Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Li Santil Hu ut li naʼlebʼ li wank chisaʼ

 TASAL 8

Keʼreechani li Tenamit Canaan

Keʼreechani li Tenamit Canaan

Laj Josue kikʼamok bʼe chi reechaninkil li tenamit Canaan. Li Jehobʼa kixxaqabʼebʼ laj raqol aatin re naq teʼxkol li xtenamit chiruhebʼ li xikʼ nekeʼilok

TOJ maajiʼ nawulak li 470 chihabʼ re naq ebʼ laj Israel teʼoq saʼ li tenamit Canaan naq li Jehobʼa kixye re laj Abrahan naq tixkʼe li tenamit aʼin rehebʼ li ralal xkʼajol. Yook chaq chi nachʼok xhoonalil naq teʼreechani li Chaqʼal Ru Naʼajej li yeechiʼinbʼil chaq rehebʼ laj Israel ut laj Josue xaqabʼanbʼil chi kʼamok bʼe chiruhebʼ.

Li Yos kixye naq ebʼ laj Canaan xkʼulubʼebʼ li kamk xbʼaan naq keʼxnujtesi li ruuchichʼochʼ rikʼin li tzʼaj aj naʼlebʼ, li muxuk ibʼ joʼ ajwiʼ li kamsink. Joʼkan naq, li Yos kixye rehebʼ laj Israel naq teʼxsach chi junajwa chixjunil li tenamit li wank Canaan.

Abʼan re reechaninkil li tenamit, laj Josue xbʼeenwa kixtaqla wiibʼ li winq chi rilbʼal chanru li tenamit Canaan. Ebʼ li winq aʼin keʼok saʼ li tenamit Jerico ut keʼkanaak saʼ rochoch jun li ixq, xRahab xkʼabʼaʼ. Usta naxnaw naq ebʼ aj Israel ebʼ li winq aʼin, kixkʼulebʼ re naq teʼxmuq ribʼ saʼ rochoch. Abʼan, kʼaʼut kixbʼaanu aʼin? Xbʼaan naq kirabʼi resil ebʼ li sachbʼachʼoolej li kixbʼaanu li Jehobʼa re xkolbʼal li xtenamit ut anaqwan naxpaabʼ. Li xRahab kixye rehebʼ li winq naq teʼxkʼe li raatin naq inkʼaʼ tkamsiiq aʼan ut li xjunkabʼal naq toleʼreechani li tenamit.

Moqon chik, ebʼ laj Israel koleʼokaq saʼ li tenamit Canaan ut keʼreechani li tenamit Jerico. Li Jehobʼa kixtʼan li tzʼak li nasutunk re li tenamit ut ebʼ laj puubʼ keʼxsach li tenamit. Abʼan li xRahab ut li xjunkabʼal keʼkoleʼk. Chiru 6 chihabʼ kixkʼe xqʼe laj Josue ut ebʼ laj puubʼ chi reechaninkil naabʼal xteepal li Chaqʼal Ru Naʼajej aʼin. Ut naq eechaninbʼil chik xbʼaanebʼ, keʼxjekʼi chixjunil li chʼochʼ saʼ xyanq li jalan jalanq chi teep li wank Israel.

Naq wulak re xkamik, laj Josue kixchʼutubʼ li tenamit. Kixjultika rehebʼ chixjunil li kixbʼaanu li Yos saʼ xkʼabʼaʼebʼ li xnaʼ xyuwaʼ ut kixye ajwiʼ rehebʼ naq maajunwa teʼxtzʼeqtaana li Jehobʼa. Abʼanan naq ak kamenaq chik laj Josue ut ebʼ li ramiiw, ebʼ laj Israel keʼxtzʼeqtaana li Jehobʼa ut keʼok xloqʼoninkil li pechʼbʼil yos. Junelik yookebʼ chaq xqʼetbʼal li xchaqʼrabʼ li Yos ut keʼxbʼaanu aʼin chiru oxibʼ siʼeent chihabʼ. Rajlal sut naq keʼxqʼet li chaqʼrabʼ, li Jehobʼa kixqʼaxtesi saʼ ruqʼebʼ laj Filisteo ut saʼ ruqʼebʼ li xikʼ nekeʼilok rehebʼ. Li Jehobʼa junelik kixtaqla aj kolol rehebʼ naq keʼxtzʼaama xtenqʼankil. Saʼ li tenamit Israel kiwank kabʼlaju aj kolonel li nawbʼilebʼ ru joʼ aj raqol aatin.

Li tasal hu Jueces naxchʼolobʼ chixjunil aʼin. Natiklaak rikʼin li xyuʼam laj Otniel laj raqol aatin ut naraqeʼk rikʼin laj Sanson li numtajenaq xmetzʼew ut aj raqol aatin. Chixjunil li naxchʼolobʼ saʼ li hu Jueces naxkʼe jun li chaabʼil naʼlebʼ choʼq qe: wi junelik nokooʼabʼink chiru li Jehobʼa, us toowanq saʼ li qayuʼam; ut wi inkʼaʼ nokooʼabʼink chiru, yal laaʼo ajwiʼ tqakʼe qibʼ saʼ rahilal.

(Isinbʼil chaq saʼ Josue, saʼ Jueces ut saʼ Levitico 18:24, 25.)