut li chalenaqebʼ saʼ jalan chik tenamit. Li Jesus jalan wiʼ rikʼinebʼ laj kʼamol bʼe saʼebʼ li paabʼal. Ebʼ li winq aʼin ebʼ aj sikʼol u ut moko juntaqʼeet ta nekeʼril chixjunilebʼ.

3. Li Xʼawabʼejilal li Yos moko wanq ta rubʼel xwankil laj Tza. Saʼ xqʼehil li Jesus, ebʼ laj Judiiy wankebʼ saʼ chʼaʼajkilal xbʼaan naq wankebʼ rubʼel xwankil jalan chik tenamit. Li Jesus maajunwa kixkanabʼ naq teʼxkʼe choʼq awabʼej (Juan 6:14, 15). Naq kiʼaatinak rikʼin jun li awabʼej kixye re: «Linʼawabʼejihom maawaʼ re li ruuchichʼochʼ aʼin» (Juan 18:36). Ut rehebʼ li xtzolom kixye: «Moko rehex ta li ruuchichʼochʼ» (Juan 15:19). Joʼkan ajwiʼ, maajunwa kixkanabʼ naq ebʼ li xtzolom teʼxchap li puubʼ chi moko re xkolbʼal xyuʼam (Mateo 26:51, 52).

«Li Jesus kixbʼeenihebʼ [...] li kʼalebʼaal, yo chi xpuktesinkil li xchaabʼil esil li xnimajwal awabʼejihom li Yos.» (Lucas 8:1)

4. Naq yooq chi awabʼejink li Jesus tixrahebʼ li poyanam. Li Jesus kixye rehebʼ li xtzolom naq tixtenqʼahebʼ rikʼinebʼ li riiq (Mateo 11:28-30). Ut joʼkan kixbʼaanu. Kixkʼehebʼ xnaʼlebʼ chirix kʼaru teʼxbʼaanu naq wanqebʼ saʼ chʼaʼajkilal, chirix li bʼihomal, li kʼamok ibʼ ut chirix li sahil chʼoolejil (Mateo tasal 5 toj saʼ li 7). Naq kiwank saʼ ruuchichʼochʼ kixrahebʼ li poyanam ut kixkʼe ribʼ chi aatinaak. Yalaq ani kiraj wank chixkʼatq. Joʼ keʼxbʼaanu ebʼ li nebʼaʼ, keʼwulak rilbʼal xbʼaan naq chʼolchʼo chiruhebʼ naq sa teʼkʼuleʼq. Peʼyaal naq chiqajunilo twulaq raj chiqu naq joʼkanaqebʼ xnaʼlebʼ li nekeʼawabʼejink qe?

Re xkʼutbʼesinkil kʼaru truuq xbʼaanunkil li Xʼawabʼejilal li Yos, li Jesus kixbʼaanu chaq naabʼal li sachbʼachʼoolej. Qilaq kʼaru kixkʼutbʼesi rikʼin aʼin.

(Isinbʼil chaq saʼ Mateo, saʼ Marcos, saʼ Lucas ut saʼ Juan.)