Rilb'al li na'leb'

Rilb'al li xk'ab' tusulal na'leb'

Rilb'al li xtusulal naʼlebʼ

Testiiw re li Jehobʼa

Q’eqchi’

Anihebʼ Yookebʼ Xbʼaanunkil li Rajom li Jehobʼa saʼebʼ li Qakutan?

 TZOLOM 9

Kʼaru Tqabʼaanu re Xtzolbʼal ebʼ li Tasal Hu li Natzʼilmank saʼebʼ li Qachʼutam?

Kʼaru Tqabʼaanu re Xtzolbʼal ebʼ li Tasal Hu li Natzʼilmank saʼebʼ li Qachʼutam?

Camboya

Ucrania

Wi yookat xtzolbʼal li Santil Hu rikʼin junaq laj Testiiw, maare nakaayal xtzolbʼal laatasal hu naq toj maajiʼ nawulak li natzolok aawe. Joʼkan raj ajwiʼ tento tqabʼaanu naq toj maajiʼ nokoowulak saʼ li qachʼutam re naq tqataw chiʼus li tqabʼi chaq. Wi junelik naqatzol xsaʼ ebʼ li tasal hu, tqataw rusilal ebʼ li qachʼutam.

Kʼoxla chiʼus joqʼe ut bʼar tattzoloq. Joqʼe wank aahoonal re tzolok? Eqʼla naq toj maajiʼ nakat-ok chi kʼanjelak, malaj naq ak xkohebʼ chi wark ebʼ li kokʼal? Ut wi chʼaʼaj chaawu tzolok chiru naabʼal hoonal, xbʼeenwa kʼoxla chiru jarubʼ hoonal tatruuq chi tzolok, abʼan maakʼaʼ tramoq re chaawu xbʼaanunkil. Maakʼe aawibʼ chi tzolok bʼarwiʼ yook chi eekʼank li raay, li kaxmu ut li aatinobʼaal chʼiichʼ. Ut naq ok aawe chi tzolok xbʼeenwa tijon re naq inkʼaʼ yooq aakʼaʼuxl ut re naq tkanaaq chaawu li taatzol saʼ li Santil Hu (Filipenses 4:6, 7).

Taajuchʼ ut taatzol xsaʼ ebʼ li tasal hu re naq tatruuq chi sumenk. Xbʼeenwa taakʼe reetal chirix kʼaru naʼaatinak li tzolom ut taawil ajwiʼ xjolomil li tzolom. Taakʼoxla chanru naxkʼama ribʼ li junjunq chi naʼlebʼ rikʼin li naxye li tzolom, taatzʼil rix ebʼ li jalam u ut ebʼ li patzʼom li wank saʼ raqik li tzolom. Chirix chik aʼan taayaabʼasi li junjunq chi raqal ut taasikʼ xsumenkil ebʼ li patzʼom. Taasikʼ ebʼ li raqal li Santil Hu ut taakʼoxla chanru naxchap ribʼ aʼin rikʼin li yookat xtzolbʼal (Hechos 17:11). Naq ak xaataw xsumenkil li patzʼom, taabʼon malaj taajuchʼ wiibʼ oxibʼ ajwiʼ li aatin re naq tatruuq xsumenkil li patzʼom. Chixjunil aʼin ttenqʼanq aawe chi xwaklesinkil laawuqʼ ut xyeebʼal wiibʼ oxibʼ laawaatin re xsumenkil li patzʼom naq ak wanqat saʼ li chʼutam.

Wi rajlal xamaan taatzol aawibʼ chirix li nekeʼxchʼolobʼ ebʼ li tasal hu li naqatzol saʼebʼ li qachʼutam, yooqat xkʼeebʼal xkomon laanawom chirix li Santil Hu (Mateo 13:51, 52).

  • Kʼaru tento taabʼaanu re naq taatzol ebʼ li tasal hu li natzʼilmank rix saʼebʼ li qachʼutam?

  • Chanru taabʼaanu re naq tatruuq xsumenkil junaq li patzʼom saʼ li chʼutam?